Illustrasjonsbilde

Helsefaglig

Helsefagområdet omfatter somatiske tjenester, rus og psykisk helsevern.

Vi har et tett samarbeid med kommuner, universitet og høgskoler.

Alt om Helsefaglig

 • Strategi 2020

  Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtok Strategi 2020 etter en omfattende prosess med analyse, innspill og bred høring i 2010.

 • Prosjekter for bedre oppgavedeling

 • Eksempler på jobbgliding

  Jobbglidningsprosjektene som ble kjørt i 2013 ble utfordret til å lage hver sin poster til presentasjon.

 • Helse Midt-Norge vil

  Helse Midt-Norge kan ikke løse framtidens behov med å jobbe på samme måte som vi gjør i dag. Store endringer vil være nødvendig. De årlige undersøkelsene fra Folkehelseinstituttet viser at helseforetakene i Midt-Norge har noen av de mest f...

 • Høringssvar til Regional utviklingsplan

  På denne siden finner du alle høringssvar som ble sendt inn da Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge var ute på høring

 • Høringer

  Vi jobber med å forbedre helsetjenesten i regionen vår. Din mening er viktig for at det skal bli best mulig.

 • Bedre oppgavedeling

Fant du det du lette etter?