Pasientsikkerhetsmidler fra Helse Midt-Norge RHF

Er du ansatt i helseforetak* i Midt-Norge og ønsker å videreutvikle helsetjenesten?

Illustrasjonsbilde fra en operasjonssal
Illustrasjon

Helse Midt-Norge RHF lyser i høst ut midler til pasientsikkerhetsprosjekter i helseforetakene i regionen. Prosjektene har oppstart januar 2022 og må senest avsluttes ​innen september 2023, med en ramme på 50 000 – 300 000 kroner pr. prosjekt.

Målet med midlene er å bidra til at helsetjenesten skal videreutvikles slik at pasienter og brukere får trygg og god helsehjelp. Kommende utlysning vil prosjekter som bruker resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre prioriteres.

Prosjekter som ikke treffer disse områdene, skal være relatert til

Mer detaljert informasjon, praktisk veiledning og lenke til søknadsskjema finner du i på vår søknadsportal i SharePoint.

​Søknadsfrist: 12. november 2021

Klikk her for å komme til søknadsportalen

*Gjelder Sykehusapotekene HF, Helse Møre og Romsdal HF, Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs Hospital HF

Fant du det du lette etter?