Om oss

 

Vi sørger for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge.

Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.
 

Om Helse Midt-Norge RHF

Norge er delt i fire helseregioner. I hver helseregion er det et regionalt helseforetak. Vi sørger for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester. Staten eier de regionale helseforetakene.
Helse Midt -Norge RHF har ansvar for sykehustjenester til befolkningen i Møre og Romsdal, Nord - Trøndelag og Sør Trøndelag. I tillegg driver vi Sykehusapotekene i Midt-Norge og Hemit som er IT avdelingen i Helse-Midt-Norge.
Selve driften av sykehustjenestene og apotekene gjøres av helseforetakene våre:
St. Olavs hospital HFHelse Møre og Romsdal HFHelse Nord-Trøndelag HFSykehusapotekene i Midt-Norge HF

Behandlingssteder

Våre behandlingssteder

 

 

Samhandling

 

Samhandling

Styret

Styret

 


 

 

Nøkkeltall

Alt om nøkkeltall

Mål og strategier

Vi er igang med strategi 2030 som skal støtte opp underpasientens helsetjeneste og nasjonal helse- og sykehusplan.

Strategi 2030

Alt om mål og strategier

Årsrapport og styringsdokumenter

Styringsdokumenter Helse Midt-Norge

 

Budsjett

Helse Midt-Norges samlede budsjett er på 20 mrd. kroner i 2016.

Rammen for de tre store sykehusforetakene i regionen er slik:

  • Helse Møre og Romsdal HF 5,9 mrd
  • Helse Nord-Trøndelag HF 3,0 mrd
  • St. Olavs Hospital HF 9,3 mrd

Profilhåndbok

Profil