Pasientsikkerhetsmidler fra Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF tildeler 4 mill. kr. til pasientsikkerhetsprosjekter i regionen til bruk i 2022-2023. Vi gleder oss til å følge de 18 gode prosjektene i året som kommer og ønsker mottakerne lykke til!

Illustrasjonsbilde fra en operasjonssal
Illustrasjon
Følgende prosjekter har fått tildeling:
Pasientsikkerhetsprosjekter tildeling 2022
​Prosjekttittel

​Klinikk
​Sum
​Helse Møre og Romsdal
​Rev​​urdering av intravenøs antibiotika etter 72 timer
​​Klinikk Molde - Avd. for sengeposter og akuttmottak/Medisinsk sengepost B
​​275 000
​Morgendagens digitale omsorg
​Klinikk Ålesund - Medisinsk avdeling
​275 000 
​Barn og unges helseteneste i Møre og Romsdal
Klinikk for psykisk helse og rus
​300 000
​Pasientsikker og smidig kommunikasjon i samhandling med fremmedspråklige pasienter og pårørende
​Klinikk Ålesund -  Avd. for akutt, intensiv og operasjon, seksjon for akuttmottak
​275 000
​Digital screening før cellegift
​Klinikk Ålesund - Medisinsk avdeling og Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering
​60 000
​Sikkerhet for alle; MAP i varig struktur for læring og forebygging av uheldige hendelser.
​Klinikk for psykisk helse og rus - Psykisk helsevern for barn og unge​
​150 000
​Implementering av ny standard
​Klinikk for drift og eigedom - Avd. for kjøkken og internservice
55 000​
​Smertereg

​Klinikk Ålesund - Seksjon for anestesileger og smertepoliklinikk
​170 000
Somatisk helse og rus
​Klinikk for psykisk helse og rus
​275 000
​St. Olavs Hospital


​Kvalitetssikring av lungekreftomsorgen ved St. Olavs hospital
​Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og Orkdal medisin/ Lungemedisinsk avdeling
​275 000
​Mindre plager relatert til nevrogen tarm ved klinisk bruk av registerdata  
​Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering
​215 000
​Overtriage ved traumemottak i et pasientsikkerhetsperspektiv
​Kirurgisk klinikk - Avd. for traumatologi
​275 000
​Systematisk registering, gjennomgang av komplikasjoner og oppstart av videodemonstrasjoner på komplikasjonsmøter 
​Kirurgisk klinikk - Gastrokirurgisk avdeling
​120 000
​Økt trygghet og bedre samarbeid i akutte situasjoner
​Klinikk psykisk helsevern - akutt, eldre, barn og unge/ Avd. for barne- og ungdomspsykiatri
​300 000
​Styringsverktøy med utgangspunkt i pasientstemmen
​Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
​300 000
Helse Nord-Trøndelag

​Kartlegge arbeidsprosesser og pasientflyt (...) i en innføringsfase av nytt journalsystem i Helseplattformen
​Klinikk for kirurgi
​275 000
​SmartCrowding - Forbedret pasientsikkerhet og pasientflyt ved høy pasienttilstrømming i akuttmottaket
​Kirurgisk klinikk - Akuttmedisinsk avdeling
​275 000
​Kvalitetssikring av ventelistehåndtering
​Klinikk for kirurgi Levanger - Avd. for sengeposter, inntak, kontor og støtte
​152 000
Fant du det du lette etter?