Tildeling av pasientsikkerhetsmidler for 2023-2024

Helse Midt-Norge RHF lyste i høst ut inntil 4 mill. kroner til pasientsikkerhetsprosjekter i helseforetakene i regionen. Totalt 14 prosjekter har fått midler til bruk i 2023-2024 - se hvilke her:

Illustrasjonsbilde fra en operasjonssal
Illustrasjon
Pasientsikkerhetsprosjekter tildeling 2023
Prosjekttittel
​Klinikk
​Sum
​Helse Møre og Romsdal
Oppgaveglidning apotektekniker på sengepost - 4 pilotprosjekter fordelt på samtlige fire sykehus i regionen
​​Medisinske sengeposter i Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda

350 000 kr pr. prosjekt


​Barn og unges helseteneste i Møre og Romsdal
Klinikk for psykisk helse og rus
290 000
​Opplæring i legemiddelsamstemming for LIS1 med følgevakt av farmasøyt i sengepost
Klinikk Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal - Avdeling for kirurgi og akuttmedisin (Molde)
18 500
Pasientsentrert helsetjenesteteam for eldre skrøpelige
Klinikk Ålesund - Medisinsk avdeling
350 000
​St. Olavs Hospital


Sikre datakvalitet i registerarbeid Kvarus
​Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
350 000
Digital teknologi i formidling av behandlingsinformasjon til de eldste pasientene
​Klinikk for hjertemedisin
​350 000
​Unik enkeltsporing av kirurgisk utstyr i Helse Midt-Norge
Divisjon St. Olavs driftsservice
300 000
Helse Nord-Trøndelag

​Bedre pasientinformasjon og kompetanseheving innenfor barneanestesi
​Klinikk for kirurgi, Levanger
​150 000
​Sikker legemiddelflyt for operasjonspasienten etter innføring av HP
​Klinikk for kirurgi, Namsos
​100 000
​Dialogbasert inntak og utskriving - BUP og kommune​
​Klinikk for kvinne, barn og familie, avdeling BUP
300 000
​​Implementering av digitale verktøy til oppfølging av premature og syke nyfødte
​Klinikk for kvinne, barn og familie - Barne- og ungdomsposten, seksjon Nyfødtmedisin
350 000​

Les nyhetssak om tildelingen​.​​

Prosjektledere vil få tilsendt tildelingsbrev innen 1. januar 2023.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Fant du det du lette etter?