Bedre oppgavedeling

Ny og bedre oppgavedeling skal dra nytte av helsearbeidernes kompetanse og bakgrunn. Det er pasientens behov som er avgjørende for hvordan oppgavene fordeles.

I Helse Midt-Norge jobbes det aktivt med oppgavedeling og samhandling. Fra 2015 tildeles midlene fra helseforetakene i Helse Midt-Norge.

Deling av kunnskap mellom fagpersoner gir et godt utgangspunkt for å samarbeide. Da får pasienten bedre mulighet til mestring og medvirkning. Dette gjelder både på sykehusene og i kommunehelsetjenesten.

Ny kunnskap og ny teknologi gjør det mulig å tilby behandling og utredning til stadig flere pasienter. Nye metoder og behov for bedre organisering gjør det nødvendig å tenke nytt i helsesektoren.

Prosjekter

​I perioden 2011-2015 har Helse Midt-Norge årlig tildelt rundt 25 millioner kroner til prosjekt som skal gi bedre samhandling, arbeidsdeling og flyt i sykehusene og på tvers av nivåene i helsetjenesten.

Fra 2015 har midlene blitt overført til helseforetakene i Helse Midt-Norge. Helseforetakene skal sette av midler til bedre oppgavedeling og samhandling med kommunene.

Postere

Presentasjoner

Prosjektbeskrivelser

Filmer om utviklingsprosjekter

 

Desentralisering av legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Jobbglidning innen bildediagnostikk


Tilknyttede tema 

Jobbgliding og bedre oppgavedeling vil ofte være knyttet til forbedringsarbeid, innovasjon, utdanning og kompetanse, samhandling mellom nivåer og enheter.

Innovasjon
Utdanning
Samhandling

Fant du det du lette etter?