Avtalespesialister

Avtalespesialistene er selvstendige næringsdrivende som driver spesialistpraksis. De har individuelle avtaler med det regionale helseforetaket og utfører poliklinisk behandling på lik linje med sykehusenes poliklinikker.

Vi har avtaler med spesialister innen 16 fagområder, og disse er et viktig bidrag for å sørge for at pasienter får et godt poliklinisk tilbud så nært hjemsted som mulig. For å få behandling hos en avtalespesialist må du ha henvisning fra behandler som har henvisningsrett. Avtalespesialister er ikke omfattet av tildeling av rett til behandling, men skal vurdere henvisningene etter nasjonale føringer. Henvisningene blir individuelt vurdert, og dersom henvisningen vurderes som en hastesak, vil du kunne komme til behandling raskere. Du betaler vanlig egenandel som på sykehuset, men avtalespesialisten har egne takster for forbruksmateriell. Egenandel blir automatisk beregnet inn i grunnlaget for at du kan få frikort. Du finner mer om dette på helsenorge.no.

Avtaler og planer

Vi arbeider for å utvikle bruk av avtalespesialister for å kunne realisere helsepolitiske mål. Gjennom rammeavtaler med Legeforeningen og Psykologforeningen reguleres forholdet mellom det regionale helseforetaket og avtalespesialister. I tillegg er det utarbeidet egen regional handlingsplan for avtalespesialister i Midt-Norge.

Regional handlingsplan for avtalespesialister i Midt-Norge 2019 - 2021

Avtalespesialister utgjør en viktig ressurs i helseforetakenes sørge-for-ansvar, og det er en målsetting at avtalespesialistordningen skal integreres som en del av og som en aktiv ressurs i en samlet spesialisthelsetjeneste i Midt-Norge. Videre er intensjonen at avtalespesialistordningen skal benyttes på en optimal måte i et samarbeid med de lokale helseforetak, og i tråd med de strategier som til enhver tid gjelder.

Les handlingsplanen her

Pasientrettigheter ved behandling hos private avtalespesialister

Som pasient hos avtalespesialist betaler du for tjenesten etter takster som er fastsatt nasjonalt. Egenandelen er den samme som ved offentlige poliklinikker og den føres på egenandelskortet og gir grunnlag for frikort.

Du har de samme rettigheter når du undersøkes og behandles hos en avtalespesialist som når du oppsøker en offentlig poliklinikk på et sykehus. Siden avtalespesialistene er en del av spesialisthelsetjenesten, må du ha henvisning fra lege; enten en fastlege, privat spesialist eller fra lege på sykehus.

Transport og reisekostnader

Du betaler egenandel ved reiser til en avtalespesialist. Om du reiser til en avtalespesialist i en annen region, dekkes bare reise til nærmeste spesialist som kunne gitt den aktuelle tjenesten.


Nyttige lenker for avtalespesialister og fastleger

Årlig brev - 2019

Årlig brev sendes til avtalespesialistene, og skal gi en status for det arbeidet for som har vært utført i det foregående år. I tillegg skal årlig brev fremheve de områdene som Helse Midt-Norge RHF skal prioritere i 2019.

Du kan lese brevet her

Henvisninger fra fastleger til avtalespesialister

Styring og utvikling av avtalespesialistordningen

Som avtalespesialist skal du følge de regionale prosedyrene innen fagfeltet ditt.

Som avtalespesialist må du også holde deg oppdatert på nye prosedyrer og retningslinjer innen smittevern som du finner hos Regionalt kompetansesenter for smittevern (RKS)

Oversikt over godkjente høreapparater, ørepropper og tinnitusmaskerere hos Hjelpemiddeldatabasen

 

Har du spørsmål om ordningen kan du kontakte oss på e-post

Oversikt over avtalespesialister i Midt-Norge

Du kan også laste ned denne oversikten som et regneark.


 

Fant du det du lette etter?