Vårt oppdrag

På lag med deg for din helse

Alt om vårt oppdrag

 • Ambulanse i Midt-Norge

  Helse Midt-Norge RHF har ansvar for regionens ambulansetjeneste som også kalles prehospitale tjenester. Tjenestene i Midt-Norge er en del av sykehusforetakene. 

 • Behandling i utlandet

  Pasienter som ikke kan få behandling i Norge, har på visse vilkår rett til behandling i utlandet etter Pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 2-1b, 5.ledd.

 • Fristbrudd

  Her finner du informasjon om arbeidet med å fjerne fristbrudd.

 • Helse Midt-Norge: Hva har vi gjort?

  Du finner informasjon om resultater og utvikling av helsetjenesten i mange forskjellige kilder. Hvert år lages det årsrapporter og årlig melding om spesialisthelsetjenesten - og i løpet av året lages det regelmessig statusrapporter som legg...

 • Information in English

  Helseplattformen: A new electronic health record solution for all levels of the health sector in Central Norway

 • Integration-/conversion analyst Bridges

  Helseplattformen is establishing a common electronic health record (EHR) for all levels of health care in Central Norway (Midt-Norge) – hospitals, municipalities, GPs and private specialists.

 • Konkurransegrunnlag

  Helseplattformen sendte i februar 2017 ut konkurransegrunnlaget for anskaffelse av fremtidens PAS/EPJ-system til de fem leverandørene som ble pre-kvalifisert til å delta i konkurransen. Innen fristen 3. mai 2017 leverte fire av disse sine t...

 • Kreftomsorg

 • Kunngjøringer og sentrale dokumenter

 • Nyhetsbrev

  Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Helseplattformen?

 • Ofte stilte spørsmål

  Lurer du på noe om Helseplattformen?

 • Organisering av Helseplattformen

  Helseplattformen er organisert som et program. Programmet har per juni 2018 ett pågående prosjekt, det er anskaffelsesprosjektet. 

 • Poliklinisk aktivitet

  Antallet polikliniske konsultasjoner har økt kraftig de siste årene. Her finner du informasjon om utviklingen i Midt-Norge.

 • Presse

 • Prosjekter

 • Prosjektrapport rehabilitering

 • Regional Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

  Regional Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (RKE) sørger for å koordinere tjenester til de som trenger det.

 • Resultater

  Her er en samling av noen utvalgte resultater som viser utvikling og hva vi har oppnådd i Helse Midt-Norge.

 • Tegneserie

 • Ventetid

  Her finner du informasjon om utvikling i ventetid i Helse Midt-Norge.

 • Vurderingsinstanser rus

  Her finner du en oversikt over vurderingsinstanser innen rusbehandling i Helse Midt-Norge. Dersom situasjonen er livstruende kontaktes sykehus på tlf 113.

 • Økonomi

  Her finner  du informasjon om det økonomiske resultatet vårt.

Fant du det du lette etter?