Utredningen om helseforetaksstruktur:

Prosjektgruppa har levert sin rapport

Rapporten skal behandles i styringsgruppa onsdag. Adm. dir. Stig Slørdahl vil legge saken fram for styret, med tanke på å sende saken ut på høring før den legges fram til beslutning.

Denne uka mottok styringsgruppa prosjektrapporten fra prosjektgruppa som har jobbet med utredning av helseforetaksstrukturen i Trøndelag.

Gjennom fire samlinger i fjor høst veide prosjektgruppa fordeler og ulemper med sammenslåing opp mot kvaliteten og tilbudet som gis i dag. Torsdag 17. desember la prosjektleder fram oppsummeringen av gruppas innstilling for styret i Helse Midt-Norge RHF.

LES OGSÅ: Fusjon eller forsterket samarbeid – hva er best for pasientene?

LES OGSÅ: - Mer forpliktende samarbeid mellom St. Olav og HNT

Styrket samhandling heller enn fusjon

I rapporten står det at et prosjektgruppas flertall på 24 (av totalt 29 deltagere) anbefaler ikke sammenslåing/fusjon av St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF. I stedet anbefaler de styrket samhandling mellom St. Olavs hospital HF og de andre helseforetakene i Helse Midt-Norge:

«St. Olavs hospital er hele regionens universitetssykehus og må ha de samme forpliktelser ovenfor Helse Møre og Romsdal HF som overfor Helse Nord-Trondelag HF for å styrke kvaliteten på helsehjelpen i hele regionen», heter det i rapporten.

Les hele rapporten her (PDF)

LES OGSÅ: Innstilling: Anbefaler forpliktende samhandling, ikke fusjon

Bakgrunnen for utredningen er sammenslåingen av Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune i forbindelse med regionreformen, og om dette burde få konsekvenser for helseforetakene St Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF.

Videre tidsramme

Rapporten skal behandles i styringsgruppa onsdag. Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig Slørdahl vil deretter legge saken fram for styret, med tanke på å sende saken ut på høring før den legges fram til beslutning. Høringsperiode blir trolig fra 1. mars 2021 med høringsfrist 1. juni 2021.

Deretter blir det styrebehandling i de berørte helseforetak, før styrebehandling i Helse Midt-Norge RHF etter høringsrunden i juni 2021. En eventuell behandling i Helse- og omsorgsdepartementet vil komme etter styrevedtak i Helse Midt-Norge RHF.

Bjarte Reve fra Considium er ekstern prosjektleder for arbeidet.

Les mer om utredningen på vår informasjonsside

Vil du motta nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge RHF én gang i uka? Meld deg på her!