Profil

Profilhåndboken gir informasjon om helseforetakenes grafiske profil.

De fire regionale helseforetakene er selvstendige organisasjoner, men også medlemmer i samme familie.

Profilen er laget for helsetjenestens administrative nivå. Logoen er basert på en ide om navigasjon og styring, der de fem elementene har likeverdig plass. I logoen gjenkjennes korsformen, som er det mest brukte symbolet for helse og pleie.

Profilhåndbok, revidert 2011

Logoer for alle våre helseforetak

Tilhørighet

Helseforetakene er ikke aktører i et marked, hvor profil kan bety gevinst eller tap. Likevel er profil viktig. Ved å bruke elementene i denne profilen slik det er anvist, vil helseforetakene signalisere ryddighet, estetisk kvalitet og tilhørighet til "familien".

Oppdragsgiver

Helse- og omsorgsdepartementet har stått som oppdragsgiver for utviklingen av profilen i forbindelse med etableringen av helseforetakene høsten 2001. Håndboken vil ikke gi svar på alle spørsmål om profilbruk, men den legger noen rammer og gir noen føringer.

Varemerkebeskyttet

Logoen er varemerkebeskyttet, slik at vi kan unngå kopiering og misbruk fra andre aktører.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.