Forskning

Forskning er en av helseregionens fire lovpålagte oppgaver.

Vi skal styrke behandlingen av pasienter, øke klinisk praksis,
fremme støtteordninger og gi muligheter til å drive forskning

Forskning er viktig for å utvikle ny kunnskap og bedre kvalitet. Helse Midt-Norge skal være internasjonalt konkurransedyktig. Et bærekraftig helsevesen trenger løsninger som møter framtidas utfordringer. Det krever et samarbeid i regionen, nasjonalt og internasjonalt.


Forskningsmidler


Utlysninger

Helse Midt-Norge RHF utlyser forskningsmidler en gang i året. Andre relevante utlysninger legges også ut her. Se hver enkelt utlysning for hvilke søknads- og vurderingskriterier som gjelder.

Utlysning fra det nasjonale programmet KLINBEFORSK

Utlysninger i Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF lyser ut forskningsmidler for ansatte i Helse Nord-Trøndelag. Eksempler på prosjekter som kan få støtte, er oppstart/avslutning av forskningsprosjekter, protokollskriving, fullføring av publikasjoner, sluttføring av master/ph.d.

Mer informasjon finner du her

Søknadshjelpen

Det finnes mange muligheter for finansiering av forskningsprosjekt. EU, Forskningsådet, Kreftforeningen og Extrastiftelsen er noen eksempler. ​Lurer du på hvordan du skal lykkes i konkurransen om disse midlene, ta kontakt med Søknadshjelpen: soknadshjelpen@mh.ntnu.no

Søknadshjelpen

Helseforskningsportalen

Ved hjelp av helseforskningsportalen kan forskere i Helse Midt-Norge eller ved NTNU finne ut hvilke løsninger som trygt kan brukes til innsamling og lagring av helseforskningsdata.

Helseforskningsportalen

Forskningsstrategi og prioriterte områder 2016-2020

Forskningsstrategi 2016-2020 gjelder for hele helseregionen vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF i 2015.

Forskningsstrategi 2016-2020

Styresak

Prioriterte områder 2016-2020

 • Klinisk relevant og pasientnær forskning
 • Forskning på kvalitet og pasientsikkerhet
 • Helsetjenesteforskning inkludert samhandling, logistikk og tjenesteutvikling
 • Translasjonsforskning, også kalt overføringsforskning
 • Medisinsk teknologi
 • Global helseforskning 

Forskningsavdelinger i helseforetakene

Hvert helseforetak i regionen har sin egen forskningsavdeling. De ulike forskningsavdelingene finner du her.

Forskningsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag
Forskningsavdelingen ved St. Olavs hospital
Forskningsavdelingen i Helse Møre og Romsdal

Regionalt samarbeidsorgan

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon  er et rådgivende organ for saker innen utdanning, forskning og innovasjon, og er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen.

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon

 

Innovasjon

Noen forskningsprosjekt kan også være eller bli til et innovasjonsprosjekt. For mer informasjon om innovasjon i Helse Midt-Norge: 

 Innovasjon

 

Klinisk forskning 

Klinisk forskning deles gjerne i to hovedgrupper:

 • Intervensjons-studier som også kalles klinisk utprøving. Intervensjon betyr å gripe inn, eller å blande inn.
 • Ikke-intervensjons-studier som også kalles for observasjonsstudier.

Klinisk forskning i Helse Midt-Norge skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom. Vi ønsker større medvirkning fra pasienter og brukere.

Intervensjonsstudier

I kliniske intervensjonsstudier mottar forsøkspersonene en behandling, eller en oppfølging de ellers ikke ville ha fått. Det kan for eksempel være bruk av nye legemidler, nye bruksområder, ekstra oppfølgingsprosedyrer, eller behandlingsprosedyrer.

Ikke-intervensjonsstudier

I ikke-intervensjonsstudier, observasjonsstudier, studeres helseeffekter på en gruppe pasienter som for eksempel mottar standard behandling.

Ønsker du å delta i et klinisk studie?

Her finner du en oversikt over aktuelle kliniske studier for hele landet.

Kliniske studier

 

Fasiliteter for forskning

Med forskningsfasiliteter og infrastruktur menes utstyr, ressurser og andre tjenester som forskningsmiljøene bruker til å utføre forskning innenfor sine respektive fagområder.

Dette omfatter blant annet vitenskapelig utstyr, vitenskapelige databaser og samlinger, og strukturert vitenskapelig informasjon som muliggjør forskning. Forskningsinfrastrukturer kan være samlet på ett sted, distribuert i nettverk, eller som egne enheter for forskning.

HUNT, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
HUNT biobank
Biobank1
NorCRIN
Forskningsposten
Enhet for anvendt klinisk forskning (AKF)
NTNU helseforskning
Sintef

Kjernefasiliteter ved MH-fakultetet NTNU


Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU


Fremtidens operasjonsrom, FOR 

Norwegian centre for Minimally invasive guided Therapy and medical technologies, NorMIT 

Finansiering av forskningsinfrastruktur kan blant annet søkes hos:

Norges forskningsråd 
EU
Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon

HelseOmsorg 21

HelseOmsorg21 er et initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet, HOD, hvor målet er å skape et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Dette målet er tredelt:

Å bidra til god folkehelse; grensesprengende forskning; næringsutvikling og nasjonal økonomisk utvikling.

Rådet har ansvar for ti prioriterte satsingsområder.

Mer om HelseOmsorg21

Fellesrapport forskning og innovasjon

Her kan du lese om rapporten innen forskning og innovasjon fra de fire regionale helseforetakene.

Nyhetssak om forskningsrapporten 2018

Her kan du lese forskningsrapporten fra 2018 (pdf)

Her kan du lese forskningsrapporten fra 2017 (pdf)


Nyheter om forskning og innovasjon

 • 07.06.2019
  Få hjelp til sikker innsamling og lagring av forskningsdata

  Er du forsker i Helse Midt-Norge eller ved NTNU og lurer på hvilke løsninger du trygt kan bruke til innsamling og lagring av dine helseforskningsdata? Helseforskningsportalen gir deg svaret.

 • 22.05.2019
  Endrer måten forskere undersøker søvn på

  En bitteliten sensor som følger søvnen din gjennom natten, uten at du legger merker til det. Xethru-radaren vil senke terskelen for kliniske søvnundersøkelser.

 • 22.05.2019
  Hever standarden på fremtidens kreftomsorg

  Å kombinere ordinær kreftbehandling med lindrende behandling, gir pasienter og pårørende bedre livskvalitet. Orkdalsmodellen kan sette en ny nasjonal og internasjonal standard for kreftomsorg.

 • 21.05.2019
  Bidrar til bedre prostatakreft-diagnostikk

  Med en ny og bedre måte å avbilde prostata på, fagfolk med kompetanse i verdensklasse og MR-guidet vevsprøvetaking, gjør forskere i Trondheim det tryggere å være prostatakreft-pasient.

 • 21.05.2019
  Økt brukermedvirkning i helseforskning

  Brukerne har fått en langt sterkere medvirkning i forskningen i spesialisthelsetjenesten viser Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten i 2018.

 • 30.04.2019
  Lyser ut regionale forskningsmidler til prosjekter i 2020

  Samarbeidsorganet lyser ut regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter for oppstart i 2020. Søknadsfrist er 13. juni.

 • 18.09.2018
  Vil gi pasientene intravenøs antibiotikabehandling hjemme

  At pasienter som har behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling får administrert denne hjemme, vil blant annet bidra til økt livskvalitet, sier Ann Iren Kjønnøy.

 • 31.08.2018
  Ny app styrer medisinen til kreftpasienter

  Nina Kongshaugs app Hild skal sørge for at kreftpasienter får riktig dose medisin til rett tid – og registrere og rapportere eventuelle potensielt alvorlige bivirkninger.

 • 29.06.2018
  Utlysning av innovasjonsmidler for 2018

  Det er nå mulig å søke midler til innovasjon fra Helse Midt-Norge. Øvre grense for tildeling er 750 000 kroner, med et krav om 25 prosent egeninnsats.

 • 08.06.2018
  Mest forskningsmidler til kreftforskning

  Kreftforskning er det området hvor helseforetakene bruker mest forskningsmidler. Nevrologi følger på plassen etter. Brukermedvirkningen i forskning er nesten tredoblet i løpet av de siste tre årene.

 • 08.06.2018
  Koppler skal redusere komplikasjoner etter kreftoperasjon

  Forskningsrapporten 2017: Frustrasjonen over alvorlige komplikasjoner etter kreftoperasjon satte de to kirurgene på ideen om en bedre løsning. Resultatet: Den sammenleggbare stiftemaskinen koppler.

 • 08.06.2018
  Nærmer seg svar på Sepsis-gåten

  Forskningsrapporten 2017: Ved hjelp av kunstig intelligens og innsamlet genmateriale fra nær 3000 trøndere, er leger ved St. Olavs hospital HF i ferd med å løse gåten bak en av sykdommene som tar flest liv ved norske sykehus.

 • 08.06.2018
  Trøndersk urin ble internasjonal døråpner

  Forskningsrapporten 2017: I to gigantiske fryserom på Levanger oppbevares dyrebare dråper med trøndersk urin. De kan nemlig bidra til å forutsi om du står i fare for å utvikle alvorlig nyresvikt.

 • 25.04.2018
  Lyser ut forskningsmidler innen medisin og helse

  30. april lyser Helse Midt-Norge RHF ut regionale forskningsmidler for 2019. Søknadsfrist er 13. juni.

 • 26.02.2018
  Blimedno -en folkehelsekonferanse for og med barn og unge

  Blimedno er en folkehelsekonferanse for og med barn og unge. Er du nysgjerrig på hva barn og unge mener om hvordan vi kan skape et samfunn som gir god helse for dem?

Nasjonale råd og utvalg

 • Helse Omsorg21-rådet

  Helse Omsorg21-rådet skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for ulike aktører innen helsetjenesten her til lands. Rådet består av 27 personer fra næringsliv, sykehus, universitet og høyskoler, offentlig forvaltning, kommunese...

 • Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

  Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten, NSG, er et strategisk rådgivende organ med medlemmer fra universitetene, de regionale helseforetakene og universitets- og høyskoleråd.

 • RHFenes strategigruppe for forskning

  De regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning er et forum for kontakt mellom de regionale helseforetakene, RHF, og for kommunikasjon med Helse- og omsorgsdepartementet om overordnede og strategiske forskningsspørsmål.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.