Utviklingsplaner

For å møte framtidas utfordringer skal alle helseforetak ha utviklingsplaner. En slik plan skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene i helseforetaket. Det er gitt nasjonale og regionale føringer for dette arbeidet. Helse Midt-Norge RHF utarbeider en samlet plan for vår region i 2018. 

En utviklingsplan skal sørge for at underliggende planer støtter opp om et overordnet felles formål. Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr.

Høring

Regional utviklingsplan har vært ute til høring og hadde first den 15. oktober 2018. Høringen var åpen for alle og innspillene er publisert på nett.


Høringsutkast regional utviklingsplan
Høringsutkastet ble korrigert 4. september 2018. Dette gjelder kapittel 5.4.1 Virksomhetsutvikling, s. 60 i utsendt plandokument, der siste setning i siste avsnitt, som ellers omhandler mulige justeringer av foretaksgrenser som følge av kommunereformen, skal lyde: «I tillegg vil vi også vurdere behov for endringer i gjeldende foretaksstruktur.»

Innspill til høringsutkast

11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplan fra Norsk Fysioterapeutforbund.docxhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplan fra Norsk Fysioterapeutforbund.docx11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplan fra Norsk Fysioterapeutforbund.docx
11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Regionalt Brukerutvalg.docxhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Regionalt Brukerutvalg.docx11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Regionalt Brukerutvalg.docx
12-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Helse Nord-Trøndelag.docxhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/12-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Helse Nord-Trøndelag.docx12-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Helse Nord-Trøndelag.docx
15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra FFO.docxhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra FFO.docx15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra FFO.docx
15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag.docxhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag.docx15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag.docx
15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Seksjon for Læring og Mestring HNT HF.docxhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Seksjon for Læring og Mestring HNT HF.docx15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Seksjon for Læring og Mestring HNT HF.docx
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Regionalt fagledernettverk HABU-HAVO.docxhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Regionalt fagledernettverk HABU-HAVO.docx16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Regionalt fagledernettverk HABU-HAVO.docx
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra NITO.docxhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra NITO.docx16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra NITO.docx
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Helse Møre og Romsdal.docxhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Helse Møre og Romsdal.docx16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Helse Møre og Romsdal.docx
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Nord Universitet FSH.docxhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Nord Universitet FSH.docx16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Nord Universitet FSH.docx
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra KEFF.docxhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra KEFF.docx16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra KEFF.docx
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Regionsutvalg Midt-Norge.docxhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Regionsutvalg Midt-Norge.docx16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Regionsutvalg Midt-Norge.docx
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Helsepartiet.docxhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Helsepartiet.docx16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Helsepartiet.docx
16-08-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Parkinsonforening Sør-Trøndelag.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/16-08-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Parkinsonforening Sør-Trøndelag.pdf16-08-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Parkinsonforening Sør-Trøndelag.pdf
04-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra KS Trøndelag.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/04-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra KS Trøndelag.pdf04-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra KS Trøndelag.pdf
16-09-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Kristiansund kommune med behandling.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/16-09-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Kristiansund kommune med behandling.pdf16-09-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Kristiansund kommune med behandling.pdf
08-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Trøndelag fylkeskommune.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/08-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Trøndelag fylkeskommune.pdf08-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Trøndelag fylkeskommune.pdf
10-10-18 Høringssvar Uviklingsplaner fra Kristiansund kommune.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/10-10-18 Høringssvar Uviklingsplaner fra Kristiansund kommune.pdf10-10-18 Høringssvar Uviklingsplaner fra Kristiansund kommune.pdf
11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplan fra Norsk Fysioterapeutforbund.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplan fra Norsk Fysioterapeutforbund.pdf11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplan fra Norsk Fysioterapeutforbund.pdf
11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplan fra HEMIT.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplan fra HEMIT.pdf11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplan fra HEMIT.pdf
11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaer fra Møre og Romsdal legeforening.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaer fra Møre og Romsdal legeforening.pdf11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaer fra Møre og Romsdal legeforening.pdf
11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Regionalt Brukerutvalg.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Regionalt Brukerutvalg.pdf11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Regionalt Brukerutvalg.pdf
11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Snåsa kommune.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Snåsa kommune.pdf11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Snåsa kommune.pdf
12-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Helse Nord-Trøndelag.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/12-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Helse Nord-Trøndelag.pdf12-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Helse Nord-Trøndelag.pdf
12-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Norsk Sykepleierforbund.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/12-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Norsk Sykepleierforbund.pdf12-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Norsk Sykepleierforbund.pdf
13-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Norsk lymfødem- og lipødemforbund.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/13-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Norsk lymfødem- og lipødemforbund.pdf13-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Norsk lymfødem- og lipødemforbund.pdf
15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra FFO.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra FFO.pdf15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra FFO.pdf
15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Namdal regionråd.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Namdal regionråd.pdf15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Namdal regionråd.pdf
15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra SAFO Trøndelag.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra SAFO Trøndelag.pdf15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra SAFO Trøndelag.pdf
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Molde kommune.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Molde kommune.pdf16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Molde kommune.pdf
15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra NTNU.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra NTNU.pdf15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra NTNU.pdf
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Astma- og allergiforbundet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Astma- og allergiforbundet.pdf16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Astma- og allergiforbundet.pdf
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Fagforbundet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Fagforbundet.pdf16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Fagforbundet.pdf
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra HLF Trøndelag.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra HLF Trøndelag.pdf16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra HLF Trøndelag.pdf
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Anestesisykepleiernes landsgruppe av Norsk Sykepleier Forbund.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Anestesisykepleiernes landsgruppe av Norsk Sykepleier Forbund.pdf16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Anestesisykepleiernes landsgruppe av Norsk Sykepleier Forbund.pdf
15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Blå Kors Lade behandlingssenter.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Blå Kors Lade behandlingssenter.pdf15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Blå Kors Lade behandlingssenter.pdf
15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Molde kommune.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Molde kommune.pdf15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Molde kommune.pdf
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Orkide.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Orkide.pdf16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Orkide.pdf
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Smøla kommune.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Smøla kommune.pdf16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Smøla kommune.pdf
10-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Trondheim kommune.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/10-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Trondheim kommune.pdf10-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Trondheim kommune.pdf
19-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Brukerutvalget.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/19-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Brukerutvalget.pdf19-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Brukerutvalget.pdf
19-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Virke.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/19-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Virke.pdf19-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Virke.pdf
18-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Legeforeningen.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/18-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Legeforeningen.pdf18-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Legeforeningen.pdf
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Virke Rehab.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Virke Rehab.pdf16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Virke Rehab.pdf
09-11-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra St.Olav.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/09-11-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra St.Olav.pdf09-11-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra St.Olav.pdf
09-08-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Hjernerådet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/09-08-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Hjernerådet.pdf09-08-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Hjernerådet.pdf
20-09-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Sjustjerna helse og omsorg.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/20-09-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Sjustjerna helse og omsorg.pdf20-09-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Sjustjerna helse og omsorg.pdf
15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Fagrådet- Rusfeltets hovedorganisasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Fagrådet- Rusfeltets hovedorganisasjon.pdf15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Fagrådet- Rusfeltets hovedorganisasjon.pdf
15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Helse Nord-Trøndelag.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Helse Nord-Trøndelag.pdf15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Helse Nord-Trøndelag.pdf
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Kreftforeningen.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Kreftforeningen.pdf16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Kreftforeningen.pdf


Nyheter regional utviklingsplan

Høringsutkast regional utviklingsplan vedtatt


Sørge for

Utviklingsplanene er et oppdrag fra Helse - og omsorgsdepartementet. Utviklingsplanene ses som en del av de regionale helseforetakenes samlede planansvar. De regionale helseforetakene har sørge-for-ansvar og det innebærer blant annet å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.

Planperiodene vil vare i fire-års perioder, og første periode går fra 2018 og ut 2021. Planene skal vise hvilken retning helseforetakene går.

Strategi 2030

Strategi 2030 gir føringer for utvikling og prioriteringer i Helse Midt-Norge og skal konkretiseres gjennom arbeid med utviklingsplaner og andre fagplaner. Arbeidet skal preges av åpenhet og involvering. Strategi 2030 ble vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF 10. november 2016. Du kan lese mer om Strategi 2030 her:

Strategi 2030

Framskriving

Sykehusbygg HF sin rapport om framskriving og kapasitetsberegning 2015 til 2022 og 2035 finner du her

Brukermedvirkning

Om brukermedvirkning i helsetjenesten

Brukermedvirkning i forskning

Lokale utviklingsplaner

Alle helseforetak i Helse Midt-Norge har lagt ut sine utviklingsplaner på sine egne nettsider:

Helse Møre og Romsdal HF

St. Olavs hospital HF

Helse Nord-Trøndelag HF

Regionale føringer

Helseforetakene i Helse Midt-Norge har fått i oppdrag å utarbeide utviklingsplaner i tråd med veileder som de fire regionale helseforetakene har utarbeidet.

Under finner du alle mandatene for helseforetakene i regionen.

Mandat lokale utviklingsplaner

Mandat utviklingsplan St. Olavs hospital HFMandat utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HFMandat utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag HF

Veileder

I januar 2016 ga helse- og omsorgsdepartementet  i oppdrag til de fire regionale helseforetakene, å utarbeide en veileder for arbeidet med utviklingsplaner. På bakgrunn av dette har styret i Helse Midt-Norge  RHF vedtatt en veileder som benyttes i arbeidet med utviklingsplaner.

Veileder for utviklingsplaner


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.