Grønn beredskap

Helse Midt-Norge RHF innfører Grønn beredskap mandag 15. november. Begrunnelsen er behov for tettere oppfølging, samhandling og rapportering fra helseforetakene når smittetallene øker i regionen.