Regional innføring av Helseplattformen

Helse Midt-Norge RHF etablerer et regionalt innføringsprosjekt for å koordinere innføring i helseforetakene og sikre planlagt fremdrift for utrulling i 2022 og 2023. 


Illustrasjonsbilde


Opprinnelig skulle både Trondheim kommune og St. Olavs hospital ta i bruk Helseplattformen 7. mai 2022. St. Olavs hospital valgte å utsette sin innføring av ny felles pasientjournal, mens Trondheim kommune tok i bruk Helseplattformen som planlagt. 

Slik er det nye innføringsløpet lagt opp:


  • 12. november 2022:  St. Olavs hospital og kommunene Røros, Os, Holtålen, Indre Fosen, Ørland og Åfjord

  • 11. februar 2023: Helse Nord-Trøndelag og kommunene Levanger og Verdal

  • 29. april 2023: Helse Møre og Romsdal og Ålesund - og eventuelt flere kommuner i Møre og Romsdal. 


​​​Organisering​

For å koordinere arbeidet med innføring er det etablert en styringsgruppe som består av øverste ledelse i virksomhetene samt konserntillitsvalgte. Styringsgruppa skal vedta en felles regional plan for innføring med konkrete milepæler og sikre fremdrift i tråd med felles regional plan. I tillegg er det opprettet en operativ styringsgruppe som består av innføringslederne for helseforetakene og Helseplattformen og vil bli ledet av det regionale helseforetaket.​

Aktuelt

Fant du det du lette etter?