Offentlig postjournal

Vi legger til rette for meroffentlighet. Dette betyr at de aller fleste dokumentene vi har i arkivet vårt er tilgjengelige for publikum.

​​I postjournalen finner du informasjon om alle typer dokumenter. Selve dokumentene er ikke tilgjengelige, men du kan be om å få innsyn ved å fylle ut dette skjemaet.

Helsetjenesten har som følge av det pågående koronautbruddet svært stort arbeidspress hos våre ansatte. Vår viktigste prioritet nå er sammen med helsetjenesten og den øvrige forvaltningen, å bidra til den felles dugnaden vi nå er inne i.
Som en konsekvens av dette kan svar på henvendelser, behandling av saker og innsynsspørsmål, ta noe lengre tid enn vanlig. Dette vil også bety at de frister som er i lovverket vil bli brutt. Helse Midt-Norge RHF beklager dette, men håper på forståelse.
Helse Midt-Norge RHF vil samtidig understreke viktigheten av åpenhet i den situasjonen vi nå er i, og åpenhet vil være førende for vårt arbeid både nå og fremover i tid.

Det er kun postlister som er de siste to årene som ligger tilgjengelig. Om du ønsker å se eldre postlister må du sende en e-post til hmn.postmottak@helse-midt.no

Reglene for innsyn finner du i Offentleglova 

Du kan gjøre fritekstsøk i postjournalene her


Postlister


 

Fant du det du lette etter?