Pasientsikkerhetsmidler fra Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF lyser årlig ut midler til pasientsikkerhetsprosjekter i regionen som skal bidra til å redusere pasientskader, forbedre pasientsikkerhetskulturen, og bygge varige strukturer for opplæring, læring etter uønskede hendelser og forebygging av pasientskader.


Illustrasjon
Illustrasjon

Prosjektene har varighet på ett år og økonomisk ramme på 50 000 – 300 000 kr, og kan tildeles ansatte i helseforetakene i Midt-Norge.

Mottakere av midler skal rapportere om status underveis i prosjektet og når det er avsluttet. Prosjektleder mottar e-post med lenke til rapporteringsskjemaet når det er tid for dette. Søknad og rapportering skjer via en elektronisk portal.

Disse fikk tildeling i 2021:
Tildeling av pasientsikkerhetsmidler for 2021 (nyhetssak)

Informasjon om kommende utlysning vil annonseres på nettsiden og i andre kanaler.

Kontaktperson HMN RHF: Maria Henningsen, tlf. 47 61 86 29

Fant du det du lette etter?