Utlyser forprosjektmidler og arrangerer søkerworkshop

Det er nå mulig å søke midler fra Pilot Helse, en ordning som skal støtte ambisiøse og krevende innovasjonsløp. 19. mai arrangeres søkerworkshop.

Forskere på lab.
Foto: Colourbox
Det er Pilot Helse som utlyser forprosjektmidler.

Pilot Helse er et samarbeid mellom Forskningsrådet, de regionale helseforetakene (RHF-ene), Kommunesektorens organisasjon og SIVA.


I forbindelse med utlysningen arrangeres en søkerworkshop der målet er å gi potensielle søkere og samarbeidspartnere de beste forutsetningene for å søke om midler i Pilot Helse-ordningen.

Workshopen arrangeres digitalt den 19. mai kl. 09.00-12.00.

Les mer og meld deg på her (NB! Påmeldingsfrist 17. mai (13. mai for pitching)) 

Målet for prosjektene som får støtte fra Pilot Helse er å utvikle gode løsninger som når raskere ut til pasienter og innbyggere, og samtidig styrker vekstkraften i nytt og eksisterende næringsliv. Løsningene må være innovative, bidra til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og kunne rette seg mot et internasjonalt marked.

Målet med forprosjektene skal være å utvikle et hovedprosjekt som er godt forankret hos samarbeidspartnerne og brukerne. I forprosjektene skal man også identifisere eller avklare behovene og kartlegge framtidige muligheter for implementering.

Workshopen vil legge til rette for nye samarbeidskonstellasjoner og matchmaking, spesielt med bruker-/pasientorganisasjoner. Et gjennomgående kjennetegn på prosjektene som fikk støtte fra Pilot Helse i 2021 var at de hadde etablert brede konsortier med samarbeid på tvers av flere sektorer og tjenestenivå (offentlig/privat/forskningsorganisasjoner/brukerorganisasjoner).​