Helseplattformen

Helseplattformen
- én journal for hele helsetjenesten i Midt-Norge


Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Selskapet innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i hele  Midt-Norge. For første gang skal det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister.

Journalen skal sette pasienten i sentrum på alle nivå i helsetjenesten.

Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge regional utprøvings-arena for det nasjonale målbildet "Én innbygger - én journal". Arbeidet som gjøres her er et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Alle kommuner i Midt-Norge er med i programmet gjennom opsjonsavtaler.

Nyheter om Helseplattformen

 • Foto av linikksjef Gilda S. Opland
  25.06.2020
  HMN LAB gikk live på St. Olavs hospital

  Rett før Koronaviruset kom og Norge stengte ned, tok St. Olavs hospital i bruk sitt nye laboratoriesystem. Innføringen ble krevende, men førte til at et stort volum av tester kunne håndteres akkurat da det trengtes som mest.

 • 12.11.2019
  Nyttig dypdykk i to veldig viktige temaer

  Regional brukerkonferanse 2019 fordypet seg i Helseplattformen og i brukermedvirkning i forskning. Stort engasjement fra deltakere fra hele regionen

 • 28.10.2019
  Helseplattformen lanserer egne nettsider

  Helseplattformen AS lanserte i dag egne nettsider. De nye sidene vil samle all informasjon om selskapet, prosjektet og produktet Helseplattformen

 • Bilde av brukere
  12.09.2019
  Ønsker brukerpanel for oppsett av Helseplattformen

  Brukermedvirkning blir sentralt i arbeidet med Helseplattformen. Onsdag møttes brukerrepresentanter fra hele regionen for å finne ut hvordan det kan løses.

 • Grethe Aasved
  13.06.2019
  Pasientens journal

  Innføring av Helseplattformen var en av mine motivasjoner for å si ja til direktørstillingen ved St. Olavs hospital, skriver Grethe Aasved, administrerende direktør ved St. Olavs hospital.

 • Torbjørn Aas
  13.06.2019
  Viktig kvalitetsløft

  Helseplattformen er etter min vurdering det største kvalitetsprosjektet som gjennomføres i Helse Midt-Norge noen gang, skriver Torbjørn Aas, administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag.

 • Helge Garåsen
  13.06.2019
  Det gode samhandlingsverktøyet

  Helsetjenesten er overmoden for å få et nytt verktøy, skriver Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd, Trondheim kommune.

 • 13.06.2019
  Vil gje betre pasientbehandling

  Med ein ny og felles pasientjournal vil befolkninga i Midt-Norge få betre og tryggare helsetenester enn dei har i dag, skriver Torstein Hole, fagdirektør i Helse Møre og Romsdal.

 • 21.05.2019
  Bytter ut den gamle «bensinbilen» med splitter ny Tesla

  Laboratoriene er hjertet i sykehusene. Når de snart får nytt laboratoriedatasystem, vil hjertet jobbe enda mer effektivt – og bane vei for innføringen av Helseplattformen.

 • Portrettbilde av Stig Slørdahl.
  16.05.2019
  Lagspill og banehalvdeler

  Det er seks år siden et samlet Storting sluttet opp om Helseplattformen. Stortingsmeldingen ga utgangspunkt for et arbeid som har pågått i Helse Midt-Norge siden.

 • Portrettbilde av Snorre Ness
  16.05.2019
  Bedre helsetjeneste – pasientenes helsetjenester

  Helseplattformen er ikke noe mål i seg selv. Helseplattformen er et program eller et virkemiddel for kontinuerlig endring og forbedring av helsetjenester for pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge.

 • Viser forsiden til magasinet.
  15.05.2019
  Ny utgave av Magasinet HELSE - om Helseplattformen. Les det på web nå

  Helseplattformen er et lagspill mellom kommuner, fastleger og sykehus. Hele den nye utgaven av Magasinet HELSE handler om nettopp dette. Bla i den digitale utgaven nedenfor.

 • 14.03.2019
  Et kvalitetsløft for hele helsetjenesten

  Helse Midt-Norge RHF signerer neste uke avtale med Epic om ny felles elektronisk pasientjournal for helsetjenesten i Midt-Norge. Rammen er på 2,9 milliarder kroner for anskaffelse og innføring av journalløsningen for spesialisthelsetjenesten.

 • 01.02.2019
  Anskaffelsen inn i siste runde

  Helseplattformen er et vesentlig virkemiddel for å gi en sømløs, helhetlig helsetjeneste. Programmet er tema i HMN-styret fredag.

 • 08.10.2018
  Finansiering av Helseplattformen

  Forslag til Statsbudsjett 2019 legger grunnlaget for finansiering av Helseplattformen i Midt-Norge. 575 mill. er satt av til lån og tilskudd for felles journalløsning for spesialisthelsetjeneste, kommuner og fastleger.

 • 30.05.2018
  Fortsetter dialogprosessen med Epic

  Helseplattformen fortsetter dialogen med Epic om å levere løsningen for en felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge.


Fant du det du lette etter?