Spesialist­helsetjenesten i Midt-Norge

Nyheter

 • 19.10.2018
  Hva snakker vi om når døden kommer tett på livet?

  En prest, en humanist og en muslimsk kulturkonsulent. Som ansatte i preste- og samtaletjenesten ved St. Olav hospital er sorg og død en naturlig del av jobben, men selv mener de at de først og fremst jobber tett på livet.

 • 18.10.2018
  - Pakkeforløp er positivt for pasientene

  De kommende pakkeforløpene for psykisk helse og rus er godt nytt for pasientene, mener Veronika Kjesbu i Regionalt brukerutvalg. De tre første pakkeforløpene lanseres i Ålesund, Steinkjer og Trondheim i slutten av oktober.

 • 18.10.2018
  Bygger nytt sikkerhetsbygg

  Konseptrapport for nybygg for sikkerhetspsykiatrien ved St. Olavs hospital er godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF. Planen er at bygget skal tas i bruk i 2022 da enheten skal ha flyttet fra Brøset til Østmarka på Lade.

 • 18.10.2018
  Skal stå sammen

  –Det høres lenge ut til 30. november 2019, men tiden kommer til å gå fort!

 • 17.10.2018
  Virtuell skattejakt kan gi demens-svar

  I Nord-Trøndelag skal eldre ut på virtuell skattejakt for å finne ut hvordan en normal 70-årig hjerne navigerer. Målet er å finne en ny brikke som passer i det store Alzheimer-puslespillet.

 • 16.10.2018
  Se programmet på Regional brukerkonferanse 2018

  Barne- og ungdomspsykiatri og standardisering er blant temaene på Regionalt brukerutvalgs konferanse på Stjørdal i november.

 • 16.10.2018
  Skal finne flaskehalser og tidstyver

  Unødvendig telefonkø, dobbeltføring og systemer som ikke snakker sammen. Det er noe av det de ansatte håper forsvinner når det nye journalsystemet Helseplattformen kommer på plass.

 • 15.10.2018
  Bedre innsikt – bedre helse

  Overlegen, fastlegen og sykepleierne er skjønt enige: Helseplattformen blir et etterlengtet evolusjonært sprang – både for ansatte og for pasientene.

 • 15.10.2018
  De unge snakker ikke om det aller vondeste

  4 av 5 ungdommer snakker ikke om årsaken til at de har det vondt i møtet med psykisk helsevern. Det vil Christina (20) og Silje (20) gjøre noe med – sammen med hundrevis av andre «PsykiskhelseProffer».

 • 15.10.2018
  Sakspapirer styremøte i oktober

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 18. oktober er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 11.10.2018
  Kvernmo om utviklingsplaner: - Kan ikke bare fortsette å springe raskere

  Vi føder stadig færre barn og lever mye lenger. Så hvordan skal vi unngå at halvparten av oss snart må jobbe i helsesektoren for å kunne passe på den andre halvparten som er syke?

 • 10.10.2018
  Magasinet HELSE tilgjengelig på web

  Det har skjedd, og det vil skje enda større endringer i helsetjenesten de kommende årene. Magasinet HELSE gjenspeiler de store prosjektene Helse Midt-Norge står oppe i.

 • 08.10.2018
  Finansiering av Helseplattformen

  Forslag til Statsbudsjett 2019 legger grunnlaget for finansiering av Helseplattformen i Midt-Norge. 575 mill. er satt av til lån og tilskudd for felles journalløsning for spesialisthelsetjeneste, kommuner og fastleger.

 • 08.10.2018
  Tilskuddsordning for å innføre Helseplattformen

  Tilskuddsordningen som Regjeringen legger opp til i forslaget til statsbudsjett vil gjøre det enklere for kommuner og fastleger i Midt-Norge å ta i bruk Helseplattformen, sier kommunaldirektør Helge Garåsen i Trondheim kommune.

 • 02.10.2018
  Utlysning av tilskudd til brukerorganisasjoner 2019

  Brukerorganisasjonene driver et viktig arbeid som Helse Midt-Norge ønsker å støtte. Søknadsfrist for midler til 2019 er 1. desember.

 • 26.09.2018
  Enhetspriser for helsepersonell med tjenstlig behov

  Rapporten om håndtering av enhetspriser for legemidler og videre arbeid med prinsipper for rutine for prisinformasjon, har vært ute til høring og er ferdig behandlet av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene (RHF). 

 • 25.09.2018
  Samarbeidsavtale prehospitale tjenester

  I dag signerte de fire regionale helseforetakene en samarbeidsavtale med Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp for å legge til rette for innsats i prehospital helseberedskap. Avtalen er en oppfordring til alle helseforetak om å inngå egne sa...

 • 24.09.2018
  Betinget ja til behandling av alvorlig astma

  Åtte ulike metoder ble besluttet i dagens møte i Beslutningsforum for Nye metoder. Metode for eosinofil astma fikk betinget ja og sju andre metoder fikk nei.

 • 21.09.2018
  Krever tiltak for å øke antall donorer

  Helseminister Bent Høie ønsker økt oppmerksomhet om organdonasjon både i befolkningen og blant helsepersonell. Samtidig gjør han det lettere for befolkningen å si ja til å bli organdonor.

 • 18.09.2018
  Samarbeid mellom Norge og Danmark

  Norge og Danmark inngår avtale om felles forhandlinger om legemiddelpriser. Det svært høye prisnivået på nye, dyre legemidler er bakgrunnen for at helseminister Bent Høie og den danske helseministeren Ellen Trane Nørby har signert en intens...

 • 18.09.2018
  Vil gi pasientene intravenøs antibiotikabehandling hjemme

  At pasienter som har behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling får administrert denne hjemme, vil blant annet bidra til økt livskvalitet, sier Ann Iren Kjønnøy.

 • 17.09.2018
  Nasjonal helseøvelse 2018 i Midt-Norge

  Nasjonal helseøvelse 2018 skjer samtidig med den store NATO-øvelsen i Norge i høst. Ekstra ambulansehelikoptre og tett samarbeid mellom Forsvaret og 113-sentralene skal sørge for at pasienter blir tatt like godt hånd om som vanlig under NATO-øvelsen. 

 • 14.09.2018
  Konferanse: Brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene

  Barne- og ungdomspsykiatri er blant temaene når Regional brukerutvalg arrangerer sin årlige konferanse på Stjørdal.

 • 13.09.2018
  Noe svakere utvikling på viktige kvalitetsområder

  Stadig flere kreftpasienter behandles i pakkeforløp, men forløpstiden øker.  Norge er i verdenstoppen for hjerte-lungeredning startet av mennesker som er på skadestedet før ambulansen kommer. Dette er noen av funnene som vises av nye tall p...

 • 12.09.2018
  - Bedre behandling og mer forutsigbarhet

  Onsdag ble de tre første pakkeforløpene for psykisk helse og rus lansert. - Vi trenger trygghet og forutsigbarhet når sykdom rammer, sier Bent Høie.

 • 10.09.2018
  Innomed: Innovasjonskonferansen 2018

  15. november ønsker Innomed velkommen til Innovasjonskonferansen 2018 - Helse og omsorg. Hovedtema for konferansen er "Tjenesteinnovasjon gjennom offentlig og privat samarbeid" og går av stabelen på Scandic Hell Hotell Værnes i Stjørdal.

 • 07.09.2018
  Sakspapirer til styremøte i september

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 13. september er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 31.08.2018
  Ny app styrer medisinen til kreftpasienter

  Nina Kongshaugs app Hild skal sørge for at kreftpasienter får riktig dose medisin til rett tid – og registrere og rapportere eventuelle potensielt alvorlige bivirkninger.

 • 31.08.2018
  Psykiatriløftet er åpnet

  Etter en byggeperiode på ett år og fem måneder er den første og mest synlige delen av Psykiatriløftet åpnet. Helse- og omsorgsminister Bent Høie som sto for den offisielle åpningen.

 • 30.08.2018
  - Vil heve kvaliteten på Biobank1s tjenestetilbud

  Helse Midt-Norge har inngått avtale om gjensidig informasjonshåndtering med kanadiske BC Cancer.

 • 28.08.2018
  Tirsdag er det offisiell åpning av Psykiatriløftet på Levanger

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie står for snorklippingen. Se direkteoverføringen av åpningen av det topp moderne psykiatriske sykehuset her.

 • 27.08.2018
  Sju ja og sju nei fra Beslutningsforum

  Mange ulike metoder var oppe til beslutning i dagens møte i Beslutningsforum for nye metoder.

 • 23.08.2018
  Vil sørge for at pasientene får nok og riktig mat

  Hvis norske pasienter får i seg riktig næring vil det gi kortere liggetid, raskere rehabilitering og økt livskvalitet, ifølge innovasjonsprosjektet «Mat er vitalt».

 • 10.08.2018
  Varsler gjennomgang av unntaksordning

  Fagdirektørene i de fire helseregionene varsler at de vil ha en gjennomgang av unntaksordningen knyttet til nye legemidler som er under vurdering i Nye metoder.

 • 03.08.2018
  - Det nye tilbudet er ikke godt nok kjent

  Betania Malvik har høy tilbakeføringsprosent til jobb etter endt behandling. Men de tror mange legekontor ikke kjenner de nye avtalene for arbeidsrettet rehabilitering.

 • 02.08.2018
  André (43) kjørte 70 mil for å få trent opp kneet

  - Jeg får ekstremt god hjelp her, sier André Hansen om rehabiliteringstilbudet på Meråker Kurbad.

 • 29.06.2018
  Utlysning av innovasjonsmidler for 2018

  Det er nå mulig å søke midler til innovasjon fra Helse Midt-Norge. Øvre grense for tildeling er 750 000 kroner, med et krav om 25 prosent egeninnsats.

 • 27.06.2018
  Regional utviklingsplan på høring

  Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge er nå lagt ut til høring. Høringsfrist er satt til 15. oktober 2018.

 • 26.06.2018
  Friluftsliv som behandling av psykiske helseplager

  Bruk av natur og friluftsliv er i full fart på vei inn som behandling av psykiske helseplager.

 • 25.06.2018
  Ja til Alektinib (Alecensa)

  Beslutningsforum for nye metoder innfører Alektinib (Alecensa) til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

 • 25.06.2018
  Godt teamarbeidsklima i sjukehusa

  Medarbeidarane i norske sjukehus og institusjonar trives på jobb og opplev pasienttryggleiken som god. Det viser resultata av den nasjonale medarbeidarundersøkinga ForBedring.

 • 22.06.2018
  Noen flere midtnorske pasienter får skadeerstatning

  Mens noen flere pasienter i Midt-Norge er blitt tilkjent pasientskadeerstatning i 2017 sammenlignet med tidligere, går utbetalingene noe ned, viser ny rapport.

 • 22.06.2018
  Lærer av dansk rapport

  20. juni publiserte den danske riksrevisjonen rapporten «Rigsrevisionens beretning om Sundhedsplattformen». For arbeidet med anskaffelse av ny journalløsning i Midt-Norge, ligger det mye læring i det som har skjedd i Danmark.

 • 21.06.2018
  Høringsutkast regional utviklingsplan vedtatt

  I dag ble høringsutkastet for regional utviklingsplan vedtatt i styret i Helse Midt-Norge RHF. Høringa vil bli lagt ut åpent for alle på våre nettsider og høringsfrist er satt til 15. oktober.

 • 21.06.2018
  Ekstern rapport om IT-sikkerhet

  Helse Midt-Norge IT har fått gjennomført en ekstern vurdering av IT-sikkerheten i forbindelse med etablering og drift av nytt logistikk- og økonomisystem i Helse Midt-Norge.

 • 21.06.2018
  Krevende langtidsbudsjett

  Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt langtidsbudsjett for perioden 2019-2030. Regionen står foran krevende investeringer både når det gjelder sykehusbygg og ny teknologi.

 • 21.06.2018
  Nedgang i bruk av antibiotika, men stor variasjon på andre helseområder

  Bruken av bredspektret antibiotika går ned, i tråd med nasjonale målsettinger. Dette er noen av de nye funnene blant nasjonale kvalitetsindikatorer (helsenorge.no) som publiseres 21. juni.

 • 21.06.2018
  Hvordan innovasjon kan komme til nytte i helse og helsetjenesten

  KURS: Lær hvordan du kan kommersialisere forskning og ideer, og få innsikt i hvordan innovasjon kan komme pasienter, helsevesenet og samfunnet til gode.

 • 20.06.2018
  Framtidas ledelse, bemanning og kompetanse

  Det ble en ivrig diskusjon da styret i Helse Midt-Norge RHF møttes for å diskutere ledelse, bemanning og kompetanse som et tema fra regional utviklingsplan. Godt lederskap, heltidskultur, samarbeid med utdanninger, samarbeid på tvers av fag...

 • 18.06.2018
  Tar over Helse Midt-Norges arbeid med samhandling

  Assisterende fagdirektør Kristian Onarheim skal ta over arbeidet med et av Helse Midt-Norge RHFs viktigste satsningsområder: Samhandling.

Se alle nyhetene