Vårt oppdrag

På lag med deg for din helse

Alt om vårt oppdrag

 • Ambulanse i Midt-Norge

  Helse Midt-Norge RHF har ansvar for regionens ambulansetjeneste som også kalles prehospitale tjenester. Tjenestene i Midt-Norge er en del av sykehusforetakene. 

 • Bakgrunn for Helseplattformen

  Arbeidet med Helseplattformen kan strekkes tilbake til 2012, da det i styremøte ble bestemt at Helse Midt-Norge skal anskaffe nytt journalsystem.

 • Behandling i utlandet

  Pasienter som ikke kan få behandling i Norge, har på visse vilkår rett til behandling i utlandet etter Pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 2-1b, 5.ledd.

 • Fristbrudd

  Her finner du informasjon om arbeidet med å fjerne fristbrudd.

 • Helse Midt-Norge: Hva har vi gjort?

  Du finner informasjon om resultater og utvikling av helsetjenesten i mange forskjellige kilder. Hvert år lages det årsrapporter og årlig melding om spesialisthelsetjenesten - og i løpet av året lages det regelmessig statusrapporter som legg...

 • Information in English

  Helseplattformen: A new electronic health record solution for all levels of the health sector in Central Norway

 • Integration-/conversion analyst Bridges

  Helseplattformen is establishing a common electronic health record (EHR) for all levels of health care in Central Norway (Midt-Norge) – hospitals, municipalities, GPs and private specialists.

 • Konkurransegrunnlag

  Helseplattformen sendte i februar 2017 ut konkurransegrunnlaget for anskaffelse av fremtidens PAS/EPJ-system til de fem leverandørene som ble pre-kvalifisert til å delta i konkurransen. Innen fristen 3. mai 2017 leverte fire av disse sine t...

 • Kreftomsorg

 • Kunngjøringer og sentrale dokumenter

 • Nyhetsbrev

  Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Helseplattformen?

 • Ofte stilte spørsmål

  Lurer du på noe om Helseplattformen?

 • Organisering av Helseplattformen

  Helseplattformen er organisert som et program. Programmet har per juni 2018 ett pågående prosjekt, det er anskaffelsesprosjektet. 

 • Poliklinisk aktivitet

  Antallet polikliniske konsultasjoner har økt kraftig de siste årene. Her finner du informasjon om utviklingen i Midt-Norge.

 • Presse

 • Prosjekter

 • Prosjektrapport rehabilitering

 • Regional Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

  Regional Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (RKE) sørger for å koordinere tjenester til de som trenger det.

 • Resultater

  Her er en samling av noen utvalgte resultater som viser utvikling og hva vi har oppnådd i Helse Midt-Norge.

 • Tegneserie

 • Ventetid

  Her finner du informasjon om utvikling i ventetid i Helse Midt-Norge.

 • Vurderingsinstanser rus

  Her finner du en oversikt over vurderingsinstanser innen rusbehandling i Helse Midt-Norge. Dersom situasjonen er livstruende kontaktes sykehus på tlf 113.

 • Økonomi

  Her finner  du informasjon om det økonomiske resultatet vårt.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.