Tildelte utdanningsprosjekter

Her finner du oversikt over tildelte utdanningsmiddelprosjekt med lenke til prosjektsammendrag for avsluttede prosjekter.

2017, Mads Solberg

Utvikling av modell for kombinert stilling mellom hf og universitet med ansvar for in situ simulering. NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for helsevitenskap i Ålesund

2017, Jorunn Bjerkan

Utprøving av kombinerte stillinger mellom sykepleriutdanningen ved Nord Universitet, Helse Nord-Trøndelag HF og kommuner i Nord-Trøndelag. Nord Universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

2017, Kristin Rambech

Bruk av samarbeidsstillinger med styrket veiledning i praksis (SVIP). NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, ISB​

2017, Lene Elisabeth Blekken

Økt klinisk vurderings- og beslutningskompetanse hos sykepleierstudenter og sykepleiere: Utprøving av kombinert stilling for å implementere SKUV i ortopedisk klinikk. NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, ISM

2017, Gilda S. Opland

Styrket veilederkompetanse. St. Olavs hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk

2017, Guro Karlsholm

Samarbeidsstilling for bedre kvalitet og relevans i praksisstudier i sykepleierutdanningen. St. Olavs hospital HF, Fagavdelingen

2018, Malvin Arnold Torsvik

Tverrprofesjonell samarbeidslæring. Nord Universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

2018, Margret Gyda Wangen

Samarbeidsstillinger for bedre kvalitet og relevans i praksisstudier i sykepleierutdanningen innen psykisk helse. NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, ISM

2018, Marit Kvangarsnes

Praksisstudier for sykepleier- og medisinstudenter ved Øyeblikkelig Hjelp Døgnopphold i Trøndelag og i Møre og Romsdal. NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Ålesund

2018, Margret Gyda Wangen

Samarbeidsstillinger for bedre kvalitet og relevans i praksisstudier i spesialsykepleierutdanningen. NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, ISM

2018, Reidun Skar

På samme kurs - utdanning og praksis for ergoterapeutstudenter. NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, INB

2019, Siri Merete Brændvik

«Swap»: Ressursutveksling mellom utdanning og praksis i fysioterapi. NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, INB

2019, Mads Solberg

In situ, veiledningssimulering. NTNU, Institutt for helsevitenskap i Ålesund

​​2020, Inger Hilde Hagen

Implementering og tilpassing av modeller for in situ simulering i praksis for spesialsykepleiestudenter. NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Fant du det du lette etter?