Spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge

Nyheter

 • 15.08.2017
  Endelig ja til brystkreftmedisin

  Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til at legemiddelet trastuzumabemtansine (Kadcyla) kan innføres til brystkreftbehandling. 

 • 14.08.2017
  Tilfreds med konklusjonen fra lagmannsretten

  Frostating Lagmannsrett har enstemmig konkludert med at tomtevalget for nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal er gyldig og har forkastet anken fra Kristiansund kommune.

 • 08.08.2017
  Solberg lovar pengar til SNR

  Statsminister Erna Solberg bekrefta at det kjem pengar til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) på neste års statsbudsjett da hu besøkte tomta på Hjelset.

 • 07.07.2017
  Private rehabiliteringstjenester tildelt

  Etter en anbudskonkurranse er tjenester innen rehabilitering i Helse Midt-Norge tildelt. I alt 11 private virksomheter i helseregionen har fått fordelt 101 dagplasser og 232 døgnplasser. Fordelingen har skjedd etter nøye vurdering av kvalit...

 • 07.07.2017
  Tildeling av midler til pasientsikkerhetsarbeid 2017

  Helse Midt-Norge RHF lyste ut midler til prosjekter som har som mål å utvikle spesialisthelsetjenesten i tråd med forpliktelser i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Tildelingen er nå klar.

 • 05.07.2017
  Utlysning av midler til forskning på Helseplattformen

  NTNU Helse lyser ut midler til tverrfaglig forskning på tema relevant for Helseplattformen.

 • 29.06.2017
  Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling

  Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene gis normalt ut en gang per år, like etter at beslutningen om årets statsbudsjett foreligger i Stortinget. Etter Stortingets behandling foreligger det nå et...

 • 27.06.2017
  HMN LAB har mottatt sju tilbud

  Prosjektet HMN LAB hadde innen utløp av fristen mottatt sju tilbud fra de kvalifiserte leverandørene.

 • 23.06.2017
  Barn som pårørende konferanse 2017

  Årets regionale Barn som pårørende konferanse arrangeres mandag 27.november 2017.

 • 22.06.2017
  Krevende langtidsplan og -budsjett

  Kvalitet, pasientsikkerhet og økonomisk bærekraft er hovedpilarene for langtidsplan og -budsjett for 2018-2023 i Helse Midt-Norge. Det er lagt planer for investeringer for rundt to milliarder kroner årlig. Forutsetningen er at foretakene ti...

 • 16.06.2017
  Sakspapirer for styremøte 22. juni

  Sakspapirer og innkalling til styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 22. juni 2017 er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på nett. Møtet finner sted på Quality Airport Hotell Værnes i Stjørdal sentrum og starter kl.10.00.

 • 15.06.2017
  Foretaksmøter avholdt

  14. og 15. juni ble det avholdt foretaksmøter for helseforetakene i Midt-Norge. Tema var Årlig melding, Årsregnskap og Årsberetning for 2016

 • 15.06.2017
  Forskning og innovasjon styrker kvalitet på pasientbehandlingen

  På oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet har de fire regionale helseforetakene utarbeidet en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2016. Rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» presenterer 18 pasientnære for...

 • 15.06.2017
  Indikator for å sikre planlagt behandling

  Det er viktig for den enkelte pasient og pårørende å oppleve at planlagt behandling skjer i tråd med de planer som er lagt. God planlegging gir også bedre forutsigbarhet for behandlerne og i driften av avdelingene.  Nå kommer en ny indikato...

 • 12.06.2017
  Luftambulansetjenesten får helt nye fly

  Luftambulansetjenesten i Norge får fra 2019 helt nye fly. Alle de sju ambulanseflybasene får nye kortbanefly. I tillegg kommer et raskt jetfly med stor kabin og lang rekkevidde.  

 • 09.06.2017
  Ja og nei til kreftlegemidler

  Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å ta i bruk legemidler til behandling av føflekkreft (malignt melanom), og nei til legemiddel til lymfekreft (mantelcellelymfom). 

 • 09.06.2017
  Leverandører viste seg fram for Helseplattformen

  De fire leverandørene som konkurrerer om å levere løsning for Helseplattformen, demonstrerte sine løsninger for et interessert publikum.

 • 07.06.2017
  Forskningspris for fokus på samhandling

  Helse Midt-Norges forskningspris for 2016 tildeles Marit Kvangarsnes (NTNU Ålesund) og klinikksjef Torstein Hole (Helse Møre og Romsdal), for forskning som har bidratt til bedre samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i pasie...

 • 29.05.2017
  364 millioner i pluss i 2016

  Helse Midt-Norge gjorde opp 2016 med et resultat på 364 millioner kroner. Det er over 100 millioner kroner bedre enn budsjett.

 • 29.05.2017
  Tildeling av midler for å styrke praksisstudier

  Helse Midt-Norge RHF lyste ut 5 millioner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier for studenter i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Tildelingen er nå klar.

 • 24.05.2017
  Sakspapirer for styremøte 29. mai

  Sakspapirer og innkalling til styremøte i Helse Midt-Norge RHF mandag 29. mai er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på nett. Møtet finner sted på  Sola Strand Hotell,  Axel Lundsv. 27, Sola.

 • 23.05.2017
  Mange ja fra Beslutningsforum

  Legemiddelet pembrolizumab (Keytruda) har fått ja fra Beslutningsforum for nye metoder til å brukes som førstelinjebehandling. I tillegg har Legemidlene krizotinib (Xalkori), baricitinib (Olumiant), sofosbuvir/velpatasir (Epclusa) og flere...

 • 19.05.2017
  Spesialistutdanning for leger

  Ny spesialistutdanning for leger er en kvalitetsreform med ny modell for spesialitetsstruktur og spesialistutdanning og med endret ansvar, roller og oppgaver for de regionale helseforetakene, helseforetakene, Helsedirektoratet, universitete...

 • 19.05.2017
  Hjelp pasienten med å velge behandlingssted

  Pasienter med henvisning til undersøkelse eller behandling på sykehus, har rett til å velge behandlingssted. Pasientrådgivere kan hjelpe både pasienter og helsepersonell med å finne behandlingsstedet med kortest ventetid.

 • 09.05.2017
  Henrik A. Sandbu ny fagdirektør

  Henrik A. Sandbu er ansatt som fagdirektør for helsefagavdelingen i Helse Midt-Norge RHF. Sandbu fungerer i dag som fagdirektør og overtar stillingen etter Kjell Åsmund Salvesen.

 • 09.05.2017
  Helse Midt-Norge er stolt ambassadørbedrift for HUNT4

  Helse Midt-Norge er stolt ambassadørbedrift for HUNT 4 som gjennomføres fra september 2017 til februar 2019.

 • 05.05.2017
  Nytt logistikk- og økonomisystem innført i Helse Midt-Norge

  Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, Stig A. Slørdahl, berømmer alle ansatte som har bidratt til en vellykket innføring av SAP som økonomi- og logistikksystem i hele helseregionen. 

 • 05.05.2017
  HMN LAB kunngjør konkurransegrunnlaget

  Konkurransegrunnlaget for anskaffelsen av nytt laboratoriedatasystem (LIMS) er nå sendt til kvalifiserte leverandører.

 • 04.05.2017
  God måloppnåelse for pakkeforløp for kreft

   I 2016 var det på nasjonalt nivå totalt 77 prosent av kreftpasientene som inngikk i et pakkeforløp. Målet om at 70 prosent av pakkeforløpene ble gjennomført innenfor den gitte tidsrammen er dermed oppnådd. Dette er blant resultatene av i a...

 • 04.05.2017
  Forskningsmidler 2018 lyses ut

  Går du med et spennende medisinsk eller helsefaglig forskningsprosjekt i magen, men mangler finansiering? Årets utlysning av regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge for 2018 er publisert.

 • 03.05.2017
  Flere får hjelp og kortere ventetider

  Flere får hjelp og pasientene venter kortere enn før på behandling i spesialisthelsetjenesten. Dette er blant funnene i rapporten Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten.

 • 03.05.2017
  Fire konkurrerer om Helseplattformen

  Fire leverandører har levert tilbud til Helseplattformen innen fristen 3. mai.

 • 02.05.2017
  Sakspapirer for styremøte 4.mai

  Sakspapirer og innkalling til styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 4. mai er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på nett. Møtet finner sted på Quality Airport Hotell Værnes i Stjørdal sentrum kl.0830.

 • 02.05.2017
  Utlysning av midler til pasientsikkerhetsarbeid 2017

  Helse Midt-Norge utlyser midler til pasientsikkerhetsarbeid i helseregionen. Hvert prosjekt kan søke om støtte på maksimalt 300 000 kroner. Søknadsfrist 12.mai 2017.

 • 25.04.2017
  Utlysning av innovasjonsmidler 2017

  Helse Midt-Norge utlyser midler for innovasjoner i helseregionen. Hvert prosjekt kan søke om støtte på maksimalt 750 000 kroner med et krav om 25 prosent egeninnsats.

 • 24.04.2017
  Grefsenerklæringen mot vold mot barn

  De fire regionale helseforetakene signerte mandag «Grefsenerklæringen mot vold mot barn». Det skjedde under Barneombudets Høynivåmøte.

 • 24.04.2017
  Sykehuskartet er tegnet

  -I minst 20 år har mange sykehus levd med et nedleggingsspøkelse hengende over seg. Den uroen har regjeringen fjernet gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan. Nå er fremtidens sykehuskart tegnet, med 51 store og mindre sykehus spredd over he...

 • 21.04.2017
  Regional forskningskonferanse 2017

  Årets regionale forskningskonferanse arrangeres den 6. og 7.  juni. I år er det St. Olavs Hospital HF i samarbeid med Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, som står bak.

 • 19.04.2017
  Årsrapport 2016 for Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten

 • 18.04.2017
  Ny app gir økt sikkerhet i luftambulanse- og redningshelikoptertjenesten

  Å lande på et ukjent sted med helikopter, ofte i mørket og med dårlig sikt utgjør en betydelig risikofaktor for de som jobber i luftambulanse- og redningshelikoptertjenesten. Nå kan en ny app og et par tastetrykk bidra til å gjøre landingen...

 • 07.04.2017
  Fedme-utfordring på Fremtidscamp

  I løpet av fire dager deltok femti ungdommer på Fremtidscamp for å finne løsninger på hvordan man skal endre kosthold og øke aktivitetsnivået for å forebygge fedme. For å få en bedre forståelse av utfordringsbildet, ble ungdommene invitert...

 • 07.04.2017
  Ny spesialistutdanning - nye muligheter

  1. mars 2017 startet den største reformen innen legenes spesialistutdanning i nyere tid. En kvalitets- og ansvarsreform med store endringer i ansvar, roller og oppgaver i utdanningen. 

 • 07.04.2017
  Ny nasjonal e-helsestrategi

  En felles nasjonal e-helsestrategi frem mot 2022 er nå klar. Den skal samle norsk helse- og omsorgstjeneste og sørge for felles retning mot målet om én journal. 

 • 06.04.2017
  Rehabiliteringstjenester på anbud

  Anskaffelse av rehabiliteringstjenester i Helse Midt-Norge utlyses. Konkurransen gjelder kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester fra private leverandører i helseregionen.

 • 05.04.2017
  Endringer i styrene

  Helse Midt-Norge RHF endrer sin styrerepresentasjon i tre av helseforetakene i regionen.

 • 31.03.2017
  Sakspapirer for styremøter 3. og 4. april

  Sakspapirer og innkalling til styremøte i Helse Midt-Norge RHF mandag 3. og tirsdag 4. april er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på nett. Møtene avvikles på telefon og kan avlyttes.

 • 28.03.2017
  Forskningsmidler utlyses i mai

  Årets utlysning av forskningsmidler vil publiseres 2.mai på nettsidene til Helse midt-Norge RHF. Helse Midt-Norge RHF lyser hvert år ut om lag 60 millioner til forskningsprosjekter innen medisin og helse i Midt-Norge. Søknadsfrist er 13.juni. 

 • 27.03.2017
  Ny veileder om voksne og barn som pårørende

  Hva er god praksis for involvering av voksne pårørende? Hva er god praksis for ivaretakelse av barn som pårørende? En ny veileder fra Helsedirektoratet gir anbefalinger til pårørendearbeidet. 

 • 24.03.2017
  Hele Nord-Trøndelag dekket med pasientreiseavtaler

  Alle avtaleområdene i Nord-Trøndelag er dekket etter at Taxi Midt-Norge Transport AS undertegnet avtale om pasientreiser.

 • 21.03.2017
  Kan bruke blodprøve for å påvise kromosomfeil

  Kromosomavvik hos et foster kan nå påvises gjennom å analysere en blodprøve fra mor. NIPT-metoden er godkjent til bruk i norske sykehus. 

Se alle nyhetene