Presse

Kommunikasjonsavdelingen bistår med informasjon og kan vise deg til rett person i det regionale helseforetaket.

Nyhetstjeneste, abonnement og arkiv

 

Pressebilder

Bilder av ledelse og fra virksomheten finner du på

flickr.com

Bildene kan brukes som beskrevet i Creative Commons-lisens

Creative Commons-lisens

 

Postjournal

Vi legger til rette for meroffentlighet. Dette betyr at de aller fleste dokumentene vi har i arkivet vårt er tilgjengelige for publikum.

​​I postjournalen finner du informasjon om alle typer dokumenter. Selve dokumentene er ikke tilgjengelige, men du kan be om å få innsyn ved å fylle ut dette skjemaet.

Det er kun postlister som er de siste to årene som ligger tilgjengelig. Om du ønsker å se eldre postlister må du sende en e-post til hmn.postmottak@helse-midt.no

Reglene for innsyn finner du i Offentleglova 

Du kan gjøre fritekstsøk i postjournalene her

Du finner postjournalene her


Styremøter

Styremøtene i Helse Midt-Norge er åpne. Gjennom vår styreadministrasjon ønsker vi å gi deg tilgang til sakspapirer, vedtak og presentasjoner som holdes for styret.

Styreadministrasjon

 

Åpenhet

Helseforetakene i Norge er underlagt "Lov om offentlighet" og Helse Midt-Norge legger til rette for prinsippet om meroffentlighet.

Offentleglova

 

Retningslinjer for mediekontakt

  • Styret og administrerende direktør har det overordnede ansvaret for all kommunikasjon. Det er styreleder, administrerende direktør, eller den direktøren som gir myndighet, som uttaler seg til media om overordnede saker som gjelder hele helseforetaket.
  • Seksjonsdirektørene/avdelingsleder/klinikkleder uttaler seg til media om saker som gjelder egen enhet.
    I forbindelse med mediekontakt skal det konfereres med kommunikasjonsdirektør/kommunikasjonsleder eller nærmeste leder.
  • Når enkeltmedarbeidere uttaler seg til pressen skal de klargjøre i hvilken rolle de gir sine uttalelser. Det er en god regel å varsle egen leder om at man har uttalt seg. I kontroversielle saker skal man varsle egen leder eller kommunikasjonsavdelingen før man uttaler seg. Dersom man selv ikke er rett person til å uttale seg er det viktig å yte service ved å vise til kommunikasjonsavdelingen.

Pressekontakt helseforetakene

Helse Midt-Norge RHF
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås
Mob: 934 98 136

Helse Nord-Trøndelag HF
Konstituert informasjonssjef Svein H. Karlsen
Mob: 915 44 944

St.Olavs hospital HF
Kommunikasjonssjef Marit Kvikne
Mob: 930 36 997

Helse Møre og Romsdal HF
Kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim
Mob: 454 65 680

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Administrerende direktør Turid Vollan Riset
Mob: 918 97 898

 

Profil

Mer informasjon om Helse Midt-Norges profil

Profil


 

Fant du det du lette etter?