Legemidler

Riktig bruk av legemidler er svært viktig for at behandlingen skal lykkes.

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Legemidler er en viktig innsatsfaktor i forebygging og behandling av sykdom. Riktig bruk av legemidler bidrar til økt pasientsikkerhet og fornuftig ressursbruk

Pasientsikkerhet

Riktig bruk av legemidler øker pasientsikkerheten og bidrar til riktig ressursbruk. Helse- og omsorgsministeren initierte pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender" i 2014 for å redusere pasientskader, bygge varige systemer og strukturer for pasientsikkerhet, og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. 

Klinisk farmasi

Klinisk farmasi er legemiddelkompetanse i tverrfaglige team på sykehuset. Farmasøyter fra Sykehusapotekene  bidrar aktivt til riktig legemiddelbruk for å sikre en god behandling av pasientene. De fokuserer både på pasientspesifikk oppfølging og på generelt arbeid innen legemiddelhåndtering. Målet er å kvalitetssikre legemiddelbruken og sørge for en sikker og kostnadseffektiv legemiddeldistribusjon.

Produksjon og distribusjon av legemidler

Alle legemidler som sykehuset benytter i pasientbehandling kommer fra Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. Avdeling for produksjon tar seg av produksjon og istandgjøring av legemidler samt kvalitetskontroll og frigivelse av legemidler. Produksjon kan være fra fullstendig råvare til bruksferdig legemiddel, eller delvis som for eksempel ompakking.

Legemiddeldistribusjon som sørger for sikker og kostnadseffektiv distribusjon til alle sykehus i regionen.

I apotekutsalg på sykehusene ekspederes resepter og gir legemiddelrådgivning til utskrevne pasienter.

Organisering

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et statlig eid foretak under Helse Midt-Norge RHF. Foretaket eier og driver Sykehusapotekene i Namsos, Levanger, Trondheim, Kristiansund, Molde og Ålesund. Foretaksadministrasjonen er lokalisert i Trondheim.


 

Fant du det du lette etter?