Spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge

Nyheter

31.05.2016

Utsetter sak om for tidlig fødte

Helse Midt-Norge legger ikke fram styresak om framtidig organisering av tilbudet til for tidlig fødte barn nå i juni.
27.05.2016

Nettsidene blir utilgjengelige pga. vedlikehold

13.05.2016

Gode ventetider i regionen

12.05.2016

E-handel gir besparelser

10.05.2016

Årsberetning 2015 på film

10.05.2016

Utlysning av FOU-og såkornmidler

04.05.2016

Oppfølging av sykehusplanen

03.05.2016

Innspill til Strategi 2030

03.05.2016

På samme lag for pasientene

03.05.2016

Når målet for flere pakkeforløp kreft

29.04.2016

Rusplan: Nytenking, rekruttering og brukermedvirkning

28.04.2016

Tiltak for et bedret psykisk helsevern

28.04.2016

Gikk 393 millioner kroner i pluss

25.04.2016

Innfører BRAF- og MEK-hemmere ved føflekkreft

25.04.2016

Ønsker ny pris på legemiddel mot lymfekreft

25.04.2016

Innfører ikke legemiddel mot psoriasis og psoriasisartritt

22.04.2016

Helse Midt-Norge digitaliserer Pasientreiser

22.04.2016

Sakspapirer for styremøte 28. april

18.04.2016

Helse Midt-Norge får medikamentfri behandling

15.04.2016

Utlysning: Midler til pasientsikkerhet

14.04.2016

37,1 prosent i kontakt med somatisk sykehus

14.04.2016

Tildeling: Midler til brukerorganisasjoner

08.04.2016

Behandling av premature i Helse Midt-Norge

06.04.2016

Tar i bruk nytt økonomi- og logistikksystem

01.04.2016

Mest forskningsmidler til kreft, hjerte og mental helse

31.03.2016

Nå har hele Helse Midt-Norge nye nettsider!

30.03.2016

Helse- og omsorgsminister Bent Høie på helseforskningsturné i Trondheim

17.03.2016

Dilemmaer i helsetjenesten

16.03.2016

Historisk gode ventetider i Helse Midt-Norge

14.03.2016

Innfører legemiddel mot blødninger

14.03.2016

Opprettholder nei til Kadcyla

14.03.2016

Ønsker forskning på stamcelletransplantasjon ved MS

10.03.2016

Ny internrevisjonssjef tilsatt

07.03.2016

Kunngjøring anskaffelse TSB

03.03.2016

Sakspapirer for styremøte 10. mars

26.02.2016

Starter nettbehandling mot søvnproblemer

25.02.2016

Nye tall om kvalitet i pasientbehandlingen

23.02.2016

Her er de nye helseforetak-styrene

23.02.2016

Kvinner i flertall på topplederutdanning

19.02.2016

Sakspapirer for styremøte 23. februar

15.02.2016

Innspill til ny pasientrolle

15.02.2016

Sier nei, men ønsker ja

15.02.2016

Fire hovedmål for 2016

15.02.2016

Pasientens helsetjeneste diskutert i Regionalt Brukerutvalg

15.02.2016

Foretaksmøter for helseforetakene

15.02.2016

738 millioner kroner til investeringer i 2016

15.02.2016

Psykiatriløft for Nord-Trøndelag

15.02.2016

Får nytt økonomi- og logistikksystem i 2016

15.02.2016

Sakspapirer for styremøte 3. og 4. februar

15.02.2016

Får raskere kreftbehandling

Se flere nyheter()