Kreftomsorg

​1.januar 2015 ble det innført pakkeforløp for kreft. Formålet med pakkeforløp er at kreftpasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Pakkeforløp kreft

Kreftklinikker

St. Olavs Hospital

Helse Møre og Romsdal

Regional kreftplan

Regional kreftplan Helse Midt-Norge RHF 2011-2020

Nyttige lenker

Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Kreftforeningen

Fant du det du lette etter?