Grønn beredskap i Helse Midt-Norge

Koronavirus

Helse Midt-Norge RHF har nedjustert beredskapen knyttet til koronasmitte fra gul til grønn. Situasjonen følges fortsatt tett og det er iverksatt en rekke tiltak for å forebygge mot smittespredning. Framover vil langt flere bli testet for koronavirus. Våre helseforetak øker nå aktiviteten innen ordinær planlagt pasientbehandling. Samtidig har sykehusene planer klare hvis vi får en økning i antall koronasmittede pasienter som trenger sykehusinnleggelse.

Spesialist­helsetjenesten i Midt-Norge

Nyheter

 • Bilde fra flykabin
  22.07.2020
  Reiseråd og anbefalinger etter reise til sykehusansatte (oppdatert)

  Myndighetene har endret reiserådene knyttet til korona. Les felles anbefalinger for alle sykehusansatte i hele landet her.

 • Foto av Volda sjukehus
  19.07.2020
  Skrev dagbok for å hjelpe pasientene med bearbeidingen under pandemien

  Volda sjukehus har fått gode tilbakemeldinger etter at de innførte elektronisk pasientdagbok ved intensivavdelingen under korona-pandemien. Nå ønsker de å videreføre prosjektet.

 • Illustrasjonsbilde av kvinnelige lege foran en PC
  14.07.2020
  InnoMed med ny nettside og Facebook-side

  Det nasjonale kompetansenettverket for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren, InnoMed, har rustet opp sin virksomhet i digitale kanaler.

 • Illustrasjon Foto: Helse Bergen
  13.07.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nå skal det produseres åndedrettsvern i Norge

  Leverandør Uniqon AS starter opp produksjonslinje på Stord, og skal levere 2,5 millioner åndedrettsvern innen to år. Denne kontrakten bidrar til nye arbeidsplasser på Stord, og samtidig sikrer den produksjon av viktig smittevernutstyr i Norge.

 • Illustrasjonsbilde av ansatt i motlys
  10.07.2020
  Vi søker direktør for helsefag og forskning

  Den nye direktøren vil ha en svært viktig rolle i arbeidet med å sikre et godt helsetilbud for befolkningen i regionen.

 • To stykker som er ute og sykler
  10.07.2020
  Ingen innlagte covid-19 pasienter i Helse Midt-Norge

  Fredag 10. juli er det ingen pasienter som er innlagt på sykehus med covid-19 i Helse Midt-Norge. Dette skjer for første gang siden pandemien kom til Norge.

 • Illustrasjonsbilde av en lege som undersøker en pasient
  08.07.2020
  111 ledige stillinger i Helse Midt-Norge

  Søker du jobb? Vi har mange ledige stillinger for øyeblikket, og ikke bare for helsepersonell.

 • 03.07.2020
  Helse Midt-Norge er miljøsertifisert for tredje gang

  Det ble ikke registrert noen avvik eller merknader da Helse Midt-Norge i forrige uke ble miljøsertifisert for tredje gang og for tre nye år.

 • Foto av et hjerter i to hender
  02.07.2020
  Tildeling av midler til nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG

  Det er nå gjort vedtak om hvem som får tildelt midler til nasjonalt forskningsnettverk.

 • Foto av linikksjef Gilda S. Opland
  25.06.2020
  HMN LAB gikk live på St. Olavs hospital

  Rett før Koronaviruset kom og Norge stengte ned, tok St. Olavs hospital i bruk sitt nye laboratoriesystem. Innføringen ble krevende, men førte til at et stort volum av tester kunne håndteres akkurat da det trengtes som mest.

 • Foto av lege og pasient
  25.06.2020
  Helseforetakene fikk justert kursen på grunn av korona

  Med bakgrunn i korona-situasjonen har helseforetakene i regionen fått oppdaterte styringsdokumenter i foretaksmøter denne uka.

 • 24.06.2020 St. Olavs hospital
  Ønsker automatisk overvåkning av pasientene

  Pasienter på akutten ved St. Olavs hospital kan i fremtiden få målt blant annet blodtrykk, puls og temperatur via en sensor i taket. Med midler fra Innovasjon Norge, skal Akutten samarbeide med næringslivet for å finne en løsning som raskt...

 • Proteser er til stor hjelp for mange
  22.06.2020
  Innfører en ny type protese

  Beslutningsforum for nye metoder innfører metoden benforankret ekstremitetsprotese til pasienter som ikke kan bruke konvensjonell protese. I alt ble fem nye metoder besluttet i møtet mandag 22. juni i tillegg til to andre saker.

 • Illustrasjonsfoto
  19.06.2020
  Praksisstudier under koronapandemien

  Koronapandemien gjør det krevende for en del helsefagstudenter å få gjennomført planlagte praksisperioder ved sykehus i Helse Midt-Norge. Det er viktig å finne gode løsninger i samarbeid mellom helseforetakene og universitetene/høyskolene f...

 • 18.06.2020
  Korona-millioner fordelt

  Helse Møre og Romsdal HF tildeles 72 millioner kroner i øremerkede midler til oppgradering av sykehusbygg og tilrettelegging for medisinsk teknologi og digitale løsninger i sykehus. Også helseforetakenes basisramme økes som følge av ekstra...

 • 12.06.2020
  Sakspapirer til styremøte 18. juni

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF tirsdag 18. juni er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 12.06.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 24

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for å dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • Illustrasjonsbilde av lege
  11.06.2020
  Utlysing av forskingsmiddel frå SO

  Regionale forskingsmiddel frå Samarbeidsorganet har søknadsfrist mandag 15. juni kl. 15.

 • 10.06.2020
  Foretaksmøte og justert oppdrag

  Onsdag 10. juni ble det avholdt felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene. Protokoll og justert oppdragsdokument for 2020 er nå publisert.

 • Sykepleier og koordinator Trude Elvebakk og professor og overlege Henrik Døllner
  08.06.2020
  Ny forskning kan bidra til å forebygge astma

  Per i dag har vi ingen sikre behandlinger som kan forebygge utviklingen av astma. Nå kan en ny og banebrytende studie bidra til å endre på dette.

 • 05.06.2020 Helse Nord RHF
  Slik jobber spesialisthelsetjenesten for å beskytte miljøet

  Spesialisthelsetjenesten har et stort samfunnsansvar. Ikke bare i rollen som behandler, men ikke minst også i det å beskytte miljø og klima i størst mulig grad. I dag lanseres Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar.

 • Stipendiat og fødselslege Solveig Bjellmo
  03.06.2020
  Hvordan bør barn i seteleie fødes?

  Norge har lenge vært langt fremme på vaginal forløsning av barn i seteleie. Det er en praksis vi bør fortsette med, bekrefter ny forskning.

 • 02.06.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr i uke 23

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • Foto av overlege Oluf Røe
  29.05.2020
  Enkel blodtest kan gi kreftgjennombrudd

  Trønderske kreftforskere har identifisert blodmolekyler som kan gjøre det mulig å diagnostisere lungekreft på et langt tidligere tidspunkt enn før.

 • 29.05.2020
  Over én milliard investert i forskning og innovasjon

  Forskning og innovasjon i helsetjenestene får fram ny kunnskap til beste for pasienter og pasientbehandlingen.

 • Foto av kvinne som jobber foran pc.
  26.05.2020
  Nye styrer i de felleseide selskapene

  Mandag ble det avholdt foretaksmøter der de regionale helseforetakenes fem felleseide selskap fikk nye styrer. Nasjonal IKT HF ble vedtatt avviklet.

 • 25.05.2020
  Nye legemidler til kreftbehandling

  Beslutningsforum for nye metoder innfører nye legemidler til behandling av ovarialkreft og myelomatose. I tillegg til veiledende kriterier for følgeplager og hovedtilstand ble i alt fem nye metoder besluttet i møtet mandag 25. mai.

 • 22.05.2020
  CAG-midler kan føre til bedre behandling mot kronisk tarmbetennelse

  Snart kan det bli lettere å finne den rette kuren for dem som lever med kronisk tarmbetennelse, skriver Gemini.

 • Illustrasjonsbilde av helsepersonell med verneutstyr
  20.05.2020
  Starter munnbindproduksjon i Sykkylven

  Smittevernproduksjon AS i Sykkylven har fått kontrakt på leveranse av 20 millioner munnbind til den nasjonale innkjøpsordningen for smittevernutstyr som forvaltes av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF.

 • 20.05.2020
  Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?"

  Koronaberedskapen Bli med på gratis webinar torsdag 28. mai kl. 12.00. Her får du råd om hvordan du tar vare på helsepersonell i en krisesituasjon.

 • 15.05.2020
  Omfang av import og innkjøp av smittevernutstyr

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge gjennom den nasjonale ordningen som er etablert i regi av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp. Det meste av utstyret er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

 • 13.05.2020
  Sakspapirer til styremøte 19. mai

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 19. mai er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 08.05.2020
  Beredskapslager for legemidler

  De regionale helseforetakene har i foretaksmøte 8. mai fått i oppdrag å etablere et beredskapslager for legemidler for primær- og spesialisthelsetjenesten. Helse Vest RHF skal lede arbeidet.

Se alle nyhetene