Nyheter

Helse Midt-Norges nyhetsarkiv inneholder oversikt over nyheter og publikasjoner.

Abonner på nyhetsbrev

Helse Midt-Norge sender jevnlig ut nyhetsbrev på epost som du kan abonnere på:

​Helse Midt-Norge på sosiale medier

Nyheter

Pandemien ga ambulansetjenesten nye utfordringerhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/pandemien-ga-ambulansetjenesten-nye-utfordringerPandemien ga ambulansetjenesten nye utfordringerMed pandemien fikk ambulansetjenesten i Midt-Norge mange nye problemstillinger. Antall ambulanseoppdrag gikk ned, mens «smitteoppdrag» økte med 609,5 prosent.20.04.2021 11:52:35
Her finner du våre kronikkerhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/her-finner-du-vare-kronikkerHer finner du våre kronikkerHelse Midt-Norge RHF har et eget arkiv for kronikker publisert de siste årene.15.04.2021 10:10:10
Uendret antall intensivplasserhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/uendret-antall-intensivplasserUendret antall intensivplasserMedieomtale har skapt uklarhet om antall intensivplasser i sykehusene i Helse Midt-Norge. Antall intensivplasser er 38 ved ordinær drift og har vært uendret siste året. 29.03.2021 08:01:58
Flere vaksinedoser til helsepersonellhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/flere-vaksinedoser-til-helsepersonellFlere vaksinedoser til helsepersonellDen økende smitten i Norge fører til endringer i vaksinestrategien og gjør at helsepersonell i spesialisthelsetjenesten får 24 000 ekstra vaksinedoser. Helse Sør-Øst og Helse Vest får 15 000. Helseforetakene i Midt-Norge er tildelt 2604 dos...23.03.2021 09:44:20
Her er noen av dem som kommer til Ruskonferansenhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/her-er-noen-av-dem-som-kommer-til-ruskonferansen-2021Her er noen av dem som kommer til RuskonferansenHvem er den typiske brukeren, spør Ruskonferasen 2021 – som i år blir arrangert i digital form. 22.03.2021 10:53:46
Vurderer mulige bivirkninger av vaksinehttps://helse-midt.no/nyheter/2021/vurderer-mulige-bivirkninger-av-vaksineVurderer mulige bivirkninger av vaksineLegemiddelverket har mottatt meldinger om blodpropp og blødninger hos yngre etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen.14.03.2021 10:18:32
Lønseth og Kjerkol til helsepolitisk seminarhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/lonseth-og-kjerkol-til-helsepolitisk-seminarLønseth og Kjerkol til helsepolitisk seminarTo ledende politikere fra regjeringspartiene og opposisjon, Ingvild Kjerkol (Ap) og Mari Holm Lønseth (H), skal løfte fram de viktigste helsesakene under helsepolitisk seminar.10.03.2021 15:18:35
Sakspapirer til styremøte 11. marshttps://helse-midt.no/nyheter/2021/sakspapirer-til-styremote-11-marsSakspapirer til styremøte 11. marsSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 11. mars er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.05.03.2021 10:48:05
Arrangerer digital samhandlingskonferansehttps://helse-midt.no/nyheter/2021/arrangerer-digital-samhandlingskonferanseArrangerer digital samhandlingskonferanseRegional samhandlingskonferanse 2021 ønsker å informere, skaffe et felles kunnskapsgrunnlag og en felles forståelse for samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene.18.02.2021 10:47:16
Nils Kvernmo inn i styret ved St. Olavs hospitalhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/nils-kvernmo-inn-i-styret-ved-st-olavs-hospitalNils Kvernmo inn i styret ved St. Olavs hospitalDirektør for eierstyring i Helse Midt-Norge RHF går inn som medlem i styret i universitetssykehuset 12.02.2021 12:16:09
Styringskrav og rammer til helseforetakenehttps://helse-midt.no/nyheter/2021/styringskrav-og-rammer-til-helseforetakeneStyringskrav og rammer til helseforetakeneHelse Midt-Norge RHF har holdt foretaksmøter med helseforetakene for å gi styringskrav og rammer for 2021. Smittevern og pandemi gir et spesielt utgangspunkt, men hovedmål og prioriteringer ligger fast. 12.02.2021 12:06:13
Vaksinasjon av helsepersonell i spesialisthelsetjenestenhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/vaksinasjon-av-helsepersonell-i-spesialisthelsetjenestenVaksinasjon av helsepersonell i spesialisthelsetjenestenHelse Midt-Norge RHF har sendt ut oppdatert informasjon om vaksinasjon av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten i vår region. 11.02.2021 11:08:11
Modell for inntektsfordeling vedtatthttps://helse-midt.no/nyheter/2021/modell-for-inntektsfordeling-vedtattModell for inntektsfordeling vedtattStyret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å ta i bruk den foreslåtte justerte modellen for inntektsfordeling mellom helseforetakene i regionen. Modellen fases inn over tre år med full effekt fra 2024 av.04.02.2021 16:49:50
Ja til utvidet lånerammehttps://helse-midt.no/nyheter/2021/ja-til-utvidet-lanerammeJa til utvidet lånerammeStyret for Helse Midt-Norge RHF har sagt ja til utvidet låneramme for bygging av Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).04.02.2021 16:40:25
Sender Trøndelagsutredning på høringhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/sender-trondelagsutredning-pa-horingSender Trøndelagsutredning på høringStyret for helse Midt-Norge RHF har vedtatt å sende prosjektrapport om framtidig helseforetaksstruktur for Trøndelag ut på høring04.02.2021 16:26:25
Sakspapirer til styremøte 3. februarhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/sakspapirer-til-styremote-3-februarSakspapirer til styremøte 3. februarSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 3. februar er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.29.01.2021 08:40:58
Foreslår utvidet lånerammehttps://helse-midt.no/nyheter/2021/foreslar-utvidet-lanerammeForeslår utvidet lånerammeStyret for Helse Midt-Norge RHF skal torsdag 4. februar ta stilling til forslag om utvidet låneramme for bygging av Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Innstillingen er i tråd med vurderingen gjort av Helse Møre og Romsdal HF.28.01.2021 16:55:00
Forslag til modell for inntektsfordeling i Helse Midt-Norgehttps://helse-midt.no/nyheter/2021/forslag-til-modell-for-inntektsfordeling-i-helse-midt-norgeForslag til modell for inntektsfordeling i Helse Midt-NorgeI styremøte 3.-4. februar behandles modell for inntektsfordeling mellom helseforetakene i regionen. Forslaget som legges fram bygger på hovedprinsippene i den oppdaterte nasjonale inntektsfordelingsmodellen mellom helseregionene.28.01.2021 16:05:00
Tildeling av kontrakter for pasientreiser i Helse Nord-Trøndelaghttps://helse-midt.no/nyheter/2021/tildeling-av-kontrakter-for-pasientreiser-i-helse-nord-trondelagTildeling av kontrakter for pasientreiser i Helse Nord-TrøndelagHelse Midt-Norge RHF har etter en åpen anbudskonkurranse tildelt pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF sitt opptaksområde til følgende leverandører 28.01.2021 14:53:30
Pasientsikkerhet - gode prosjekter fikk til sammen 4,5 millhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/pasientsikkerhet-gode-prosjekter-fikk-til-sammen-45-millPasientsikkerhet - gode prosjekter fikk til sammen 4,5 mill4,5 millioner kroner er fordelt på 18 pasientsikkerhetsprosjekter for 2021. Gode prosjekter, mange med nye samarbeidsformer. Nasjonale kvalitetsregistre i fokus i 2022 25.01.2021 10:45:04
Trenger du veiledning og verktøy til et innovasjonsprosjekt?https://helse-midt.no/nyheter/2021/trenger-du-veiledning-og-verktoy-til-et-innovasjonsprosjektTrenger du veiledning og verktøy til et innovasjonsprosjekt?Skal du i gang med et tjenesteinnovasjonsprosjekt, og skulle gjerne hatt veiledning og verktøy? 21.01.2021 12:53:38
Nye ansattrepresentanter i styrethttps://helse-midt.no/nyheter/2021/ny-ansattrepresentanter-i-styretNye ansattrepresentanter i styretDe nye styremedlemmene er valgt basert på liste som ble innlevert av konserntillitsvalgte og konsernverneombud. Medlemmene sitter i to år fra 1. mars 2021  19.01.2021 23:00:00
Prosjektgruppa har levert sin rapporthttps://helse-midt.no/nyheter/2021/prosjektgruppa-har-levert-sin-rapportProsjektgruppa har levert sin rapportRapporten skal behandles i styringsgruppa onsdag. Adm. dir. Stig Slørdahl vil legge saken fram for styret, med tanke på å sende saken ut på høring før den legges fram til beslutning.15.01.2021 11:46:41
Dette er oppdraget for 2021https://helse-midt.no/nyheter/2021/dette-er-oppdraget-for-2021Dette er oppdraget for 2021Å redusere unødvendig venting, å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt bedre kvalitet og pasientsikkerhet er hovedmålene i Helse Midt-Norge RHFs oppdragsdokument for 2021. 14.01.2021 15:39:19
- Jeg vil si tusen takkhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/-jeg-vil-si-tusen-takk- Jeg vil si tusen takkBent Høie brukte sykehustalen 2021 på å takke for innsatsen hittil i pandemien. Han løftet fram både St. Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal i talen.14.01.2021 12:03:30
Vaksinering av helsepersonell i Helse Midt-Norgehttps://helse-midt.no/nyheter/2020/vaksinering-av-helsepersonell-i-helse-midt-norgeVaksinering av helsepersonell i Helse Midt-NorgeDet er besluttet å sette av vaksiner til å vaksinere ansatte i spesialisthelsetjenesten mot Covid-19. Helse Midt-Norge har nå lagt plan for fordeling i egen region.30.12.2020 21:37:40
26 innovasjonsprosjekter får til sammen nærmere 19 mill. krhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/26-innovasjonsprosjekter-far-til-sammen-nermere-18-millioner-kroner26 innovasjonsprosjekter får til sammen nærmere 19 mill. krVi deler ut nesten 19 millioner kroner til innovasjonsprosjekter som skal komme helsen vår til gode.21.12.2020 13:57:11
Fikk forskningsprisen 2019 for sitt arbeid med bekkenbunnstreninghttps://helse-midt.no/nyheter/2020/fikk-forskningsprisen-2019-for-sitt-arbeid-med-bekkenbunnstreningFikk forskningsprisen 2019 for sitt arbeid med bekkenbunnstreningOverlegene Maria Øyasæter Nyhus og Seema Mathew ved Kvinneklinikken, St Olavs Hospital får forskningsprisen 2019 for sin forskning på bekkenbunnstrening før kirurgi hos kvinner med underlivsfremfall.21.12.2020 12:29:59
Anbefaler forpliktende samhandling, ikke fusjonhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/anbefaler-forpliktende-samhandling-ikke-fusjonAnbefaler forpliktende samhandling, ikke fusjonFlertallet i prosjektgruppa som utreder ny helseforetaksstruktur i Trøndelag anbefaler forpliktende samhandling mellom St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag heller enn fusjon. 18.12.2020 12:06:03
IKT-sikkerheten må bli bedrehttps://helse-midt.no/nyheter/2020/ikt-sikkerheten-ma-bli-bedreIKT-sikkerheten må bli bedreSvakhetene som er påpekt i Riksrevisjonens rapport om IKT-sikkerhet på norske sykehus fører nå til at helseforetakene i Midt-Norge forsterker sitt arbeid med å trygge sine IKT-systemer.15.12.2020 12:38:54
Evaluerer medisinfrie tilbud i fersk brukerrapporthttps://helse-midt.no/nyheter/2020/evaluerer-medisinfrie-tilbud-i-fersk-brukerrapportEvaluerer medisinfrie tilbud i fersk brukerrapportKompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT) har snakket med 33 pasienter i legemiddelfri behandling om deres erfaringer. Rapporten oppsummerer et fire år langt arbeid med innsamling av informasjon, intervjuer og analyse.11.12.2020 09:47:06
Infomateriale som bidrar til å stoppe smittenhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/infomateriale-som-bidrar-til-a-stoppe-smittenInfomateriale som bidrar til å stoppe smittenHelsedirektoratet har utviklet plakater og videobanner på alle de tre samiske språkene, i tillegg til en rekke andre språk.11.12.2020 09:04:23
Sakspapirer til styremøte 17. desemberhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/sakspapirer-til-styremote-17-desemberSakspapirer til styremøte 17. desemberSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 17. desember er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 10.12.2020 15:32:46
Snart frist for å søke prosessveiledning fra InnoMedhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/snart-frist-for-a-soke-prosessveiledning-fra-innomedSnart frist for å søke prosessveiledning fra InnoMedInnoMed kan bistå med veiledning og verktøy i tjenesteinnovasjonsprosjekt. Neste søknadsfrist er 18. desember.08.12.2020 13:29:10
Nye avtaler om kirurgiske og medisinske spesialisthelsetjenester for pasienter i Midt-Norgehttps://helse-midt.no/nyheter/2020/nye-avtaler-om-kirurgiske-og-medisinske-spesialisthelsetjenester-for-pasienter-i-midt-norgeNye avtaler om kirurgiske og medisinske spesialisthelsetjenester for pasienter i Midt-NorgeAleris Helse i Trondheim og i Ålesund, Medicus i Trondheim, Volvat Stokkan i Trondheim og Medi 3 i Ålesund er valgt som leverandører av kirurgiske og medisinske spesialisthelsetjenester.08.12.2020 08:30:00
Flere overlever lungekreft og brystkrefthttps://helse-midt.no/nyheter/2020/flere-overlever-lungekreft-og-brystkreftFlere overlever lungekreft og brystkreftFlere overlever lungekreft og brystkreft, og alle de regionale helseforetakene nådde målet om tid for gjennomføring av pakkeforløp kreft. For Helse Midt-Norge er det mange positive trender.07.12.2020 15:45:07
RHF-ene har ivaretatt sitt «sørge-for-ansvar» under pandemienhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/rhf-ene-har-ivaretatt-sitt-sorge-for-ansvar-under-pandemienRHF-ene har ivaretatt sitt «sørge-for-ansvar» under pandemienSpesialisthelsetjenesten synes generelt å ha ivaretatt sitt «sørge-for-ansvar» under covid-19-pandemien, selv om enkelte alvorlig syke pasienter kan ha lidd et helsetap, konkluderer ny rapport.03.12.2020 12:42:52
Inntektsfordeling styrebehandles i februarhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/inntektsfordeling-styrebehandles-i-februarInntektsfordeling styrebehandles i februarDet kom inn 11 innspill på forslaget til ny finansieringsmodell for helseforetakene i Helse Midt-Norge innen fristens utløp.02.12.2020 13:37:54
Støtter nasjonal kreftstudie med 50 mill. krhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/stotter-nasjonal-kreftstudie-med-50-mill-krStøtter nasjonal kreftstudie med 50 mill. krDe regionale helseforetakene støtter en stor nasjonal studie for utvikling av presisjonsmedisin innenfor kreftbehandling (IMPRESS-Norway) med 50 millioner kroner.25.11.2020 10:56:12
Ny regionavtale bidrar til nasjonal standard for digital pasientmedvirkninghttps://helse-midt.no/nyheter/2020/ny-regionavtale-bidrar-til-nasjonal-standard-for-digital-pasientmedvirkningNy regionavtale bidrar til nasjonal standard for digital pasientmedvirkningHelse Midt-Norge inngår en langsiktig avtale med CheckWare innen digital pasientmedvirkning. Avtalen gjelder både psykisk helsevern og somatikk, med en verdi på 30 millioner kroner.24.11.2020 11:15:26
134 millioner til klinisk behandlingsforskning og persontilpasset medisinhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/134-millioner-til-klinisk-behandlingsforskning-og-persontilpasset-medisin134 millioner til klinisk behandlingsforskning og persontilpasset medisinSyv prosjekter med forankring i alle helseregionene er tildelt totalt 134 millioner kroner fra Nasjonal program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK).23.11.2020 14:55:26
IKT-sikkerhet på dagsordenhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/ikt-sikkerhet-pa-dagsordenIKT-sikkerhet på dagsordenIKT-sikkerhet settes de neste ukene på dagsorden i foretaksstyrene i Helse Midt-Norge. Det pågår et kontinuerlig arbeid for å trygge IKT-systemene og i høst er arbeidet med informasjonssikkerhet intensivert ved helseforetakene i Midt-Norge. 13.11.2020 07:35:35
Sakspapirer til styremøte 19. novemberhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/sakspapirer-til-styremote-19-novemberSakspapirer til styremøte 19. novemberSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 19. november er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.12.11.2020 19:40:44
Utlysning av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudierhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/utlysning-av-midler-for-a-styrke-kvalitet-og-relevans-i-praksisstudierUtlysning av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudierVi lyser ut inntil 7 millioner kroner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier. Søknadsfrist er mandag 4. januar 2021 klokken 15.00.11.11.2020 09:32:24
Tildelinger til to nye Clinical Academic Groupshttps://helse-midt.no/nyheter/2020/tildelinger-til-to-nye-clinical-academic-groupsTildelinger til to nye Clinical Academic GroupsMyelomatose og Alzheimers blir tema for to nye Clinical Academic Groups (CAG) i Midt-Norge.06.11.2020 16:50:35
Tildeling av regionale forskningsmidler for 2021https://helse-midt.no/nyheter/2020/tildeling-av-regionale-forskningsmidler-for-2021Tildeling av regionale forskningsmidler for 2021Se oversikten over hvem som er blitt tildelt regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF for 2021.05.11.2020 10:52:26
Ny interaktiv nettside med resultater fra medisinske kvalitetsregistrehttps://helse-midt.no/nyheter/2020/ny-interaktiv-nettside-med-resultater-fra-medisinske-kvalitetsregistreNy interaktiv nettside med resultater fra medisinske kvalitetsregistreFor å gjøre det enkelt har SKDE samlet relevante resultater fra medisinske kvalitetsregistre på ett sted.02.11.2020 09:35:50
- Mer forpliktende samarbeid mellom St. Olav og HNThttps://helse-midt.no/nyheter/2020/-mer-forpliktende-samarbeid-mellom-st-olav-og-hnt- Mer forpliktende samarbeid mellom St. Olav og HNTOmorganisering eller ikke – en helhetsdiskusjon om helsetjenesten i Trøndelag vil uansett gi bedre og mer forpliktende samarbeid, tror klinikkleder Arnt Håvard Moe og kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen.30.10.2020 14:12:03
Regional brukerkonferanse 2020 er avlysthttps://helse-midt.no/nyheter/2020/regional-brukerkonferanse-2020-er-avlystRegional brukerkonferanse 2020 er avlystPå grunn av gjeldende smittevernregler er vi dessverre nødt til å avlyse Regional brukerkonferanse 2020.28.10.2020 10:47:41
Høring om ny modell for inntektsfordelinghttps://helse-midt.no/nyheter/2020/horing-om-ny-modell-for-inntektsfordelingHøring om ny modell for inntektsfordelingStyret for Helse Midt-Norge RHF vedtok 22. oktober å invitere til åpen høring om forslaget til justert modell for inntektsfordeling mellom helseforetakene i vår region.23.10.2020 13:09:32

Nyhetsarkiv

Helse Midt-Norge RHF har levert nyheter siden opprettelsen i 2002. Her er vårt historiske nyhetsarkiv:

Nyheter fra 2019 (36 MB)

Nyheter fra 2018 (88 MB)

Nyheter fra 2017 (18 MB)

Nyheter fra 2016 (17 MB)

Nyheter fra perioden 2015 - 2012 (44 MB)

Nyheter fra perioden 2011-2007 (38 MB)

Nyheter fra perioden 2006-2002 (22 MB) (året 2005 mangler av tekniske årsaker)

Arkiv for kronikker

2021.19.10 Klima- og miljøtiltak er også viktig på sjukehusa.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2021.19.10 Klima- og miljøtiltak er også viktig på sjukehusa.pdf2021.19.10 Klima- og miljøtiltak er også viktig på sjukehusa.pdfpdf241180
2021.01.21 Lokalsykehusene - viktig for helsetjenesten og befolkningen.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2021.01.21 Lokalsykehusene - viktig for helsetjenesten og befolkningen.pdf2021.01.21 Lokalsykehusene - viktig for helsetjenesten og befolkningen.pdfHvert enkelt sykehus i Midt-Norge er opptatt av pasientenes erfaringer for å bedre spesialisthelsetjenesten. pdf757578
2021 18.11 En felles helsetjeneste pdf.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2021 18.11 En felles helsetjeneste pdf.pdf2021 18.11 En felles helsetjeneste pdf.pdfpdf192759
2021 09.09 Ha et godt valg.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2021 09.09 Ha et godt valg.pdf2021 09.09 Ha et godt valg.pdfpdf849883
2021 04.15 Sterke fagmiljøer i regionene er alltid viktig.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2021 04.15 Sterke fagmiljøer i regionene er alltid viktig.pdf2021 04.15 Sterke fagmiljøer i regionene er alltid viktig.pdfpdf867307
2020.10.08 Lykke, selvfølelse – og livskvalitet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2020.10.08 Lykke, selvfølelse – og livskvalitet.pdf2020.10.08 Lykke, selvfølelse – og livskvalitet.pdfMange har erfart at gode teaterstykker, bok-opplevelser eller konserter, men også fotballkamper, gir en selvopplevd god følelse som vi tror er helsefremmende. Kanskje bygger vi en kulturhelse som bidrar til at vi lettere møter hverdagens utfordringer?pdf764889
2020.10.01 Noen tanker om prioritering.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2020.10.01 Noen tanker om prioritering.pdf2020.10.01 Noen tanker om prioritering.pdfSom overleger og klinikere møter dere prioriteringer hele tiden: hvordan skal avdelingens ressurser og økonomi håndteres for å gi best mulig og forsvarlig pasientbehandling ut fra tildelte ressurser.pdf738532
2020.06.29 Arbeidet med ny modell for inntektsfordeling.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2020.06.29 Arbeidet med ny modell for inntektsfordeling.pdf2020.06.29 Arbeidet med ny modell for inntektsfordeling.pdfEn arbeidsgruppe i Helse Midt-Norge arbeider nå med oppgave å oppdatere vår modell for hvordan vil skal fordele inntekter gjennom basisramme for våre helseforetak.pdf738068
2020.02.28 En bærekraftig fremtid - med norsk innsats.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2020.02.28 En bærekraftig fremtid - med norsk innsats.pdf2020.02.28 En bærekraftig fremtid - med norsk innsats.pdfNorges innsats for å bygge helsekompetanse i fattige land kan bli langt større hvis vi utnytter alle gode kompetansemiljøer ved sykehus og i utdanningssektoren. pdf661823
2020.02.03 Mot en grønn og bærekraftig spesialisthelsetjeneste.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2020.02.03 Mot en grønn og bærekraftig spesialisthelsetjeneste.pdf2020.02.03 Mot en grønn og bærekraftig spesialisthelsetjeneste.pdfI flere år har spesialisthelsetjenesten arbeidet godt med å redusere virksomhetenes belastning på klima og miljø, og for å redusere vårt forbruk av ressurser.pdf757298
2019.11.07 Tillitsbasert ledelse.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2019.11.07 Tillitsbasert ledelse.pdf2019.11.07 Tillitsbasert ledelse.pdfI Danmark og Sverige har debatten om «new public management» ført til en nyorientering og større vektlegging av tillitsbasert ledelse i offentlig sektor. Bør Norge slå følge?pdf731388
2019.10.14 Mens vi venter på NHSP.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2019.10.14 Mens vi venter på NHSP.pdf2019.10.14 Mens vi venter på NHSP.pdfSnart legger Regjeringen fram Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) for 2020-2023. Dette for å peke retning på utviklingen av helsetjenesten i Norge.pdf739950
2019.08.30 En todelt helsetjeneste.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2019.08.30 En todelt helsetjeneste.pdf2019.08.30 En todelt helsetjeneste.pdfAldri før har vi hatt en bedre helsetjeneste på internasjonalt toppnivå og den bidrar til at vi både lever lengre og med bedre livskvalitet.pdf727097
2019.08.05 Ukjent, unødvendig og dreper millioner.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2019.08.05 Ukjent, unødvendig og dreper millioner.pdf2019.08.05 Ukjent, unødvendig og dreper millioner.pdfSepsis – best kjent som «blodforgiftning» – er den vanligste dødsårsaken i verden. Ved hjelp av kunstig intelligens kan vi i Norge redde tusenvis av liv vært hvert år.pdf748995
2019.04.04 Rask tilgang til virkningsfulle kreftmidler.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2019.04.04 Rask tilgang til virkningsfulle kreftmidler.pdf2019.04.04 Rask tilgang til virkningsfulle kreftmidler.pdfDe regionale helseforetakene og legemiddelindustrien har en felles målsetting: Norske pasienter skal få rask tilgang til virkningsfulle legemidler til en kostnadseffektiv pris. pdf806418
2019.04.04 En innovativ helsetjeneste.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2019.04.04 En innovativ helsetjeneste.pdf2019.04.04 En innovativ helsetjeneste.pdfNorge er et attraktivt land for både å utvikle og prøve ut nye teknologiske løsninger. pdf733452
2019 01.24 Samhandling 2.0.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2019 01.24 Samhandling 2.0.pdf2019 01.24 Samhandling 2.0.pdfHovedutfordringen vår fremover blir å skape en bærekraftig helsetjeneste hvor vi kan gi befolkningen og pasientene våre en best mulig helsetjeneste innenfor de rammene som samfunnet har bestemt. pdf747662

Arkiv for nyhetsbrev om e-helse


Arkiv for nyhetsbrev Helseplattformen

Magasinet HELSE

Magasinet HELSE gis ut av Helse Midt-Norge RHF.

Magasinet lages ved behov, gjerne knyttet til aktuelle helse-tema.

Her er et arkiv med tidligere utgaver som kan leses i pdf-format.

Mag 2013-2.jpg
Mag 2013-1.jpg
Mag 2012-2.jpg
Mag 2012-1.jpg
Mag 2011-1.jpg
Mag 2010-2.jpg
Mag 2010-1.jpg
Mag 2009-2.jpg
Mag 2009-1.jpg
Mag 2008-4.jpg
Mag 2008-3.jpg
Mag 2008-2.jpg
Mag 2005-2.jpg
Mag 2005-1.jpg
Mag 2004-4.jpg
Mag 2004-3.jpg
Mag 2004-2.jpg
Mag 2004-1.jpg
Mag 2003-6.jpg
Mag 2003-5.jpg
Mag 2003-4.jpg
Mag 2003-3.jpg
Mag 2003-2.jpg
Mag 2003-1.jpg
Mag 2002-3.jpg
Mag 2002-2.jpg
Mag 2002-1.jpg

HelseAvisa

HelseAvisa gis ut av Helse Midt-Norge RHF.

Avisa har vært distribuert som bilag til regionens dagsaviser to ganger.

Avisa er et samarbeidsprosjekt med helseforetakene i Midt-Norge.

Her finner du et arkiv der du kan lese tidligere aviser i pdf-format.

Helse Sunnmøre:

2009
HELSEavisa 2009 Helse Sunnmøre.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Sunnmøre.jpg

Helse Nordmøre og Romsdal

2009
HELSEavisa 2009 Helse Nordmøre og Romsdal.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Nordmøre og Romsdal.jpg

St. Olavs Hospital

2009
HELSEavisa 2009 St Olavs Hospital.jpg
2004
HELSEavisa 2004 St Olavs Hospital.jpg

Helse Nord-Trøndelag:

2009
HELSEavisa 2009 Helse Nord-Trøndelag.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Nord-Trøndelag.jpg

Helse-Nytt (Nyhetsbrev for perioden 2001-2010)

Helse Midt-Norge RHF utga tidligere nyhetsbrevet Helse-Nytt. Målgrupper for nyhetsbrevet var primært egne ansatte, brukerorganisasjonene, helseforetaksstyrene og primærhelsetjenesten.

HELSEnytt 2002-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-05.pdfHELSEnytt 2002-05.pdfpdf31221
HELSEnytt 2002-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-04.pdfHELSEnytt 2002-04.pdfpdf14041
HELSEnytt 2001-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2001-01.pdfHELSEnytt 2001-01.pdfpdf37744
HELSEnytt 2002-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-03.pdfHELSEnytt 2002-03.pdfpdf36184
HELSEnytt 2002-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-06.pdfHELSEnytt 2002-06.pdfpdf34664
HELSEnytt 2001-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2001-02.pdfHELSEnytt 2001-02.pdfpdf31750
HELSEnytt 2002-09.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-09.pdfHELSEnytt 2002-09.pdfpdf41491
HELSEnytt 2002-12.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-12.pdfHELSEnytt 2002-12.pdfpdf68176
HELSEnytt 2003-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-03.pdfHELSEnytt 2003-03.pdfpdf3406140
HELSEnytt 2002-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-07.pdfHELSEnytt 2002-07.pdfpdf29768
HELSEnytt 2002-08.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-08.pdfHELSEnytt 2002-08.pdfpdf28020
HELSEnytt 2002-11.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-11.pdfHELSEnytt 2002-11.pdfpdf68051
HELSEnytt 2003-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-02.pdfHELSEnytt 2003-02.pdfpdf1214791
HELSEnytt 2002-10.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-10.pdfHELSEnytt 2002-10.pdfpdf107482
HELSEnytt 2003-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-01.pdfHELSEnytt 2003-01.pdfpdf2154844
HELSEnytt 2003-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-05.pdfHELSEnytt 2003-05.pdfpdf417461
HELSEnytt 2002-13.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-13.pdfHELSEnytt 2002-13.pdfpdf66729
HELSEnytt 2003-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-04.pdfHELSEnytt 2003-04.pdfpdf809869
HELSEnytt 2004-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-07.pdfHELSEnytt 2004-07.pdfpdf326303
HELSEnytt 2005-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-02.pdfHELSEnytt 2005-02.pdfpdf294310
HELSEnytt 2004-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-02.pdfHELSEnytt 2004-02.pdfpdf232098
HELSEnytt 2004-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-03.pdfHELSEnytt 2004-03.pdfpdf218228
HELSEnytt 2006-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2006-02.pdfHELSEnytt 2006-02.pdfpdf186580
HELSEnytt 2003-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-07.pdfHELSEnytt 2003-07.pdfpdf6684344
HELSEnytt 2004-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-01.pdfHELSEnytt 2004-01.pdfpdf331983
HELSEnytt 2004-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-06.pdfHELSEnytt 2004-06.pdfpdf302955
HELSEnytt 2005-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-01.pdfHELSEnytt 2005-01.pdfpdf238159
HELSEnytt 2006-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2006-01.pdfHELSEnytt 2006-01.pdfpdf275021
Helsenytt 2004-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/Helsenytt 2004-05.pdfHelsenytt 2004-05.pdfpdf281538
HELSEnytt 2003-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-06.pdfHELSEnytt 2003-06.pdfpdf1988083
HELSEnytt 2004-08.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-08.pdfHELSEnytt 2004-08.pdfpdf372797
HELSEnytt 2005-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-03.pdfHELSEnytt 2005-03.pdfpdf335674
HELSEnytt 2004-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-04.pdfHELSEnytt 2004-04.pdfpdf425137
HELSEnytt 2011-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2011-01.pdfHELSEnytt 2011-01.pdfpdf4074348


Ansvarlig utgiver

Helse Midt-Norge RHF ved vår kommunikasjonsdirektør er ansvarlig utgiver for våre magasiner, aviser, innhold på hjemmesider og sosiale kanaler.

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsstrategi

PressekontaktMagasinet HELSE 2018-01.pdf


Fant du det du lette etter?