Helseplattformen

Helseplattformen
- én journal for hele helsetjenesten i Midt-Norge


Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Selskapet innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i hele  Midt-Norge. For første gang skal det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister.

Journalen skal sette pasienten i sentrum på alle nivå i helsetjenesten.

Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge regional utprøvings-arena for det nasjonale målbildet "Én innbygger - én journal". Arbeidet som gjøres her er et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Alle kommuner i Midt-Norge er med i programmet gjennom opsjonsavtaler.


Aktuelt

Nyttig dypdykk i to veldig viktige temaerhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/nyttig-dypdykk-i-to-veldig-viktige-temaerNyttig dypdykk i to veldig viktige temaerRegional brukerkonferanse 2019 fordypet seg i Helseplattformen og i brukermedvirkning i forskning. Stort engasjement fra deltakere fra hele regionen <img alt="" src="/PublishingImages/Nyhetsbilder/2019/DSC_3198.JPG" style="BORDER:0px solid;" />12.11.2019 17:23:11
Helseplattformen lanserer egne nettsiderhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/helseplattformen-lanserer-egne-nettsiderHelseplattformen lanserer egne nettsiderHelseplattformen AS lanserte i dag egne nettsider. De nye sidene vil samle all informasjon om selskapet, prosjektet og produktet Helseplattformen <img alt="" src="/PublishingImages/Nyhetsbilder/2019/Helseplattformen-forside.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />28.10.2019 10:29:38
Nytt styre i aksjeselskapethttps://helse-midt.no/nyheter/2019/nytt-styre-i-aksjeselskapetNytt styre i aksjeselskapet7. oktober 2019 ble det i generalforsamling utnevnt nytt styre til Helseplattformen AS. Ny styreleder er Håkon Einar Grimstad.<img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/hakon-grimstad.jpg" style="BORDER:0px solid;" />07.10.2019 12:21:46
Utvides med radiologisk informasjonssystemhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/utvides-med-radiologisk-informasjonssystemUtvides med radiologisk informasjonssystemStyret i Helseplattformen har vedtatt å innføre radiologiløsningen «Radiant» fra Epic Systems som en del av Helseplattformen.<img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/HP_logo_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />07.10.2019 08:27:24
Møtes i riktig retninghttps://helse-midt.no/nyheter/2019/motes-i-riktig-retningMøtes i riktig retningI uke 38 ble de første retningsmøtene i arbeidet med Helseplattformen holdt. Til sammen skal det i høst holdes 271 slike møter for å sikre at den nye pasientjournalløsningen planlegges og settes opp riktig i samarbeid med leverandøren.<img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/Retningsmøter_05.jpg" style="BORDER:0px solid;" />26.09.2019 06:53:27
Ønsker brukerpanel for oppsett av Helseplattformenhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/onsker-brukerpanel-for-oppsett-av-helseplattformenØnsker brukerpanel for oppsett av HelseplattformenBrukermedvirkning blir sentralt i arbeidet med Helseplattformen. Onsdag møttes brukerrepresentanter fra hele regionen for å finne ut hvordan det kan løses. 12.09.2019 16:17:20
Ja til Helseplattformenhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/ja-til-helseplattformenJa til HelseplattformenBystyret i Trondheim vedtok torsdag kveld at kommunen utløser sin opsjon og går inn som eier i selskapet Helseplattformen AS. Til sammen er det snakk om en investering på rundt 388 millioner kroner. Vedtaket forutsetter statlig støtte.   <img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/bystyret.jpg" style="BORDER:0px solid;" />29.08.2019 17:11:54
Fastlegene med på lagethttps://helse-midt.no/nyheter/2019/fastlegene-med-pa-lagetFastlegene med på lagetFastlegeressursene i prosjektet er nå på plass.To fastlegekontor, åtte fastleger og to helsesekretærer skal være med å utforme løsningen i Helseplattformen. <img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/Kick%20off_fastleger_03.jpg" style="BORDER:0px solid;" />23.08.2019 06:35:06
Til politisk behandlinghttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/til-politisk-behandlingTil politisk behandling29. august skal Helseplattformen opp som egen sak i bystyret hos Trondheim kommune. Rådmannen anbefaler at kommunen går inn som medeier i Helseplattformen AS.<img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/Helge%20Garåsen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />16.08.2019 11:26:38
Sakspapirer til styremøtehttps://helse-midt.no/nyheter/2019/sakspapirer-til-styremoteSakspapirer til styremøteSakspapirer til styremøtet i Helseplattformen AS 26. juni, er nå tilgjengelige i styreadminstrasjonen.<img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/Barane_Anne_Marie.jpg" style="BORDER:0px solid;" />21.06.2019 08:39:42
– Målet er å lære hvordan folk jobberhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/-malet-er-a-lere-hvordan-folk-jobber– Målet er å lære hvordan folk jobberGjennom uke 23 var flere Epic-ansatte i Trondheim for å lære ytterligere om det midtnorske helsevesenet. Det skal gi best mulig grunnlag for utviklingen og oppsettet av det nye journalsystemet i Midt-Norge.<img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/Site%20visit_StOlav_03.jpg" style="BORDER:0px solid;" />14.06.2019 06:05:00
Pasientens journalhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/pasientens-journalPasientens journalInnføring av Helseplattformen var en av mine motivasjoner for å si ja til direktørstillingen ved St. Olavs hospital, skriver Grethe Aasved, administrerende direktør ved St. Olavs hospital.<img alt="Grethe Aasved" src="/PublishingImages/Nyhetsbilder/2019/HM_Direkrotmote_Stjordal_2.JPG" style="BORDER:0px solid;" />13.06.2019 10:12:01
Viktig kvalitetsløfthttps://helse-midt.no/nyheter/2019/viktig-kvalitetsloftViktig kvalitetsløftHelseplattformen er etter min vurdering det største kvalitetsprosjektet som gjennomføres i Helse Midt-Norge noen gang, skriver Torbjørn Aas, administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag.<img alt="Torbjørn Aas" src="/PublishingImages/Nyhetsbilder/2019/HM_Direkrotmote_Stjordal_3.JPG" style="BORDER:0px solid;" />13.06.2019 10:00:50
Det gode samhandlingsverktøyethttps://helse-midt.no/nyheter/2019/det-gode-samhandlingsverktoyetDet gode samhandlingsverktøyetHelsetjenesten er overmoden for å få et nytt verktøy, skriver Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd, Trondheim kommune.<img alt="Helge Garåsen" src="/PublishingImages/Nyhetsbilder/2019/Helge%20Garåsen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />13.06.2019 09:49:17
Vil gje betre pasientbehandlinghttps://helse-midt.no/nyheter/2019/vil-gje-betre-pasientbehandlingVil gje betre pasientbehandlingMed ein ny og felles pasientjournal vil befolkninga i Midt-Norge få betre og tryggare helsetenester enn dei har i dag, skriver Torstein Hole, fagdirektør i Helse Møre og Romsdal.<img alt="" src="/PublishingImages/Nyhetsbilder/2019/hole%20torstein.jpg" style="BORDER:0px solid;" />13.06.2019 09:38:21
Sikkerhetsavtale signert med IBMhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/sikkerhetsavtale-signert-med-ibmSikkerhetsavtale signert med IBM3. juni ble kontrakten om identitets- og tilgangsstyring signert for Helseplattformen. Det setter et foreløpig punktum for ett års arbeid med denne anskaffelsen. <img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/IAM_signering_02.jpg" style="BORDER:0px solid;" />04.06.2019 13:35:21
En praktisk visjonærhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/en-praktisk-visjonerEn praktisk visjonærHun har loset første fase av Helseplattformen trygt i havn, men da kontrakten ble signert og feiret 20. mars var direktør Torbjørg Vanvik forlengst igang med å planlegge innføringsprosjektet.<img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/torbjorg_vanvik__2_B.jpg" style="BORDER:0px solid;" />27.05.2019 10:47:20
Kontrakt tildelt for tilgangsstyringhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/kontrakt-tildelt-for-tilgangsstyringKontrakt tildelt for tilgangsstyringStyret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å tildele kontrakt på løsning for identitets- og tilgangsstyring (IAM) for Helseplattformen til International Business Machines AS (IBM).<img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/HMN_styremøte_feb_2019_05.jpg" style="BORDER:0px solid;" />24.05.2019 09:09:20
Får endelig en plass ved bordethttps://helse-midt.no/nyheter/2019/far-endelig-en-plass-ved-bordetFår endelig en plass ved bordetHun har selv jobbet som fastlege i 25 år og vet hvor skoen trykker. Nå håper kommuneoverlegen i Trondheim at en kombinasjon av forelskelse og fristelse skal lokke fastlegene til Helseplattformen. Og en bedre arbeidshverdag.<img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/HEMN_Stor_Liten__12.JPG" style="BORDER:0px solid;" />24.05.2019 08:56:24
Stor gevinst for fastlegenehttps://helse-midt.no/nyheter/2019/stor-gevinst-for-fastlegeneStor gevinst for fastlegeneHan er kanskje ikke helt som andre fastleger. Men at Helseplattformen vil gjøre hverdagen lettere for alle hans kolleger, det er Bjarne Storset (67) overbevist om.<img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/HEMN_Stor_Liten__3_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />23.05.2019 08:26:37
– Vil du at noe skal endres, må du også bidra selvhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/-vil-du-at-noe-skal-endres-ma-du-ogsa-bidra-selv– Vil du at noe skal endres, må du også bidra selvFørst var han skeptisk, så ble han nysgjerrig. Så bestemte overlege Kurt Krogh seg for å bli med og lage det arbeidsverktøyet han selv lenge har etterlyst.<img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/HP_KURT_02.jpg" style="BORDER:0px solid;" />22.05.2019 06:55:27
Bytter ut den gamle «bensinbilen» med splitter ny Teslahttps://helse-midt.no/nyheter/2019/bytter-ut-den-gamle-bensinbilen-med-splitter-ny-teslaBytter ut den gamle «bensinbilen» med splitter ny TeslaLaboratoriene er hjertet i sykehusene. Når de snart får nytt laboratoriedatasystem, vil hjertet jobbe enda mer effektivt – og bane vei for innføringen av Helseplattformen.21.05.2019 10:45:24
Alle spiller sammen for Iqras helsehttps://helse-midt.no/nyheter/2019/alle-spiller-sammen-for-iqras-helseAlle spiller sammen for Iqras helseNår Iqra (7) legger seg i senga si hjemme på Fossegrenda har hun alltid en sykepleier hos seg hele natten. Det krever et tett og velsmurt samarbeid mellom kommunen, sykehuset og hjemmet.<img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/HM_IKRA_STOLAV.JPG" style="BORDER:0px solid;" />20.05.2019 06:50:49
Lagspill og banehalvdelerhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/lagspill-og-banehalvdelerLagspill og banehalvdelerDet er seks år siden et samlet Storting sluttet opp om Helseplattformen. Stortingsmeldingen ga utgangspunkt for et arbeid som har pågått i Helse Midt-Norge siden.<img alt="Portrettbilde av Stig Slørdahl." src="/PublishingImages/Nyhetsbilder/2019/HM_Direkrotmote_Stjordal.JPG" style="BORDER:0px solid;" />16.05.2019 10:52:26
Bedre helsetjeneste – pasientenes helsetjenesterhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/bedre-helsetjeneste-pasientenes-helsetjenesterBedre helsetjeneste – pasientenes helsetjenesterHelseplattformen er ikke noe mål i seg selv. Helseplattformen er et program eller et virkemiddel for kontinuerlig endring og forbedring av helsetjenester for pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge.<img alt="Portrettbilde av Snorre Ness" src="/PublishingImages/Nyhetsbilder/2019/snorre_ness__3.JPG" style="BORDER:0px solid;" />16.05.2019 09:28:01
Ny utgave av Magasinet HELSE - om Helseplattformen. Les det på web nåhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/ny-utgave-av-magasinet-helse-om-helseplattformen-les-det-pa-web-naNy utgave av Magasinet HELSE - om Helseplattformen. Les det på web nåHelseplattformen er et lagspill mellom kommuner, fastleger og sykehus. Hele den nye utgaven av Magasinet HELSE handler om nettopp dette. Bla i den digitale utgaven nedenfor.15.05.2019 13:42:19
Åpner for samarbeid med Yale og Londonhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/apner-for-samarbeid-med-yale-og-londonÅpner for samarbeid med Yale og LondonHva er fellesnevneren for Yale Medicine i USA, London University College Hospital og St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim? Når Helseplattformen kommer hit, bruker alle samme journalløsning fra Epic. Dette åpner for samarbei...<img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/Yale_Epic_seminar_01.jpg" style="BORDER:0px solid;" />14.05.2019 10:30:21
Endringer i Helseplattformens styrehttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/endringer-i-helseplattformens-styreEndringer i Helseplattformens styreAnne-Marie Barane er ny styreleder i Helseplattformen AS etter at Nils Kvernmo har bedt seg løst fra vervet.<img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/Barane_Anne_Marie.jpg" style="BORDER:0px solid;" />08.05.2019 06:14:52
Epic får innsikt i kommunal saksbehandlinghttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/epic-far-innsikt-i-kommunal-saksbehandlingEpic får innsikt i kommunal saksbehandlingFem utviklere fra Epic har vært på studiebesøk i Trondheim for å lære mer om den kommunale delen av helsetjenesten.<img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/Epic_kommunebesøk%20(2).jpg" style="BORDER:0px solid;" />30.04.2019 07:24:55
Signerte kontrakten om ny pasientjournalhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/signerte-kontrakten-om-ny-pasientjournalSignerte kontrakten om ny pasientjournalHelseplattformen og Epic Systems Corporation inngikk onsdag kontrakt om levering av en felles løsning for pasientjournal til hele helsetjenesten i Midt-Norge. En mangeårig prosess er dermed over og en ny fase begynner. <img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/Kontraktsignering_01.jpg" style="BORDER:0px solid;" />20.03.2019 15:33:37
Et kvalitetsløft for hele helsetjenesten https://helse-midt.no/nyheter/2019/et-kvalitetsloft-for-hele-helsetjenesten-Et kvalitetsløft for hele helsetjenesten Helse Midt-Norge RHF signerer neste uke avtale med Epic om ny felles elektronisk pasientjournal for helsetjenesten i Midt-Norge. Rammen er på 2,9 milliarder kroner for anskaffelse og innføring av journalløsningen for spesialisthelsetjenesten.<img alt="" src="/PublishingImages/Temabilder/Bilde-til-nettsider-utsnitt%20med%20logo.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />14.03.2019 13:01:34
Aksjeselskap opprettethttps://helse-midt.no/nyheter/2019/aksjeselskap-opprettetAksjeselskap opprettetFredag 1. mars ble Helseplattformen AS etablert og styret hadde sitt første møte. Torbjørg Vanvik ble engasjert som administrerende direktør for selskapet.<img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/torbjørg_vanvik_ny_bredde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />04.03.2019 08:42:36
Vedtok tildeling av kontrakt om Helseplattformenhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/vedtok-tildeling-av-kontrakt-om-helseplattformenVedtok tildeling av kontrakt om HelseplattformenStyret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å tildele kontrakt om anskaffelse av ny pasientjournal til Epic Systems Corporation. Vedtaket ble fattet etter en grundig gjennomgang av anskaffelsen i styremøtet fredag.<img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/HMN_styremøte_feb_2019_05.jpg" style="BORDER:0px solid;" />08.02.2019 14:31:18
Helseplattformen blir aksjeselskaphttps://helse-midt.no/nyheter/2019/helseplattformen-blir-aksjeselskapHelseplattformen blir aksjeselskapStyret i Helse Midt-Norge RHF vedtok fredag å opprette aksjeselskapet Helseplattformen AS. Selskapet eies ved oppstarten av Helse Midt-Norge, men det legges til rette for at flere eiere kan bli aktuelt.<img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/HMN_styremøte_feb_2019_10.jpg" style="BORDER:0px solid;" />08.02.2019 14:30:58
Anskaffelsen inn i siste rundehttps://helse-midt.no/nyheter/2019/anskaffelsen-inn-i-siste-rundeAnskaffelsen inn i siste rundeHelseplattformen er et vesentlig virkemiddel for å gi en sømløs, helhetlig helsetjeneste. Programmet er tema i HMN-styret fredag.<img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/IMAG0611.jpg" style="BORDER:0px solid;" />01.02.2019 13:35:27
Journaler og begrepsoversikthttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/journaler-og-begrepsoversiktJournaler og begrepsoversiktDet finnes mange begreper rundt journaler i helsevesenet. Direktoratet for e-helse har laget en oppklarende oversikt. <img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/Direktoratet_for_e-helse_hovedlogo_RGB_farge.jpg" style="BORDER:0px solid;" />16.01.2019 08:34:10
Felles journalløsninger kort forklarthttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/felles-journallosninger-kort-forklartFelles journalløsninger kort forklartSystemlandskapet i helse- og omsorgssektoren er i dag fragmentert. Se Hallvard Lærum, fagansvarlig klinisk IKT, forklare hvorfor vi bør tenke felles løsninger når vi har felles utfordringer. <img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/Ehelse_video.JPG" style="BORDER:0px solid;" />09.01.2019 11:19:59
Anskaffelsen nærmer seg målstrekenhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/anskaffelsen-nermer-seg-malstrekenAnskaffelsen nærmer seg målstreken2018 har vært et begivenhetsrikt år for Helseplattformen. Nå er det endelige tilbudet fra gjenværende leverandør inne, og etter planen skrives kontrakt i løpet av de første månedene av 2019. <img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/COLOURBOX35658983.jpg" style="BORDER:0px solid;" />20.12.2018 12:03:31
Endelig tilbud mottatthttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/endelig-tilbud-mottattEndelig tilbud mottattHelseplattformen har mottatt endelig tilbud fra leverandøren Epic. <img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/Endelig_tilbud_01.jpg" style="BORDER:0px solid;" />20.12.2018 07:49:38
Helseplattformen tema for InnoMeds møteplasshttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/helseplattformen-tema-for-innomeds-moteplassHelseplattformen tema for InnoMeds møteplassInnovasjonsmuligheter i tilknytning til Helseplattformen er tema når Sintef InnoMed arrangerer «møteplass» torsdag 29. november. InnoMeds møteplasser er skapt for å stimulere til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren.  <img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/Innomed.JPG" style="BORDER:0px solid;" />28.11.2018 08:14:46
Endelig konkurransegrunnlag for Helseplattformenhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/endelig-konkurransegrunnlag-for-helseplattformenEndelig konkurransegrunnlag for HelseplattformenStyret i Helse Midt-Norge RHF vedtok endelig konkurransegrunnlag for Helseplattformen i dagens styremøte. En ny milepæl er dermed passert for anskaffelsen av journalløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge. 15.11.2018 12:55:25
Store forventningerhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/store-forventningerStore forventninger«Vi skal endre helsetjenesten» er blitt et gjennomgangstema når det gjelder Helseplattformen for Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. Hva mener han med det? <img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/Stig_Slordal__3.jpg" style="BORDER:0px solid;" />30.10.2018 09:29:07
Unikt samarbeid gjør Helseplattformen mulighttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/visjonen-om-n-felles-journal-blir-virkelighet-i-midt-norgeUnikt samarbeid gjør Helseplattformen muligEt unikt samarbeid mellom kommuner og sykehus i Midt-Norge gjør Helseplattformen mulig.<img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/torbjørg_vanvik_ny__2_nytt.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />21.10.2018 22:00:00
Skal finne flaskehalser og tidstyverhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/skal-finne-flaskehalser-og-tidstyverSkal finne flaskehalser og tidstyverUnødvendig telefonkø, dobbeltføring og systemer som ikke snakker sammen. Det er noe av det de ansatte håper forsvinner når det nye journalsystemet Helseplattformen kommer på plass. <img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/Magasinet_worksshop_helseplatformen__6_B.jpg" style="BORDER:0px solid;" />16.10.2018 11:48:41
Bedre innsikt – bedre helsehttps://helse-midt.no/nyheter/2018/bedre-innsikt-bedre-helseBedre innsikt – bedre helseOverlegen, fastlegen og sykepleierne er skjønt enige: Helseplattformen blir et etterlengtet evolusjonært sprang – både for ansatte og for pasientene. <img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/Magasinet_Hage_Fuglesang.jpg" style="BORDER:0px solid;" />15.10.2018 11:55:02
Les Magasinet Helsehttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/les-magasinet-helseLes Magasinet HelseMye innhold om Helseplattformen i Magasinet Helse, som utgis av Helse Midt-Norge. Her kan du lese den digitale versjonen.<img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/magasinet%20Helse%202018.JPG?RenditionID=6" width="272" style="BORDER:0px solid;" />11.10.2018 10:28:55
Få nyheter fra Helseplattformenhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/fa-nyheter-fra-helseplattformenFå nyheter fra HelseplattformenHelseplattformen går etter hvert over i en ny fase, der muligheten for å dele informasjon øker. Følg utviklingen i prosjektet ved å melde deg på vårt nyhetsbrev. 10.10.2018 12:20:43
Hovedtema på Hemit-konferansenhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/hovedtema-pa-hemit-konferansenHovedtema på Hemit-konferansenHelseplattformen settes i fokus på Hemit-konferansen 2019, som arrangeres torsdag 19. september på Scandic Lerkendal.<img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/torbjørg_vanvik_ny__2_nytt.jpg" style="BORDER:0px solid;" />09.10.2018 08:28:23
Tre selskaper vil levere tilgangsstyringhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/tre-selskaper-vil-levere-tilgangsstyringTre selskaper vil levere tilgangsstyringTre leverandører vil delta i konkurransen om å levere komponent for tilgangsstyring til Helseplattformen. – Det er flott at vi får tilbud fra tre gode leverandører, det sikrer oss tilgang til de beste løsningene og den beste leveransen, sie...<img alt="" src="/seksjon/Helseplattformen/PublishingImages/IAM_tilbudsåpning_01.jpg" style="BORDER:0px solid;" />08.10.2018 12:41:40
Finansiering av Helseplattformenhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/finansiering-av-helseplattformenFinansiering av HelseplattformenForslag til Statsbudsjett 2019 legger grunnlaget for finansiering av Helseplattformen i Midt-Norge. 575 mill. er satt av til lån og tilskudd for felles journalløsning for spesialisthelsetjeneste, kommuner og fastleger.<img align="left" alt="" src="/PublishingImages/Helseplattformen/Hemit_Bent_Høie_01.jpg?RenditionID=6" width="272" style="BORDER:0px solid;" />08.10.2018 10:23:36

Fant du det du lette etter?