Foretaksmøte i Helse Møre og Romsdal

Fredag 28. oktober ble det gjennomført foretaksmøte i Helse Møre og Romsdal HF. 

Uklart bilde av folk i et møte
Foto: Colourbox

Møtet var en oppfølging av oppdrag Helse Midt-Norge RHF fikk i sitt foretaksmøte fredag 21. oktober 2022.

Her finner du protokoll fra foretaksmøtet