Tildelte utdanningsprosjekter

Her finner du oversikt over tildelte utdanningsmiddelprosjekt med lenke til prosjektsammendrag for avsluttede prosjekter.

2022, Julie Horn, NTNU

Sammen på tvers – et interprofesjonelt undervisningsprosjekt i obstetrikk. Helse Nord-Trøndelag, Klinikk for kvinne barn og familie

2022, Margret Gyda Wangen, NTNU

Innføring av Styrket Veiledning i Praksis (SVIP) i utdanningen av intensivsykepleiere. NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

2022, Athanasios Xanthoulis, Helse Nord-Trøndelag

Bruk av virtuell virkelighet (VR) for medisin- og sykepleierstudenter i sykehuspraksis: tverrfaglig simulering. Helse Nord-Trøndelag HF, Klinikk for kirurgi - Sykehuset Levanger

2022, Siri Merete Brændvik, NTNU

Lære sammen i tverrfaglig praksis. NTNU, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

2022, Else Marie Lysfjord, Nord universitet

Samhandling om simulering i praksisstudier (SamSiP): Simulering som integrert læringsaktivitet i kirurgisk, medisinsk og psykisk helse praksis. Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

2022, Ellen Berg, St. Olavs hospital

Undervisningsvideoer som kan styrke kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudier ved blodbank. St. Olavs Hospital, Laboratoriemedisinsk klinikk

2021, Wenche Wannebo, Nord univesitet

DiSaP | Digital Samhandling i Praksisstudier: Digital veilederutdanning og elektronisk studentvurdering. Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

2021, Elin Rødahl Thingnes/Krstin Rambech, NTNU

Styrket Veiledning i Praksis (SVIP) som veiledningsmodell i praksisstudier i radiografi - utvidelse og implementering med lokale tilpasninger i bruk av samarbeidsstillinger. NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

2021, Ellen Berg, St. Olavs hospital

Profesjonsrelevant IKT - undervisning for bioingeniørstudenter. St. Olavs Hospital, Laboratoriemedisinsk klinikk

2020, Vigdis Schnell Husby, St. Olavs hospital

Styrket kvalitet og relevans i praksisstudier ved ortopedisk operasjonsavdeling. St. Olavs hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer 

2020, Hege Sletvold, Nord universitet

Kvalitet og Relevans i Praksis (KoRiP): et pilotprosjekt for tverrfaglig praksis i helseprofesjonsutdanninger. Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helevitenskap

​​2020, Inger Hilde Hagen, NTNU

Implementering og tilpassing av modeller for in situ simulering i praksis for spesialsykepleiestudenter. NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for helsevitenskap i Ålesund

2019, Tone Lovise Solbakken/Tage Jonas Holmquist, St. Olavs hospital

RIKS - Refleksjon I Kommunikasjon og Samhandling. St. Olavs Hospital HF, Klinikk for anestesi og intensivmedisin

​2019, Siver Andreas Mostue, NTNU

Fremtidsrettet, yrkesrelevant praksisundervisning i Farmasi ved NTNU. NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, IKOM

2019, Truls Ryum, NTNU

Utprøving av ny praksisarena for profesjonsstudenter i psykologi. NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap,  Institutt for psykologi

2019, Siri Merete Brændvik, NTNU

«Swap»: Ressursutveksling mellom utdanning og praksis i fysioterapi. NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, INB

2019, Mads Solberg, NTNU

In situ veiledningssimulering. NTNU, Institutt for helsevitenskap i Ålesund

2018, Malvin Arnold Torsvik, Nord universitet

Tverrprofesjonell samarbeidslæring. Nord Universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

2018 og 2019, Margret Gyda Wangen, NTNU

Samarbeidsstillinger for bedre kvalitet og relevans i praksisstudier i sykepleierutdanningen innen psykisk helse. NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, ISM

2018, Marit Kvangarsnes, NTNU

Praksisstudier for sykepleier- og medisinstudenter ved Øyeblikkelig Hjelp Døgnopphold i Trøndelag og i Møre og Romsdal. NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Ålesund

2018, Margret Gyda Wangen, NTNU

Samarbeidsstillinger for bedre kvalitet og relevans i praksisstudier i spesialsykepleierutdanningen. NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, ISM

2018, Reidun Skar, NTNU

På samme kurs - utdanning og praksis for ergoterapeutstudenter. NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, INB

2017, Mads Solberg, NTNU

Utvikling av modell for kombinert stilling mellom hf og universitet med ansvar for in situ simulering. NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for helsevitenskap i Ålesund

2017, Jorunn Bjerkan, Nord universitet

Utprøving av kombinerte stillinger mellom sykepleriutdanningen ved Nord Universitet, Helse Nord-Trøndelag HF og kommuner i Nord-Trøndelag. Nord Universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

2017, Kristin Rambech, NTNU

Bruk av samarbeidsstillinger med styrket veiledning i praksis (SVIP). NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, ISB​

2017, Lene Elisabeth Blekken, NTNU

Økt klinisk vurderings- og beslutningskompetanse hos sykepleierstudenter og sykepleiere: Utprøving av kombinert stilling for å implementere SKUV i ortopedisk klinikk. NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, ISM

2017, Gilda S. Opland, St. Olavs hospital

Styrket veilederkompetanse. St. Olavs hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk

2017, Guro Karlsholm, St. Olavs hospital

Samarbeidsstilling for bedre kvalitet og relevans i praksisstudier i sykepleierutdanningen. St. Olavs hospital HF, Fagavdelingen

Fant du det du lette etter?