Miljøpolitikk

Helse Midt-Norge RHF skal kontinuerlig forbedre sine miljøprestasjoner, og være i forkant i forhold til nye myndighetskrav.

​Helse Midt-Norge RHF skal i vår daglige drift bidra til en bærekraftig utvikling og kontinuerlig redusere vår påvirkning på det ytre miljø.

Våre leverandører, kunder og samarbeidspartnere skal kjenne til vår miljøprofil.

Prosedyre

Vi overholder gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet, og arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene på det ytre miljø fra vår egen virksomhet og tjenestene vi leverer. Miljøavvik rapporteres og tiltak blir hurtig iverksatt.

Hensikt

Prosedyren beskriver Helse Midt-Norge RHF sin miljøpolitikk.

Omfang

Denne prosedyren omfatter alle ansatte ved Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal

Ansvar

Administrerende direktør er ansvarlig for miljøpolitikken til Helse Midt-Norge RHF og for at miljømål utarbeides på bakgrunn av den

Godkjenning

Miljøpolitikken til Helse Midt-Norge RHF ble behandlet på ledermøte 29.5.2012 og godkjent som en del av prosjektoppdraget som beskrevet ovenfor.

Fant du det du lette etter?