Strategi 2030

Vår ambisjon:
FREMRAGENDE HELSETJENESTE

Fire strategiske mål:

Vi skaper pasientenes helsetjeneste

Befolkningens behov er styrende for hvordan vi utvikler oss. Pasienter og pårørende deltar aktivt i beslutninger om egen behandling og utvikling av helsetjenesten.

Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse

Ansatte og organisasjon utvikler og tar i bruk ny kunnskap og teknologi. Kort vei fra kunnskap til forbedret praksis.

Vi rekrutterer, utvikler og beholder kompetent personell

Ansattes kompetanse er pasientenes trygghet for god kvalitet. Rett kompetanse møter pasientene i hele forløpet. Vi tar vår del av ansvaret for utdanning.

Vi er gode lagspillere

Vi tenker helhet og samhandling. Laget består av alle aktører som bidrar i helsetjenesten. Vi spiller hverandre gode og utnytter hverandres fortrinn.

.

Med Strategi 2030 som grunnpilar skal vi skape en fremragende helsetjeneste. Denne ambisjonen innebærer at tjenestene våre er:

  • Likeverdige
  • Helhetlige
  • Ansvarlige

Strategi 2030 gir føringer for utvikling og prioriteringer i Helse Midt-Norge og skal konkretiseres gjennom arbeid med utviklingsplaner og andre fagplaner. Arbeidet skal preges av åpenhet og involvering.

Strategi 2030 i kortversjon

Bakgrunnsnotat for Strategi 2030

Vedtak

Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok Strategi 2030 10. november 2016. Strategien skal skape nødvendig forutsigbarhet og trygghet for tilbudet til pasienter, medarbeidere, samarbeidsparter, samfunn og hele befolkningen.

Nyhetssak om vedtaket

Filmer om Strategi 2030

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, Stig Slørdahl, forteller essensen av Strategi 2030 i løpet av en tur i heisen. 

I filmene under tar han opp ulike temaer innen Strategi 2030 med leder i Regionalt Brukerutvalg i Midt-Norge, Snorre Ness.

Film: Strategi 2030 i heisen

 


Film: Hvordan kan vi unngå feilbehandling?

 

 

Film: Hvordan prioritere hvem som får behandling?

 

 

Film: Kan folkeskikk forbedre helsetjenesten?

 

 

Film: Hva skjer innen teknologi i helsetjenesten?

 

Høring

Høringsprosessen for Strategi 2030 er over og fristen for høringen var 30. september 2016. Alle skal ha fått mulighet til å delta på høringen. Høringsnotatet baserte seg på Nasjonal Helse- og sykehusplan, de fire temanotatene, diskusjoner og innspill knyttet til notatene. Under kan du lese oppsummering og høringssvar.

Oppsummering

Høringsbrev

Høringsnotat

Høringssvar

06-10-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Fellesnemda til Nord- og Sør-Trøndelag fylkesting.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/06-10-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Fellesnemda til Nord- og Sør-Trøndelag fylkesting.pdf06-10-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Fellesnemda til Nord- og Sør-Trøndelag fylkesting.pdf
06-10-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Volda kommune.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/06-10-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Volda kommune.pdf06-10-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Volda kommune.pdf
05-10-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Møre og Romsdal legeforening.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/05-10-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Møre og Romsdal legeforening.pdf05-10-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Møre og Romsdal legeforening.pdf
06-10-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Regionutvalg Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/06-10-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Regionutvalg Midt-Norge.pdf06-10-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Regionutvalg Midt-Norge.pdf
04-10-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra SAN i Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/04-10-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra SAN i Helse Midt-Norge.pdf04-10-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra SAN i Helse Midt-Norge.pdf
30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Høgskolen i Molde.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Høgskolen i Molde.pdf30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Høgskolen i Molde.pdf
03-10-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Styret ved St. Olavs Hospital HF.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/03-10-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Styret ved St. Olavs Hospital HF.pdf03-10-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Styret ved St. Olavs Hospital HF.pdf
30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Orkide - Nordmøre Regionråd.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Orkide - Nordmøre Regionråd.pdf30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Orkide - Nordmøre Regionråd.pdf
30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Arbeidsutvalget for Fellesnemda til Nord- og Sør-Trøndelag fylkesting.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Arbeidsutvalget for Fellesnemda til Nord- og Sør-Trøndelag fylkesting.pdf30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Arbeidsutvalget for Fellesnemda til Nord- og Sør-Trøndelag fylkesting.pdf
30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Autismeforeningen i Norge, Sør-Trøndelag fylkeslag.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Autismeforeningen i Norge, Sør-Trøndelag fylkeslag.pdf30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Autismeforeningen i Norge, Sør-Trøndelag fylkeslag.pdf
30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra NTNU, Det medisinske fakultet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra NTNU, Det medisinske fakultet.pdf30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra NTNU, Det medisinske fakultet.pdf
30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Regional Miljøfaggruppe HMN.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Regional Miljøfaggruppe HMN.pdf30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Regional Miljøfaggruppe HMN.pdf
30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Ålesund kommune.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Ålesund kommune.pdf30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Ålesund kommune.pdf
30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Helse Møre og Romsdal HF.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Helse Møre og Romsdal HF.pdf30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Helse Møre og Romsdal HF.pdf
30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Åfjord kommune.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Åfjord kommune.pdf30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Åfjord kommune.pdf
30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Brukerutvalget Helse Nord-Trøndelag.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Brukerutvalget Helse Nord-Trøndelag.pdf30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Brukerutvalget Helse Nord-Trøndelag.pdf
30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Samarbeidsorganet HMN-NTNU og HMN-Høgskolene.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Samarbeidsorganet HMN-NTNU og HMN-Høgskolene.pdf30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Samarbeidsorganet HMN-NTNU og HMN-Høgskolene.pdf
30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Klinisk etikkomité i Helse Møre og Romsdal og St. Olavs Hospital.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Klinisk etikkomité i Helse Møre og Romsdal og St. Olavs Hospital.pdf30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Klinisk etikkomité i Helse Møre og Romsdal og St. Olavs Hospital.pdf
30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Klinisk etisk komité i Helse Nord-Trøndelag HF.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Klinisk etisk komité i Helse Nord-Trøndelag HF.pdf30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Klinisk etisk komité i Helse Nord-Trøndelag HF.pdf
30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra NAAF Region Midt, Norges Astma- og allergiforbund.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra NAAF Region Midt, Norges Astma- og allergiforbund.pdf30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra NAAF Region Midt, Norges Astma- og allergiforbund.pdf
30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Frøya kommune.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Frøya kommune.pdf30-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Frøya kommune.pdf
29-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Fagforbundet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/29-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Fagforbundet.pdf29-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Fagforbundet.pdf
29-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra KS Sør-Trøndelag.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/29-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra KS Sør-Trøndelag.pdf29-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra KS Sør-Trøndelag.pdf
29-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra FFO Møre og Romsdal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/29-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra FFO Møre og Romsdal.pdf29-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra FFO Møre og Romsdal.pdf
29-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra FFO Nord-Trøndelag.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/29-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra FFO Nord-Trøndelag.pdf29-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra FFO Nord-Trøndelag.pdf
29-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Helse Nord-Trøndelag HF.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/29-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Helse Nord-Trøndelag HF.pdf29-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Helse Nord-Trøndelag HF.pdf
29-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Mental Helse Møre og Romsdal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/29-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Mental Helse Møre og Romsdal.pdf29-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Mental Helse Møre og Romsdal.pdf
29-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Ressursgruppe for opplæring av pasienter og pårørende i Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/29-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Ressursgruppe for opplæring av pasienter og pårørende i Midt-Norge.pdf29-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Ressursgruppe for opplæring av pasienter og pårørende i Midt-Norge.pdf
28-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra St. Olavs Hospital, Laboratoriemedisinsk klinikk.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/28-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra St. Olavs Hospital, Laboratoriemedisinsk klinikk.pdf28-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra St. Olavs Hospital, Laboratoriemedisinsk klinikk.pdf
28-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Molde kommune.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/28-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Molde kommune.pdf28-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Molde kommune.pdf
27-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Trondheim kommune.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/27-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Trondheim kommune.pdf27-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Trondheim kommune.pdf
27-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra KS Nord-Trøndelag.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/27-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra KS Nord-Trøndelag.pdf27-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra KS Nord-Trøndelag.pdf
23-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Sunndal kommune.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/23-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Sunndal kommune.pdf23-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Sunndal kommune.pdf
26-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Kristiansund kommune.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/26-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Kristiansund kommune.pdf26-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Kristiansund kommune.pdf
19-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Overhalla kommune.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/19-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Overhalla kommune.pdf19-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Overhalla kommune.pdf
19-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Pensjonistforbundet Møre og Romsdal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/19-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Pensjonistforbundet Møre og Romsdal.pdf19-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Pensjonistforbundet Møre og Romsdal.pdf
12-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Rådet for likestilling av funksjonshemmede.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/12-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Rådet for likestilling av funksjonshemmede.pdf12-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Rådet for likestilling av funksjonshemmede.pdf
12-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Region Namdal.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/12-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Region Namdal.pdf12-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Region Namdal.pdf
11-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra St. Olavs Hospital, Revmatologisk avdeling.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/11-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra St. Olavs Hospital, Revmatologisk avdeling.pdf11-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra St. Olavs Hospital, Revmatologisk avdeling.pdf
11-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Erik Rødevand.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/11-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Erik Rødevand.pdf11-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Erik Rødevand.pdf
08-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra NN.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/08-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra NN.pdf08-09-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra NN.pdf
05-08-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra NN.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/05-08-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra NN.pdf05-08-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra NN.pdf
09-08-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Svein Oddstøl.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/horinger/Documents/09-08-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Svein Oddstøl.pdf09-08-2016 Høringssvar Strategi 2030 fra Svein Oddstøl.pdf

 

Føringer

Strategi 2030 bygger på de nasjonale helsepolitiske føringene Storting og Regjering legger for helsetjenesten.

Nasjonal helse- og sykehusplan

Om arbeidet

Mandatet til arbeidet med strategi 2030 ble behandlet i Helse Midt-Norge sitt styre i midten av desember 2015.

Arbeidet fortsatte i 2016 med blant annet følgende temadiskusjoner i styret:

  • Ny pasientrolle – pasientenes helsetjeneste
  • De store dilemmaer i helsetjenesten
  • Arbeidskraft, kompetanse og utdanning
  • Fra fragmenterte til helhetlige tjenester

Nyhetssaker om Strategi 2030

Høring av Strategi 2030

Vedtatt høring av Strateg 2030

Temadiskusjon Strategi 2030 i styret

Pasientens helsetjeneste

Innspill til ny pasientrolle

Dilemmaer i spesialisthelsetjenesten

Innspill til bakgrunnsnotat

På samme lag for pasienten

For flere nyheter fra 2015, søk i vårt nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv (pdf 44 MB)

 

 


Strategi 2020

I 2010 behandlet styret i Helse Midt-Norge strategi 2020.  Strategien var forankret i nasjonale reformer og politikk. Oppdaterte analyser og nye nasjonale føringer har gitt utgangspunkt for arbeidet med Strategi 2030.

Strategi 2020

Fant du det du lette etter?