Grønn beredskap i Helse Midt-Norge

Koronavirus

Helse Midt-Norge RHF har nedjustert beredskapen knyttet til koronasmitte fra gul til grønn. Situasjonen følges fortsatt tett og det er iverksatt en rekke tiltak for å forebygge mot smittespredning. Framover vil langt flere bli testet for koronavirus. Våre helseforetak øker nå aktiviteten innen ordinær planlagt pasientbehandling. Samtidig har sykehusene planer klare hvis vi får en økning i antall koronasmittede pasienter som trenger sykehusinnleggelse.

Spesialist­helsetjenesten i Midt-Norge

Nyheter

Se alle nyhetene