Tilbake til normal beredskap

Helse Midt-Norge RHF endrer beredskapsstatus til hvit beredskap fra og med tirsdag 29. mars. Dette vil si at vi går tilbake til normaldrift ved RHFet.