Spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge

Nyheter

 • 24.05.2017
  Sakspapirer for styremøte 29. mai

  Sakspapirer og innkalling til styremøte i Helse Midt-Norge RHF mandag 29. mai er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på nett. Møtet finner sted på  Sola Strand Hotell,  Axel Lundsv. 27, Sola.

 • 23.05.2017
  Mange ja fra Beslutningsforum

  Legemiddelet pembrolizumab (Keytruda) har fått ja fra Beslutningsforum for nye metoder til å brukes som førstelinjebehandling. I tillegg har Legemidlene krizotinib (Xalkori), baricitinib (Olumiant), sofosbuvir/velpatasir (Epclusa) og flere...

 • 19.05.2017
  Spesialistutdanning for leger

  Ny spesialistutdanning for leger er en kvalitetsreform med ny modell for spesialitetsstruktur og spesialistutdanning og med endret ansvar, roller og oppgaver for de regionale helseforetakene, helseforetakene, Helsedirektoratet, universitete...

 • 19.05.2017
  Hjelp pasienten med å velge behandlingssted

  Pasienter med henvisning til undersøkelse eller behandling på sykehus, har rett til å velge behandlingssted. Pasientrådgivere kan hjelpe både pasienter og helsepersonell med å finne behandlingsstedet med kortest ventetid.

 • 09.05.2017
  Henrik A. Sandbu ny fagdirektør

  Henrik A. Sandbu er ansatt som fagdirektør for helsefagavdelingen i Helse Midt-Norge RHF. Sandbu fungerer i dag som fagdirektør og overtar stillingen etter Kjell Åsmund Salvesen.

 • 09.05.2017
  Helse Midt-Norge er stolt ambassadørbedrift for HUNT4

  Helse Midt-Norge er stolt ambassadørbedrift for HUNT 4 som gjennomføres fra september 2017 til februar 2019.

 • 05.05.2017
  Nytt logistikk- og økonomisystem innført i Helse Midt-Norge

  Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, Stig A. Slørdahl, berømmer alle ansatte som har bidratt til en vellykket innføring av SAP som økonomi- og logistikksystem i hele helseregionen. 

 • 05.05.2017
  HMN LAB kunngjør konkurransegrunnlaget

  Konkurransegrunnlaget for anskaffelsen av nytt laboratoriedatasystem (LIMS) er nå sendt til kvalifiserte leverandører.

 • 04.05.2017
  God måloppnåelse for pakkeforløp for kreft

   I 2016 var det på nasjonalt nivå totalt 77 prosent av kreftpasientene som inngikk i et pakkeforløp. Målet om at 70 prosent av pakkeforløpene ble gjennomført innenfor den gitte tidsrammen er dermed oppnådd. Dette er blant resultatene av i a...

 • 04.05.2017
  Forskningsmidler 2018 lyses ut

  Går du med et spennende medisinsk eller helsefaglig forskningsprosjekt i magen, men mangler finansiering? Årets utlysning av regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge for 2018 er publisert.

 • 03.05.2017
  Flere får hjelp og kortere ventetider

  Flere får hjelp og pasientene venter kortere enn før på behandling i spesialisthelsetjenesten. Dette er blant funnene i rapporten Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten.

 • 03.05.2017
  Fire konkurrerer om Helseplattformen

  Fire leverandører har levert tilbud til Helseplattformen innen fristen 3. mai.

 • 02.05.2017
  Sakspapirer for styremøte 4.mai

  Sakspapirer og innkalling til styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 4. mai er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på nett. Møtet finner sted på Quality Airport Hotell Værnes i Stjørdal sentrum kl.0830.

 • 02.05.2017
  Utlysning av midler til pasientsikkerhetsarbeid 2017

  Helse Midt-Norge utlyser midler til pasientsikkerhetsarbeid i helseregionen. Hvert prosjekt kan søke om støtte på maksimalt 300 000 kroner. Søknadsfrist 12.mai 2017.

 • 25.04.2017
  Utlysning av innovasjonsmidler 2017

  Helse Midt-Norge utlyser midler for innovasjoner i helseregionen. Hvert prosjekt kan søke om støtte på maksimalt 750 000 kroner med et krav om 25 prosent egeninnsats.

 • 24.04.2017
  Grefsenerklæringen mot vold mot barn

  De fire regionale helseforetakene signerte mandag «Grefsenerklæringen mot vold mot barn». Det skjedde under Barneombudets Høynivåmøte.

 • 24.04.2017
  Sykehuskartet er tegnet

  -I minst 20 år har mange sykehus levd med et nedleggingsspøkelse hengende over seg. Den uroen har regjeringen fjernet gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan. Nå er fremtidens sykehuskart tegnet, med 51 store og mindre sykehus spredd over he...

 • 21.04.2017
  Regional forskningskonferanse 2017

  Årets regionale forskningskonferanse arrangeres den 6. og 7.  juni. I år er det St. Olavs Hospital HF i samarbeid med Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, som står bak.

 • 19.04.2017
  Årsrapport 2016 for Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten

 • 18.04.2017
  Ny app gir økt sikkerhet i luftambulanse- og redningshelikoptertjenesten

  Å lande på et ukjent sted med helikopter, ofte i mørket og med dårlig sikt utgjør en betydelig risikofaktor for de som jobber i luftambulanse- og redningshelikoptertjenesten. Nå kan en ny app og et par tastetrykk bidra til å gjøre landingen...

 • 07.04.2017
  Fedme-utfordring på Fremtidscamp

  I løpet av fire dager deltok femti ungdommer på Fremtidscamp for å finne løsninger på hvordan man skal endre kosthold og øke aktivitetsnivået for å forebygge fedme. For å få en bedre forståelse av utfordringsbildet, ble ungdommene invitert...

 • 07.04.2017
  Ny spesialistutdanning - nye muligheter

  1. mars 2017 startet den største reformen innen legenes spesialistutdanning i nyere tid. En kvalitets- og ansvarsreform med store endringer i ansvar, roller og oppgaver i utdanningen. 

 • 07.04.2017
  Ny nasjonal e-helsestrategi

  En felles nasjonal e-helsestrategi frem mot 2022 er nå klar. Den skal samle norsk helse- og omsorgstjeneste og sørge for felles retning mot målet om én journal. 

 • 06.04.2017
  Rehabiliteringstjenester på anbud

  Anskaffelse av rehabiliteringstjenester i Helse Midt-Norge utlyses. Konkurransen gjelder kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester fra private leverandører i helseregionen.

 • 05.04.2017
  Endringer i styrene

  Helse Midt-Norge RHF endrer sin styrerepresentasjon i tre av helseforetakene i regionen.

 • 31.03.2017
  Sakspapirer for styremøter 3. og 4. april

  Sakspapirer og innkalling til styremøte i Helse Midt-Norge RHF mandag 3. og tirsdag 4. april er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på nett. Møtene avvikles på telefon og kan avlyttes.

 • 28.03.2017
  Forskningsmidler utlyses i mai

  Årets utlysning av forskningsmidler vil publiseres 2.mai på nettsidene til Helse midt-Norge RHF. Helse Midt-Norge RHF lyser hvert år ut om lag 60 millioner til forskningsprosjekter innen medisin og helse i Midt-Norge. Søknadsfrist er 13.juni. 

 • 27.03.2017
  Ny veileder om voksne og barn som pårørende

  Hva er god praksis for involvering av voksne pårørende? Hva er god praksis for ivaretakelse av barn som pårørende? En ny veileder fra Helsedirektoratet gir anbefalinger til pårørendearbeidet. 

 • 24.03.2017
  Hele Nord-Trøndelag dekket med pasientreiseavtaler

  Alle avtaleområdene i Nord-Trøndelag er dekket etter at Taxi Midt-Norge Transport AS undertegnet avtale om pasientreiser.

 • 21.03.2017
  Kan bruke blodprøve for å påvise kromosomfeil

  Kromosomavvik hos et foster kan nå påvises gjennom å analysere en blodprøve fra mor. NIPT-metoden er godkjent til bruk i norske sykehus. 

 • 20.03.2017
  Første spadetak for Psykiatriløftet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i dag signert «grunnsteinen» for Psykiatriløftet og tatt første spadetak for det nye psykiatribygget på Sykehuset Levanger. 

 • 17.03.2017
  Helse- og omsorgsministeren besøker Helse Nord-Trøndelag

  Statsråd Bent Høie besøker Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos mandag 20. mars. I Levanger markerer han byggestart for Psykiatriløftet, og i Namsos skal han se på akuttberedskap ved et mellomstort lokalsykehus.

 • 17.03.2017
  Miljøprisen 2016

  Miljøprisen for spesialisthelsetjenesten har vært delt ut annet hvert år siden 2010. Formålet med miljøprisen er å stimulere til godt miljøarbeid i spesialisthelsetjenesten. Miljøprisen 2016 tildeles operasjonssykepleier Anne Auråen ved syk...

 • 16.03.2017
  Fem + fire videre i konkurransen rundt ny laboratorieløsning

  HMN LAB har fullført prekvalifisering av leverandører til konkurransen om å levere ny laboratorieløsning i Midt-Norge

 • 14.03.2017
  Kontrakt om pasientreiser i Nord-Trøndelag

  Mandag 14. mars skrev Stjørdal Taxi AS avtale om pasienttransport med Helse Midt-Norge. Kontrakten gjelder for deler av Nord-Trøndelag

 • 09.03.2017
  Vektlegger samarbeid om kirurgisk akuttberedskap

  Styret for Helse Midt-Norge RHF har gjort vedtak og sluttet seg til helseforetakenes foreslåtte utviklingsretning for kirurgisk akuttberedskap i regionen. Saken er en del av arbeidet med utviklingsplaner i helseforetakene og gir retning for...

 • 07.03.2017
  Midler til brukerorganisasjoner i 2017

  8,5 millioner er blitt fordelt til brukerorganisasjonene for 2017.

 • 03.03.2017
  Sakspapirer for styremøte 9. mars

  Sakspapirer og innkalling til styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 9. mars er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på nett. Møtet finner sted på Scandic Nidelven Hotell i Trondheim og starter kl 08.30.

 • 27.02.2017
  Innfører tre legemidler - ett får nei

  Sykehusene kan ta i bruk tre legemidler til behandling av nyrekreft, blødersykdom og multippel sklerose. Ett legemiddel til behandling av benmargskreft innføres ikke.

 • 23.02.2017
  Rapportering på tvang

  En ny kvalitetsindikator for bruk av tvang innen psykisk helsevern for voksne viser at Helse Midt-Norge ligger lavere enn landsgjennomsnittet i 2015, men tallene er ikke komplette på grunn av feil i overføringen av data til NPR.

 • 22.02.2017
  Temamøte om fosterdiagnostikk

  Temamøte: Hva vil vi med fosterdiagnostikken i Norge? Finnes det grunner til å ikke gi gravide tilgang til de nyeste testmetodene?

 • 20.02.2017
  Sakspapirer for styremøte 22. februar

  Sakspapirer og innkalling til styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 22. februar er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på nett. Møtet avvikles som telefonmøte og starter kl 19.00.  Telefonnummer 800 88 860 Pinkode 6418855#

 • 17.02.2017
  Utlysning klinisk behandlingsforskning

  De regionale helseforetakene lyser i 2017 ut ca. 130 millioner kroner til kliniske multisenterstudier med mål om å forbedre eksisterende behandlingsrutiner og/eller utvikle/evaluere nye. 

 • 17.02.2017
  Stor interesse for å levere nytt laboratoriesystem

  Hele 13 leverandører har søkt om å bli prekvalifisert til å delta i konkurransen for anskaffelse av et nytt laboratoriedatasystem (LIMS) i Helse Midt-Norge.

 • 14.02.2017
  Tydelige krav til kort ventetid

  Helse Midt-Norge setter spesifikke krav til ventetider innen psykisk helsevern, rusbehandling og somatikk og i 2017. 

 • 09.02.2017
  Investerer for en milliard

  Investeringer for en milliard kroner og et resultatkrav noe lavere enn hva langtidsbudsjettet legger opp til. Det er Helse Midt-Norges ambisjoner for 2017.

 • 09.02.2017
  Styrking av neonatal-tilbudet

  Helse Midt-Norge RHF har bevilget to millioner kroner til kompetansehevende tiltak ved neonatalavdelingene i Ålesund og Trondheim. Bakgrunnen er samarbeidsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal og St. Olavs Hospital om regionalt pasientforløp...

 • 08.02.2017
  Lyser ut midler til praksisstudier

  Helse Midt-Norge RHF lyser ut fem millioner kroner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier for studenter i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge.

 • 03.02.2017
  Helseplattformen har kunngjort konkurransegrunnlaget

  Konkurransegrunnlaget for anskaffelse av ny løsning for pasientjournal for Midt-Norge er nå sendt ut til leverandørene i konkurransen. En stor milepæl er passert for prosjektet.

 • 03.02.2017
  Sakspapirer for styremøte 9. februar

  Sakspapirer og innkalling til styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 9. februar er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på nett. Møtet finner sted på Quality Airport Hotel Værnes i Stjørdal sentrum og starter kl 10.15.

Se alle nyhetene