Spesialist­helsetjenesten i Midt-Norge

Nyheter

 • 18.09.2018
  Samarbeid mellom Norge og Danmark

  Norge og Danmark inngår avtale om felles forhandlinger om legemiddelpriser. Det svært høye prisnivået på nye, dyre legemidler er bakgrunnen for at helseminister Bent Høie og den danske helseministeren Ellen Trane Nørby har signert en intens...

 • 18.09.2018
  Vil gi pasientene intravenøs antibiotikabehandling hjemme

  At pasienter som har behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling får administrert denne hjemme, vil blant annet bidra til økt livskvalitet, sier Ann Iren Kjønnøy.

 • 17.09.2018
  Nasjonal helseøvelse 2018 i Midt-Norge

  Nasjonal helseøvelse 2018 skjer samtidig med den store NATO-øvelsen i Norge i høst. Ekstra ambulansehelikoptre og tett samarbeid mellom Forsvaret og 113-sentralene skal sørge for at pasienter blir tatt like godt hånd om som vanlig under NATO-øvelsen. 

 • 14.09.2018
  Konferanse: Brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene

  Barne- og ungdomspsykiatri er blant temaene når Regional brukerutvalg arrangerer sin årlige konferanse på Stjørdal.

 • 13.09.2018
  Noe svakere utvikling på viktige kvalitetsområder

  Stadig flere kreftpasienter behandles i pakkeforløp, men forløpstiden øker.  Norge er i verdenstoppen for hjerte-lungeredning startet av mennesker som er på skadestedet før ambulansen kommer. Dette er noen av funnene som vises av nye tall p...

 • 12.09.2018
  - Bedre behandling og mer forutsigbarhet

  Onsdag ble de tre første pakkeforløpene for psykisk helse og rus lansert. - Vi trenger trygghet og forutsigbarhet når sykdom rammer, sier Bent Høie.

 • 10.09.2018
  Innomed: Innovasjonskonferansen 2018

  15. november ønsker Innomed velkommen til Innovasjonskonferansen 2018 - Helse og omsorg. Hovedtema for konferansen er "Tjenesteinnovasjon gjennom offentlig og privat samarbeid" og går av stabelen på Scandic Hell Hotell Værnes i Stjørdal.

 • 07.09.2018
  Sakspapirer til styremøte i september

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 13. september er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 31.08.2018
  Ny app styrer medisinen til kreftpasienter

  Nina Kongshaugs app Hild skal sørge for at kreftpasienter får riktig dose medisin til rett tid – og registrere og rapportere eventuelle potensielt alvorlige bivirkninger.

 • 31.08.2018
  Psykiatriløftet er åpnet

  Etter en byggeperiode på ett år og fem måneder er den første og mest synlige delen av Psykiatriløftet åpnet. Helse- og omsorgsminister Bent Høie som sto for den offisielle åpningen.

 • 30.08.2018
  - Vil heve kvaliteten på Biobank1s tjenestetilbud

  Helse Midt-Norge har inngått avtale om gjensidig informasjonshåndtering med kanadiske BC Cancer.

 • 28.08.2018
  Tirsdag er det offisiell åpning av Psykiatriløftet på Levanger

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie står for snorklippingen. Se direkteoverføringen av åpningen av det topp moderne psykiatriske sykehuset her.

 • 27.08.2018
  Sju ja og sju nei fra Beslutningsforum

  Mange ulike metoder var oppe til beslutning i dagens møte i Beslutningsforum for nye metoder.

 • 23.08.2018
  Vil sørge for at pasientene får nok og riktig mat

  Hvis norske pasienter får i seg riktig næring vil det gi kortere liggetid, raskere rehabilitering og økt livskvalitet, ifølge innovasjonsprosjektet «Mat er vitalt».

 • 10.08.2018
  Varsler gjennomgang av unntaksordning

  Fagdirektørene i de fire helseregionene varsler at de vil ha en gjennomgang av unntaksordningen knyttet til nye legemidler som er under vurdering i Nye metoder.

 • 03.08.2018
  - Det nye tilbudet er ikke godt nok kjent

  Betania Malvik har høy tilbakeføringsprosent til jobb etter endt behandling. Men de tror mange legekontor ikke kjenner de nye avtalene for arbeidsrettet rehabilitering.

 • 02.08.2018
  André (43) kjørte 70 mil for å få trent opp kneet

  - Jeg får ekstremt god hjelp her, sier André Hansen om rehabiliteringstilbudet på Meråker Kurbad.

 • 29.06.2018
  Utlysning av innovasjonsmidler for 2018

  Det er nå mulig å søke midler til innovasjon fra Helse Midt-Norge. Øvre grense for tildeling er 750 000 kroner, med et krav om 25 prosent egeninnsats.

 • 27.06.2018
  Regional utviklingsplan på høring

  Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge er nå lagt ut til høring. Høringsfrist er satt til 15. oktober 2018.

 • 26.06.2018
  Friluftsliv som behandling av psykiske helseplager

  Bruk av natur og friluftsliv er i full fart på vei inn som behandling av psykiske helseplager.

 • 25.06.2018
  Ja til Alektinib (Alecensa)

  Beslutningsforum for nye metoder innfører Alektinib (Alecensa) til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

 • 25.06.2018
  Godt teamarbeidsklima i sjukehusa

  Medarbeidarane i norske sjukehus og institusjonar trives på jobb og opplev pasienttryggleiken som god. Det viser resultata av den nasjonale medarbeidarundersøkinga ForBedring.

 • 22.06.2018
  Noen flere midtnorske pasienter får skadeerstatning

  Mens noen flere pasienter i Midt-Norge er blitt tilkjent pasientskadeerstatning i 2017 sammenlignet med tidligere, går utbetalingene noe ned, viser ny rapport.

 • 22.06.2018
  Lærer av dansk rapport

  20. juni publiserte den danske riksrevisjonen rapporten «Rigsrevisionens beretning om Sundhedsplattformen». For arbeidet med anskaffelse av ny journalløsning i Midt-Norge, ligger det mye læring i det som har skjedd i Danmark.

 • 21.06.2018
  Høringsutkast regional utviklingsplan vedtatt

  I dag ble høringsutkastet for regional utviklingsplan vedtatt i styret i Helse Midt-Norge RHF. Høringa vil bli lagt ut åpent for alle på våre nettsider og høringsfrist er satt til 15. oktober.

 • 21.06.2018
  Ekstern rapport om IT-sikkerhet

  Helse Midt-Norge IT har fått gjennomført en ekstern vurdering av IT-sikkerheten i forbindelse med etablering og drift av nytt logistikk- og økonomisystem i Helse Midt-Norge.

 • 21.06.2018
  Krevende langtidsbudsjett

  Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt langtidsbudsjett for perioden 2019-2030. Regionen står foran krevende investeringer både når det gjelder sykehusbygg og ny teknologi.

 • 21.06.2018
  Nedgang i bruk av antibiotika, men stor variasjon på andre helseområder

  Bruken av bredspektret antibiotika går ned, i tråd med nasjonale målsettinger. Dette er noen av de nye funnene blant nasjonale kvalitetsindikatorer (helsenorge.no) som publiseres 21. juni.

 • 21.06.2018
  Hvordan innovasjon kan komme til nytte i helse og helsetjenesten

  KURS: Lær hvordan du kan kommersialisere forskning og ideer, og få innsikt i hvordan innovasjon kan komme pasienter, helsevesenet og samfunnet til gode.

 • 20.06.2018
  Framtidas ledelse, bemanning og kompetanse

  Det ble en ivrig diskusjon da styret i Helse Midt-Norge RHF møttes for å diskutere ledelse, bemanning og kompetanse som et tema fra regional utviklingsplan. Godt lederskap, heltidskultur, samarbeid med utdanninger, samarbeid på tvers av fag...

 • 18.06.2018
  Tar over Helse Midt-Norges arbeid med samhandling

  Assisterende fagdirektør Kristian Onarheim skal ta over arbeidet med et av Helse Midt-Norge RHFs viktigste satsningsområder: Samhandling.

 • 15.06.2018
  Sakspapirer til styremøte i juni

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 20. og 21. juni er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 14.06.2018
  Har inngått avtale om pasienttransport i Møre og Romsdal

  Helse Midt-Norge RHF har signert avtale om pasienttransport med Herøy Taxi og Nord-Vest Taxi. Dermed er avtaler om pasientreiser på plass for hele regionen.

 • 11.06.2018
  Fire nei og ett ja til kreftlegemidler

  Fire kreftlegemidler fikk nei og ett kreftlegemiddel fikk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder. I tillegg ber Beslutningsforum for nye metoder Helsedirektoratet å vurdere behovet for å revidere retningslinjene for diagnostikk, be...

 • 11.06.2018
  For høge tilbod for bygging av nytt akuttsjukehus på Hjelset

  Konkurransen om å bygge akuttsjukehuset på Hjelset bør bli avslutta, det skriv adm.dir. Espen Remme i si innstilling til styret i Helse Møre og Romsdal. Pristilboda som har kome inn er langt høgare enn forventa.

 • 08.06.2018
  Mest forskningsmidler til kreftforskning

  Kreftforskning er det området hvor helseforetakene bruker mest forskningsmidler. Nevrologi følger på plassen etter. Brukermedvirkningen i forskning er nesten tredoblet i løpet av de siste tre årene.

 • 08.06.2018
  Koppler skal redusere komplikasjoner etter kreftoperasjon

  Forskningsrapporten 2017: Frustrasjonen over alvorlige komplikasjoner etter kreftoperasjon satte de to kirurgene på ideen om en bedre løsning. Resultatet: Den sammenleggbare stiftemaskinen koppler.

 • 08.06.2018
  Nærmer seg svar på Sepsis-gåten

  Forskningsrapporten 2017: Ved hjelp av kunstig intelligens og innsamlet genmateriale fra nær 3000 trøndere, er leger ved St. Olavs hospital HF i ferd med å løse gåten bak en av sykdommene som tar flest liv ved norske sykehus.

 • 08.06.2018
  Trøndersk urin ble internasjonal døråpner

  Forskningsrapporten 2017: I to gigantiske fryserom på Levanger oppbevares dyrebare dråper med trøndersk urin. De kan nemlig bidra til å forutsi om du står i fare for å utvikle alvorlig nyresvikt.

 • 08.06.2018
  Lyser ut faste stillinger

  I forbindelse med det videre arbeidet i Helseplattformen, søkes det nå etter flere personer til faste stillinger. Blant disse er Prosjektleder for innføring.

 • 06.06.2018
  Har inngått avtale om rituell omskjæring av guttebarn

  Fra 1. juni 2018 har Ibsensykehusene AS og Helse Midt-Norge RHF en avtale om rituell omskjæring av gutter.

 • 01.06.2018
  Trygg på god løsning for Helseplattformen

  - Ved innspurten sto vi igjen med to svært gode leverandører i konkurransen om Helseplattformen. Jeg er sikker på at vi får til en god løsning med Epic hvis vi gjør de nødvendige forberedelsene, sier adm.dir Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

 • 30.05.2018
  Fortsetter dialogprosessen med Epic

  Helseplattformen fortsetter dialogen med Epic om å levere løsningen for en felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

 • 29.05.2018
  Tjenestedesign som pådriver for en god helsetjeneste

  Kan tjenestedesign bidra til en bærekraftig norsk helsetjeneste også i fremtiden? Det var et av temaene under britiske Maja Kecmans seminar om tjenestedesign ved St. Olav.

 • 25.05.2018
  Pasientreiser HF kan bli «årets digitale suksesshistorie»

  Pasientreiser HF er en av tre finalister til Digitaliseringsprisen. Vinneren kåres 6. juni.

 • 23.05.2018
  Nye personvernregler i 2018

  4. april 2016 vedtok EU-parlamentet en ny personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR) som vil være gjeldende i løpet av 2018 i hele EU og erstatte EUs personverndirektiv. EUs nye personvernforordning gir innbyggere sterk...

 • 22.05.2018
  Tilrettelegger ny spesialistutdanning for leger

  Med kort tidshorisont blir 2018 et hektisk år for å oppfylle den nye spesialistforskriften. Det vil kreve mye arbeid fra helseforetakene.

 • 16.05.2018
  Nytt ambulansehelikopter i Trondheim gir økt sikkerhet

  Onsdag fikk Luftambulansetjenesten i Trondheim større helikopter. Det vil gi større medisinsk kapasitet og økt sikkerhet for pasienter og mannskap.

 • 14.05.2018
  Åtte beslutninger fra Beslutningsforum

  Flash glukosemåleren Freestyle Libre kan innføres til behandling og oppfølging av barn med diabetes.

 • 09.05.2018
  Tett oppfølging av flyberedskap

  Helse Midt-Norge følger situasjonen og får daglig rapportering om status etter at det i Nord-Norge har vært krevende å opprettholde beredskapen for ambulansefly nasjonalt. En av årsakene er mangel på piloter.

Se alle nyhetene