Illustrasjonsbilde av en hjerne

Innovasjon

Innovasjon er nødvendig for at vi skal utvikle og forbedre helsetjenesten.

​Kreative løsninger og mulighet til å tenke nytt har betydning for pasient og helsepersonellets hverdag.

Med innovasjon mener vi:

Utvikling av nye produkter, tjenester eller organisasjonsformer som bidrar til en styrket helsetjeneste. Det skjer i form av økt kvalitet, bedre arbeidsprosesser, økt sikkerhet for pasienter og ansatte, og slik bidra til verdiskaping.

Tildeling 2022

Helse Midt-Norge RHF delte ut i overkant av 16 millioner kroner i onnovasjonsmidler i 2022.

Les nyhetssak om tildelingen her

Se hvem som har fått støtte her

Utlysninger

Utlysning av innovasjonsmidler 2022

Helse Midt-Norge lyste ut midler til innovasjonsprosjekter med søknadsfrist torsdag 20. oktober 2022 klokken 15.00.

For utlysningen i 2022 kunne det søkes i følgende kategorier:​
 • Produktinnovasjon
 • Tjenesteinnovasjon
 • Overføring av tjenesteinnovasjon fra annet helseforetak

De ulike utlysningene/kategoriene har ulike kriterier, og søker oppfordres til å sette seg nøye inn i føringene som gjelder for den aktuelle søknadskategorien. Søker har ansvaret for at innlevert søknad er fullstendig, dvs. at søknaden følger aktuelle føringer, at søknadsskjema er korrekt utfylt, at maksimum søknadsbeløp ikke er oversteget og at obligatoriske vedlegg er lastet opp. En ufullstendig søknad, eller en søknad som ikke overholder formatkrav, vil kunne bli avvist. Innovasjonsprosjektet skal ha oppstart senest tre måneder etter tildeling.

Helse Midt-Norge er i ferd med å innføre Helseplattformen som vil tilby mange nye løsninger og funksjoner. Det er viktig å undersøke om innovasjonsideen (for eksempel ved apper) vil bli dekket gjennom Helseplattformen, ta kontakt med seksjonsleder forskning og innovasjon Håkon Haaheim i Helseplattformen​ ved spørsmål rundt dette. Inneholder søknaden utvikling av IKT, kontakt innovasjonsrådgiver Ketil Thorvik i Hemit.​

Søknadsveiledning 2022

eSøknad brukermanual 

Lenke til søknadsportal​


Sammendrag utlysning

fff

Kontaktpersoner

Nytt ff.PNG

​Satsingsområder

Strategi 2030, regional utviklingsplan og nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 ligger til grunn for de prioriterte satsingsområdene. For kategorien produktinnovasjon er det ingen prioriterte områder.

 • Nye arbeidsformer
  • Nye arbeidsformer (ved å nyttiggjøre for eksempel Helseplattformen)
  • Bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring
  • ​Digital hjemmeoppfølging
 • Pasientmedvirkning
  • For eksempel ved bruk av HelsaMi
  • Aktivering av pasientens egne ressurser gjennom innsyn, tilgang, samvalg og selvhjelpsløsninger. Bedre brukeropplevelse.
  • Pasienter med kroniske eller sammensatte lidelser
 • Forenkle arbeidshverdagen for helsepersonell
  • Prosjekter med fokus på å gjøre arbeidsdagen enklere for helsepersonell.
  • Tiltak/organisering som bidrar til å gi helsepersonell mer tid til pasientene
 • Pasientlogistikk
  • ​Tilgjengelighet til, og effektiv utnyttelse av, riktige ressurser gjennom pasientforløpet. samarbeid innad i spesialisthelsetjenesten og mellom tjenestenivåene
 • Psykisk helse og rus​

Innovasjonsstrategi 2016-2020

Innovasjonsstrategi 2016-2020

Styresak

Innovasjon i helseforetakene

Her finner du mer informasjon om innovasjon i helseforetakene våre:

Helse Nord-Trøndelag HF  

St. Olavs hospital HF 

Helse Møre og Romsdal HF

Støtteordninger

NTNU Technology Transfer AS (TTO)

TTO jobber for at gode ideer og nye oppdagelser fra Helse Midt-Norge og NTNU skal bli til produkter og tjenester som samfunnet og helsetjenesten kan dra nytte av.​

Ansatte i Helse Midt-Norge har tilgang til støtte og rådgivning innen området produktinnovasjon fra TTO. Hvis du har en ide om et nytt produkt eller ny teknologi, ta direkte kontakt med TTO.

NTNU Technology Transfer ASInnomed

Innomed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren, og drives i samarbeid mellom de regionale helseforetakene og KS. Innomed tilbyr prosessveiledning til innovasjonsprosjekter. Les mer på hjemmesiden.

Innomed

NTNU Discovery

NTNU Discovery er en finansieringsordning rettet mot potensielle forsknings- og innovasjonsresultater som kan kommersialiseres. Prosjekter som kan søke finansiering hos NTNU Discovery må kunne resultere i et produkt, en prosess eller en tjeneste som er ny på det internasjonale markedet.

NTNU Discovery

Andre muligheter for finansiering:

Norges forskningsråd Pilot Helse​EU

Innovasjon Norge

Tidligere tildelinger

​Oversikt over tildeling 2022

Oversikt over tildeling 2021

Oversikt over tildeling 2020

Oversikt over tildeling 2019

Oversikt over tildeling 2018

Oversikt over tildeling 2017

Oversikt over tildeling 2016

Ulike typer innovasjoner

Det er hovedsakelig to typer av innovasjoner i helsesektoren; brukerdrevet og
forskningsbasert. Videre kan det skilles mellom tjenesteinnovasjon og produktinnovasjon.

Tjenesteinnovasjon

Tjenesteinnovasjon er nært knyttet til utviklingsprosjekter, og forventes å få en stor
betydning framover for å styrke organisering og drift av fremtidens helsetjeneste.

Produktinnovasjon

Det er særlig produktinnovasjon som forbindes med tradisjonell innovasjon. Dette vil typisk
være oppfinnelser av produkter eller teknologi som kan selges i et marked.


 

Bedre oppgavedeling

Nasjonalt samarbeid

Temaside innen velferdsteknologi på helsedirektoratet.no

 

Forskning

Noen innovasjonsprosjekt kan også være eller bli til et forskningsprosjekt. For mer informasjon om forskning i Helse Midt-Norge:

Forskning

 

Fant du det du lette etter?