Helseplattformen

- én journal for hele helsetjenesten i Midt-Norge

Helseplattformen skal  innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i hele  Midt-Norge. Journalen skal følge pasienten i alle møter med helsetjenesten.

Det er første gang det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge utprøvingsregion for det nasjonale målbildet «Én innbygger - én journal».

Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.

Siste nytt om utviklingen i programmet finner du under "nyheter" lengst nede på denne siden.Nyheter

 • 20.03.2019
  Signerte kontrakten om ny pasientjournal

  Helseplattformen og Epic Systems Corporation inngikk onsdag kontrakt om levering av en felles løsning for pasientjournal til hele helsetjenesten i Midt-Norge. En mangeårig prosess er dermed over og en ny fase begynner.

 • 14.03.2019
  Et kvalitetsløft for hele helsetjenesten

  Helse Midt-Norge RHF signerer neste uke avtale med Epic om ny felles elektronisk pasientjournal for helsetjenesten i Midt-Norge. Rammen er på 2,9 milliarder kroner for anskaffelse og innføring av journalløsningen for spesialisthelsetjenesten.

 • 04.03.2019
  Aksjeselskap opprettet

  Fredag 1. mars ble Helseplattformen AS etablert og styret hadde sitt første møte. Torbjørg Vanvik ble engasjert som administrerende direktør for selskapet.

 • 08.02.2019
  Vedtok tildeling av kontrakt om Helseplattformen

  Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å tildele kontrakt om anskaffelse av ny pasientjournal til Epic Systems Corporation. Vedtaket ble fattet etter en grundig gjennomgang av anskaffelsen i styremøtet fredag.

 • 08.02.2019
  Helseplattformen blir aksjeselskap

  Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok fredag å opprette aksjeselskapet Helseplattformen AS. Selskapet eies ved oppstarten av Helse Midt-Norge, men det legges til rette for at flere eiere kan bli aktuelt.

 • 01.02.2019
  Anskaffelsen inn i siste runde

  Helseplattformen er et vesentlig virkemiddel for å gi en sømløs, helhetlig helsetjeneste. Programmet er tema i HMN-styret fredag.

 • 16.01.2019
  Journaler og begrepsoversikt

  Det finnes mange begreper rundt journaler i helsevesenet. Direktoratet for e-helse har laget en oppklarende oversikt.

 • 09.01.2019
  Felles journalløsninger kort forklart

  Systemlandskapet i helse- og omsorgssektoren er i dag fragmentert. Se Hallvard Lærum, fagansvarlig klinisk IKT, forklare hvorfor vi bør tenke felles løsninger når vi har felles utfordringer.

 • 09.01.2019 St. Olavs hospital
  Toppmoderne IKT-lab flytter hit

  Denne brakkeriggen huser snart en av Norges mest moderne IKT-laber. Lokalene skal blant annet legge til rette for at klinikere kan være med på utformingen av Helseplattformen. 

 • 20.12.2018
  Anskaffelsen nærmer seg målstreken

  2018 har vært et begivenhetsrikt år for Helseplattformen. Nå er det endelige tilbudet fra gjenværende leverandør inne, og etter planen skrives kontrakt i løpet av de første månedene av 2019.

 • 20.12.2018
  Endelig tilbud mottatt

  Helseplattformen har mottatt endelig tilbud fra leverandøren Epic.

 • 28.11.2018
  Helseplattformen tema for InnoMeds møteplass

  Innovasjonsmuligheter i tilknytning til Helseplattformen er tema når Sintef InnoMed arrangerer «møteplass» torsdag 29. november. InnoMeds møteplasser er skapt for å stimulere til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren. 

 • 15.11.2018
  Endelig konkurransegrunnlag for Helseplattformen

  Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok endelig konkurransegrunnlag for Helseplattformen i dagens styremøte. En ny milepæl er dermed passert for anskaffelsen av journalløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

 • 30.10.2018
  Store forventninger

  «Vi skal endre helsetjenesten» er blitt et gjennomgangstema når det gjelder Helseplattformen for Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. Hva mener han med det?

 • 22.10.2018
  Unikt samarbeid gjør Helseplattformen mulig

  Et unikt samarbeid mellom kommuner og sykehus i Midt-Norge gjør Helseplattformen mulig.

 • 16.10.2018
  Skal finne flaskehalser og tidstyver

  Unødvendig telefonkø, dobbeltføring og systemer som ikke snakker sammen. Det er noe av det de ansatte håper forsvinner når det nye journalsystemet Helseplattformen kommer på plass.

 • 15.10.2018
  Bedre innsikt – bedre helse

  Overlegen, fastlegen og sykepleierne er skjønt enige: Helseplattformen blir et etterlengtet evolusjonært sprang – både for ansatte og for pasientene.

 • 11.10.2018
  Les Magasinet Helse

  Mye innhold om Helseplattformen i Magasinet Helse, som utgis av Helse Midt-Norge. Her kan du lese den digitale versjonen.

 • 10.10.2018
  Få nyheter fra Helseplattformen

  Helseplattformen går etter hvert over i en ny fase, der muligheten for å dele informasjon øker. Følg utviklingen i prosjektet ved å melde deg på vårt nyhetsbrev.

 • 09.10.2018
  Hovedtema på Hemit-konferansen

  Helseplattformen settes i fokus på Hemit-konferansen 2019, som arrangeres torsdag 19. september på Scandic Lerkendal.

 • 08.10.2018
  Tre selskaper vil levere tilgangsstyring

  Tre leverandører vil delta i konkurransen om å levere komponent for tilgangsstyring til Helseplattformen. – Det er flott at vi får tilbud fra tre gode leverandører, det sikrer oss tilgang til de beste løsningene og den beste leveransen, sie...

 • 08.10.2018
  Finansiering av Helseplattformen

  Forslag til Statsbudsjett 2019 legger grunnlaget for finansiering av Helseplattformen i Midt-Norge. 575 mill. er satt av til lån og tilskudd for felles journalløsning for spesialisthelsetjeneste, kommuner og fastleger.

 • 08.10.2018
  Tilskuddsordning for å innføre Helseplattformen

  Tilskuddsordningen som Regjeringen legger opp til i forslaget til statsbudsjett vil gjøre det enklere for kommuner og fastleger i Midt-Norge å ta i bruk Helseplattformen, sier kommunaldirektør Helge Garåsen i Trondheim kommune.

 • 05.10.2018
  Statsråden inviterte til orientering i Danmark

  Ledelsen for Helseplattformen var invitert med da helseminister Bent Høie fikk en orientering om danske Sundhedsplatformen i København i slutten av september. Helseplattformens programdirektør Torbjørg Vanvik har tidligere uttalt at program...

 • 18.09.2018
  Sparket i gang kommunesamarbeidet

  Med 150 representanter fra kommuner over hele Midt-Norge, ble mandagens kick off på Scandic Lerkendal første steg på forberedelsene før Helseplattformen for 84 midtnorske kommuner.

 • 13.09.2018
  Møtte fylkesmennene i Midt-Norge

  Representanter fra Helseplattformen møtte nylig Fylkesmannen i Trøndelag og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Målet var å sikre fylkesmennene god innsikt i programmet, slik at disse kan støtte opp i arbeidet med å sikre deltagelse fra kommune...

 • 21.08.2018
  Vil levere tilgangsstyring til Helseplattformen

  Seks leverandørselskap vil delta i konkurransen om å levere komponent for tilgangsstyring til Helseplattformen (IAM).

 • 15.08.2018
  Anbefaler felles løsning for kommuner

  Direktoratet for e-helse anbefaler at kommuner utenfor Midt-Norge får en felles journal- og samhandlingsløsning. Målet er at denne også inkluderer fastleger og private avtalepartnere.

 • 28.06.2018
  Kunngjør anskaffelse av identitets- og tilgangsstyring

  Helseplattformen skal sikre identitets- og tilgangsstyring for den nye pasientjournalen med en egen anskaffelse. Konkurransen om å levere sikkerhetsplattformen (Identity and Access Management) er nå kunngjort.

 • 22.06.2018
  Lærer av dansk rapport

  20. juni publiserte den danske riksrevisjonen rapporten «Rigsrevisionens beretning om Sundhedsplattformen». For arbeidet med anskaffelse av ny journalløsning i Midt-Norge, ligger det mye læring i det som har skjedd i Danmark.

 • 07.06.2018
  Søker prosjektleder for innføring

  I forbindelse med det videre arbeidet i Helseplattformen, søkes det nå blant annet etter en Prosjektleder for innføring.

 • 01.06.2018
  Trygg på god løsning for Helseplattformen

  - Ved innspurten sto vi igjen med to svært gode leverandører i konkurransen om Helseplattformen. Jeg er sikker på at vi får til en god løsning med Epic hvis vi gjør de nødvendige forberedelsene, sier adm.dir Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

 • 30.05.2018
  Fortsetter dialogprosessen med Epic

  Helseplattformen fortsetter dialogen med Epic om å levere løsningen for en felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

 • 14.03.2018
  –Veldig spennende å følge arbeidet i Midt-Norge

  Se intervju med helseminister Bent Høie under Hemit-konferansen, der han snakker om arbeidet som gjøres i Helseplattformen.

 • 09.03.2018
  Helseplattformen sentral på scene og stand

  Helseminister Bent Høie var en av mange som besøkte Helseplattformens stand under Hemit-konferansen.

 • 22.02.2018
  Publiserte forespørsler om informasjon

  Helseplattformen har publisert to veiledende kunngjøringer på Doffin. Dette er forespørsler om informasjon («Request for Information» - RFI) for en integrasjonsplattform og en løsning for identitets- og tilgangsstyring.

 • 06.02.2018
  Regjeringens digitaliseringsutvalg inviterte Helseplattformen

  Statsministeren og åtte statsråder ble orientert om programmet.

 • 18.01.2018
  Fortsetter dialog med to leverandører

  To leverandører er fortsatt med i konkurransen om å levere journalløsning til Helseplattformen.

 • 21.12.2017
  Nyhetsbrev fra Helseplattformen

  I Midt-Norge drives banebrytende arbeid med å etablere ny pasientjournal for en helhetlig helsetjeneste. Ved oppsummering av 2017 gleder vi oss særlig over støtten og entusiasmen vi blir møtt med!

 • 13.12.2017
  Fulgte grundig med på demonstrasjon

  Jordmødre, barnepleiere, fødselsleger og annet helsepersonell fulgte ekstra nøye med under leverandørdemonstrasjonene for Helseplattformen denne uka. Tema var blant annet svangerskapsoppfølging og fødsel, med gravide Silje (bildet) som eksempel.

 • 13.12.2017
  Godkjente lånefinansiering av Helseplattformen

  Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å søke om låneopptak for finansering av nytt journalsystem for helsetjenesten.

 • 10.11.2017
  Stor interesse for utstilling og foredrag

  Mer enn 1000 personer var innom ett eller flere foredrag under Helseplattformens utstillingsuke på St. Olavs hospital.

 • 02.11.2017
  - Bruker mye tid på dobbeltarbeid i dag

  Som sykepleier bruker jeg masse tid på å forsikre meg om at journalen stemmer, sier Marianne Mohrsen. Hun er blant prosjektmedarbeiderne i Helseplattformen og mener helsetjenesten trenger et helt nytt arbeidsverktøy.

 • 01.11.2017
  Pasienten skal møte én helsetjeneste

  Innbyggerne skal oppleve at de møter én helsetjeneste, sier fastlege Lasse Folkvord i Helseplattformen.

 • 31.10.2017
  Lettere å samhandle med Helseplattformen

  Med Helseplattformen blir det lettere å samhandle med andre som har ansvar for samme pasient, sier kreftlege Nina Kongshaug.

 • 30.10.2017
  Full oversikt over pasienten

  Det blir mindre dobbeltarbeid når Helseplattformen kommer, sier sykepleier Marit Olstad Røe.

 • 27.10.2017
  Åpen utstilling ved St. Olavs hospital

  I samarbeid med St. Olavs hospital og Trondheim kommune settes Helseplattformens plakatutstilling opp i Kunnskapssenteret ved St. Olavs hospital 31. oktober - 3. november.

 • 27.10.2017
  - Vi må samhandle til pasientens beste

  Visjonen er at alle som jobber for en pasient bruker samme plattform. – Vi må samhandle til det beste for pasienten istedenfor å sitte hver for oss og sende beskjeder til hverandre, sier to av legene som arbeider i Helseplattformen.

 • 24.10.2017 St. Olavs hospital
  – Gir mulighet til å se ønskene visuelt

  Fra tirsdag 31. oktober til og med fredag 3. november har ansatte og andre muligheten til å se Helseplattformen i plakatutstilling. Her er ønskene og kravene til den nye løsningen presentert gjennom pasientforløp og fagemner.

 • 12.10.2017
  Dialog med tre leverandører

  Helseplattformen har fullført evalueringen av leverandørenes første tilbud. Tre leverandører inviteres med videre i dialog.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.