For deg som skal søke midler til utdanningsprosjekter

Hvert år lyser Helse Midt-Norge ut midler til utdanningsprosjekter. Her finner du informasjon om utlysningen og tilbud om workshop i søknadsskriving.

​Utlysn​ing av midler for å styrke kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudier for 2023

Helse Midt-Norge RHF lyser ut midler til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier, utvikle praksisstudiene og/eller bidra til innovative og alternative muligheter for gjennomføring av praksis.

Det kan søkes om inntil kr. 2 million per prosjekt. Prosjektperioden er for 1-3 år med oppstart i 2023.

Søknadsfrist var 1. desember 2022. Tildeling vedtas av Samarbeidsorganet i februar 2023.

Fullstendig utlysningstekst og retningslinjer knyttet til utlysningen finner du her:

Utlysning av utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF for 2023

Spørsmål til utlysningen kan rettes til sekratariatet for Samarbeidsorganet på samarbeidsorganet@helse-midt.no

​​Skjema for lederforankring

​​​Prosjektene det søkes midler til skal ha likestilt samarbeid mellom helseforetak og univeresitet/høgskole. Det er krav om at søknaden skal være forankret på ledernivå ved de samarbeidende institusjonene, ved klinikksjef og instituttleder. 

Benytt følgende forankringsskjema som legges ved søknaden.​​

Workshop i søknadsskriving

Det tilbys en digital workshop på Zoom for søkere på utlysningen av midler for å styrke kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudier.

På workshopen får søkere mulighet til å diskutere hva som forventes i søknaden og å diskutere forståelsen av innholdet i de ulike punktene i utlysningen. 

Det er PLUS, Senter for pedagogikk, læring og undervisning ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, som gir workshopen ved professor og leder Hilde Grimstad og seniorrådgiver ved utdanningsseksjonen, Siri Elisabeth Haug.Fant du det du lette etter?