Offentlig postjournal

Vi legger til rette for meroffentlighet. Dette betyr at de aller fleste dokumentene vi har i arkivet vårt er tilgjengelige for publikum.

​​I postjournalen finner du informasjon om alle typer dokumenter. Selve dokumentene er ikke tilgjengelige, men du kan be om å få innsyn ved å fylle ut dette skjemaet.

Det er kun postlister som er publisert etter 8. juni 2016 som ligger tilgjengelig. Om du ønsker å se eldre postlister må du sende en e-post til postmottak@helse-midt.no

Reglene for innsyn finner du i Offentleglova 

Du kan gjøre fritekstsøk i postjournalene her

Postlister

2017-01-11 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-01-11 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-01-11 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-01-10 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-01-10 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-01-10 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-01-09 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-01-09 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-01-09 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-01-06 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-01-06 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-01-06 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-01-05 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-01-05 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-01-05 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-01-04 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-01-04 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-01-04 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-01-03 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-01-03 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-01-03 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-01-02 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-01-02 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-01-02 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2016-12-30 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2016-12-30 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2016-12-30 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2016-12-29 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2016-12-29 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2016-12-29 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2016-12-28 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2016-12-28 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2016-12-28 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2016-12-27 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2016-12-27 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2016-12-27 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2016-12-23 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2016-12-23 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2016-12-23 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2016-12-22 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2016-12-22 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2016-12-22 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2016-12-21 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2016-12-21 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2016-12-21 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf