Spesialist­helsetjenesten i Midt-Norge

Nyheter

 • 12.11.2019
  Nyttig dypdykk i to veldig viktige temaer

  Regional brukerkonferanse 2019 fordypet seg i Helseplattformen og i brukermedvirkning i forskning. Stort engasjement fra deltakere fra hele regionen

 • 08.11.2019
  Bronse i SAP Quality Awards

  Prosjektet S4/Hana i Helse Midt-Norge tok 3.-plass i en stor kåring for SAP-prosjekter i Norden og de baltiske landene. 

 • 08.11.2019
  Forskningsmidler for 2020 tildelt

  Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon har fordelt de regionale forskningsmidlene for 2020

 • 07.11.2019
  De to første Clinical Academic Groups i Midt-Norge er tildelt

  6. november ble de første Clinical Academic Groups (CAG) tildelt i Midt-Norge. Begge gruppene er svært sterke vitenskapelig, og godt forankret i klinisk virksomhet

 • 04.11.2019
  Se hvilke helseprosjekt som fikk støtte fra NTNU Discovery

  Seks prosjekt fikk til sammen 4,7 millioner kroner i støtte fra NTNU Discovery i høstens tildeling. En «smart» vevskutter var blant dem som fikk penger.

 • 30.10.2019
  Ny administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal

  Sjukehusdirektør Øyvind Bakke (41) i Aleris blir ny toppsjef i Helse Møre og Romsdal.

 • 28.10.2019
  Nytt behandlingstilbud til pasienter med muskel- og skjelettsmerter

  Unicare Rehabilitering AS, med LHL-klinikken Trondheim som underleverandør, er valgt som ny leverandør av spesialisert rehabilitering for pasienter med muskel- og skjelettsmerter.

 • 28.10.2019
  Helseplattformen lanserer egne nettsider

  Helseplattformen AS lanserte i dag egne nettsider. De nye sidene vil samle all informasjon om selskapet, prosjektet og produktet Helseplattformen

 • 24.10.2019
  Velkommen til Regional brukerkonferanse 2019

  Helseplattformen og helseforskning er de to største temaene når Regionalt brukerforum inviterer til årets Brukerkonferanse på Scandic Hell Hotel 11. november

 • 23.10.2019
  Skal du være brukerrepresentant? Ta nettkurs!

  Er du fersk brukerrepresentant eller lurer på om du skal bli? Du kan nå ta et nettbasert kurs som forteller deg hvordan brukerrepresentasjon fungerer, og hvilken rolle du vil ha i spesialisthelsetjenesten

 • 23.10.2019
  149 millioner kroner til klinisk behandlingsforskning

  Ni prosjekter med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 149 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK).

 • 21.10.2019
  Innfører genprofiltest for brystkreft

  En genprofiltest for å forhindre unødvendig behandling av brystkreft er besluttet innført av Beslutningsforum for nye metoder. Legemidler til behandling av brystkreft, Wilsons sykdom, myelogen leukemi, systemisk mastocytose og lungekreft fikk også ja.

 • 18.10.2019
  Sakspapirer til styremøte 24. oktober

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 24. oktober kl. 10.00 er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 08.10.2019
  Fekk forskingsprisen frå brukarutvalet

  Overlege Rune Aakvik Pedersen ved Aure rehabiliteringssenter i Helse Møre og Romsdal fekk Helse Midt-Norge sin forskingspris under den nylege forskingskonferansen i Kristiansund.

 • 07.10.2019
  Nytt styre i aksjeselskapet

  7. oktober 2019 ble det i generalforsamling utnevnt nytt styre til Helseplattformen AS. Ny styreleder er Håkon Einar Grimstad.

 • 07.10.2019
  Utvides med radiologisk informasjonssystem

  Styret i Helseplattformen har vedtatt å innføre radiologiløsningen «Radiant» fra Epic Systems som en del av Helseplattformen.

 • 01.10.2019
  Utlysning av tilskudd til brukerorganisasjoner for 2020

  Nå kan du søke om midler til helsefremmende arbeid. Søknadsfrist er 1. desember

 • 27.09.2019
  Invitasjon til leverandørkonferanse i forbindelse med anskaffelse av kirurgiske og medisinske spesialisthelsetjenester

  Helse Midt-Norge RHF inviterer til en leverandørkonferanse for ovennevnte anskaffelse den 7. oktober 2019 fra kl. 11.00 – 15.00, ved Helse Midt-Norge RHF sitt hovedkontor i Wessels veg 75, Stjørdal, møterom Sør i 3 etasje.

 • 26.09.2019
  Møtes i riktig retning

  I uke 38 ble de første retningsmøtene i arbeidet med Helseplattformen holdt. Til sammen skal det i høst holdes 271 slike møter for å sikre at den nye pasientjournalløsningen planlegges og settes opp riktig i samarbeid med leverandøren.

 • 23.09.2019
  Ni nye metoder innføres

  Ni nye metoder innføresBeslutningsforum for nye metoder har sagt ja til legemidler til behandling av føflekkreft, opioidavhengighet, brystkreft, ulcerøs kolitt, binyrebarksvikt, hypofosfatemi, plakkpsoriasis, leukemi og eosinofil øsofagitt.

 • 19.09.2019
  Sakspapirer til styremøte 25. september

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF onsdag 25. september kl. 10.00 er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 12.09.2019
  Ønsker brukerpanel for oppsett av Helseplattformen

  Brukermedvirkning blir sentralt i arbeidet med Helseplattformen. Onsdag møttes brukerrepresentanter fra hele regionen for å finne ut hvordan det kan løses.

 • 12.09.2019
  Pakkeforløp for kreft tar for lang tid

  Målsettingen om at 70 prosent av kreftpasientene skal tilbys et pakkeforløp blir oppnådd i første tertial 2019. Men behandlingsforløpene tar ofte for lang tid.

 • 11.09.2019
  Utlysning av midler for kvalitet og relevans i praksisstudier

  Vi lyser ut inntil 5 millioner kroner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier. Søknadsfrist er mandag 2. desember 2019 klokken 15.00.

 • 11.09.2019
  Sykehus-nettverk får 53 millioner kroner fra Forskningsrådet

  - En anerkjennelse av arbeidet som har vært gjort og betydeningen av klinisk forskning, sier Siv Mørkved ved Helse Midt-Norge.

 • 10.09.2019
  Lyser ut midler til forskning innen antibiotikaresistens

  Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) lyser ut midler til forskning. Søknadsfrist er 1. oktober 2019.

 • 06.09.2019
  Arrangerer temakonferanse om barn som pårørende

  Barn som vokser opp med foreldre som er alvorlig syke og skadde, psykisk syke eller rusavhengige kan selv være i faresonen for å utvikle sykdom.

 • 06.09.2019
  Utlysning av midler til nasjonale forskningsnettverk

  Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) lyser i 2019 ut midler til etablering og drift av nasjonale forskningsnettverk.

 • 06.09.2019
  Ti søknader til Clinical Academic Groups

  Ved søknadsfristens utløp har det kommet inn ti søknader til Samarbeidsorganets nye virkemiddel Clinical Academic Groups – CAG.

 • 05.09.2019
  - Her skal fremtidens journal skapes

  IKT-brakka ved St. Olavs Hospital ble offisielt åpnet 5. september.

 • 29.08.2019
  Ja til Helseplattformen

  Bystyret i Trondheim vedtok torsdag kveld at kommunen utløser sin opsjon og går inn som eier i selskapet Helseplattformen AS. Til sammen er det snakk om en investering på rundt 388 millioner kroner. Vedtaket forutsetter statlig støtte.  

 • 28.08.2019
  Satsar på fullsett forskingskonferanse

  – Samarbeid og kreativitet er viktige stikkord for framtidsretta forsking og innovasjon. Desse to stikkorda står i fokus på konferansen, seier arrangementsleiar Solveig Roth Hoff.

 • 27.08.2019
  Ja til legemidler for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemi

  Legemidler for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemi fikk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder 26. august. Totalt ble ni nye metoder besluttet i dette møtet.

 • 23.08.2019
  Fastlegene med på laget

  Fastlegeressursene i prosjektet er nå på plass.To fastlegekontor, åtte fastleger og to helsesekretærer skal være med å utforme løsningen i Helseplattformen.

 • 21.08.2019
  Nå er det mulig å søke om innovasjonsmidler for 2019

  Helse Midt-Norge delte ut over 16 millioner kroner i innovasjonsmidler i 2018. Nå er det igjen mulig å søke midler.

 • 12.08.2019
  - Nå må våre flinke fagmiljøer gå sammen

  - CAG handler om å få de beste fagmiljøene til å samarbeide om å løse en definert helseutfordring i regionen, sier Stig A. Slørdahl og Björn Gustafsson.

 • 15.07.2019
  Informasjon om insulinpumper

  Det har blitt oppdaget en mangel i programvaren for noen insulinpumper som brukes ved behandling av diabetes.

 • 12.07.2019
  Evaluering av tilboda i sommar

  Fredag 12. juli gjekk fristen ut for å levere tilbod om å bygge akuttsjukehuset på Hjelset. Prosjektet vil no bruke sommaren til å evaluere dei innkomne tilboda.

 • 04.07.2019
  Akuttmedisinske miljøer gir innspill om samarbeid med kommuner

  Nytt konsept for samarbeid om akuttmedisinske tjenester  mellom sykehus og kommuner testes ut i Røros. Erfaringene så langt blir innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan, som skal behandles i Stortinget våren 2020. 

 • 04.07.2019
  Nå får de sanntidsinformasjon om ambulansen

  Ambulansetjenesten i Midt- Norge har installert nettbrett i sykekupeen og fører nå elektronisk ambulansejournal. Systemet gir sanntidsinformasjon inn til sykehusets akuttmottak, hvor pasienten skal leveres. Dette gjelder for hele Helse Midt-Norge.

 • 04.07.2019
  Felles retningslinje for nedkjølte pasienter

  Helse Midt-Norge innfører en felles regional faglig retningslinje for tilfeller av aksidentell hypotermi, eller behandling av nedkjølte pasienter.

 • 03.07.2019
  Når en i familien blir syk, berører det hele familien

  Hensikten med «barn som pårørende-dagen» er å synliggjøre sykehusets arbeid med barn som er pårørende, og å vise at dette er en del av helsehjelpen.

 • 26.06.2019
  - Et viktig supplement til klinisk arbeid

  Tre nye podkaster skal hjelpe LIS-legene i Norge å nå læringsmålene i felles kompetansemål (FKM). LIS-legene gir de første episodene gode skussmål.

 • 21.06.2019
  Sakspapirer til styremøte

  Sakspapirer til styremøtet i Helseplattformen AS 26. juni, er nå tilgjengelige i styreadminstrasjonen.

 • 19.06.2019
  Innovasjonskonferanse i Trondheim

  Innovasjon, verdiskaping, tjenesteutvikling, samskaping og digitalisering er tema for InnoMed-konferansen 2019.

 • 18.06.2019
  Strammere økonomistyring

  Det er nødvendig med en strammere styring av økonomien de kommende årene, varsler økonomidirektør Anne-Marie Barane i Helse Midt-Norge RHF.

 • 18.06.2019
  Justerer opptaksområder for sykehusene

  Kommunereform og sammenslåinger fører til at Helse Midt-Norge justerer opptaksområder for lokalsykehus. Endringene som også omfatter virksomhetsoverdragelse av ambulansestasjoner blir gjort gjeldende fra nyttår 2020.

 • 18.06.2019
  Ja til brystkreftmedisin

  Pertuzumab (perjeta) fikk ja til neoadjuvant og adjuvant behandling av brystkreft, avgrenset til pasienter med lymfeknutepositiv brystkreft, i møtet til Beslutningsforum for nye metoder den 17. juni. Totalt ble sju metoder besluttet i dette møtet.

 • 14.06.2019
  – Målet er å lære hvordan folk jobber

  Gjennom uke 23 var flere Epic-ansatte i Trondheim for å lære ytterligere om det midtnorske helsevesenet. Det skal gi best mulig grunnlag for utviklingen og oppsettet av det nye journalsystemet i Midt-Norge.

 • 13.06.2019
  Pasientens journal

  Innføring av Helseplattformen var en av mine motivasjoner for å si ja til direktørstillingen ved St. Olavs hospital, skriver Grethe Aasved, administrerende direktør ved St. Olavs hospital.

Se alle nyhetene