Spesialist­helsetjenesten i Midt-Norge

Nyheter

 • 23.03.2018
  Pasientsikkerhetsmidler lyses ut

  Helse Midt-Norge utlyser midler til pasientsikkerhetsarbeid i helseregionen. Hvert prosjekt kan søke om støtte på maksimalt 300 000 kroner. Søknadsfrist 13.april 2018.

 • 23.03.2018
  Nytt utvalg oppnevnt

  Regjeringen oppnevnte 23. mars 2018 et utvalg som skal gjennomgå fordelingen av basisbevilgningene til de fire regionale helseforetakene. Utvalget ledes av professor Jon Magnussen og fra Helse Midt-Norge er økonomidirektør Anne-Marie Barane...

 • 23.03.2018
  Nye laboratoriedataløsninger på vei

  Helse Midt-Norge har valgt leverandører for nye laboratoriedataløsninger som skal gi økt kvalitet og pasientsikkerhet, effektive arbeidsprosesser og god informasjonsflyt. Samlet kontraktsverdi inkludert vedlikehold, er på 140 millioner kroner.

 • 15.03.2018
  Regional plan for utvikling

  Temaer som kompetanse, teknologi og samhandling var diskusjonstema da styret i Helse Midt-Norge RHF tok opp utviklingsplan på styremøte torsdag. 

 • 15.03.2018
  Prioritering av psykisk helsevern

  Styret for Helse Midt-Norge RHF vil ha en tett oppfølging for å sikre prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling. Det forventes at helseforetakene i regionen raskt iverksetter nødvendige tiltak og rapporterer på resultatene månedlig.

 • 15.03.2018
  Prosedyrelistene og de obligatoriske kursene er ivaretatt

  Fra 1. mars 2019 skal over fire tusen forskriftsfestede læringsmål sikre grunnleggende og lik kompetanse for alle legespesialister som utdannes i Norge. 

 • 12.03.2018
  Temadiskusjon om utviklingsplaner

  Styret i Helse Midt-Norge RHF skal i de neste styremøtene ha ulike temadiskusjoner rundt regional utviklingsplan. Den regionale planen skal være en selvstendig plan og basere seg på Strategi 2030, i tillegg til at den skal bygge på planene...

 • 09.03.2018
  Ny metode mot øyekreft

  Bedre behandling for barn med øyekreft, glukosemåling og tre legemidler sto på agendaen til Beslutningsforum for nye metoder 9. mars.

 • 09.03.2018
  Sakspapirer til styremøte 15. mars

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 15. mars er nå tilgjengelige i vår styreadministrasjon på web. Møtet starter kl. 10.00 på Radisson airport hotell Værnes.

 • 09.03.2018
  2018: Tildeling av midler til brukerorganisasjoner

  Tildeling av midler til helsefremmende arbeid er klar. For 2018 deler vi ut 8.905.000,- Krav om nøkternhet i alle ledd

 • 08.03.2018
  Arbeidsrettet rehabilitering (raskere tilbake)

  Raskere tilbake-ordningen er endret fra 1. januar 2018. Tilbudet gjelder personer som har muskel- og skjelettlidelser eller vanlige psykiske lidelser. Tilbudet gjelder også allmenne og uspesifiserte lidelser.

 • 05.03.2018
  Nye styrer for helseforetakene oppnevnt

  Helse Midt-Norge har oppnevnt nye styrer for helseforetakene i regionen. Styremedlemmene er oppnevnt for en periode på to år med start 5. mars i etterkant av dagens foretaksmøter.

 • 02.03.2018
  Styremøte 5. mars

  Det avholdes styremøte i Helse Midt-Norge RHF mandag 5. mars kl 0800. Møtet avvikles som et telefonmøte og det foreligger ingen sakspapirer i forkant av møtet.

 • 27.02.2018
  Fire metoder vurdert

  Beslutningsforum for nye metoder har vurdert fire metoder: Petø-metoden for behandling av barn og unge med hjerneskade og tre legemidler til blærekreft, kreft i skjoldbruskkjertelen og bløtvevskreft.

 • 26.02.2018
  Blimedno -en folkehelsekonferanse for og med barn og unge

  Blimedno er en folkehelsekonferanse for og med barn og unge. Er du nysgjerrig på hva barn og unge mener om hvordan vi kan skape et samfunn som gir god helse for dem?

 • 23.02.2018
  God prosess gir god avtale for alle parter

  Pasientreiser: Helse Midt-Norge RHF og Trøndertaxi as signerte i dag avtale for kommuner i sørlige Trøndelag. Dialogfasen har vært veldig viktig for at vi har fått en avtale som er til det beste for alle partene, sier Hege Dahle, adm. dir. i Trøndertaxi

 • 19.02.2018
  Felles foretaksmøte avholdt

  Mandag 19. februar ble det avholdt et felles foretaksmøte for alle helseforetak i Helse Midt-Norge. Møtet ble avholdt som et telefonmøte.

 • 13.02.2018
  KLINBEFORSK lyser ut midler for 2018

  Program for klinisk behandlingsforskning, KLINBEFORSK, lyser ut midler for 2018. Søknadsfrist er 30. april 2018. 

 • 12.02.2018
  Sier ja til Spinraza

  Beslutningsforum for nye metoder sier ja til legemiddelet nusinersen (Spinraza). Aktuelle barn med den alvorlige muskelsykdommen spinal muskelatrofi kan nå få behandling i offentlige sykehus.

 • 09.02.2018
  Meld deg på Hemit-konferansen 8. mars

  Snart går startskuddet for Midt-Norges største eHelse-konferanse -  dette kan du ikke gå glipp av! 

 • 08.02.2018
  Program for antikorrupsjon etableres

  Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å etablere et program for antikorrupsjon i Helse Midt-Norge.

 • 06.02.2018
  Endringer i Raskere tilbake

  Fra 1. januar ble Raskere tilbake-ordningen endret. Ordningen kalles nå arbeidsrettet behandling. I budsjettvedtaket for 2018 besluttet Stortinget at ordningen går over fra prosjekt til et fast tilbud

 • 02.02.2018
  Beslutninger om åtte legemidler - og status for Spinraza

  Ni legemidler sto på saklista i møtet i Beslutningsforum for nye metoder 2. februar 2018.

 • 01.02.2018
  Sakspapirer til styremøte 8. februar

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 8. februar er nå tilgjengelige i vår styreadministrasjon på web.

 • 22.01.2018
  Valgkomite oppnevnt

  Styret for Helse Midt-Norge RHF har oppnevnt valgkomite som skal innstille på medlemmer til styrene for regionens fire helseforetak. De nye styrene oppnevnes for en to-års periode i foretaksmøte i løpet av februar.

 • 22.01.2018
  Sakspapirer til styremøte 22. januar

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 22. januar er nå tilgjengelige i vår styreadministrasjon på web.

 • 17.01.2018
  Styringsmål og oppdrag 2018

  Tirsdag 16. januar ble det avholdt foretaksmøter for Helse Midt-Norge RHF. Her ble Oppdragsdokumentet og styringsmålene for 2018 lagt fram og vedtatt. Nytt styre ble oppnevnt og statsråd Bent Høie holdt sin sykehustale samme dag.

 • 16.01.2018
  Nytt styre i Helse-Midt Norge

  Helse- og omsorgsministeren har i dag oppnevnt styreledere og styremedlemmer for de regionale helseforetakene. Tina Steinsvik Sund blir ny styreleder i Helse-Midt Norge.

 • 10.01.2018
  Helse og kvalitetsregisterkonferansen 2018

  Helse- og kvalitetsregisterkonferansen er et viktig møtested for alle med interesse for helseregistre. I år er konferansen tilbake i Tromsø hvor den ble avholdt for første gang for 10 år siden, konferansen vil foregå på Radisson Blu Hotel,...

 • 19.12.2017
  Innfører ikke tre kreftlegemidler

  Tre legemidler til behandling av benmargskreft, bukspyttkjertelkreft og kreft i magesekk innføres ikke.

 • 15.12.2017
  Styremøte 21. desember er avlyst

  Styremøte i Helse Midt-Norge RHF 21. desember er avlyst.

 • 08.12.2017
  Fortsatt for høy pris

  Beslutningsforum holdt ekstraordinært møte 8. desember 2017 for å ta stilling til det nye tilbudet fra legemiddelfirmaet på legemiddelet nusinersen (Spinraza).

 • 07.12.2017
  Søker om lån for Helseplattformen

  Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å søke om låneopptak for finansering av nytt journalsystem for helsetjenesten. Vedtaket er gjort på bakgrunn av framlagt konseptrapport og tilhørende kvalitetssikring (KSK).

 • 07.12.2017
  Jobber fortsatt med å redusere antibiotikabruken

  Norske sykehus bruker for mye bredspektret antibiotika i forhold til målsettingene i nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens. 

 • 07.12.2017
  Nytt sikkerhetsbygg på Østmarka

  Konseptrapporten for nytt sikkerhetsbygg ved St. Olavs Hospital HF (Østmarka) er godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF. I videre arbeidet skal man arbeide med å få investeringskostnaden på eller under 395 mill. kroner. Investeringen s...

 • 07.12.2017
  Grønt lys for SNR

  Forprosjektet for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) er godkjent av styret for Helse Midt-Norge. Utbyggingen kan dermed starte i 2018 og innflytting i nytt sykehus vil etter planen skje i 2022.

 • 06.12.2017
  Nytt sykehus og journalsystem på saklista

  Styret for Helse Midt-Norge RHF skal torsdag ta stilling til både byggestart og investering i nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal samt lånesøknad for Helseplattformen, det nye journalsystemet for helsetjenesten.

 • 01.12.2017
  Nye avtaler for arbeidsrettet rehabilitering

  Helse Midt-Norge RHF har i dag tildelt avtaler med private leverandører om tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Det tildeles avtaler til Frisknett AS, Lukas Stiftelsen/Betania Malvik og Muritunet AS.

 • 01.12.2017
  HMN LAB har foretatt nytt nedvalg

  Evaluering av leverandørenes andre tilbud i anskaffelsen av nytt laboratoriedatasystem er gjennomført.

 • 01.12.2017
  Søkerliste til eierdirektør-stilling

  Helse Midt-Norge RHF vil tilsette ny direktør for eierstyring etter nærmere avklaring med aktuelle kandidater de neste dagene. Det er åtte kandidater på søkerlisten.

 • 30.11.2017
  Sakspapirer til styremøte 7. desember

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 7. desember er nå tilgjengelige i vår styreadministrasjon på web. Styremøtet avholdes i Stjørdal på Quality Airport Hotel og starter kl. 10.15.

 • 30.11.2017
  Fortsatt god kreftomsorg, men kapasiteten under press

  Mange pasienter får behandling i pakkeforløp for kreft, men ikke alle forløpene gjennomføres på anbefalt tid.

 • 28.11.2017
  Sier opp avtale med MediTrans

  Helse Midt-Norge RHF og MediTrans AS har inngått avtale om å terminere selskapets avtale om pasienttransport i Møre og Romsdal. Herøy Taxi og Nordvest Taxi AS tar over som transportører i de aktuelle kommunene fra og med fredag 1. desember av.

 • 27.11.2017
  Nye avtaler om bildediagnostiske undersøkelser

  Helse Midt-Norge inngår avtaler med Aleris Røntgen AS om kjøp av bildediagnostiske undersøkelser i både Møre og Romsdal og Trøndelag. De nye avtalene gjelder fra juni 2018.

 • 23.11.2017
  120 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehusene

  De regionale helseforetakene har tildelt til sammen 120 millioner kroner til syv ulike prosjekter gjennom Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK).

 • 17.11.2017
  -Det var her livsgleden kom tilbake

  -På Vegsund DPS vart eg møtt med kjærleik! Eg møtte menneske som tok imot meg slik eg var, og som tok veldig godt vare på meg! Eg kjempa med ei alvorleg tvangsliding(OCD), depresjon og angst heile døgnet ,sier Elin (42 år) 

 • 16.11.2017
  Gjennomgang av basestruktur for luftambulansehelikopter

  Helse Midt-Norge RHF og de tre andre regionale helseforetakene gjennomgår nå basestrukturen for luftambulansetjenesten i Norge. 

 • 15.11.2017
  Regional brukerkonferanse

  Over 70 deltakere deltok på årets regionale brukerkonferanse. Deltakerne ble oppdatert på siste nytt innen samhandling mellom kommuner og helseforetak, brukermedvirkning, Helseplattformen og konsekvenser av prioriteringer og økte kostnader...

 • 14.11.2017
  Resultater fra medisinske kvalitetsregistre

  Denne uken ble resultatene fra de medisinske registrene publisert noe som gir pasienter, pårørende og allmennheten informasjon om kvalitet og ulikheter i behandlingen ved sykehusene i Norge. Kunnskapen fra registrene gir også grunnlag for å...

 • 09.11.2017
  Får lån til Ålesund sjukehus

  Styret for Helse Midt-Norge RHF har sagt ja til å gi et lån på 85 millioner kroner til Helse Møre og Romsdal HF for å starte arbeidet med rehabilitering av fasaden ved Ålesund sjukehus.

Se alle nyhetene