Illustrasjonsbilde

Koronapandemien

Koronaviruset har spredt seg som en pandemi i hele verden. På denne siden kan du lese om tiltak i Helse Midt-Norge og om hvordan vi jobber for å holde pandemien under kontroll.

Grønn beredskap i Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF følger situasjonen knyttet til koronasmitte tett. Det er iverksatt en rekke tiltak for å forebygge smittespredning. Våre helseforetak har økt aktiviteten innen ordinær planlagt pasientbehandling, samtidig som sykehusene har planer klare hvis vi får en økning i antall koronasmittede pasienter som trenger sykehusinnleggelse.

Informasjon til innbyggere, pasienter og pårørende

Har du mistanke om at du er smittet?

  • Hvis du er syk, hold deg hjemme. Les mer om smitte, symptomer og inkubasjonstid på helsenorge.no.
  • Har du symptomer som kan skyldes koronavirus? Her kan du melde fra til Folkehelseinstituttet (FHI).
  • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
  • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakt på telefon 116 117.
  • Hvis du har time hos lege eller sykehus og kjenner at du har symptomer på koronavirus skal du ikke møte opp, men ringe og avtale ny time.
  • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 eller bruke Folkehelseinstituttets chatboot her.
  • Ring 113 kun i nødsituasjoner, ikke ved spørsmål om korona.

Skal du teste deg, eller venter du på svar på test?

Hvis du har symptomer på koronasmitte skal du ta en test. Det er kommunene som organiserer testingen. Du skal ta kontakt med den kommunen du bor i for å få tatt test, men er du på reise kan du også teste deg der du er.

Når du har testet deg vil du finne resultatet på helsenorge.no. Du må logge deg inn med BankID eller annen sikker ID for å få se resultatet.

Hvis testen viser at du er smittet av koronaviruset vil du bli kontaktet av kommunens smittesporingsteam.

Mer informasjon

Folkehelseinstituttet (FHI) og helsenorge.no har informasjonssider med fakta og råd om koronaviruset. Her ligger det også råd og rutiner som skal følges av helsetjenesten ved mistanke om utbrudd.

Folkehelseinstituttet
Statistikk over muterte virus i Norge finner du på Følgende sider hos Folkehelseinstituttet (FHI):English information


Endringer i pasienttransport

For å forhindre smitte av koronavirus via offentlig og rekvirert transport oppfordres pasienter i størst mulig grad til å bruke egen bil til behandling. Tilleggsutgifter som parkering, bom og bilferge blir dekket.

Som følge av koronasituasjonen er tilbudet om pasienttransport redusert for en periode. Derfor er det nå opprettet en midlertid rettighetsendring for å oppmuntre flest mulig til å bruke egen bil. Dette er tiltak som også er viktige for å stille tilrettelagt transport til rådighet for de brukerne som trenger det mest i tiden fremover.

Se mer på helsenorge.no

Koronavaksine

Helsenorge har laget en oversiktside over en rekke spørsmål og svar i forbindelse med koronavaksiner. Denne siden finner du her:

Les mer på Helsenorges nettsider

Hos Folkehelseinstituttet (FHI) finner du mer informasjon om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge.

Les om dette på FHIs nettsider


Statistikk og informasjon til media

Koronapasienter på sykehus


Ansatte med koronafraværTesting

Helt siden pandemiutbruddet har laboratoriene ved sykehusene i vår region testet personer som har vist symptomer. Sykehusene tester både prøver de har tatt selv, og prøver som blir tatt av kommunehelsetjenestene og fastlegene. 

Folkehelseinstituttet oppdaterer antall testete i hele landet ca. kl. 13 hver dag.
Folkehelseinstituttet sitt diagram finner du her

Mediekontakt

Medievakt for Helse Midt-Norge RHF kan kontaktes på tlf. 468 86 618


Skriftlige henvendelser sendes postmottak@helse-midt.no

 


Logistikk og utstyr

Innkjøp til sykehus

Sykehusinnkjøp HF gjennomfører anskaffelser av smittevernutstyr, legemidler og øvrig utstyr til sykehusene. 

Du finner mer informasjon på nettsidene til Sykehusinnkjøp

Til de som vil bidra med utstyr

​​​Leverandører som ønsker å bidra bes henvende seg til suppliercovid19@sykehusinnkjop.no

For henvendelser rundt covid-19 og legemidler, bruk adressen avtaleforvalter.legemidler@sykehusinnkjop.no

Informasjon til leverandører

Sykehusinnkjøp har satt opp en side med ofte stilte spørsmål ift. covid-19.

Ofte stilte spørsmål fra leverandører
Fant du det du lette etter?