Kurser ansatte i prosjektledelse

I høst arrangerer Hemit kurs i prosjektledelse for prosjektledere ved helseforetakene i Midt-Norge. Kursene holdes i Trondheim, Levanger og Ålesund, og interessen er stor.

illustrasjonsfoto
Jon Gausdal, prosjektkoordinator Virksomhetsutvikling og Astrid Bjørgum, gruppeleder Virksomhetsutvikling Hemit

Derfor arrangerer Hemit kurs

Det er økende behov for kompetanse innen prosjektledelse i helseforetakene. Det er også ønskelig å gjøre metodikken for prosjektledelse i Helse Midt-Norge mer kjent i helseforetakene. Fagdirektørene har derfor forespurt Hemit om å sette opp kurs i prosjektledelse for helseforetakene.


Dette lærer kursdeltakerne mer om

Målet med kurset er at deltakerne skal bli tryggere i jobben som prosjektleder, bli kjent med og ta i bruk prosjektmetodikken til Helse Midt-Norge og dele erfaringer med andre prosjektledere i regionen.
Kurset som gir deltakerne grunnleggende innføring i prosjektmetodikk og –ledelse, og gir et godt grunnlag for en eventuell sertifisering i PRINCE2 (anerkjent prosjektledermetodikk). Kurset består av en grunnmodul og et antall web-baserte tilleggsmoduler.

- Å få tildelt oppgave som prosjektleder vil for mange føles som å bli kastet ut på dypt vann, sier Jon Gausdal, prosjektkoordinator Virksomhetsutvikling  i Hemit.- Med et kurs vil det bli klarere hva som forventes av deg, hvem du bør kunne spille på og hvilke hjelpemidler som fins. Og du vil treffe andre prosjektledere i samme situasjon som deg selv, som du kan utveksle erfaringer med både under kurset og senere, avslutter Gausdal.


Læringsmål

  • Få grunnleggende innføring i Helse Midt-Norge sin prosjektmetodikk (basert på PRINCE2), og hvordan du kan bruke metodikken for å planlegge og gjennomføre prosjekter
  • Vite hvilke hjelpemidler du som prosjektleder kan dra nytte av
  • Bli bevisst på hvordan du etablerer et godt samarbeid med styringsgruppa og prosjekteier
  • Forstå hvordan du skal bruke prosjektmetodikken i din rolle som prosjektleder
  • Bli bevisst på suksesskriterier for vellykket gjennomføring av prosjekt


Kursansvarlig hos Hemit

Kursansvarlig og kursholder er prosjektkoordinator, Jon Gausdal i Hemit. Jon har mange års erfaring som prosjektleder og har stor kunnskap og interesse for prosjektlederfaget. Han har også holdt interne prosjektdeltakerkurs for oss i Hemit.