Spesialist­helsetjenesten i Midt-Norge

Nyheter

 • 21.08.2019
  Nå er det mulig å søke om innovasjonsmidler for 2019

  Helse Midt-Norge delte ut over 16 millioner kroner i innovasjonsmidler i 2018. Nå er det igjen mulig å søke midler.

 • 12.08.2019
  - Nå må våre flinke fagmiljøer gå sammen

  - CAG handler om å få de beste fagmiljøene til å samarbeide om å løse en definert helseutfordring i regionen, sier Stig A. Slørdahl og Björn Gustafsson.

 • 15.07.2019
  Informasjon om insulinpumper

  Det har blitt oppdaget en mangel i programvaren for noen insulinpumper som brukes ved behandling av diabetes.

 • 12.07.2019
  Evaluering av tilboda i sommar

  Fredag 12. juli gjekk fristen ut for å levere tilbod om å bygge akuttsjukehuset på Hjelset. Prosjektet vil no bruke sommaren til å evaluere dei innkomne tilboda.

 • 04.07.2019
  Akuttmedisinske miljøer gir innspill om samarbeid med kommuner

  Nytt konsept for samarbeid om akuttmedisinske tjenester  mellom sykehus og kommuner testes ut i Røros. Erfaringene så langt blir innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan, som skal behandles i Stortinget våren 2020. 

 • 04.07.2019
  Nå får de sanntidsinformasjon om ambulansen

  Ambulansetjenesten i Midt- Norge har installert nettbrett i sykekupeen og fører nå elektronisk ambulansejournal. Systemet gir sanntidsinformasjon inn til sykehusets akuttmottak, hvor pasienten skal leveres. Dette gjelder for hele Helse Midt-Norge.

 • 04.07.2019
  Felles retningslinje for nedkjølte pasienter

  Helse Midt-Norge innfører en felles regional faglig retningslinje for tilfeller av aksidentell hypotermi, eller behandling av nedkjølte pasienter.

 • 03.07.2019
  Når en i familien blir syk, berører det hele familien

  Hensikten med «barn som pårørende-dagen» er å synliggjøre sykehusets arbeid med barn som er pårørende, og å vise at dette er en del av helsehjelpen.

 • 26.06.2019
  - Et viktig supplement til klinisk arbeid

  Tre nye podkaster skal hjelpe LIS-legene i Norge å nå læringsmålene i felles kompetansemål (FKM). LIS-legene gir de første episodene gode skussmål.

 • 21.06.2019
  Sakspapirer til styremøte

  Sakspapirer til styremøtet i Helseplattformen AS 26. juni, er nå tilgjengelige i styreadminstrasjonen.

 • 19.06.2019
  Innovasjonskonferanse i Trondheim

  Innovasjon, verdiskaping, tjenesteutvikling, samskaping og digitalisering er tema for InnoMed-konferansen 2019.

 • 18.06.2019
  Strammere økonomistyring

  Det er nødvendig med en strammere styring av økonomien de kommende årene, varsler økonomidirektør Anne-Marie Barane i Helse Midt-Norge RHF.

 • 18.06.2019
  Justerer opptaksområder for sykehusene

  Kommunereform og sammenslåinger fører til at Helse Midt-Norge justerer opptaksområder for lokalsykehus. Endringene som også omfatter virksomhetsoverdragelse av ambulansestasjoner blir gjort gjeldende fra nyttår 2020.

 • 18.06.2019
  Ja til brystkreftmedisin

  Pertuzumab (perjeta) fikk ja til neoadjuvant og adjuvant behandling av brystkreft, avgrenset til pasienter med lymfeknutepositiv brystkreft, i møtet til Beslutningsforum for nye metoder den 17. juni. Totalt ble sju metoder besluttet i dette møtet.

 • 14.06.2019
  – Målet er å lære hvordan folk jobber

  Gjennom uke 23 var flere Epic-ansatte i Trondheim for å lære ytterligere om det midtnorske helsevesenet. Det skal gi best mulig grunnlag for utviklingen og oppsettet av det nye journalsystemet i Midt-Norge.

 • 13.06.2019
  Pasientens journal

  Innføring av Helseplattformen var en av mine motivasjoner for å si ja til direktørstillingen ved St. Olavs hospital, skriver Grethe Aasved, administrerende direktør ved St. Olavs hospital.

 • 13.06.2019
  Viktig kvalitetsløft

  Helseplattformen er etter min vurdering det største kvalitetsprosjektet som gjennomføres i Helse Midt-Norge noen gang, skriver Torbjørn Aas, administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag.

 • 13.06.2019
  Det gode samhandlingsverktøyet

  Helsetjenesten er overmoden for å få et nytt verktøy, skriver Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd, Trondheim kommune.

 • 13.06.2019
  Vil gje betre pasientbehandling

  Med ein ny og felles pasientjournal vil befolkninga i Midt-Norge få betre og tryggare helsetenester enn dei har i dag, skriver Torstein Hole, fagdirektør i Helse Møre og Romsdal.

 • 12.06.2019
  Deler ut nesten ni millioner kroner til midtnorske brukerorganisasjoner

  For Lise Løkkeberg og CP-foreningen Trøndelag betyr pengene at de kan arrangere sommerleir på Oppdal for sine medlemmer.

 • 12.06.2019
  Sakspapirer til styremøte 18. juni

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 18. juni er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 07.06.2019
  Få hjelp til sikker innsamling og lagring av forskningsdata

  Er du forsker i Helse Midt-Norge eller ved NTNU og lurer på hvilke løsninger du trygt kan bruke til innsamling og lagring av dine helseforskningsdata? Helseforskningsportalen gir deg svaret.

 • 04.06.2019
  Sikkerhetsavtale signert med IBM

  3. juni ble kontrakten om identitets- og tilgangsstyring signert for Helseplattformen. Det setter et foreløpig punktum for ett års arbeid med denne anskaffelsen.

 • 31.05.2019
  Sykehusstreiken kan løses

  Det er sterkt beklagelig at LO og YS nå velger å streike for en pensjonsordning som går ut over det Stortinget har besluttet skal gjelde for staten, privat sektor og for sykepleierne.

 • 31.05.2019
  Midt-Norge i front for utvikling av ambulansetjenesten i Norge

  Ambulansetjenesten i Midt-Norge er den første i landet til å rulle ut elektronisk ambulansejournal til samtlige stasjoner. Les årsrapporten fra den midtnorske ambulansetjenesten her.

 • 29.05.2019
  Streik ved St. Olavs hospital fra onsdag 29. mai 2019

  Til sammen 86 personer fra LO og YS ved St. Olavs hospital er tatt ut i streik fra arbeidstidens begynnelse onsdag 29. mai 2019.

 • 27.05.2019
  Hepatitt C skal utryddes som folkehelseproblem

  Alle som er smittet med hepatitt C tilbys nå gratis behandling. Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale faglige råd, som skal hjelpe kommunene og helseforetakene i dette arbeidet.

 • 27.05.2019
  Legemiddel til Peyronies sykdom innføres

  Legemiddelet clostridium histolyticum (xiapex) til behandling av voksne menn med Peyronies sykdom fikk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder den 27. mai. Totalt ble to nye metoder besluttet i dette møtet.

 • 27.05.2019
  En praktisk visjonær

  Hun har loset første fase av Helseplattformen trygt i havn, men da kontrakten ble signert og feiret 20. mars var direktør Torbjørg Vanvik forlengst igang med å planlegge innføringsprosjektet.

 • 26.05.2019
  Utleverer diabetesutstyr

  Alle pasienter med diabetes i Midt-Norge skal nå få utlevert nødvendig utstyr i henhold til nasjonal avtale. Den nasjonale avtalen trådte i kraft den 1. mai, og diabetespasienter fikk da tilgang nye typer insulinpumper og et mer moderne mål...

 • 24.05.2019
  Kontrakt tildelt for tilgangsstyring

  Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å tildele kontrakt på løsning for identitets- og tilgangsstyring (IAM) for Helseplattformen til International Business Machines AS (IBM).

 • 24.05.2019
  Får endelig en plass ved bordet

  Hun har selv jobbet som fastlege i 25 år og vet hvor skoen trykker. Nå håper kommuneoverlegen i Trondheim at en kombinasjon av forelskelse og fristelse skal lokke fastlegene til Helseplattformen. Og en bedre arbeidshverdag.

 • 23.05.2019
  Stor gevinst for fastlegene

  Han er kanskje ikke helt som andre fastleger. Men at Helseplattformen vil gjøre hverdagen lettere for alle hans kolleger, det er Bjarne Storset (67) overbevist om.

 • 22.05.2019
  – Vil du at noe skal endres, må du også bidra selv

  Først var han skeptisk, så ble han nysgjerrig. Så bestemte overlege Kurt Krogh seg for å bli med og lage det arbeidsverktøyet han selv lenge har etterlyst.

 • 22.05.2019
  Endrer måten forskere undersøker søvn på

  En bitteliten sensor som følger søvnen din gjennom natten, uten at du legger merker til det. Xethru-radaren vil senke terskelen for kliniske søvnundersøkelser.

 • 22.05.2019
  Hever standarden på fremtidens kreftomsorg

  Å kombinere ordinær kreftbehandling med lindrende behandling, gir pasienter og pårørende bedre livskvalitet. Orkdalsmodellen kan sette en ny nasjonal og internasjonal standard for kreftomsorg.

 • 21.05.2019
  Bidrar til bedre prostatakreft-diagnostikk

  Med en ny og bedre måte å avbilde prostata på, fagfolk med kompetanse i verdensklasse og MR-guidet vevsprøvetaking, gjør forskere i Trondheim det tryggere å være prostatakreft-pasient.

 • 21.05.2019
  Økt brukermedvirkning i helseforskning

  Brukerne har fått en langt sterkere medvirkning i forskningen i spesialisthelsetjenesten viser Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten i 2018.

 • 21.05.2019
  Bytter ut den gamle «bensinbilen» med splitter ny Tesla

  Laboratoriene er hjertet i sykehusene. Når de snart får nytt laboratoriedatasystem, vil hjertet jobbe enda mer effektivt – og bane vei for innføringen av Helseplattformen.

 • 21.05.2019
  - Gjør oss rustet for fremtidens utfordringer

  Forventningene til nytt laboratoriedatasystem er skyhøye. HMN LAB vil gi et fremtidsrettet og fleksibelt system, i stand til å snakke på tvers av regionen, mener noen av dem som har bidratt inn i prosjektet.

 • 20.05.2019
  Alle spiller sammen for Iqras helse

  Når Iqra (7) legger seg i senga si hjemme på Fossegrenda har hun alltid en sykepleier hos seg hele natten. Det krever et tett og velsmurt samarbeid mellom kommunen, sykehuset og hjemmet.

 • 16.05.2019
  Sakspapirer til styremøte 23. mai

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 23. mai er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 16.05.2019
  Lagspill og banehalvdeler

  Det er seks år siden et samlet Storting sluttet opp om Helseplattformen. Stortingsmeldingen ga utgangspunkt for et arbeid som har pågått i Helse Midt-Norge siden.

 • 16.05.2019
  Bedre helsetjeneste – pasientenes helsetjenester

  Helseplattformen er ikke noe mål i seg selv. Helseplattformen er et program eller et virkemiddel for kontinuerlig endring og forbedring av helsetjenester for pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge.

 • 16.05.2019
  Enkel oversikt over timeavtaler på helsenorge.no

  Digitale innbyggertjenester (DIS) -prosjektet innfører oversikt over timeavtaler på helsenorge.no for sykehusene i Midt-Norge. Visning av timer er allerede innført for mange avdelinger i helseforetakene i Midt-Norge. Funksjon for å endre time er på vei.

 • 15.05.2019
  Ny utgave av Magasinet HELSE - om Helseplattformen. Les det på web nå

  Helseplattformen er et lagspill mellom kommuner, fastleger og sykehus. Hele den nye utgaven av Magasinet HELSE handler om nettopp dette. Bla i den digitale utgaven nedenfor.

 • 15.05.2019
  Samler krefter på tvers av miljøer for å løse utfordringer i helsetjenesten

  Med Clinical Academic Groups (CAG) skal ny forskningsbasert kunnskap raskere kunne overføres til klinisk praksis – og dermed enda raskere ha effekt for pasienter og befolkning. De første tildelingene utlyses i juni.

 • 14.05.2019
  Foreslår en styrt avvikling av Nasjonal IKT HF

  De regionale helseforetakene anbefaler å avvikle Nasjonal IKT HF, og foreslår å styrke andre samarbeidsformer for utvikling av IKT-området i spesialisthelsetjenesten.

 • 14.05.2019
  Åpner for samarbeid med Yale og London

  Hva er fellesnevneren for Yale Medicine i USA, London University College Hospital og St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim? Når Helseplattformen kommer hit, bruker alle samme journalløsning fra Epic. Dette åpner for samarbei...

 • 13.05.2019
  Nye styremedlemmer oppnevnt

  Foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF har mandag 13. mai oppnevnt to nye styremedlemmer for Helse Møre og Romsdal HF. Ny nestleder blir Lodve Solholm og nytt styremedlem blir Gerd Marit Langøy.

Se alle nyhetene