Offentlig postjournal

Vi legger til rette for meroffentlighet. Dette betyr at de aller fleste dokumentene vi har i arkivet vårt er tilgjengelige for publikum.

​​I postjournalen finner du informasjon om alle typer dokumenter. Selve dokumentene er ikke tilgjengelige, men du kan be om å få innsyn ved å fylle ut dette skjemaet.

Det er kun postlister som er publisert etter 8. juni 2016 som ligger tilgjengelig. Om du ønsker å se eldre postlister må du sende en e-post til postmottak@helse-midt.no

Reglene for innsyn finner du i Offentleglova 

Du kan gjøre fritekstsøk i postjournalene her

Postlister

2017-05-16 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-05-16 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-05-16 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-05-15 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-05-15 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-05-15 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-05-12 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-05-12 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-05-12 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-05-11 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-05-11 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-05-11 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-05-10 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-05-10 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-05-10 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-05-09 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-05-09 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-05-09 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-05-08 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-05-08 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-05-08 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-05-05 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-05-05 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-05-05 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-05-04 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-05-04 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-05-04 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-05-03 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-05-03 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-05-03 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-05-02 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-05-02 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-05-02 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-05-01 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-05-01 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-05-01 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-04-28 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-04-28 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-04-28 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-04-27 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-04-27 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-04-27 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf
2017-04-26 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Postjournal/Documents/2017-04-26 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf2017-04-26 Helse Midt-Norge RHF Offentlig postjournal.pdf