Illustrasjonsbilde

Koronapandemien

I januar 2020 dukket et nytt virus opp i Wuhan i Kina. Viruset er svært smittsomt, og har spredt seg som en pandemi til hele verden. I Norge har helsemyndighetene innført drastiske tiltak for å begrense smitten og antall sykdomstilfeller og dødsfall. På denne siden kan du lese mer om hvordan vi i Helse Midt-Norge jobber for å holde pandemien under kontroll i vår del av landet

Grønn beredskap i Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF har nedjustert beredskapen knyttet til koronasmitte fra gul til grønn. Situasjonen følges fortsatt tett og det er iverksatt en rekke tiltak for å forebygge mot smittespredning. Framover vil langt flere bli testet for koronavirus. Våre helseforetak øker nå aktiviteten innen ordinær planlagt pasientbehandling. Samtidig har sykehusene planer klare hvis vi får en økning i antall koronasmittede pasienter som trenger sykehusinnleggelse.

Informasjon til innbyggere, pasienter og pårørende

Har du mistanke om at du er smittet?

Mer informasjon

Folkehelseinstituttet (FHI) og helsenorge.no har laget informasjonssider med fakta og råd om koronaviruset. Her ligger det også råd og rutiner som skal følges av helsetjenesten ved mistanke om utbrudd.

Folkehelseinstituttet Helsenorge.no

English information


Endringer i pasienttransport

For å forhindre smitte av koronavirus via offentlig og rekvirert transport oppfordres pasienter i størst mulig grad til å bruke egen bil til behandling. Tilleggsutgifter som parkering, bom og bilferge blir dekket.

Som følge av koronasituasjonen er tilbudet om pasienttransport redusert for en periode. Derfor er det nå opprettet en midlertid rettighetsendring for å oppmuntre flest mulig til å bruke egen bil. Dette er tiltak som også er viktige for å stille tilrettelagt transport til rådighet for de brukerne som trenger det mest i tiden fremover.

Se mer på helsenorge.no

 


Statistikk og informasjon til media

(Merk: Oppdatering skjer på ukedagene)

Koronapasienter på sykehus


Ansatte med koronafravær

På grunn av lite fravær grunnet korona, har vi sluttet å oppdatere denne tabellen fra og med uke 26.


Testing

Helt siden pandemiutbruddet har laboratoriene ved sykehusene testet personer som har vist symptomer. Sykehusene tester både prøver de har tatt selv, og prøver som blir tatt av kommunehelsetjenestene og fastlegene. 

Folkehelseinstituttet oppdaterer antall testete i hele landet ca. kl. 13 hver dag.
Folkehelseinstituttet sitt diagram finner du her

Merk: Inntil 9. mai ble alle tester i opptaksområdet til Helse Nord-Trøndelag HF analysert ved St. Olavs hospital. Etter 9. mai blir alle tester fra sykehusene i Levanger og Namsos analysert i Helse Nord-Trøndelag, mens tester fra kommunehelsetjenesten fortsatt blir analysert av St. Olavs hospital

Mediekontakt

Medievakt for Helse Midt-Norge RHF kan kontaktes på tlf. 468 86 618


Skriftlige henvendelser sendes postmottak@helse-midt.no

 


Logistikk og utstyr

Innkjøp av utstyr til sykehus og kommuner

Det er Helse Sør-Øst som har fått i oppgave å koordinere nasjonale innkjøp av smittevernutstyr og medisiner til både sykehus og kommuner.

Du finner mer informasjon på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF her

Til de som vil bidra med utstyr

Vi er takknemlige for alle henvendelser fra leverandører som tilbyr ulike produkter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Leverandører som ønsker å bidra bes henvende seg til suppliercovid19@sykehusinnkjop.no

For henvendelser rundt covid-19 og legemidler, bruk adressen avtaleforvalter.legemidler@sykehusinnkjop.no

Informasjon til leverandører

Sykehusinnkjøp har satt opp en side med ofte stilte spørsmål ift. covid-19.

Ofte stilte spørsmål fra leverandører
Fant du det du lette etter?