Offentlig postjournal

Vi legger til rette for meroffentlighet. Dette betyr at de aller fleste dokumentene vi har i arkivet vårt er tilgjengelige for publikum.

​​I postjournalen finner du informasjon om alle typer dokumenter. Selve dokumentene er ikke tilgjengelige, men du kan be om å få innsyn ved å fylle ut dette skjemaet.

Det er kun postlister som er publisert etter 8. juni 2016 som ligger tilgjengelig. Om du ønsker å se eldre postlister må du sende en e-post til postmottak@helse-midt.no

Reglene for innsyn finner du i Offentleglova 

Du kan gjøre fritekstsøk i postjournalene her

Postlister

2017-04-19 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-04-19 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-04-19 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-04-18 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-04-18 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-04-18 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-04-12 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-04-12 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-04-12 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-04-10 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-04-10 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-04-10 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-04-07 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-04-07 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-04-07 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-04-06 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-04-06 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-04-06 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-04-05 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-04-05 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-04-05 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-04-04 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-04-04 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-04-04 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-04-03 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-04-03 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-04-03 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-03-31 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-03-31 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-03-31 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-03-30 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-03-30 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-03-30 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-03-29 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-03-29 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-03-29 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-03-28 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-03-28 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-03-28 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-03-27 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-03-27 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-03-27 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-03-24 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-03-24 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-03-24 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf