Spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge

Nyheter

02.12.2016

Sakspapirer for styremøte 8. desember

Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 8. desember er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Møtet finner sted på Quality Airport Hotell Værnes i Stjørdal sentrum og starter kl. 17.30.
01.12.2016

Anbefaler å godkjenne konseptrapporten

Konseptfasen for nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR) har gitt oss løsninger som vil gi styrket fagmiljø, kvalitet og et bedre tilbud til befolkningen, mener adm.dir Stig A. Slørdahl. Han anbefaler styret for Helse Midt-Norge RHF å gi...
01.12.2016

Innkjøperne overdras til Sykehusinnkjøp

Foretakene i Helse Midt-Norge vil fra 1. desember motta innkjøpstjenester fra Sykehusinnkjøp HF. Dette betyr også at de fleste innkjøperne i Helse Midt-Norge får ny arbeidsgiver.
30.11.2016

Samarbeid om nyfødtmedisin

Faglig enighet ligger til grunn når Helse Midt-Norge tar grep for å sikre tilbudet til gravide med truende prematur fødsel og for tidlig fødte barn. Dette innebærer en funksjonsdeling for barn født før svangerskapsuke 26 og gjør at HMN får...
24.11.2016

Kravspesifikasjon på utstilling

Fagfolk som har deltatt med innspill til ny journalløsning ble invitert på utstilling i Helseplattformens lokaler. Her kan du se film fra utstillingen.
16.11.2016

Tildeling forskningsmidler 2017

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU har tildelt forskningsmidler for 2017.  Årlig lyses midler ut til medisinsk- og helsefaglig forskning og kompetanseutvikling for forskere i regionen.
14.11.2016

Sier ja til hjerte-sensor og nei til to kreftlegemidler

Beslutningsforum for nye metoder innfører ikke to legemidler mot kreft. En sensor som overvåker hjertet bli innført.
14.11.2016

Nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

I dag ble nye resultater fra 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistre publisert på www.kvalitetsregistre.no/resultater. Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener registrene bidrar til regjeringens mål om trygge sykehus over hele landet.
10.11.2016

Nye avtaler om rusbehandling

Helse Midt-Norge har inngått nye avtaler om kjøp av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB). Avtalene inngås med Kvamsgrindkollektivet (NKS) og Lade Behandlingssenter (Blå Kors). 
10.11.2016

Strategi 2030 vedtatt

Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt Strategi 2030. Strategien er førende for langsiktig utvikling og prioriteringer i foretaksgruppa og legges til grunn når det nå utarbeides utviklingsplaner og fagplaner i foretaksgruppen.
08.11.2016

Nye avtaler for pasienttransport i Nord-Trøndelag

Helse Midt-Norge har tildelt nye avtaler for pasienttransporten i Nord-Trøndelag. Avtalene gjelder for en fire års periode og har en samlet økonomisk ramme på 280 millioner kroner.
03.11.2016

Forskningspris til smerteprofessor

Professor dr.med. Petter Christian Borchgrevink får forskningsprisen 2015 for sin forskning på tilstander som kronisk smerte og kronisk utmattelsessyndrom.
03.11.2016

Sakspapirer for styremøte 10. november

Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 10. november er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Møtet finner sted på Radisson Blu Trondheim Airport hotell og starter klokken 08.30.
28.10.2016

Vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.
24.10.2016

Utsetter beslutning om nytt legemiddel mot hepatitt C

Beslutningsforum for nye metoder ønsker bredere dokumentasjon og utsetter derfor beslutningen om et nytt legemiddel til behandling av kronisk hepatitt C genotype 3.
24.10.2016

Nei til legemiddel mot lungekreft

Legemiddelet Nivolumab (Opdivo®) blir ikke innført til andrelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft av typen ikke-plateepitelkarsinom.
21.10.2016

Ettertraktede innovasjonsmidler

59 søknader om innovasjonsmidler har kommet inn etter at Helse Midt-Norge RHF utlyste midler til innovasjon for første gang. 12 millioner kroner var tilgjengelig for tildelinger i år.
21.10.2016

Ny modell for spesialistutdanning for leger del 1 starter i september 2017

Den nye forskriften om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger(spesialistforskriften) trer i kraft 1. mars 2017 for del 1. De første legene starter i del 1 i september 2017. Del 2 og 3 for spesialitetene starter i mars 2019.
19.10.2016

Fikk se kravene til Helseplattformen

Nærmere 400 helsemedarbeidere har deltatt i workshops for å stille krav til den nye journalløsningen som Helseplattformen skal anskaffe. Kravene er samlet i en utstilling.
17.10.2016

Stor interesse for å levere ny pasientjournal

11 leverandører hadde søkt om å pre-kvalifisere seg i konkurransen om å levere ny elektronisk pasientjournal til helsesektoren i Midt-Norge da fristen gikk ut mandag kl 12.
07.10.2016

Sakspapirer for styremøte 13. oktober

Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 13. oktober er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Møtet finner sted på Quality Airport hotell Værnes i Stjørdal sentrum og starter klokken 08.30.
06.10.2016

Økt pasientbehandling i 2017

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2017 vil gi rom for økt pasientbehandling i tråd med det som er lagt inn i Helse Midt-Norges langtidsbudsjett. Veksten ligger an til å bli på 2,1 prosent.
01.10.2016

Utlysning av tilskudd til helsefremmende aktivitet 2017

Brukerorganisasjonene driver et viktig arbeid som Helse Midt-Norge ønsker å støtte. Søknadsfrist for midler til 2017 er 1. desember
27.09.2016

Ny digital løsning for pasientreiser

Fra lørdag 1. oktober innføres ny digital løsning for tilbakebetaling for utførte pasientreiser. Via helsenorge.no kan pasienter sende inn elektronisk søknad.
27.09.2016

To ja og fire nei fra Beslutningsforum

Pembrolizumab (Keytruda) innføres til behandling av ikke-småcellet lungekreft. Dette var en av seks metoder som Beslutningsforum vurderte. Ytterligere ett legemiddel blir innført, mens fire andre metoder fikk nei.
27.09.2016

Immunterapi mot lungekreft

Lungekreftpasienter kan nå få behandling med immunterapilegemiddelet pembrolizumab (Keytruda). Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre det i norske sykehus.
27.09.2016

Samarbeidsavtale med Trondheim kommune

Trondheim Kommune og Helse Midt-Norge RHF signerte i dag samarbeidsavtalen som sikrer Trondheims deltakelse i programmet Helseplattformen.
22.09.2016

Øker innsatsen mot de mest alvorlige pasientskadene

13,7 prosent av pasienter ved norske sykehus opplevde minst én pasientskade i fjor. – I Helse Midt-Norge sine helseforetak ble 960 journaler undersøkt med den standardiserte metoden og det ble oppdaget 124 pasientskader (13 prosent), sier f...
22.09.2016

Stor variasjon i reinnleggelser

Blant kommunene varierer andelen reinnleggelser av eldre i sykehus fra under ti prosent til over det dobbelte. I Helse Midt-Norge RHF har man en høyere andel reinnleggelser totalt sett og sannsynligheten for at en pasient blir reinnlagt for...
16.09.2016

Pris for beste innkjøper 2016

Bård Skage, innkjøpssjef i Helse Midt-Norge RHF, har mottatt Svanemerkets pris for beste innkjøper 2016. Prisen er tildelt for Helse Midt-Norge sitt systematisk arbeid med å stille strenge miljøkrav i sine anskaffelser.
09.09.2016

Orientering om konseptrapport

Torsdag ble styret for Helse Midt-Norge RHF orientert om konseptrapporten for SNR – det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal og et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Rapporten er nå sendt på høring i regi av Helse Møre og Romsdal HF.
08.09.2016

Flere får hjelp

Stadig flere pasienter får hjelp i spesialisthelsetjenesten. I 2015 økte antallet til 2,6 millioner pasienter, noe som er en vekst på fire prosent viser SAMDATA-rapporten som nå foreligger.
08.09.2016

Forbereder nytt lab-system

Helse Midt-Norge har startet forberedelse til anskaffelse av nytt laboratoriedatasystem for sykehusene i regionen. 
08.09.2016

Slutter seg til salg av Brøset

Styret for Helse Midt-Norge RHF har gitt sin tilslutning til salg av Brøset i tråd med en utarbeidet samarbeidsavtale mellom St Olavs Hospital og Staten ved Statsbygg.
06.09.2016

Invitasjon til idedugnad for rehabiliteringsleverandører

Vi skal inngå nye avtaler om kjøp av rehabiliteringstjenester neste år. Nå trenger vi innspill fra bransjen på hvordan tjenestene skal se ut i framtiden. Idedugnad på Scandic Hell Hotel 6. - 7. oktober
06.09.2016

Innomed: Innovasjonskonferansen 2016

24. november inviterer InnoMed til Innovasjonskonferansen 2016 på Scandic Hell Hotell Værnes i Stjørdal.
05.09.2016

Sakspapirer for styremøte 8. september

Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 8. septembr er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Møtet finner sted på Quality Airport hotell Værnes i Stjørdal sentrum.
31.08.2016

Enklere tilbakebetaling etter pasientreiser

Fra 1. oktober innføres en ny digital løsning for tilbakebetaling for utførte pasientreiser. Da kan pasientene sende inn en elektronisk søknad i stedet for å sende den i posten.
29.08.2016

Kunngjøring av konkurranse for ny elektronisk pasientjournal i Midt-Norge

Helse Midt-Norge RHF kunngjør i dag konkurransen om ny regional løsning for elektronisk pasientjournal i Midt-Norge i samarbeid med kommunene i regionen.
25.08.2016

Flere overlever sykehusbesøk

Det er tydelige forskjeller mellom norske sykehus i andelen pasienter som overlever hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd, men betydelig mindre forskjeller mellom sykehusene i Midt-Norge. 
22.08.2016

Nye legemidler til blødere og revmatikere

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre to nye legemidler; ett til blødere og ett til revmatikere.
17.08.2016

Gode tall for ventetid og fristbrudd

Alle helseforetak i Midt-Norge kan vise til svært gode tall for utvikling i ventetid og fristbrudd i sommer. Normalt går ventetiden noe opp i løpet av juni og juli, men nivået ligger betydelig under tallene fra i fjor.
02.08.2016

Anbefaler ny strålebehandling i Norge

Styret for Helse Midt-Norge RHF anbefaler etablering av protonsenter i Norge. Det forutsettes at kapasiteten økes etter hvert gjennom utbygging i flere regioner. I en slik regionalisert modell mener Helse Midt-Norge at det vil være naturlig...
01.08.2016

Gode tilbakemeldinger fra pasientene

Pasientene gir sykehusene i Helse Midt-Norge gode tilbakemeldinger. En nasjonal rapport fra Kunnskapssenteret for helsetjenesten viser at vår region samlet sett får best resultat på ni av ti indikatorer.
11.07.2016

Kjetil Marius Istad blir administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF

Styret i Sykehusinnkjøp HF har ansatt Kjetil Marius Istad (41) som administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF.
08.07.2016

Resultatlønn og bonuser i Helsebygg Midt-Norge

Redegjørelse til HOD i dag om bruk av resultatmidler og bonuser. Full oversikt over pengebruk
06.07.2016

Innovasjon: Ideene finnes!

Fagdirektør Salvesen: - Innovasjon er viktig for å løse utfordringer vi står overfor de neste årene. Vi gjør et historisk løft og vil ha det er behov for mer innovasjon i alle helseforetakene
01.07.2016

Bedre kreftbehandling til Norge

Prosjektet om et nasjonalt tilbud om proton- og partikkelterapi er nå i konseptfasen. Endelig konseptvalg og forslag til lokalisering skal være klart til 1. august 2016.
01.07.2016

Styrker luftambulansetjenesten

Alle landets baser får nye ambulansehelikoptre fra sommeren 2018. Da skal ambulansehelikoptertjenesten i Norge bli enda bedre.
30.06.2016

Utlysning av innovasjonsmidler

Vi utlyser innovasjonsmidler for å styrke arbeidet med innovasjoner i Helse Midt-Norge. Søknadsfrist er 12. september 2016.
Se flere nyheter()