Vurderingsinstanser rus

Her finner du en oversikt over vurderingsinstanser innen rusbehandling i Helse Midt-Norge. Dersom situasjonen er livstruende kontaktes sykehus på tlf 113.

​Vurderingsinstanser

Helse Møre og Romsdal

 • Rusteamet i Volda,
  Kløvertunvegen 1, 6100 Volda, tlf: 70 05 85 60
 • Rusteamet i Ålesund,
  6026 Ålesund, tlf: 70 16 73 00
 • Ålesund Behandlingssenter,
  Vestmoa 27, 6018 Ålesund, tlf: 70 17 13 00
 • Rusteamet i Molde,
  Bj. Bjørnsonsvei 45-47, 6412 Molde, tlf: 71 12 29 00
 • Rusteamet i Kristiansund,
  Hermann Døhlens veg 1, 6508 Kristiansund, tlf: 71 12 33 35

St. Olavs hospital

 • Psykiatrisk ungdomsteam (PUT),
  Klostergata 46, tlf: 73 53 90 00
 • Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin,
  Klostergata 46, tlf. 06800

Helse Nord-Trøndelag

 • Avdeling for rusrelatert psykiatri,
  7600 Levanger, tlf: 74 09 86 00
 • Avdeling for rusrelatert psykiatri,
  7800 Namsos, tlf: 74 21 54 00

Unntak:


 • Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering ved opiatavhengighet skal være utarbeidet gjennom et samarbeid mellom pasient, NAV/sosialtjeneste og fastlege og sendes på egen mal til: Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin St. Olavs hospital avd. poliklinikk for rus, avhengighet og LAR, postboks 654 sentrum, 7406 Trondheim, Tlf: 73 86 28 30.

 Henvisning til LAR.pdf

 

 • Ved vedvarende/alvorlig rusmiddelmisbruk kan fastlege, kommunal oppfølgingsansvarlig eller pasient/pårørende ta kontakt med våre klinikker.
 •  For behandling uten eget samtykke (tvang) fremmer NAV/sosialtjenesten sak til Fylkesnemnda for NAV/sosiale saker.

Dersom situasjonen er livstruende kontaktes sykehus på tlf 113

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.