Utredning om helseforetaksstrukturen i Trøndelag

Målet med er arbeidet er å styrke tjenestetibudet og kvaliteten på pasientbehandlingen for befolkningen i Trøndelag. Eventuelle endringer i helseforetaksstrukturen vil komme som en følge av dette.

I forbindelse med regionreformen og sammenslåingen av Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune er det reist spørsmål om dette burde få konsekvenser for de to helseforetakene St Olav HF og Helse Nord-Trøndelag HF.

Prosjektet skal utrede fordeler og ulemper ved en eventuelt ny helseforetaksstruktur med en klar forutsetning om at både det desentraliserte tilbudet i regionen og det spesialiserte tilbudet skal videreutvikles og styrkes. Dette innebærer at både det høyspesialiserte tilbudet ved St. Olavs hospital og dagens desentraliserte spesialisthelsetilbud med akuttsykehusene i Namsos og Levanger skal bestå.

Styrevedtak

Allerede i november 2019 varslet administrerende direktør i Helse Midt- Norge Stig Slørdahl og styret i HMN at de ønsket en utredning om sammenslåing av de to helseforetakene.  Noe som gjenspeiles i vedtaket fra styret i Helse Midt-Norge RHF.

Les hele vedtaket her

Prosjektplan

Via denne lenken kan du lese prosjektplanen (PDF)

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen er bredt sammensatt fra helseforetakene, fra kommunehelsetjenesten, fra arbeidstakerorganisasjonene, verneombud og RHF. Ekstern prosjektleder for arbeidet er Bjarte Reve fra Considium. Se oversikt over alle styre- og prosjektgruppemedlemmer i prosjektplanen ovenfor.

Nyhetssaker

Utredning av helseforetaksstruktur er i gang

Prosjektmandat for utredning av sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital - høring

Fant du det du lette etter?