Resultater

Her er en samling av noen utvalgte resultater som viser utvikling og hva vi har oppnådd i Helse Midt-Norge.

  • Fristbrudd

  • Poliklinisk aktivitet

    Antallet polikliniske konsultasjoner har økt kraftig de siste årene. Her finner du informasjon om utviklingen i Midt-Norge.

  • Ventetid

  • Økonomi

    Her finner  du informasjon om det økonomiske resultatet vårt.