Grønn beredskap i Helse Midt-Norge

Koronavirus

Helse Midt-Norge RHF følger situasjonen knyttet til koronasmitte tett. Det er iverksatt en rekke tiltak for å forebygge mot smittespredning. Våre helseforetak har økt aktiviteten innen ordinær planlagt pasientbehandling, samtidig som sykehusene har planer klare hvis vi får en økning i antall koronasmittede pasienter som trenger sykehusinnleggelse.

Spesialist­helsetjenesten i Midt-Norge

Nyheter

Se alle nyhetene