Konserntillitsvalgte

Det avholdes regelmessige både formelle og uformelle møter mellom tillitsvalgte, konsernverneombud og ledelsen på konsernnivå i Helse Midt-Norge.

​Møtene organiseres som felles møter mellom konserntillitsvalgte, konsernverneombud og konsernledelsen ved RHF og utgjør Arbeidsutvalget (AU).

Utover dette vil det leggs til rette for både uformelt og formelt samarbeid om regionens aktiviteter og prosjekter etter nærmere avtale mellom partene.

Her er oversikt over de konserntillitsvalgte i Helse Midt-Norge RHF:

SAN

Konserntillitsvalgt SAN: Grete Enge Garshol
Telefon: 92 49 06 58
E-post: grete.enge.garshol@helse-midt.no

SAN er en sammenslutning av flere fagforbund. NITO Norges Ingeniør og teknolog organisasjon, DNJ, Den norske Jordmorforening, NFF, Norges Farmaceutiske forening, som organiserer bioingeniører, ingeniører, radiografer, stråleterapeuter, jordmødre og farmasøyter. SAN har ca. 1100 medlemmer i Helse Midt-Norge.

Akademikerne

Konserntillitsvalgt Akademikerne: Randulf Søberg
Telefon: 971 39 078
E-post: randulf.soberg@helse-midt.no

Organisasjonen Akademikerne ble stiftet i 1997. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Akademikerne består av 13 foreninger og disse har i alt ca 187 000 medlemmer. I helsevesenet er Den norske legeforening den største foreningen, etterfulgt av Norsk psykologforening.

LO

Konserntillitsvalgt LO: Tore Brudeseth
Telefon: 900 62 074
E-post: tore.brudeseth@helse-midt.no

LO organiserer 14 ulike yrkesgrupper i Helse-Midt-Norge, og har ca 3500 medlemmer. LO har medlemmer fra de fleste yrkesgrupper i Helseregionen, men flest innen renhold, teknisk personell, merkantilt personell og hjelpepleiere.

UNIO

Konserntillitsvalgt UNIO: Ellen Wøhni
Mob: 906 56 508
E-post: ellen.wohni@helse-midt.noSt Olavs Hospital HF

UNIO organiserer 7500 sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, lærere og forskere. Sjukepleierforbundet er det største forbundet. Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med over 330 000 medlemmer

YS

Konserntillitsvalgt YS: Frank Grydeland
Mob: 930 12 090
E-post: frank.grydeland@helse-midt.no

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) organiserer rundt 1500 medlemmer i Helse Midt-Norge. YS har fleste medlemmer innen ambulansetjenesten, merkantilt personell, teknisk personell og andre yrkesgrupper innen foretaket. YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere og består av 19 forskjellige forbund, med til sammen ca 227 500 medlemmer per 1. juli 2013.

Konsernverneombud

Konsernverneombud: John Olav Berdahl
Telefon: 73 86 75 24
Mobil: 416 75 177
E-post.john.olav.berdahl@helse-midt.no