Om oss

 

Vi sørger for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge.

Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.
 

Om Helse Midt-Norge RHF

Norge er delt i fire helseregioner. I hver helseregion er det et regionalt helseforetak. Vi sørger for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester. Staten eier de regionale helseforetakene.
Helse Midt -Norge RHF har ansvar for sykehustjenester til befolkningen i Møre og Romsdal, Nord - Trøndelag og Sør Trøndelag. I tillegg driver vi Sykehusapotekene i Midt-Norge og Hemit som er IT avdelingen i Helse-Midt-Norge.

Behandlingssteder

Våre behandlingssteder

 

 

Samhandling

 

Samhandling

Styret

Styret

 


 

 

Nøkkeltall

Alt om nøkkeltall

Mål og strategier

Vi er igang med strategi 2030 som skal støtte opp underpasientens helsetjeneste og nasjonal helse- og sykehusplan.

Strategi 2030

Alt om mål og strategier

Årsrapport og styringsdokumenter

Styringsdokumenter Helse Midt-Norge

 

Budsjett

Helse Midt-Norges samlede budsjett er på 20 mrd. kroner i 2016.

Rammen for de tre store sykehusforetakene i regionen er slik:

  • Helse Møre og Romsdal HF 5,9 mrd
  • Helse Nord-Trøndelag HF 3,0 mrd
  • St. Olavs Hospital HF 9,3 mrd

Profilhåndbok

Profil