Nyheter

Skrudd opp avpubHelse Midt-Norges nyhetsarkiv inneholder oversikt over nyheter og publikasjoner.

Abonner på nyhetsbrev

Helse Midt-Norge sender jevnlig ut nyhetsbrev på epost som du kan abonnere på:

​Helse Midt-Norge på sosiale medier

Nyhetsarkiv

Helse Midt-Norge RHF har levert nyheter siden opprettelsen i 2002. Her er vårt historiske nyhetsarkiv:

Nyheter fra 2018 (88 MB)

Nyheter fra 2017 (18 MB)

Nyheter fra 2016 (17 MB)

Nyheter fra perioden 2015 - 2012 (44 MB)

Nyheter fra perioden 2011-2007 (38 MB)

Nyheter fra perioden 2006-2002 (22 MB) (året 2005 mangler av tekniske årsaker)

Arkiv for nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge

2017 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 05 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 05 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 05 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 01 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 01 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 01 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 50 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 50 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 50 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 49 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 49 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 49 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 48 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 48 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 48 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 47 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 47 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 47 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 46 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 46 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 46 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 45 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 45 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 45 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 44 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 44 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 44 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 43 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 43 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 43 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 42 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 42 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 42 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 39 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 39 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 39 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 38 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 38 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 38 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 33 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 33 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 33 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 31 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 31 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 31 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 28 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 28 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 28 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 24 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 24 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 24 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 21 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 21 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 21 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 19 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 19 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 19 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 17 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 17 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 17 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 16 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 16 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 16 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 15 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 15 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 15 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 14 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 14 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 14 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 13 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 13 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 13 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge-2.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge-2.pdf2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge-2.pdf
2016 Uke 10 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 10 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 10 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 08 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 08 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 08 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 06 Nyhetsbrev Helse Midt-Norge-2.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 06 Nyhetsbrev Helse Midt-Norge-2.pdf2016 Uke 06 Nyhetsbrev Helse Midt-Norge-2.pdf
2016 Uke 06 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 06 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 06 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf

Arkiv for nyhetsbrev om e-helse

2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf
2015 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2015 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf2015 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf
2015 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2015 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf2015 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf


Arkiv for nyhetsbrev Helseplattformen

2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdf2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdf
2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdf2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdf


Kronikker og innlegg

Du finner et arkiv med kronikker og innlegg fra ledelsen i Helse Midt-Norge på Facebook:

Kronikker og debattinnlegg (Notater på Facebook)

Magasinet HELSE

Magasinet HELSE gis ut av Helse Midt-Norge RHF.

Magasinet lages ved behov, gjerne knyttet til aktuelle helse-tema.

Her er et arkiv med tidligere utgaver som kan leses i pdf-format.

Mag 2008-1.jpg
Mag 2007-4.jpg
Mag 2007-3.jpg
Mag 2007-2.jpg
Mag 2007-1.jpg
Mag 2006-4.jpg
Mag 2005-2.jpg
Mag 2005-1.jpg
Mag 2004-4.jpg
Mag 2004-3.jpg
Mag 2004-2.jpg
Mag 2004-1.jpg

HelseAvisa

HelseAvisa gis ut av Helse Midt-Norge RHF.

Avisa har vært distribuert som bilag til regionens dagsaviser to ganger.

Avisa er et samarbeidsprosjekt med helseforetakene i Midt-Norge.

Her finner du et arkiv der du kan lese tidligere aviser i pdf-format.

Helse Sunnmøre:

2009
HELSEavisa 2009 Helse Sunnmøre.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Sunnmøre.jpg

Helse Nordmøre og Romsdal

2009
HELSEavisa 2009 Helse Nordmøre og Romsdal.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Nordmøre og Romsdal.jpg

St. Olavs Hospital

2009
HELSEavisa 2009 St Olavs Hospital.jpg
2004
HELSEavisa 2004 St Olavs Hospital.jpg

Helse Nord-Trøndelag:

2009
HELSEavisa 2009 Helse Nord-Trøndelag.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Nord-Trøndelag.jpg

Helse-Nytt (Nyhetsbrev for perioden 2001-2010)

Helse Midt-Norge RHF utga tidligere nyhetsbrevet Helse-Nytt. Målgrupper for nyhetsbrevet var primært egne ansatte, brukerorganisasjonene, helseforetaksstyrene og primærhelsetjenesten.

HELSEnytt 2001-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2001-01.pdfHELSEnytt 2001-01.pdf
HELSEnytt 2001-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2001-02.pdfHELSEnytt 2001-02.pdf
HELSEnytt 2002-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-03.pdfHELSEnytt 2002-03.pdf
HELSEnytt 2002-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-04.pdfHELSEnytt 2002-04.pdf
HELSEnytt 2002-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-05.pdfHELSEnytt 2002-05.pdf
HELSEnytt 2002-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-06.pdfHELSEnytt 2002-06.pdf
HELSEnytt 2002-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-07.pdfHELSEnytt 2002-07.pdf
HELSEnytt 2002-08.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-08.pdfHELSEnytt 2002-08.pdf
HELSEnytt 2002-09.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-09.pdfHELSEnytt 2002-09.pdf
HELSEnytt 2002-10.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-10.pdfHELSEnytt 2002-10.pdf
HELSEnytt 2002-11.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-11.pdfHELSEnytt 2002-11.pdf
HELSEnytt 2002-12.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-12.pdfHELSEnytt 2002-12.pdf
HELSEnytt 2002-13.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-13.pdfHELSEnytt 2002-13.pdf
HELSEnytt 2003-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-01.pdfHELSEnytt 2003-01.pdf
HELSEnytt 2003-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-02.pdfHELSEnytt 2003-02.pdf
HELSEnytt 2003-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-03.pdfHELSEnytt 2003-03.pdf
HELSEnytt 2003-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-04.pdfHELSEnytt 2003-04.pdf
HELSEnytt 2003-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-05.pdfHELSEnytt 2003-05.pdf
HELSEnytt 2003-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-06.pdfHELSEnytt 2003-06.pdf
HELSEnytt 2003-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-07.pdfHELSEnytt 2003-07.pdf
HELSEnytt 2004-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-01.pdfHELSEnytt 2004-01.pdf
HELSEnytt 2004-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-02.pdfHELSEnytt 2004-02.pdf
HELSEnytt 2004-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-03.pdfHELSEnytt 2004-03.pdf
HELSEnytt 2004-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-04.pdfHELSEnytt 2004-04.pdf
Helsenytt 2004-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/Helsenytt 2004-05.pdfHelsenytt 2004-05.pdf
HELSEnytt 2004-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-06.pdfHELSEnytt 2004-06.pdf
HELSEnytt 2004-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-07.pdfHELSEnytt 2004-07.pdf
HELSEnytt 2004-08.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-08.pdfHELSEnytt 2004-08.pdf
HELSEnytt 2005-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-01.pdfHELSEnytt 2005-01.pdf
HELSEnytt 2005-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-02.pdfHELSEnytt 2005-02.pdf
HELSEnytt 2005-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-03.pdfHELSEnytt 2005-03.pdf
HELSEnytt 2006-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2006-01.pdfHELSEnytt 2006-01.pdf
HELSEnytt 2006-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2006-02.pdfHELSEnytt 2006-02.pdf
HELSEnytt 2011-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2011-01.pdfHELSEnytt 2011-01.pdfAnsvarlig utgiver

Helse Midt-Norge RHF ved vår kommunikasjonsdirektør er ansvarlig utgiver for våre magasiner, aviser, innhold på hjemmesider og sosiale kanaler.

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsstrategi

PressekontaktMagasinet HELSE 2018-01.pdf

Nyhetsutlisting

Arrangerer temakonferanse om barn som pårørendehttps://helse-midt.no/nyheter/2019/arrangerer-temakonferanse-om-barn-som-parorendeArrangerer temakonferanse om barn som pårørendeBarn som vokser opp med foreldre som er alvorlig syke og skadde, psykisk syke eller rusavhengige kan selv være i faresonen for å utvikle sykdom.06.09.2019 13:13:09
Utlysning av midler til nasjonale forskningsnettverkhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/utlysning-av-midler-til-nasjonale-forskningsnettverkUtlysning av midler til nasjonale forskningsnettverkNasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) lyser i 2019 ut midler til etablering og drift av nasjonale forskningsnettverk.06.09.2019 12:31:42
Ti søknader til Clinical Academic Groupshttps://helse-midt.no/nyheter/2019/ti-soknader-til-clinical-academic-groupsTi søknader til Clinical Academic GroupsVed søknadsfristens utløp har det kommet inn ti søknader til Samarbeidsorganets nye virkemiddel Clinical Academic Groups – CAG.06.09.2019 06:49:18
- Her skal fremtidens journal skapeshttps://helse-midt.no/nyheter/2019/-her-skal-fremtidens-journal-skapes- Her skal fremtidens journal skapesIKT-brakka ved St. Olavs Hospital ble offisielt åpnet 5. september. 05.09.2019 13:36:36
Satsar på fullsett forskingskonferansehttps://helse-midt.no/nyheter/2019/satsar-pa-fullsett-forskingskonferanseSatsar på fullsett forskingskonferanse– Samarbeid og kreativitet er viktige stikkord for framtidsretta forsking og innovasjon. Desse to stikkorda står i fokus på konferansen, seier arrangementsleiar Solveig Roth Hoff. 27.08.2019 22:00:00
Ja til legemidler for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemihttps://helse-midt.no/nyheter/2019/ja-til-legemidler-for-foflekkreft-hiv-leverkreft-og-leukemiJa til legemidler for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemiLegemidler for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemi fikk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder 26. august. Totalt ble ni nye metoder besluttet i dette møtet. 27.08.2019 10:01:44
Nå er det mulig å søke om innovasjonsmidler for 2019https://helse-midt.no/nyheter/2019/na-er-det-mulig-a-soke-om-innovasjonsmidler-for-2019Nå er det mulig å søke om innovasjonsmidler for 2019Helse Midt-Norge delte ut over 16 millioner kroner i innovasjonsmidler i 2018. Nå er det igjen mulig å søke midler.21.08.2019 07:30:40
- Nå må våre flinke fagmiljøer gå sammenhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/-na-ma-vare-flinke-fagmiljoer-ga-sammen- Nå må våre flinke fagmiljøer gå sammen- CAG handler om å få de beste fagmiljøene til å samarbeide om å løse en definert helseutfordring i regionen, sier Stig A. Slørdahl og Björn Gustafsson.12.08.2019 09:05:26
Informasjon om insulinpumperhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/informasjon-om-insulinpumperInformasjon om insulinpumperDet har blitt oppdaget en mangel i programvaren for noen insulinpumper som brukes ved behandling av diabetes.15.07.2019 09:00:00
Evaluering av tilboda i sommarhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/evaluering-av-tilboda-i-sommarEvaluering av tilboda i sommarFredag 12. juli gjekk fristen ut for å levere tilbod om å bygge akuttsjukehuset på Hjelset. Prosjektet vil no bruke sommaren til å evaluere dei innkomne tilboda.12.07.2019 16:29:47
Akuttmedisinske miljøer gir innspill om samarbeid med kommunerhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/akuttmedisinske-miljoer-gir-innspill-om-samarbeid-med-kommunerAkuttmedisinske miljøer gir innspill om samarbeid med kommunerNytt konsept for samarbeid om akuttmedisinske tjenester  mellom sykehus og kommuner testes ut i Røros. Erfaringene så langt blir innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan, som skal behandles i Stortinget våren 2020.  04.07.2019 11:39:43
Nå får de sanntidsinformasjon om ambulansenhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/na-far-de-sanntidsinformasjon-om-ambulansenNå får de sanntidsinformasjon om ambulansenAmbulansetjenesten i Midt- Norge har installert nettbrett i sykekupeen og fører nå elektronisk ambulansejournal. Systemet gir sanntidsinformasjon inn til sykehusets akuttmottak, hvor pasienten skal leveres. Dette gjelder for hele Helse Midt-Norge. 04.07.2019 10:50:18
Felles retningslinje for nedkjølte pasienterhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/felles-retningslinje-for-nedkjolte-pasienterFelles retningslinje for nedkjølte pasienterHelse Midt-Norge innfører en felles regional faglig retningslinje for tilfeller av aksidentell hypotermi, eller behandling av nedkjølte pasienter.03.07.2019 22:00:00
Når en i familien blir syk, berører det hele familienhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/nar-en-i-familien-blir-syk-berorer-det-hele-familienNår en i familien blir syk, berører det hele familienHensikten med «barn som pårørende-dagen» er å synliggjøre sykehusets arbeid med barn som er pårørende, og å vise at dette er en del av helsehjelpen.03.07.2019 08:35:21
- Et viktig supplement til klinisk arbeidhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/-et-viktig-supplement-til-klinisk-arbeid- Et viktig supplement til klinisk arbeidTre nye podkaster skal hjelpe LIS-legene i Norge å nå læringsmålene i felles kompetansemål (FKM). LIS-legene gir de første episodene gode skussmål.26.06.2019 07:46:21
Ny styringsstruktur med økt fokus på digitalisering og standardiseringhttps://helse-midt.no/ny-styringsstruktur-med-okt-fokus-pa-digitalisering-og-standardiseringNy styringsstruktur med økt fokus på digitalisering og standardiseringStyringsgruppe eHelse er endret til styringsgruppe Digitalisering og standardisering. Mandatet, som er gitt av administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, gir styringsgruppen ansvaret for digitaliserings- og standardiseringsarbeidet i...21.06.2019 08:23:34
Rus og BUP tar i bruk samme system som voksenpsykiatri og somatikkhttps://helse-midt.no/rus-og-bup-tar-i-bruk-samme-system-som-voksenpsykiatri-og-somatikkRus og BUP tar i bruk samme system som voksenpsykiatri og somatikkRus og BUP har tatt i bruk samme plattform for dokumentasjon og pasientadministrasjon som somatikk og voksenpsykiatri. Dette er i tråd med Helse Midt-Norge sin strategi om standardisering.  21.06.2019 08:17:37
Innovasjonskonferanse i Trondheimhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/innovasjonskonferanse-i-trondheimInnovasjonskonferanse i TrondheimInnovasjon, verdiskaping, tjenesteutvikling, samskaping og digitalisering er tema for InnoMed-konferansen 2019.19.06.2019 12:23:53
Strammere økonomistyringhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/strammere-okonomistyringStrammere økonomistyringDet er nødvendig med en strammere styring av økonomien de kommende årene, varsler økonomidirektør Anne-Marie Barane i Helse Midt-Norge RHF.18.06.2019 12:29:54
Justerer opptaksområder for sykehusenehttps://helse-midt.no/nyheter/2019/justerer-opptaksomrader-for-sykehuseneJusterer opptaksområder for sykehuseneKommunereform og sammenslåinger fører til at Helse Midt-Norge justerer opptaksområder for lokalsykehus. Endringene som også omfatter virksomhetsoverdragelse av ambulansestasjoner blir gjort gjeldende fra nyttår 2020.18.06.2019 11:27:55
Ja til brystkreftmedisinhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/ja-til-brystkreftmedisinJa til brystkreftmedisinPertuzumab (perjeta) fikk ja til neoadjuvant og adjuvant behandling av brystkreft, avgrenset til pasienter med lymfeknutepositiv brystkreft, i møtet til Beslutningsforum for nye metoder den 17. juni. Totalt ble sju metoder besluttet i dette møtet. 18.06.2019 08:57:43
Pasientens journalhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/pasientens-journalPasientens journalInnføring av Helseplattformen var en av mine motivasjoner for å si ja til direktørstillingen ved St. Olavs hospital, skriver Grethe Aasved, administrerende direktør ved St. Olavs hospital.13.06.2019 10:12:01
Viktig kvalitetsløfthttps://helse-midt.no/nyheter/2019/viktig-kvalitetsloftViktig kvalitetsløftHelseplattformen er etter min vurdering det største kvalitetsprosjektet som gjennomføres i Helse Midt-Norge noen gang, skriver Torbjørn Aas, administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag.13.06.2019 10:00:50
Det gode samhandlingsverktøyethttps://helse-midt.no/nyheter/2019/det-gode-samhandlingsverktoyetDet gode samhandlingsverktøyetHelsetjenesten er overmoden for å få et nytt verktøy, skriver Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd, Trondheim kommune.13.06.2019 09:49:17
Vil gje betre pasientbehandlinghttps://helse-midt.no/nyheter/2019/vil-gje-betre-pasientbehandlingVil gje betre pasientbehandlingMed ein ny og felles pasientjournal vil befolkninga i Midt-Norge få betre og tryggare helsetenester enn dei har i dag, skriver Torstein Hole, fagdirektør i Helse Møre og Romsdal.13.06.2019 09:38:21
Deler ut nesten ni millioner kroner til midtnorske brukerorganisasjonerhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/deler-ut-nesten-ni-millioner-kroner-til-midtnorske-brukerorganisasjonerDeler ut nesten ni millioner kroner til midtnorske brukerorganisasjonerFor Lise Løkkeberg og CP-foreningen Trøndelag betyr pengene at de kan arrangere sommerleir på Oppdal for sine medlemmer.12.06.2019 12:36:42
Sakspapirer til styremøte 18. junihttps://helse-midt.no/nyheter/2019/sakspapirer-til-styremote-18-juniSakspapirer til styremøte 18. juniSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 18. juni er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 12.06.2019 07:55:59
Få hjelp til sikker innsamling og lagring av forskningsdatahttps://helse-midt.no/nyheter/2019/fa-hjelp-til-sikker-innsamling-og-lagring-av-forskningsdataFå hjelp til sikker innsamling og lagring av forskningsdataEr du forsker i Helse Midt-Norge eller ved NTNU og lurer på hvilke løsninger du trygt kan bruke til innsamling og lagring av dine helseforskningsdata? Helseforskningsportalen gir deg svaret.07.06.2019 10:04:48
Sykehusstreiken kan løseshttps://helse-midt.no/nyheter/2019/sykehusstreiken-kan-losesSykehusstreiken kan løsesDet er sterkt beklagelig at LO og YS nå velger å streike for en pensjonsordning som går ut over det Stortinget har besluttet skal gjelde for staten, privat sektor og for sykepleierne. 31.05.2019 19:30:43
Midt-Norge i front for utvikling av ambulansetjenesten i Norgehttps://helse-midt.no/nyheter/2019/midt-norge-i-front-for-utvikling-av-ambulansetjenesten-i-norgeMidt-Norge i front for utvikling av ambulansetjenesten i NorgeAmbulansetjenesten i Midt-Norge er den første i landet til å rulle ut elektronisk ambulansejournal til samtlige stasjoner. Les årsrapporten fra den midtnorske ambulansetjenesten her.31.05.2019 05:53:31
Streik ved St. Olavs hospital fra onsdag 29. mai 2019https://helse-midt.no/nyheter/2019/streik-ved-st-olavs-hospital-fra-onsdag-29-mai-2019Streik ved St. Olavs hospital fra onsdag 29. mai 2019Til sammen 86 personer fra LO og YS ved St. Olavs hospital er tatt ut i streik fra arbeidstidens begynnelse onsdag 29. mai 2019.29.05.2019 11:11:27
Hepatitt C skal utryddes som folkehelseproblemhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/hepatitt-c-skal-utryddes-som-folkehelseproblemHepatitt C skal utryddes som folkehelseproblemAlle som er smittet med hepatitt C tilbys nå gratis behandling. Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale faglige råd, som skal hjelpe kommunene og helseforetakene i dette arbeidet. 27.05.2019 12:59:34
Legemiddel til Peyronies sykdom innføreshttps://helse-midt.no/nyheter/2019/legemiddel-til-peyronies-sykdom-innforesLegemiddel til Peyronies sykdom innføresLegemiddelet clostridium histolyticum (xiapex) til behandling av voksne menn med Peyronies sykdom fikk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder den 27. mai. Totalt ble to nye metoder besluttet i dette møtet. 27.05.2019 12:05:51
Utleverer diabetesutstyrhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/utleverer-diabetesutstyrUtleverer diabetesutstyrAlle pasienter med diabetes i Midt-Norge skal nå få utlevert nødvendig utstyr i henhold til nasjonal avtale. Den nasjonale avtalen trådte i kraft den 1. mai, og diabetespasienter fikk da tilgang nye typer insulinpumper og et mer moderne mål...26.05.2019 11:37:30
Endrer måten forskere undersøker søvn påhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/endrer-maten-forskere-undersoker-sovn-paEndrer måten forskere undersøker søvn påEn bitteliten sensor som følger søvnen din gjennom natten, uten at du legger merker til det. Xethru-radaren vil senke terskelen for kliniske søvnundersøkelser.22.05.2019 06:51:02
Hever standarden på fremtidens kreftomsorghttps://helse-midt.no/nyheter/2019/hever-standarden-pa-fremtidens-kreftomsorgHever standarden på fremtidens kreftomsorgÅ kombinere ordinær kreftbehandling med lindrende behandling, gir pasienter og pårørende bedre livskvalitet. Orkdalsmodellen kan sette en ny nasjonal og internasjonal standard for kreftomsorg.22.05.2019 06:24:12
Bidrar til bedre prostatakreft-diagnostikkhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/bidrar-til-bedre-prostatakreft-diagnostikkBidrar til bedre prostatakreft-diagnostikkMed en ny og bedre måte å avbilde prostata på, fagfolk med kompetanse i verdensklasse og MR-guidet vevsprøvetaking, gjør forskere i Trondheim det tryggere å være prostatakreft-pasient.21.05.2019 17:12:48
Økt brukermedvirkning i helseforskninghttps://helse-midt.no/nyheter/2019/okt-brukermedvirkning-i-helseforskningØkt brukermedvirkning i helseforskningBrukerne har fått en langt sterkere medvirkning i forskningen i spesialisthelsetjenesten viser Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten i 2018. 21.05.2019 11:46:46
Bytter ut den gamle «bensinbilen» med splitter ny Teslahttps://helse-midt.no/nyheter/2019/bytter-ut-den-gamle-bensinbilen-med-splitter-ny-teslaBytter ut den gamle «bensinbilen» med splitter ny TeslaLaboratoriene er hjertet i sykehusene. Når de snart får nytt laboratoriedatasystem, vil hjertet jobbe enda mer effektivt – og bane vei for innføringen av Helseplattformen.21.05.2019 10:45:24
- Gjør oss rustet for fremtidens utfordringerhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/-gjor-oss-rustet-for-fremtidens-utfordringer- Gjør oss rustet for fremtidens utfordringerForventningene til nytt laboratoriedatasystem er skyhøye. HMN LAB vil gi et fremtidsrettet og fleksibelt system, i stand til å snakke på tvers av regionen, mener noen av dem som har bidratt inn i prosjektet.21.05.2019 10:43:06
Sakspapirer til styremøte 23. maihttps://helse-midt.no/nyheter/2019/sakspapirer-til-styremote-23-maiSakspapirer til styremøte 23. maiSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 23. mai er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 16.05.2019 17:36:19
Lagspill og banehalvdelerhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/lagspill-og-banehalvdelerLagspill og banehalvdelerDet er seks år siden et samlet Storting sluttet opp om Helseplattformen. Stortingsmeldingen ga utgangspunkt for et arbeid som har pågått i Helse Midt-Norge siden.16.05.2019 10:52:26
Bedre helsetjeneste – pasientenes helsetjenesterhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/bedre-helsetjeneste-pasientenes-helsetjenesterBedre helsetjeneste – pasientenes helsetjenesterHelseplattformen er ikke noe mål i seg selv. Helseplattformen er et program eller et virkemiddel for kontinuerlig endring og forbedring av helsetjenester for pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge.16.05.2019 09:28:01
Enkel oversikt over timeavtaler på helsenorge.nohttps://helse-midt.no/nyheter/2019/enkel-oversikt-over-timeavtaler-pa-helsenorgenoEnkel oversikt over timeavtaler på helsenorge.noDigitale innbyggertjenester (DIS) -prosjektet innfører oversikt over timeavtaler på helsenorge.no for sykehusene i Midt-Norge. Visning av timer er allerede innført for mange avdelinger i helseforetakene i Midt-Norge. Funksjon for å endre time er på vei. 15.05.2019 22:00:00
Ny utgave av Magasinet HELSE - om Helseplattformen. Les det på web nåhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/ny-utgave-av-magasinet-helse-om-helseplattformen-les-det-pa-web-naNy utgave av Magasinet HELSE - om Helseplattformen. Les det på web nåHelseplattformen er et lagspill mellom kommuner, fastleger og sykehus. Hele den nye utgaven av Magasinet HELSE handler om nettopp dette. Bla i den digitale utgaven nedenfor.15.05.2019 13:42:19
Samler krefter på tvers av miljøer for å løse utfordringer i helsetjenestenhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/samler-krefter-pa-tvers-av-miljoer-for-a-lose-utfordringer-i-helsetjenestenSamler krefter på tvers av miljøer for å løse utfordringer i helsetjenestenMed Clinical Academic Groups (CAG) skal ny forskningsbasert kunnskap raskere kunne overføres til klinisk praksis – og dermed enda raskere ha effekt for pasienter og befolkning. De første tildelingene utlyses i juni.15.05.2019 09:52:25
Foreslår en styrt avvikling av Nasjonal IKT HFhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/foreslar-en-styrt-avvikling-av-nasjonal-ikt-hfForeslår en styrt avvikling av Nasjonal IKT HFDe regionale helseforetakene anbefaler å avvikle Nasjonal IKT HF, og foreslår å styrke andre samarbeidsformer for utvikling av IKT-området i spesialisthelsetjenesten.14.05.2019 21:21:09
Nye styremedlemmer oppnevnthttps://helse-midt.no/nyheter/2019/nye-styremedlemmer-oppnevntNye styremedlemmer oppnevntForetaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF har mandag 13. mai oppnevnt to nye styremedlemmer for Helse Møre og Romsdal HF. Ny nestleder blir Lodve Solholm og nytt styremedlem blir Gerd Marit Langøy.13.05.2019 16:53:40
Variasjon i kvalitet i helsetjenestenhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/variasjon-i-kvalitet-i-helsetjenestenVariasjon i kvalitet i helsetjenestenVentetiden har blitt noe lenger det siste året, men i all hovedsak får pasienter den helsehjelpen de behøver til avtalt tid. Det er en del variasjon i kvalitet mellom helseforetak og regioner. Bruk av tvang øker noe i psykisk helsevern. Inn...09.05.2019 09:40:38
Flere med på laget til felles nettløsning for spesialisthelsetjenestenhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/flere-med-pa-laget-til-felles-nettlosning-for-spesialisthelsetjenestenFlere med på laget til felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten6. mai lanserte Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus sine nye nettsider. Dermed er to nye private ideelle sykehus med driftsavtale, en del av felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten. 07.05.2019 08:44:03


Fant du det du lette etter?