Grønn beredskap i Helse Midt-Norge

Koronavirus

Helse Midt-Norge RHF har nedjustert beredskapen knyttet til koronasmitte fra gul til grønn. Situasjonen følges fortsatt tett og det er iverksatt en rekke tiltak for å forebygge mot smittespredning. Framover vil langt flere bli testet for koronavirus. Våre helseforetak øker nå aktiviteten innen ordinær planlagt pasientbehandling. Samtidig har sykehusene planer klare hvis vi får en økning i antall koronasmittede pasienter som trenger sykehusinnleggelse.

Spesialist­helsetjenesten i Midt-Norge

Nyheter

 • 02.06.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • 02.06.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • Foto av overlege Oluf Røe
  29.05.2020
  Enkel blodtest kan gi kreftgjennombrudd

  Trønderske kreftforskere har identifisert blodmolekyler som kan gjøre det mulig å diagnostisere lungekreft på et langt tidligere tidspunkt enn før.

 • 29.05.2020
  Over én milliard investert i forskning og innovasjon

  Forskning og innovasjon i helsetjenestene får fram ny kunnskap til beste for pasienter og pasientbehandlingen.

 • Foto av kvinne som jobber foran pc.
  26.05.2020
  Nye styrer i de felleseide selskapene

  Mandag ble det avholdt foretaksmøter der de regionale helseforetakenes fem felleseide selskap fikk nye styrer. Nasjonal IKT HF ble vedtatt avviklet.

 • 25.05.2020
  Nye legemidler til kreftbehandling

  Beslutningsforum for nye metoder innfører nye legemidler til behandling av ovarialkreft og myelomatose. I tillegg til veiledende kriterier for følgeplager og hovedtilstand ble i alt fem nye metoder besluttet i møtet mandag 25. mai.

 • 22.05.2020
  CAG-midler kan føre til bedre behandling mot kronisk tarmbetennelse

  Snart kan det bli lettere å finne den rette kuren for dem som lever med kronisk tarmbetennelse, skriver Gemini.

 • Bilde av stabel med munnbind
  22.05.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 21

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

 • Illustrasjonsbilde av helsepersonell med verneutstyr
  20.05.2020
  Starter munnbindproduksjon i Sykkylven

  Smittevernproduksjon AS i Sykkylven har fått kontrakt på leveranse av 20 millioner munnbind til den nasjonale innkjøpsordningen for smittevernutstyr som forvaltes av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF.

 • 20.05.2020
  Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?"

  Koronaberedskapen Bli med på gratis webinar torsdag 28. mai kl. 12.00. Her får du råd om hvordan du tar vare på helsepersonell i en krisesituasjon.

 • 15.05.2020
  Omfang av import og innkjøp av smittevernutstyr

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge gjennom den nasjonale ordningen som er etablert i regi av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp. Det meste av utstyret er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

 • 13.05.2020
  Sakspapirer til styremøte 19. mai

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 19. mai er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 08.05.2020
  Beredskapslager for legemidler

  De regionale helseforetakene har i foretaksmøte 8. mai fått i oppdrag å etablere et beredskapslager for legemidler for primær- og spesialisthelsetjenesten. Helse Vest RHF skal lede arbeidet.

 • 08.05.2020
  Åpenhet om responstider

  Gjennom et interaktivt kart Fellesfunksjonen for ambulansetjenester har utviklet og som er tilgjengelig for alle på nett, legger Helse Midt-Norge til rette for åpenhet om responstider i den prehospitale tjenesten i vår region.

 • 07.05.2020
  Flere enn noen gang får hjerte-lunge-redning ved hjertestans

  Flere enn noen gang får hjerte-lunge-redning ved hjertestans før akuttmedisinsk personell kommer. Forbruket av antibiotika  i spesialisthelsetjenesten går nedover. Dette er noen av funnene i publiseringen av nye tall i Nasjonalt kvalitetsin...

 • 06.05.2020
  Nye leveranser av smittevernutstyr

  Det har de siste dagene kommet flere forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Forsendelsene har gjennomgått kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig f...

 • Illustrasjon som viser at noen vasker hendene
  30.04.2020
  Eksplosiv interesse for e-læringskurs i smittevern

  Som følge av pandemien har interessen for Helse Midt-Norges e-læringskurs i smittevernopplæring vært enorm.

 • Illustrasjonsbilde av lege med smittevernutstyr
  29.04.2020
  Mer smittevernutstyr på vei til sykehus og kommuner

  Det har de siste dagene kommet flere forsendelser med smittevernutstyr til Norge.

 • 28.04.2020
  Lyser ut regionale forskningsmidler til prosjekter i 2021

  Vi lyser ut regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter for oppstart i 2021. Søknadsfrist er 15. juni.

 • 28.04.2020
  Slik jobber spesialisthelsetjenesten med samfunnsansvar

  Klima og miljø, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, samt antikorrupsjon er tema i den andre utgaven av Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2019.

 • 27.04.2020
  Innfører tre nye legemidler

  Beslutningsforum for nye metoder innfører nye legemidler til behandling av gram-negativ sepsis, kreft i eggstokker/eggleder/bukhinne og hemofili A. I alt ble fire nye metoder besluttet i møtet mandag 27. april.

 • 24.04.2020
  Flere nye avtaler om norsk produksjon av smittevernutstyr

  Ny norsk produksjon er viktige bidrag for å sikre norsk helsevesen tilstrekkelig med smittevernutstyr.

 • 23.04.2020
  Lyser ut inntil to nye CAG i 2020

  Kvaliteten på fjorårets ti CAG-søknader var gjennomgående høy, ifølge det internasjonale vurderingspanelet. Det betyr at det er potensial for flere CAG i Midt-Norge.

 • 23.04.2020
  Usikker på årsak til økning i responstid

  Ambulansetjenestene i Midt-Norge hadde en økning på over 4000 oppdrag fra 2018 til 2019. Samtidig har responstidstallene en negativ utvikling.

 • 23.04.2020
  Mulig pandemitopp til høsten

  Midt-Norge kan få en pandemitopp i oktober eller november hvis vi lykkes med tiltakene for å begrense smitte av koronavirus.

 • 22.04.2020
  Styrket likviditet i 2019

  Årsberetningen 2019 ble onsdag vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF. Det økonomiske resultatet for foretaksgruppen samlet ble på 530 millioner kroner noe som betyr styrket likviditet for Helse Midt-Norge

 • 21.04.2020
  Prognoseverktøy for koronapandemien

  Fagmiljøer i Helse Midt-Norge har samarbeidet om å utvikle et digitalt verktøy for å simulere utviklingen av koronasmitte i Norge. Verktøyet gjøres nå tilgjengelig på web.

 • 21.04.2020
  Har inngått ny avtale om drift av nasjonalt innovasjonsnettverk

  Helse Midt-Norge har inngått en avtale med PA Consulting med samarbeidspartnere om drift av InnoMeds sekretariat og innovasjonsrådgivere.

 • 20.04.2020
  Betydelig økning i antall tester

  St. Olavs hospital får en sentral rolle når antallet tester for korona-virus nå trappes kraftig opp.

 • 17.04.2020
  Foretaksmøte om nye korona-tiltak

  Fredag ble det avholdt foretaksmøter for de regionale helseforetakene. Protokollen inneholder flere oppdrag knyttet til nye tiltak knyttet til pandemien med smitte av koronavirus (covid-19).

 • 16.04.2020
  Produksjon av åndedrettsvern

  Sykehusinnkjøp skal gjennomføre en innovativ anskaffelse av åndedrettsvern. Nå inviteres industrien til å delta. 

 • 16.04.2020
  Plan for å møte en pandemitopp

  Sykehusene i Midt-Norge vil ved en pandemitopp kunne ha 622 innlagte pasienter med Covid19-smitte og av disse vil 166 ha behov for intensivbehandling.

 • 16.04.2020
  Sakspapirer til styremøte 22. april

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 22. april er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 14.04.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr

  I løpet av påsken har det kommet flere nye forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Utstyret er nå klar for distribusjon ut til sykehus og kommuner.

 • 09.04.2020
  Widerøe skal fly koronapasienter

  Widerøe bygger om et fly slik at det kan fly to pasienter i smittevernkuvøser samtidig. Helsetjenesten får dermed en ny landsdekkende ressurs øremerket for transport av koronapasienter.

 • 08.04.2020
  Sykehusenes nettsider - en viktig informasjonskanal

  Sykehusenes nettsider blir brukt. I mars hadde felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten samlet over 7,2 millioner sidevisning. Dette er nær dobbelt så mange som i måneden før.

 • 07.04.2020
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomst

  Smittevernutstyr som kommer inn til Norge fra utlandet gjennomgår en systematisk kvalitetskontroll før det sendes ut til sykehus og kommuner.

 • 07.04.2020
  Samarbeid med FFI om kvalitetssikring av smittevernutstyr

  Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) setter sine ressurser til disposisjon for å sikre kvaliteten på smittevernutstyr som skal benyttes av helsepersonell i hele Norge.

 • 04.04.2020
  Smittevernutstyr på vei ut til hele landet

  Kommuner og sykehus over hele Norge får i disse dager levert ulike typer smittevernutstyr. Helse Sør-Øst RHF har sendt ut over fem millioner munnbind og annet utstyr fra nasjonalt lager, og nytt transportfly landet i Norge fredag kveld.

 • 03.04.2020
  Oversikt over covid-19-studier er publisert

  Den nasjonale oversikten over covid-19-studier er nå publisert på NorCRINs nettsider.

 • 03.04.2020
  Slik påvirkes forsknings- og innovasjonsprosjekter av koronasituasjonen

  Har du et pågående forsknings- eller innovasjonsprosjekt som er finansiert av midler fra Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge RHF og/eller Felles Forskningsutvalg?

 • 31.03.2020
  Norsk pandemiregister er opprettet og i drift i rekordfart

  I dag starter sykehusene registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus.

 • 31.03.2020
  Norsk produksjon av smittevernutstyr

  Flere norske bedrifter har nå startet opp med norsk produksjon av smittvernutstyr og andre produkter som er viktig under koronapandemien.

 • 31.03.2020
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr

  Det er satt i gang en rekke ulike tiltak for å sikre kvaliteten på smittevernproduktene som kjøpes inn.

 • 31.03.2020
  Ikke norske ambulanser på svensk side

  Midtnorske ambulanser vil framover i svært begrenset grad kunne ta oppdrag inn i Sverige på grunn av restriksjoner og smittevernhensyn.

 • 30.03.2020
  Innfører legemiddel mot brystkreft og lungekreft

  Beslutningsforum for nye metoder innfører nye legemidler til behandling av brystkreft og lungekreft. I alt ble syv nye metoder besluttet i møtet mandag 30. mars.

 • 27.03.2020
  Ny forsendelse med smittevernutstyr til Norge

  Fredag kom en ny forsyning med viktig smittevernutstyr til Norge.

 • 27.03.2020
  WHO starter global koronastudie i Norge

  Verdens helseorganisasjon (WHO) har tatt initiativ til en stor internasjonal forskningsstudie for å vurdere lovende behandlinger for COVID-19. Både den første pasienten og koordinator for studien er norsk.

 • 27.03.2020
  Mobiliserer for økt antall intensivplasser

  Sykehusene i Helse Midt-Norge mobiliseres nå for ytterligere å øke antallet intensivplasser for å møte et stort antall koronasmittede med behov for sykehusinnleggelse.

 • 26.03.2020
  Flere respiratorer på vei til sykehusene

  Det er nylig gjennomført en kartlegging av antall respiratorer i norske sykehus. Flere respiratorer er under levering og ytterligere respiratorer er bestilt i forbindelse med covid-19-epidemien.

Se alle nyhetene