Gul beredskap i Helse Midt-Norge

Koronavirus

Helse Midt-Norge RHF og våre helseforetak er i gul beredskap på grunn av koronautbruddet nasjonalt og internasjonalt. Om du har spørsmål om korona du ikke finner svar på kan du ringe informasjonstelefonen 815 55 015 eller bruke Folkehelseinstituttets chatboot.

Spesialist­helsetjenesten i Midt-Norge

Nyheter

 • 27.03.2020
  Ny forsendelse med smittevernutstyr til Norge

  Fredag kom en ny forsyning med viktig smittevernutstyr til Norge.

 • 27.03.2020
  WHO starter global koronastudie i Norge

  Verdens helseorganisasjon (WHO) har tatt initiativ til en stor internasjonal forskningsstudie for å vurdere lovende behandlinger for COVID-19. Både den første pasienten og koordinator for studien er norsk.

 • 27.03.2020
  Mobiliserer for økt antall intensivplasser

  Sykehusene i Helse Midt-Norge mobiliseres nå for ytterligere å øke antallet intensivplasser for å møte et stort antall koronasmittede med behov for sykehusinnleggelse.

 • 26.03.2020
  Flere respiratorer på vei til sykehusene

  Det er nylig gjennomført en kartlegging av antall respiratorer i norske sykehus. Flere respiratorer er under levering og ytterligere respiratorer er bestilt i forbindelse med covid-19-epidemien.

 • 26.03.2020
  Sakspapirer til styremøte 2. april

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 2. april er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 25.03.2020
  Søknadsfristen til KLINBEFORSK er utsatt

  På grunn av utbruddet av koronavirus er fristen for å søke midler fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) utsatt.

 • 24.03.2020
  Leveransen av smittevernutstyr er i gang

  De fire regionale helseforetakene har et felleseid selskap, Sykehusinnkjøp, som står for innkjøp for hele spesialisthelsetjenesten. Kommunene har ikke en slik felles aktør og står for innkjøp selv.

 • 24.03.2020
  Nye avtaler om arbeidstid

  Det er inngått nye avtaler om arbeidstid under koronapandemien med arbeidstakerorganisasjonene i sykehusene våre.

 • 23.03.2020
  Anmodninger om støtte fra Forsvaret

  Helse Nord RHF fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å motta, koordinere og framføre støtteanmodninger fra spesialisthelsetjenestene til Forsvaret.

 • Illustrasjonsbilde covid-19
  22.03.2020
  Meld fra ved mistanke om koronavirus

  Har du symptomer som kan skyldes koronavirus? Nå kan du melde fra til Folkehelseinstituttet (FHI). Har du spørsmål om koronaviruset kan du ringe informasjonstelefonen eller bruke chatbooten til FHI. 

 • 20.03.2020
  Sykehusene dobler intensivkapasiteten

  Alle sykehusene i Midt-Norge forbereder seg på å øke antallet intensivplasser.

 • 20.03.2020
  Undersøkelse satt på vent

  Oppfølging av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring som ble gjennomført i helseforetakene i februar i år er satt på vent på grunn av den koronapandemien.

 • 20.03.2020
  Nasjonal dugnad på leveranse av smittevernutstyr

  Helsedirektoratet oppfordrer til nasjonal dugnad for å skaffe tilveie nok smittevernutstyr til helsevesenet, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Mange har allerede bidratt, men behovet for mer utstyr øker.

 • 18.03.2020
  Over 1000 personer har meldt seg som helsepersonell i Midt-Norge

  - Det viser at dugnadsånden i den norske befolkningen står sterkt, sier Stig A. Slørdahl, adm. dir. i Helse Midt- Norge.

 • Illustrasjonsbilde
  18.03.2020
  Innovasjonsmidler 2019 - forlenget frist

  Innovasjonsprosjekter som har fått midler kan forskyve oppstartstidspunkt fram til 15. juni 2020. Dette skyldes koronaviruspandemien

 • Illustrasjonsbilde av koronavirus
  16.03.2020
  Mange kan bidra med smittevernsutstyr

  Helse Midt-Norge RHF har i løpet av helga fått om lag 40 henvendelser fra bedrifter i regionen som kan bidra med smittevernsutstyr. – Vi er svært takknemlige for denne viljen til dugnad, sier Tor Harald Haukås som er kommunikasjonsdirektør...

 • Illustrasjonsbilde fra sykehusmiljø
  16.03.2020
  Helsetjenesten trenger ekstra personell

  Helsetjenesten i Midt-Norge vil trenge helsepersonell og en rekke andre yrkesgrupper som kan stille seg og sin kompetanse til disposisjon i tida framover. Helseforetakene i regionen ber nå folk melde seg

 • 14.03.2020
  Digitalt dialogmøte med Sykehusinnkjøp

  Sykehus og kommuner har et stort behov for utstyr i den krevende og ekstraordinære situasjonen man nå står ovenfor, og dugnaden alle er bedt om å bidra til.

 • Illustrasjonsbilde
  14.03.2020
  Felles e-postadresse for leverandørhenvendelser rundt covid-19

  Alle leverandører bes benytte følgende adresse til Sykehusinnkjøp HF.

 • 14.03.2020
  Må ta forbehold om saksbehandlingstid

  Økt arbeidspress for ansatte i helsetjenesten som følge av koronautbruddet gjør at Helse Midt-Norge RHF må ta forbehold om tidsfrister for saksbehandling av henvendelser og innsynsbegjæringer.

 • 13.03.2020
  Vil be næringslivet i regionen bidra med utstyr

  Som en del av forberedelsene for å håndtere koronautbruddet trenger sykehusene i regionen mer smittevernutstyr. Helse Midt-Norge RHF vil be næringslivet i regionen om å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget, på samme måte som andre helser...

 • 12.03.2020
  Gul beredskap

  Helse Midt-Norge RHF har trappet opp til gul beredskap på grunn av et generelt økende antall korona-smittede i befolkningen.

 • 12.03.2020
  Koronavirus: nye vedtak fra Helsedirektoratet

  Helsedirektoratet har i dag vedtatt følgende - som gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020.

 • 12.03.2020
  Vedtok mandat for Trøndelag-utredning

  Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt mandat for utredning av en eventuell sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag HF og St Olavs hospital HF. Arbeidet skal etter planen være sluttført høsten 2020 og endelig konklusjon skal komme i 2021...

 • 12.03.2020
  Hjemsendte studenter skal møte på jobb på sykehuset

  Studenter skal fortsatt møte på jobb dersom de har et ansettelsesforhold på sykehuset eller i kommunehelsetjenesten, selv om all praksis avsluttes etter at NTNU har avlyst alt av fysisk, timeplanfestet undervisning og praksis.

 • Illustrasjonsbilde av koronavirus
  10.03.2020
  Avlyser større møter

  Helse Midt-Norge RHF avlyser større møter og planlagte konferanser som er tenkt gjennomført i nærmeste framtid. Begrunnelsen er å redusere smitterisiko knyttet til koronavirus (Covid 19)

 • 10.03.2020
  Lyser ut 30 millioner kroner til forskning på koronavirus-utbrudd

  I en hasteutlysning lyser Forskningsrådet og de regionale helseforetakene ut inntil 30 millioner kroner til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet.

 • 08.03.2020
  Fraråder deltakelse på større samlinger

  Helse Midt-Norge fraråder inntil videre ansatte i foretaksgruppen å delta på større samlinger (kongresser, kurs o.l.), og ber våre underliggende foretak avstå fra å holde tilsvarende.

 • 05.03.2020
  De fleste nye metoder innføres

  Totalt ble 82 unike metoder besluttet i Beslutningsforum for nye metoder i 2019. Av disse ble hele 64 metoder innført. - Tallene viser at vi innfører langt flere metoder enn det mange tror, sier Stig A. Slørdahl som er leder i Beslutningsfo...

 • 05.03.2020
  Sakspapirer til styremøte 12. mars

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 12. mars er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 24.02.2020
  Ja til legemiddel mot atopisk dermatitt

  Beslutningsforum innfører legemiddel mot atopisk dermatitt, også kalt atopisk eksem, for både voksne og barn. Det ble besluttet på møtet i Beslutningsforum for nye metoder den 24. februar. Totalt ble fem nye metoder besluttet i dette møtet.

 • 17.02.2020
  Innspill til utforming av kommende evaluering av Nye metoder?

  Etter at Stortinget ba om en evaluering for å videreutvikle og forbedre Nye metoder, skal det nå gjennomføres et forberedende arbeid. Alle har anledning til å komme med innspill innen fristen den 15. mars 2020.

 • Illustrasjonsbilde som viser et kompass
  14.02.2020
  Bærekraft og likeverdige tjenester

  Bærekraftig, ansvarlig og likeverdig var tre viktige stikkord da helseforetakene fikk sine oppdrag for 2020

 • Styrelederne i helseforetakene i Midt-Norge
  14.02.2020
  Nye styrer i helseforetakene

  Bare mindre fornyelser da foretaksmøtene utnevnte styrer som skal sitte i perioden 2020 til 2022

 • Foto av to helsearbeidere
  11.02.2020
  Disse fikk praksismidler for 2020

  Helse Midt-Norge RHF har fordelt om lag 4 millioner kroner til prosjekter med mål om å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier.

 • 05.02.2020
  Høring - metodevurdering om organdonasjon

  Fullstendig metodevurdering om "Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes" er lagt ut til åpen høring. Høringsfrist er 15. april 2020.

 • 31.01.2020
  Sakspapirer til styremøte 6. februar

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 6. februar er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 31.01.2020
  Smittevernet mobilisert

  Norske helsemyndigheter følger tett utbruddet av nytt coronavirus i Kina. Helseforetakene i Midt-Norge har mobilisert sin smittevernberedskap, men til nå - ved utgangen av januar, er det ikke registrert smitte i Norge.

 • 31.01.2020
  Lærer å bli helseforskere på Protokollskolen

  Som deltakere på Protokollskolen lærer helsepersonell hvordan en planlegger og gjennomfører et forskningsprosjekt. Det skal stake veien for nye doktorgrader, og publisering av vitenskapelige artikler.

 • 30.01.2020
  Styrket beredskap i ny grossistavtale for legemidler

  De fire regionale helseforetakene i Norge og Forsvaret har nå inngått ny grossistavtale for legemidler. Kontrakten er tildelt Alliance Healthcare Norge AS.

 • 28.01.2020
  Metodevurdering legges ut til høring

  Beslutningsforum for nye metoder sender metodevurderingen om "Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon" ut til åpen høring. I tillegg sies det ja til kombinasjonslegemidler til behandling av nyrekreft.

 • 27.01.2020
  Ny felles topplederutdanning for spesialist- og kommunehelsetjenesten

  De regionale helseforetakene og KS har signert avtale med BI om å utvikle og gjennomføre et nytt felles topplederprogram for ledere i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester.

 • Kart over Trøndelag med logoene til Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital
  24.01.2020
  Prosjektmandat for utredning av sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital - høring

  Helse Midt-Norge RHF ber om innspill til prosjektmandatet til utredningen om hvorvidt to helseforetak skal bli til ett i Trøndelag. - Viktig at vi får en åpen og god prosess, sier Stig Slørdahl. Frist for tilbakemeldinger er 25. februar

 • 20.01.2020
  Sakspapirer til styremøte 24. januar

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF fredag 24. januar kl. 14.00 er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 18.01.2020
  Arrangerer samhandlingskonferanse på Stjørdal

  Hensikten med Regional samhandlingskonferanse 2020 er å bygge et felles grunnlag for videreutvikling av samhandlingen mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene.

 • 15.01.2020
  Oppdraget for 2020

  Helse Midt-Norge RHF har fått sitt oppdragsdokument for 2020. Hovedmålene er å redusere unødvendig venting og variasjon, å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt bedre kvalitet og pasientsikkerhet.

 • Styreleder Tina Steinsvik Sund og nytt styremedlem Steinar Kristoffersen
  14.01.2020
  Nytt regionalt styre

  Foretaksmøtet for Helse Midt-Norge RHF har oppnevnt Tina Steinsvik Sund som styreleder og Liv Stette som nestleder fram til januar 2022. Rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde er nytt styremedlem.

 • 12.01.2020
  Lanserer nytt tilbud for unge funksjonshemmede

  Meråker Kurbad jobber med å utvikle et døgnintensivt habiliteringstilbud til barn, ungdom og unge voksne med funksjonshemming.

 • Illustrasjonsbilde av lege
  12.01.2020
  26 innovasjonsprosjekter fikk til sammen over 18 millioner kroner

  Over 18 millioner kroner er delt ut til prosjekter som skal komme helsen vår til gode.

 • 11.01.2020
  Les mer om prosjektene som fikk innovasjonsmidler i 2019

  Innovasjonsprosjekter er et viktig bidrag for stadig å forbedre helsetjenesten. Her kan du lese mer om prosjektene som fikk støtte.

Se alle nyhetene