Spesialist­helsetjenesten i Midt-Norge

Nyheter

 • 21.05.2019
  Bidrar til bedre prostatakreft-diagnostikk

  Med en ny og bedre måte å avbilde prostata på, fagfolk med kompetanse i verdensklasse og MR-guidet vevsprøvetaking, gjør forskere i Trondheim det tryggere å være prostatakreft-pasient.

 • 21.05.2019
  Økt brukermedvirkning i helseforskning

  Brukerne har fått en langt sterkere medvirkning i forskningen i spesialisthelsetjenesten viser Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten i 2018.

 • 21.05.2019
  Bytter ut den gamle «bensinbilen» med splitter ny Tesla

  Laboratoriene er hjertet i sykehusene. Når de snart får nytt laboratoriedatasystem, vil hjertet jobbe enda mer effektivt – og bane vei for innføringen av Helseplattformen.

 • 21.05.2019
  - Gjør oss rustet for fremtidens utfordringer

  Forventningene til nytt laboratoriedatasystem er skyhøye. HMN LAB vil gi et fremtidsrettet og fleksibelt system, i stand til å snakke på tvers av regionen, mener noen av dem som har bidratt inn i prosjektet.

 • 20.05.2019
  Alle spiller sammen for Iqras helse

  Når Iqra (7) legger seg i senga si hjemme på Fossegrenda har hun alltid en sykepleier hos seg hele natten. Det krever et tett og velsmurt samarbeid mellom kommunen, sykehuset og hjemmet.

 • 16.05.2019
  Sakspapirer til styremøte 23. mai

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 23. mai er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 16.05.2019
  Lagspill og banehalvdeler

  Det er seks år siden et samlet Storting sluttet opp om Helseplattformen. Stortingsmeldingen ga utgangspunkt for et arbeid som har pågått i Helse Midt-Norge siden.

 • 16.05.2019
  Bedre helsetjeneste – pasientenes helsetjenester

  Helseplattformen er ikke noe mål i seg selv. Helseplattformen er et program eller et virkemiddel for kontinuerlig endring og forbedring av helsetjenester for pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge.

 • 16.05.2019
  Enkel oversikt over timeavtaler på helsenorge.no

  Digitale innbyggertjenester (DIS) -prosjektet innfører oversikt over timeavtaler på helsenorge.no for sykehusene i Midt-Norge. Visning av timer er allerede innført for mange avdelinger i helseforetakene i Midt-Norge. Funksjon for å endre time er på vei.

 • 15.05.2019
  Ny utgave av Magasinet HELSE - om Helseplattformen. Les det på web nå

  Helseplattformen er et lagspill mellom kommuner, fastleger og sykehus. Hele den nye utgaven av Magasinet HELSE handler om nettopp dette. Bla i den digitale utgaven nedenfor.

 • 15.05.2019
  Samler krefter på tvers av miljøer for å løse utfordringer i helsetjenesten

  Med Clinical Academic Groups (CAG) skal ny forskningsbasert kunnskap raskere kunne overføres til klinisk praksis – og dermed enda raskere ha effekt for pasienter og befolkning. De første tildelingene utlyses i juni.

 • 14.05.2019
  Foreslår en styrt avvikling av Nasjonal IKT HF

  De regionale helseforetakene anbefaler å avvikle Nasjonal IKT HF, og foreslår å styrke andre samarbeidsformer for utvikling av IKT-området i spesialisthelsetjenesten.

 • 14.05.2019
  Åpner for samarbeid med Yale og London

  Hva er fellesnevneren for Yale Medicine i USA, London University College Hospital og St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim? Når Helseplattformen kommer hit, bruker alle samme journalløsning fra Epic. Dette åpner for samarbei...

 • 13.05.2019
  Nye styremedlemmer oppnevnt

  Foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF har mandag 13. mai oppnevnt to nye styremedlemmer for Helse Møre og Romsdal HF. Ny nestleder blir Lodve Solholm og nytt styremedlem blir Gerd Marit Langøy.

 • 09.05.2019
  Variasjon i kvalitet i helsetjenesten

  Ventetiden har blitt noe lenger det siste året, men i all hovedsak får pasienter den helsehjelpen de behøver til avtalt tid. Det er en del variasjon i kvalitet mellom helseforetak og regioner. Bruk av tvang øker noe i psykisk helsevern. Inn...

 • 07.05.2019
  Flere med på laget til felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

  6. mai lanserte Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus sine nye nettsider. Dermed er to nye private ideelle sykehus med driftsavtale, en del av felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten.

 • 03.05.2019
  Rapport om framtidens tariffavtale

  Høsten 2017 inviterte de fire regionale helseforetakene Legeforeningen til å delta i et felles prosjekt for å gjennomgå viktige tema for fremtidens tariffavtale. Les rapporten her.

 • 03.05.2019
  Tilpasser helseforetaksgrensene til nytt kommunekart

  Når kommuner i Midt-Norge slås sammen må helsetjenesten tilpasse seg. Helse Midt-Norge RHF legger i dag ut forslag til endringer i opptaksområdene til helseforetakene på høring. Innbyggerne får nytt lokalsykehus, men tjenestene blir i utgan...

 • 30.04.2019
  Lyser ut regionale forskningsmidler til prosjekter i 2020

  Samarbeidsorganet lyser ut regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter for oppstart i 2020. Søknadsfrist er 13. juni.

 • 30.04.2019
  Ja til lungekreftmedisin

  Pembrolizumab fikk ja i Beslutningsforum. Dessuten innføres kateterbasert lukning av foramen ovale for de som har gjennomgått kryptogent hjerneslag.

 • 24.04.2019
  Markerer sarkoidose-dagen over hele landet

  April er den internasjonale sarkoidose-måneden, og 30. april markeres sarkoidose-dagen på fem sykehus i Norge, blant dem på Ålesund sykehus.

 • 12.04.2019
  Sakspapirer til styremøte 25. april

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 25. april er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 08.04.2019
  Ber seg fritatt for styreverv

  Nestleder May-Helen Molvær Grimstad i styret for Helse Møre og Romsdal HF har bedt om å bli fritatt fra sitt verv. Begrunnelsen er at hun ser det som utfordrende å kombinere styrevervet med sitt arbeid som rådmann i Sykkylven kommune.

 • 04.04.2019
  - Involver studentene tidligere i prosjektene

  Spør studentene hva som er problematisk med dagens praksis, oppfordret medisinstudent Johanne Eikeland Skage på Erfaringskonferansen onsdag.

 • 03.04.2019
  Varierende tilbud til mor og barn i barselstiden

  Helseatlas for fødselshjelp viser at kvinner i Norge får tett og god oppfølgning gjennomsvangerskap og fødsel, men at tilbudet i barselstiden varierer avhengig av hvor du bor. 

 • 03.04.2019
  Følg Erfaringskonferansen direkte her!

  Vi streamer Erfaringskonferansen – følg alt som skjer via våre nettsider.

 • 02.04.2019
  Vi streamer Erfaringskonferansen onsdag

  Følg konferansen direkte på våre nettsider.

 • 02.04.2019
  HNT utvider tilbudet til ruspasienter

  Helse Nord-Trøndelag utvider tilbudet til ruspasienter. Mandag ble Avdeling for rus og avhengighet med 16 døngsenger åpnet ved Sykehuset Levanger.

 • 20.03.2019
  Signerte kontrakten om ny pasientjournal

  Helseplattformen og Epic Systems Corporation inngikk onsdag kontrakt om levering av en felles løsning for pasientjournal til hele helsetjenesten i Midt-Norge. En mangeårig prosess er dermed over og en ny fase begynner.

 • 20.03.2019
  Utgir rapport om samfunnsansvar i spesialisthelsetjenesten

  For første gang utgis «Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018». Klima og miljø, menneske- og arbeidstakerrettigheter, og antikorrupsjon er tema i rapporten.

 • 19.03.2019
  Innfører entablettformulering til HIV-infeksjon

  Tre legemidler ble besluttet på Beslutningsforum for nye metoder sitt møte den 18. mars. Entablettformulering for HIV-infeksjon ble besluttet innført, mens legemidler til benmargskreft og smertebehandling ikke innføres.

 • 15.03.2019
  Utstyr til væskevarmeren «enFlow» trekkes tilbake fra markedet

  Leverandøren av blod- og væskevarmaren «enFlow» uttaler at de trekker tilbake engangskassetter som blir brukt i apparatet fra markedet.

 • 15.03.2019
  Ny utstyrsavtale for diabetespasienter på plass

  De fire regionale helseforetakene har signert fem av seks deltilbud om innkjøp av insulinpumper, glukosemonitorering (CGM) og forbruksmateriell for diabetespasienter.

 • 14.03.2019
  Et kvalitetsløft for hele helsetjenesten

  Helse Midt-Norge RHF signerer neste uke avtale med Epic om ny felles elektronisk pasientjournal for helsetjenesten i Midt-Norge. Rammen er på 2,9 milliarder kroner for anskaffelse og innføring av journalløsningen for spesialisthelsetjenesten.

 • 08.03.2019
  Ingen markante forskjeller i overlevelse etter sykehusinnleggelse

  Hvor du bor i landet har lite å si for om man overlever å bli lagt inn på sykehus. Det viser de nasjonale kvalitetsindikatorene som ble publisert denne uka.

 • 08.03.2019
  Sakspapirer styremøte 14. mars

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 14. mars er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 04.03.2019
  Aksjeselskap opprettet

  Fredag 1. mars ble Helseplattformen AS etablert og styret hadde sitt første møte. Torbjørg Vanvik ble engasjert som administrerende direktør for selskapet.

 • 01.03.2019
  Alle foretak har søkt om godkjenning som utdanningsvirksomhet for LIS

  Alle helseforetakene har jobbet intenst med å innføre ny LIS-utdanning de siste to årene. Torsdag denne uken ble det sendt inn over hundre søknader om å bli godkjent utdanningsvirksomhet for alle våre aktuelle spesialiteter.

 • 28.02.2019
  Lanserer videoserie om rusmiddeltesting

  Videoserien «Rusmiddeltesting – kort forklart» tar for seg generelle prinsipper for rusmiddeltesting – og spesifikke forhold ved testing for alkohol og cannabis.

 • 25.02.2019
  Innfører legemiddel til Stills sykdom og sJIA

  Beslutningsforum for nye metoder innfører legemiddel til behandling av Stills sykdom og systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) og legemiddel til forebygging av cytomegalovirussykdom hos pasienter som skal gjennomgå stamcelletransplantasjon.

 • 14.02.2019
  St. Olav starter produksjon av radiofarmaka

  Med egenproduksjon av radiofarmaka, kan St. Olav tilby flere pasienter undersøkelser og tilføre ny kunnskap via forskning innen kreftdiagnostikk, demens og andre lidelser.

 • 14.02.2019
  Se hvem som fikk praksismidler for 2019

  Helse Midt-Norge RHF har fordelt nesten 5 millioner kroner til prosjekter med mål om å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier.

 • 12.02.2019
  Felles foretaksmøte avholdt

  Mandag 11. februar ble det avholdt et felles foretaksmøte for alle helseforetakene i Helse Midt-Norge i det regionale helseforetakets kontorlokaler på Stjørdal.

 • 08.02.2019
  Vedtok tildeling av kontrakt om Helseplattformen

  Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å tildele kontrakt om anskaffelse av ny pasientjournal til Epic Systems Corporation. Vedtaket ble fattet etter en grundig gjennomgang av anskaffelsen i styremøtet fredag.

 • 08.02.2019
  Helseplattformen blir aksjeselskap

  Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok fredag å opprette aksjeselskapet Helseplattformen AS. Selskapet eies ved oppstarten av Helse Midt-Norge, men det legges til rette for at flere eiere kan bli aktuelt.

 • 08.02.2019
  Varsler økt regional samordning

  Helse Midt-Norge vil utvikle felles funksjoner for vareforsyning, laboratorietjenester, patologi og bildediagnostikk. Medisinsk-teknisk utstyr skal også samordnes bedre.

 • 08.02.2019
  Dekker reiseutgifter for barn som pårørende

  Når foreldre eller søsken mottar helsehjelp kan barn få dekket utgifter til reise for å få nødvendig informasjon eller oppfølging av helsepersonell.

 • 06.02.2019
  Pasientens rettigheter i hørselsomsorgen

  For å sikre god hørselsomsorg for pasientene i regionen stiller lovverket og Helse Midt-Norge RHF krav til bruken av avtalespesialister og audiografer. Helse Midt-Norge RHF har et sørge for ansvar og ønsker en praksis i hørselsomsorgen som...

 • 06.02.2019
  Fedmehenvisninger skal vurderes ved offentlig fedmepoliklinikk

  At fastlegene henviser fedmepasienter til private aktører fremfor offentlig fedmepoliklinikk, forsinker vurderingene av henvisningene. 

 • 01.02.2019
  Anskaffelsen inn i siste runde

  Helseplattformen er et vesentlig virkemiddel for å gi en sømløs, helhetlig helsetjeneste. Programmet er tema i HMN-styret fredag.

Se alle nyhetene