Høring

Utkastet til regional utviklingsplan for Helse Midt Norge RHF har vært ute på høring og det har kommet inn 29 høringssuttalelser. Nedenfor kan du lese høringssvarene i sin helhet.


​​Høringsfrist var 1.november 2022

Høringssvarene gir i stor grad tilslutning til beskrivelse av drivere og veivalg. Det har òg kommet innspill til forbedringer og ulike synspunkt aktørane ønsker å fremme ut i fra sine ståsteder. Prosjektet jobbar videre med innspillene, og oppdaterer utviklingsplanen fram til saksfremlegg og vedtak i styremøtet 15. desember 2022. 

Illustrasjonsfoto pdf
Høringsutkast regional utviklingsplan.pdf

pdf
Høringsbrev.pdf

pdf
Høringsinstanser.pdf


Har du spørsmål om høringen?

Ta kontakt på e-post:  sverre.midthjell@helse-midt.no

Høringssvar

Høringssvar blir publisert fortløpende under​

​​Fant du det du lette etter?