Spesialist­helsetjenesten i Midt-Norge

Nyheter

 • 19.02.2018
  Felles foretaksmøte avholdt

  Mandag 19. februar ble det avholdt et felles foretaksmøte for alle helseforetak i Helse Midt-Norge. Møtet ble avholdt som et telefonmøte.

 • 13.02.2018
  KLINBEFORSK lyser ut midler for 2018

  Program for klinisk behandlingsforskning, KLINBEFORSK, lyser ut midler for 2018. Søknadsfrist er 30. april 2018. 

 • 12.02.2018
  Sier ja til Spinraza

  Beslutningsforum for nye metoder sier ja til legemiddelet nusinersen (Spinraza). Aktuelle barn med den alvorlige muskelsykdommen spinal muskelatrofi kan nå få behandling i offentlige sykehus.

 • 09.02.2018
  Meld deg på Hemit-konferansen 8. mars

  Snart går startskuddet for Midt-Norges største eHelse-konferanse -  dette kan du ikke gå glipp av! 

 • 08.02.2018
  Program for antikorrupsjon etableres

  Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å etablere et program for antikorrupsjon i Helse Midt-Norge.

 • 06.02.2018
  Endringer i Raskere tilbake

  Fra 1. januar ble Raskere tilbake-ordningen endret. Ordningen kalles nå arbeidsrettet behandling. I budsjettvedtaket for 2018 besluttet Stortinget at ordningen går over fra prosjekt til et fast tilbud

 • 02.02.2018
  Beslutninger om åtte legemidler - og status for Spinraza

  Ni legemidler sto på saklista i møtet i Beslutningsforum for nye metoder 2. februar 2018.

 • 01.02.2018
  Sakspapirer til styremøte 8. februar

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 8. februar er nå tilgjengelige i vår styreadministrasjon på web.

 • 22.01.2018
  Valgkomite oppnevnt

  Styret for Helse Midt-Norge RHF har oppnevnt valgkomite som skal innstille på medlemmer til styrene for regionens fire helseforetak. De nye styrene oppnevnes for en to-års periode i foretaksmøte i løpet av februar.

 • 22.01.2018
  Sakspapirer til styremøte 22. januar

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 22. januar er nå tilgjengelige i vår styreadministrasjon på web.

 • 17.01.2018
  Styringsmål og oppdrag 2018

  Tirsdag 16. januar ble det avholdt foretaksmøter for Helse Midt-Norge RHF. Her ble Oppdragsdokumentet og styringsmålene for 2018 lagt fram og vedtatt. Nytt styre ble oppnevnt og statsråd Bent Høie holdt sin sykehustale samme dag.

 • 16.01.2018
  Nytt styre i Helse-Midt Norge

  Helse- og omsorgsministeren har i dag oppnevnt styreledere og styremedlemmer for de regionale helseforetakene. Tina Steinsvik Sund blir ny styreleder i Helse-Midt Norge.

 • 10.01.2018
  Helse og kvalitetsregisterkonferansen 2018

  Helse- og kvalitetsregisterkonferansen er et viktig møtested for alle med interesse for helseregistre. I år er konferansen tilbake i Tromsø hvor den ble avholdt for første gang for 10 år siden, konferansen vil foregå på Radisson Blu Hotel,...

 • 19.12.2017
  Innfører ikke tre kreftlegemidler

  Tre legemidler til behandling av benmargskreft, bukspyttkjertelkreft og kreft i magesekk innføres ikke.

 • 15.12.2017
  Styremøte 21. desember er avlyst

  Styremøte i Helse Midt-Norge RHF 21. desember er avlyst.

 • 08.12.2017
  Fortsatt for høy pris

  Beslutningsforum holdt ekstraordinært møte 8. desember 2017 for å ta stilling til det nye tilbudet fra legemiddelfirmaet på legemiddelet nusinersen (Spinraza).

 • 07.12.2017
  Søker om lån for Helseplattformen

  Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å søke om låneopptak for finansering av nytt journalsystem for helsetjenesten. Vedtaket er gjort på bakgrunn av framlagt konseptrapport og tilhørende kvalitetssikring (KSK).

 • 07.12.2017
  Jobber fortsatt med å redusere antibiotikabruken

  Norske sykehus bruker for mye bredspektret antibiotika i forhold til målsettingene i nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens. 

 • 07.12.2017
  Nytt sikkerhetsbygg på Østmarka

  Konseptrapporten for nytt sikkerhetsbygg ved St. Olavs Hospital HF (Østmarka) er godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF. I videre arbeidet skal man arbeide med å få investeringskostnaden på eller under 395 mill. kroner. Investeringen s...

 • 07.12.2017
  Grønt lys for SNR

  Forprosjektet for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) er godkjent av styret for Helse Midt-Norge. Utbyggingen kan dermed starte i 2018 og innflytting i nytt sykehus vil etter planen skje i 2022.

 • 06.12.2017
  Nytt sykehus og journalsystem på saklista

  Styret for Helse Midt-Norge RHF skal torsdag ta stilling til både byggestart og investering i nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal samt lånesøknad for Helseplattformen, det nye journalsystemet for helsetjenesten.

 • 01.12.2017
  Nye avtaler for arbeidsrettet rehabilitering

  Helse Midt-Norge RHF har i dag tildelt avtaler med private leverandører om tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Det tildeles avtaler til Frisknett AS, Lukas Stiftelsen/Betania Malvik og Muritunet AS.

 • 01.12.2017
  HMN LAB har foretatt nytt nedvalg

  Evaluering av leverandørenes andre tilbud i anskaffelsen av nytt laboratoriedatasystem er gjennomført.

 • 01.12.2017
  Søkerliste til eierdirektør-stilling

  Helse Midt-Norge RHF vil tilsette ny direktør for eierstyring etter nærmere avklaring med aktuelle kandidater de neste dagene. Det er åtte kandidater på søkerlisten.

 • 30.11.2017
  Sakspapirer til styremøte 7. desember

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 7. desember er nå tilgjengelige i vår styreadministrasjon på web. Styremøtet avholdes i Stjørdal på Quality Airport Hotel og starter kl. 10.15.

 • 30.11.2017
  Fortsatt god kreftomsorg, men kapasiteten under press

  Mange pasienter får behandling i pakkeforløp for kreft, men ikke alle forløpene gjennomføres på anbefalt tid.

 • 28.11.2017
  Sier opp avtale med MediTrans

  Helse Midt-Norge RHF og MediTrans AS har inngått avtale om å terminere selskapets avtale om pasienttransport i Møre og Romsdal. Herøy Taxi og Nordvest Taxi AS tar over som transportører i de aktuelle kommunene fra og med fredag 1. desember av.

 • 27.11.2017
  Nye avtaler om bildediagnostiske undersøkelser

  Helse Midt-Norge inngår avtaler med Aleris Røntgen AS om kjøp av bildediagnostiske undersøkelser i både Møre og Romsdal og Trøndelag. De nye avtalene gjelder fra juni 2018.

 • 23.11.2017
  120 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehusene

  De regionale helseforetakene har tildelt til sammen 120 millioner kroner til syv ulike prosjekter gjennom Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK).

 • 17.11.2017
  -Det var her livsgleden kom tilbake

  -På Vegsund DPS vart eg møtt med kjærleik! Eg møtte menneske som tok imot meg slik eg var, og som tok veldig godt vare på meg! Eg kjempa med ei alvorleg tvangsliding(OCD), depresjon og angst heile døgnet ,sier Elin (42 år) 

 • 16.11.2017
  Gjennomgang av basestruktur for luftambulansehelikopter

  Helse Midt-Norge RHF og de tre andre regionale helseforetakene gjennomgår nå basestrukturen for luftambulansetjenesten i Norge. 

 • 15.11.2017
  Regional brukerkonferanse

  Over 70 deltakere deltok på årets regionale brukerkonferanse. Deltakerne ble oppdatert på siste nytt innen samhandling mellom kommuner og helseforetak, brukermedvirkning, Helseplattformen og konsekvenser av prioriteringer og økte kostnader...

 • 14.11.2017
  Resultater fra medisinske kvalitetsregistre

  Denne uken ble resultatene fra de medisinske registrene publisert noe som gir pasienter, pårørende og allmennheten informasjon om kvalitet og ulikheter i behandlingen ved sykehusene i Norge. Kunnskapen fra registrene gir også grunnlag for å...

 • 09.11.2017
  Får lån til Ålesund sjukehus

  Styret for Helse Midt-Norge RHF har sagt ja til å gi et lån på 85 millioner kroner til Helse Møre og Romsdal HF for å starte arbeidet med rehabilitering av fasaden ved Ålesund sjukehus.

 • 09.11.2017
  Møre og Romsdal på dagsorden

  Driftssituasjon, omstillingsarbeid og framdrift for nytt sykehus sto på dagsorden da styret for Helse Midt-Norge RHF fikk orientering fra styre og administrasjon i Helse Møre og Romsdal i styremøtet 9. november.

 • 03.11.2017
  Sakspapirer for styremøte 09.november

  Sakspapirer og innkalling til styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 09. november 2017 er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på nett. Styremøtet starter kl. 09.00 på på Quality Airport Hotell Værnes, Stjørdal

 • 03.11.2017
  Ny utlysning av praksismidler fra Samarbeidsorganet

  Praksisundervisning av god kvalitet er viktig for å utdanne gode helse- og sosialfaglige medarbeidere som er godt rustet til arbeidshverdagen etter endt utdanning. Nå lyser Samarbeidsorganet i Helse Midt-Norge på nytt ut midler for å styrke...

 • 01.11.2017
  Tildeling av regionale forskningsmidler for 2018

  Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon vedtok. 1.november tildeling av regionale forskningsmidler for 2018. Her finner du oversikt over hvilke prosjekter som har fått tildeling.

 • 27.10.2017
  Nasjonalt samarbeid om digitale læringsprodukter

  Alle de fire regionale helseforetak har samarbeidet om en ny nasjonal veileder som omhandler anskaffelse av digitale læringsprodukter. Veilederen er gjeldende fra 01.10.2017.

 • 26.10.2017
  God helse og livskvalitet for alle uansett alder

  FNS bærekraftsmål (2015-2030) er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Hvordan målene skal oppnås er store spørsmål som ikke uten videre lar seg besvare – men da Helse Midt-Norge, NT...

 • 23.10.2017
  Anskaffelse arbeidsrettet rehabilitering

  Helse Midt-Norge RHF har nå kunngjort anskaffelsen av arbeidsrettet rehabilitering. Konkurransen omfatter tilbud til pasienter med muskel- og skjelettlidelser og med vanlige psykiske lidelser.

 • 18.10.2017
  Viktig bidrag til forbedringsarbeid

  I ni av ti tilfeller blir pasienter under behandling fulgt opp til planlagt tid, men det er til dels store forskjeller mellom sykehus og fagområder. Det viser den nye indikatoren «Antall pasientkontakter som har passert planlagt tid» som nå...

 • 13.10.2017
  Skal samarbeide om sykehuslegenes tariffavtaler

  I tiden frem mot hovedoppgjøret i 2018 vil de regionale helseforetakene (RHF-ene) sette i gang to prosjekter som blant annet skal se på sykehuslegenes tariffavtaler. Legeforeningen deltar i arbeidet.

 • 11.10.2017
  Sakspapirer for styremøte 17. oktober

  Sakspapirer til styremøte i Helse Midt-Norge RHF tirsdag 17. oktober 2017 er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på nett.

 • 09.10.2017
  Regional brukerkonferanse 2017

  Regionalt brukerutvalg arrangerer sin årlige konferanse om brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene den 13.-14. november 2017 på Scandic Hell Hotell, Værnes, Stjørdal.

 • 01.10.2017
  Utlysning: Tilskudd til helsefremmende aktivitet for 2018

  Brukerorganisasjonene driver viktig arbeid som Helse Midt-Norge ønsker å støtte. Hvert år lyses det ut midler. I år er fristen flyttet til 1. desember. Det er kun organisasjoner i Midt-Norge som kan søke

 • 29.09.2017
  Pasienttransport i Molde og omliggende kommuner

  Helse Midt-Norge RHF har forlenget avtalen med Nordvest Taxi AS om rekvirert pasienttransport i Molde. Avtalen sikrer at pasienter vil få den transport de har behov for inntil ny langsiktig avtale er på plass.

 • 22.09.2017
  Åpner for salg av pasienthotellet ved St. Olavs Hospital

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i foretaksmøte i dag åpnet for salg av pasienthotellet ved St. Olavs hospital. Det kan bidra til etablering av et nytt senter for psykisk helse ved St. Olavs hospital i Trondheim.

 • 22.09.2017
  Pasientsikkerhet og kvalitet i regionen

  19 pasientsikkerhetsprosjekter i regionen fikk midler fra Helse Midt-Norge RHF i år. Her kan du lese mer om dem.

 • 22.09.2017
  Må styrke innsatsen mot pasientskader

  Hos rundt 13,9 prosent av pasienter innlagt ved norske sykehus i 2016 oppstod minst én pasientskade som medførte behov for tiltak, forlenget sykehusopphold eller ga alvorligere konsekvenser. Det viser pasientjournalundersøkelser ved hjelp a...

Se alle nyhetene