Offentlig postjournal

Vi legger til rette for meroffentlighet. Dette betyr at de aller fleste dokumentene vi har i arkivet vårt er tilgjengelige for publikum.

​​I postjournalen finner du informasjon om alle typer dokumenter. Selve dokumentene er ikke tilgjengelige, men du kan be om å få innsyn ved å fylle ut dette skjemaet.

Det er kun postlister som er publisert etter 8. juni 2016 som ligger tilgjengelig. Om du ønsker å se eldre postlister må du sende en e-post til postmottak@helse-midt.no

Reglene for innsyn finner du i Offentleglova 

Du kan gjøre fritekstsøk i postjournalene her

Postlister

2017-07-14 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-07-14 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-07-14 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-07-13 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-07-13 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-07-13 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-07-12 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-07-12 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-07-12 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-07-11 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-07-11 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-07-11 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-07-10 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-07-10 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-07-10 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-07-09 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-07-09 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-07-09 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-07-07 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-07-07 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-07-07 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-07-06 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-07-06 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-07-06 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-07-05 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-07-05 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-07-05 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-07-04 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-07-04 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-07-04 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-07-03 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-07-03 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-07-03 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-07-01 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-07-01 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-07-01 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-06-30 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-06-30 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-06-30 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-06-29 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-06-29 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-06-29 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-06-28 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-06-28 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-06-28 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf