Helseplattformen

- én journal for hele helsetjenesten i Midt-Norge

Helseplattformen skal  innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i hele  Midt-Norge. Journalen skal følge pasienten i alle møter med helsetjenesten.

Det er første gang det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge utprøvingsregion for det nasjonale målbildet «Én innbygger - én journal».

Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.

Siste nytt om utviklingen i prosjektet finner du under «Nyheter» lenger ned på denne siden.

Nyheter

 • 07.10.2019
  Nytt styre i aksjeselskapet

  7. oktober 2019 ble det i generalforsamling utnevnt nytt styre til Helseplattformen AS. Ny styreleder er Håkon Einar Grimstad.

 • 07.10.2019
  Utvides med radiologisk informasjonssystem

  Styret i Helseplattformen har vedtatt å innføre radiologiløsningen «Radiant» fra Epic Systems som en del av Helseplattformen.

 • 26.09.2019
  Møtes i riktig retning

  I uke 38 ble de første retningsmøtene i arbeidet med Helseplattformen holdt. Til sammen skal det i høst holdes 271 slike møter for å sikre at den nye pasientjournalløsningen planlegges og settes opp riktig i samarbeid med leverandøren.

 • 20.09.2019 Helse Nord-Trøndelag
  Ungdommen ga innspill til Helseplattformen

  Forrige helg fikk ungdomsrådet fra Helse Nord-Trøndelag anledning til å gi sine tanker og innspill for hvordan Helseplattformen kan legges til rette for ungdommen.

 • 12.09.2019
  Ønsker brukerpanel for oppsett av Helseplattformen

  Brukermedvirkning blir sentralt i arbeidet med Helseplattformen. Onsdag møttes brukerrepresentanter fra hele regionen for å finne ut hvordan det kan løses.

 • 29.08.2019
  Ja til Helseplattformen

  Bystyret i Trondheim vedtok torsdag kveld at kommunen utløser sin opsjon og går inn som eier i selskapet Helseplattformen AS. Til sammen er det snakk om en investering på rundt 388 millioner kroner. Vedtaket forutsetter statlig støtte.  

 • 23.08.2019
  Fastlegene med på laget

  Fastlegeressursene i prosjektet er nå på plass.To fastlegekontor, åtte fastleger og to helsesekretærer skal være med å utforme løsningen i Helseplattformen.

 • 21.08.2019 St. Olavs hospital
  Avspark for innføringsprosjektet

  I dag markeres starten på Helseplattformens innføringsprosjekt. Over 400 personer skal jobbe for å få en smidig oppstart av den nye elektroniske journalløsningen i Midt-Norge.

 • 16.08.2019
  Til politisk behandling

  29. august skal Helseplattformen opp som egen sak i bystyret hos Trondheim kommune. Rådmannen anbefaler at kommunen går inn som medeier i Helseplattformen AS.

 • 16.08.2019 St. Olavs hospital
  Slik blir din fremtidige journal

  Har du opplevd at du må gjenfortelle sykdomshistorien din til ulike behandlere i helsesektoren? Dette slipper du når vi innfører Helseplattformen i 2021.

 • 21.06.2019
  Sakspapirer til styremøte

  Sakspapirer til styremøtet i Helseplattformen AS 26. juni, er nå tilgjengelige i styreadminstrasjonen.

 • 19.06.2019 Helse Møre og Romsdal
  Tilset i fire sentrale roller i arbeidet med Helseplattformen

  Henrik Erdal, klinikksjef for kvinner, barn og ungdom, blir fagleg leiar for innføringa av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal og går inn i stillinga frå 1. august

 • 14.06.2019
  – Målet er å lære hvordan folk jobber

  Gjennom uke 23 var flere Epic-ansatte i Trondheim for å lære ytterligere om det midtnorske helsevesenet. Det skal gi best mulig grunnlag for utviklingen og oppsettet av det nye journalsystemet i Midt-Norge.

 • 13.06.2019
  Pasientens journal

  Innføring av Helseplattformen var en av mine motivasjoner for å si ja til direktørstillingen ved St. Olavs hospital, skriver Grethe Aasved, administrerende direktør ved St. Olavs hospital.

 • 13.06.2019
  Viktig kvalitetsløft

  Helseplattformen er etter min vurdering det største kvalitetsprosjektet som gjennomføres i Helse Midt-Norge noen gang, skriver Torbjørn Aas, administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag.

 • 13.06.2019
  Det gode samhandlingsverktøyet

  Helsetjenesten er overmoden for å få et nytt verktøy, skriver Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd, Trondheim kommune.

 • 13.06.2019
  Vil gje betre pasientbehandling

  Med ein ny og felles pasientjournal vil befolkninga i Midt-Norge få betre og tryggare helsetenester enn dei har i dag, skriver Torstein Hole, fagdirektør i Helse Møre og Romsdal.

 • 04.06.2019
  Sikkerhetsavtale signert med IBM

  3. juni ble kontrakten om identitets- og tilgangsstyring signert for Helseplattformen. Det setter et foreløpig punktum for ett års arbeid med denne anskaffelsen.

 • 27.05.2019
  En praktisk visjonær

  Hun har loset første fase av Helseplattformen trygt i havn, men da kontrakten ble signert og feiret 20. mars var direktør Torbjørg Vanvik forlengst igang med å planlegge innføringsprosjektet.

 • 24.05.2019
  Kontrakt tildelt for tilgangsstyring

  Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å tildele kontrakt på løsning for identitets- og tilgangsstyring (IAM) for Helseplattformen til International Business Machines AS (IBM).

 • 24.05.2019
  Får endelig en plass ved bordet

  Hun har selv jobbet som fastlege i 25 år og vet hvor skoen trykker. Nå håper kommuneoverlegen i Trondheim at en kombinasjon av forelskelse og fristelse skal lokke fastlegene til Helseplattformen. Og en bedre arbeidshverdag.

 • 23.05.2019
  Stor gevinst for fastlegene

  Han er kanskje ikke helt som andre fastleger. Men at Helseplattformen vil gjøre hverdagen lettere for alle hans kolleger, det er Bjarne Storset (67) overbevist om.

 • 22.05.2019
  – Vil du at noe skal endres, må du også bidra selv

  Først var han skeptisk, så ble han nysgjerrig. Så bestemte overlege Kurt Krogh seg for å bli med og lage det arbeidsverktøyet han selv lenge har etterlyst.

 • 21.05.2019
  Bytter ut den gamle «bensinbilen» med splitter ny Tesla

  Laboratoriene er hjertet i sykehusene. Når de snart får nytt laboratoriedatasystem, vil hjertet jobbe enda mer effektivt – og bane vei for innføringen av Helseplattformen.

 • 20.05.2019
  Alle spiller sammen for Iqras helse

  Når Iqra (7) legger seg i senga si hjemme på Fossegrenda har hun alltid en sykepleier hos seg hele natten. Det krever et tett og velsmurt samarbeid mellom kommunen, sykehuset og hjemmet.

 • 16.05.2019
  Lagspill og banehalvdeler

  Det er seks år siden et samlet Storting sluttet opp om Helseplattformen. Stortingsmeldingen ga utgangspunkt for et arbeid som har pågått i Helse Midt-Norge siden.

 • 16.05.2019
  Bedre helsetjeneste – pasientenes helsetjenester

  Helseplattformen er ikke noe mål i seg selv. Helseplattformen er et program eller et virkemiddel for kontinuerlig endring og forbedring av helsetjenester for pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge.

 • 15.05.2019
  Ny utgave av Magasinet HELSE - om Helseplattformen. Les det på web nå

  Helseplattformen er et lagspill mellom kommuner, fastleger og sykehus. Hele den nye utgaven av Magasinet HELSE handler om nettopp dette. Bla i den digitale utgaven nedenfor.

 • 14.05.2019
  Åpner for samarbeid med Yale og London

  Hva er fellesnevneren for Yale Medicine i USA, London University College Hospital og St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim? Når Helseplattformen kommer hit, bruker alle samme journalløsning fra Epic. Dette åpner for samarbei...

 • 08.05.2019
  Endringer i Helseplattformens styre

  Anne-Marie Barane er ny styreleder i Helseplattformen AS etter at Nils Kvernmo har bedt seg løst fra vervet.

 • 30.04.2019
  Epic får innsikt i kommunal saksbehandling

  Fem utviklere fra Epic har vært på studiebesøk i Trondheim for å lære mer om den kommunale delen av helsetjenesten.

 • 24.04.2019 St. Olavs hospital
  Per Olav Østbyhaug blir assisterende fagdirektør

  Stillingen tillegges hovedansvar for innføring av Helseplattformen på St. Olavs hospital. 

 • 20.03.2019
  Signerte kontrakten om ny pasientjournal

  Helseplattformen og Epic Systems Corporation inngikk onsdag kontrakt om levering av en felles løsning for pasientjournal til hele helsetjenesten i Midt-Norge. En mangeårig prosess er dermed over og en ny fase begynner.

 • 14.03.2019
  Et kvalitetsløft for hele helsetjenesten

  Helse Midt-Norge RHF signerer neste uke avtale med Epic om ny felles elektronisk pasientjournal for helsetjenesten i Midt-Norge. Rammen er på 2,9 milliarder kroner for anskaffelse og innføring av journalløsningen for spesialisthelsetjenesten.

 • 04.03.2019
  Aksjeselskap opprettet

  Fredag 1. mars ble Helseplattformen AS etablert og styret hadde sitt første møte. Torbjørg Vanvik ble engasjert som administrerende direktør for selskapet.

 • 08.02.2019
  Vedtok tildeling av kontrakt om Helseplattformen

  Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å tildele kontrakt om anskaffelse av ny pasientjournal til Epic Systems Corporation. Vedtaket ble fattet etter en grundig gjennomgang av anskaffelsen i styremøtet fredag.

 • 08.02.2019
  Helseplattformen blir aksjeselskap

  Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok fredag å opprette aksjeselskapet Helseplattformen AS. Selskapet eies ved oppstarten av Helse Midt-Norge, men det legges til rette for at flere eiere kan bli aktuelt.

 • 01.02.2019
  Anskaffelsen inn i siste runde

  Helseplattformen er et vesentlig virkemiddel for å gi en sømløs, helhetlig helsetjeneste. Programmet er tema i HMN-styret fredag.

 • 16.01.2019
  Journaler og begrepsoversikt

  Det finnes mange begreper rundt journaler i helsevesenet. Direktoratet for e-helse har laget en oppklarende oversikt.

 • 09.01.2019
  Felles journalløsninger kort forklart

  Systemlandskapet i helse- og omsorgssektoren er i dag fragmentert. Se Hallvard Lærum, fagansvarlig klinisk IKT, forklare hvorfor vi bør tenke felles løsninger når vi har felles utfordringer.

 • 09.01.2019 St. Olavs hospital
  Toppmoderne IKT-lab flytter hit

  Denne brakkeriggen huser snart en av Norges mest moderne IKT-laber. Lokalene skal blant annet legge til rette for at klinikere kan være med på utformingen av Helseplattformen. 

 • 20.12.2018
  Anskaffelsen nærmer seg målstreken

  2018 har vært et begivenhetsrikt år for Helseplattformen. Nå er det endelige tilbudet fra gjenværende leverandør inne, og etter planen skrives kontrakt i løpet av de første månedene av 2019.

 • 20.12.2018
  Endelig tilbud mottatt

  Helseplattformen har mottatt endelig tilbud fra leverandøren Epic.

 • 28.11.2018
  Helseplattformen tema for InnoMeds møteplass

  Innovasjonsmuligheter i tilknytning til Helseplattformen er tema når Sintef InnoMed arrangerer «møteplass» torsdag 29. november. InnoMeds møteplasser er skapt for å stimulere til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren. 

 • 15.11.2018
  Endelig konkurransegrunnlag for Helseplattformen

  Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok endelig konkurransegrunnlag for Helseplattformen i dagens styremøte. En ny milepæl er dermed passert for anskaffelsen av journalløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

 • 30.10.2018
  Store forventninger

  «Vi skal endre helsetjenesten» er blitt et gjennomgangstema når det gjelder Helseplattformen for Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. Hva mener han med det?

 • 22.10.2018
  Unikt samarbeid gjør Helseplattformen mulig

  Et unikt samarbeid mellom kommuner og sykehus i Midt-Norge gjør Helseplattformen mulig.

 • 16.10.2018
  Skal finne flaskehalser og tidstyver

  Unødvendig telefonkø, dobbeltføring og systemer som ikke snakker sammen. Det er noe av det de ansatte håper forsvinner når det nye journalsystemet Helseplattformen kommer på plass.

 • 15.10.2018
  Bedre innsikt – bedre helse

  Overlegen, fastlegen og sykepleierne er skjønt enige: Helseplattformen blir et etterlengtet evolusjonært sprang – både for ansatte og for pasientene.

 • 11.10.2018
  Les Magasinet Helse

  Mye innhold om Helseplattformen i Magasinet Helse, som utgis av Helse Midt-Norge. Her kan du lese den digitale versjonen.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.