Spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge

Nyheter

22.08.2016

Nye legemidler til blødere og revmatikere

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre to nye legemidler; ett til blødere og ett til revmatikere.
17.08.2016

Gode tall for ventetid og fristbrudd

Alle helseforetak i Midt-Norge kan vise til svært gode tall for utvikling i ventetid og fristbrudd i sommer. Normalt går ventetiden noe opp i løpet av juni og juli, men nivået ligger betydelig under tallene fra i fjor.
01.08.2016

Anbefaler ny strålebehandling i Norge

Styret for Helse Midt-Norge RHF anbefaler etablering av protonsenter i Norge. Det forutsettes at kapasiteten økes etter hvert gjennom utbygging i flere regioner. I en slik regionalisert modell mener Helse Midt-Norge at det vil være naturlig...
31.07.2016

Gode tilbakemeldinger fra pasientene

Pasientene gir sykehusene i Helse Midt-Norge gode tilbakemeldinger. En nasjonal rapport fra Kunnskapssenteret for helsetjenesten viser at vår region samlet sett får best resultat på ni av ti indikatorer.
11.07.2016

Kjetil Marius Istad blir administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF

Styret i Sykehusinnkjøp HF har ansatt Kjetil Marius Istad (41) som administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF.
08.07.2016

Resultatlønn og bonuser i Helsebygg Midt-Norge

Redegjørelse til HOD i dag om bruk av resultatmidler og bonuser. Full oversikt over pengebruk
05.07.2016

Innovasjon: Ideene finnes!

Fagdirektør Salvesen: - Innovasjon er viktig for å løse utfordringer vi står overfor de neste årene. Vi gjør et historisk løft og vil ha det er behov for mer innovasjon i alle helseforetakene
01.07.2016

Bedre kreftbehandling til Norge

Prosjektet om et nasjonalt tilbud om proton- og partikkelterapi er nå i konseptfasen. Endelig konseptvalg og forslag til lokalisering skal være klart til 1. august 2016.
01.07.2016

Styrker luftambulansetjenesten

Alle landets baser får nye ambulansehelikoptre fra sommeren 2018. Da skal ambulansehelikoptertjenesten i Norge bli enda bedre.
30.06.2016

Utlysning av innovasjonsmidler

Vi utlyser innovasjonsmidler for å styrke arbeidet med innovasjoner i Helse Midt-Norge. Søknadsfrist er 12. september 2016.
26.06.2016

Kunngjøring av anskaffelse vedtatt

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at Helseplattformen kan iverksette anskaffelse av et moderne pasientjournalsystem ved å kunngjøre anskaffelsen.
24.06.2016

Sakspapirer for styremøte 27. juni

Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF mandag 27. juni er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Møtet finner sted i Helse Midt-Norge RHF sine lokaler i Strandvegen 1, på Stjørdal.
23.06.2016

Høring av Strategi 2030

Strategi 2030 er nå lagt ut på høring. Strategien skal være Helse Midt-Norge sin rettesnor for utvikling og prioriteringer i årene som kommer. Høringsfrist er den 30. september.
22.06.2016

Behandling av premature i Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge arbeider med et regionalt standardisert pasientforløp for tidlig fødte barn. Nå er en rapport fra brukerstemmene klar. Denne supplerer rapporten fra ekspertgruppen som var klar i april.
21.06.2016

Helseplattformen blir utprøvingsprogram for «en innbygger – en journal»

På foretaksmøte 22.juni ga helseministeren Helse Midt-Norge RHF gjennom programmet Helseplattformen i oppdrag å være et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbilde i «Én innbygger – én journal» og et mulig startpunkt fo...
21.06.2016

Svak økning i pasientskadeerstatninger

Norsk Pasientskadeerstatning har offentliggjort årsrapport for 2015. Svak økning i antall saker og utbetalinger i Midt-Norge. Fortsatt lavere enn toppåret 2011
16.06.2016

Utvikler framtidens sykehussjefer

17 prosent av lederne i norske sykehus er over 60 år. Jakten på deres etterfølgere er godt i gang. Et nasjonalt program for ledermobilisering har vært testet ut i alle de fire helseregionene og viser seg å virke etter planen.
16.06.2016

Vedtatt høring av Strategi 2030

Nå sender Helse Midt-Norge forslag til Strategi 2030 ut på høring. Strategien viser vei for hvordan spesialisthelsetjenesten må endre seg i takt med resten av samfunnet. Målet er å skape fremragende helsetjenester for pasienten.
16.06.2016

Langtidsbudsjett 2017-2022 vedtatt

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt langtidsbudsjett for 2017-2022. Prioriteringen av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal og Helseplattformen som skal gi helsetjenesten i Midt-Norge en ny helhetlig IKT-løsning, står fast.
14.06.2016

Informasjon om utviklingsplaner

Alle helseforetak skal nå utarbeide utviklingsplaner som skal beskrive organisering og utvikling av virksomheten. Fundamentet for planene vil være regionale og nasjonale føringer. Vi har laget en ny nettside for arbeidet med utviklingsplane...
10.06.2016

Sakspapirer for styremøte 15. og 16. juni

Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF onsdag 15. og 16. juni er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Møtet finner sted på Quality Airport Hotell Værnes i Stjørdal sentrum.
08.06.2016

Forslag til langtidsbudsjett 2017-2022

To regionale prosjekt har første prioritet i årene som kommer: Nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal og Helseplattformen, den framtidige IKT-løsningen for helsetjenesten i Midt-Norge. Det framgår av forslag til langtidsbudsjett
06.06.2016

Spesialistutdanningen for leger – tydelig ansvar, bedre kvalitet

Innføring av ny spesialitetsstruktur og innhold i utdanningen for legespesialister er i gang. Allerede i september 2017 starter de første legene i del 1 av utdanningen. De regionale helseforetakene vil bruke muligheten til å styrke kompetan...
02.06.2016

Utviklingsplaner for helseforetakene

Torsdag 2. juni ble det gjennomført foretaksmøter for helseforetak i Helse Midt-Norge som et ledd i arbeidet med å følge opp den nasjonale helse- og sykehusplanen. Helseforetakene har i tråd med dette fått i bestilling å lage utviklingsplan...
30.05.2016

Utsetter sak om for tidlig fødte

Helse Midt-Norge legger ikke fram styresak om framtidig organisering av tilbudet til for tidlig fødte barn nå i juni.
26.05.2016

Nettsidene blir utilgjengelige pga. vedlikehold

Internettsidene til alle helseforetakene i Midt-Norge tas ned for oppgradering søndag kveld. Formålet er bedre brukeropplevelse
19.01.2016

E-handel gir besparelser

Helse Midt-Norge sparer flere millioner på bruk av elektroniske fakturaer. I løpet av det siste året har helseforetakene i regionen halvert antall papirfakturaer etter at prosjektet e-handel ble satt i gang i september i 2014.
13.05.2016

Gode ventetider i regionen

10.05.2016

Årsberetning 2015 på film

10.05.2016

Utlysning av FOU-og såkornmidler

04.05.2016

Oppfølging av sykehusplanen

03.05.2016

Innspill til Strategi 2030

03.05.2016

På samme lag for pasientene

03.05.2016

Når målet for flere pakkeforløp kreft

29.04.2016

Rusplan: Nytenking, rekruttering og brukermedvirkning

28.04.2016

Tiltak for et bedret psykisk helsevern

28.04.2016

Gikk 393 millioner kroner i pluss

25.04.2016

Innfører BRAF- og MEK-hemmere ved føflekkreft

25.04.2016

Ønsker ny pris på legemiddel mot lymfekreft

25.04.2016

Innfører ikke legemiddel mot psoriasis og psoriasisartritt

22.04.2016

Helse Midt-Norge digitaliserer Pasientreiser

22.04.2016

Sakspapirer for styremøte 28. april

18.04.2016

Helse Midt-Norge får medikamentfri behandling

15.04.2016

Utlysning: Midler til pasientsikkerhet

14.04.2016

37,1 prosent i kontakt med somatisk sykehus

14.04.2016

Tildeling: Midler til brukerorganisasjoner

06.04.2016

Tar i bruk nytt økonomi- og logistikksystem

01.04.2016

Mest forskningsmidler til kreft, hjerte og mental helse

31.03.2016

Nå har hele Helse Midt-Norge nye nettsider!

30.03.2016

Helse- og omsorgsminister Bent Høie på helseforskningsturné i Trondheim

Se flere nyheter()