Avtalespesialister

Avtalespesialistene er selvstendige næringsdrivende som driver spesialistpraksis. De har individuelle avtaler med det regionale helseforetaket og utfører poliklinisk behandling på lik linje med sykehusenes poliklinikker.

Vi har avtaler med spesialister innen 16 fagområder, og disse er et viktig bidrag for å sørge for at pasienter får et godt poliklinisk tilbud så nært hjemsted som mulig. For å få behandling hos en avtalespesialist må du ha henvisning fra behandler som har henvisningsrett. Avtalespesialister er ikke omfattet av tildeling av rett til behandling, men skal vurdere henvisningene etter nasjonale føringer. Henvisningene blir individuelt vurdert, og dersom henvisningen vurderes som en hastesak, vil du kunne komme til behandling raskere. Du betaler vanlig egenandel som på sykehuset, men avtalespesialisten har egne takster for forbruksmateriell. Egenandel blir automatisk beregnet inn i grunnlaget for at du kan få frikort. Du finner mer om dette på helsenorge.no.

Avtaler og planer

Vi arbeider for å utvikle bruk av avtalespesialister for å kunne realisere helsepolitiske mål. Gjennom rammeavtaler med Legeforeningen og Psykologforeningen reguleres forholdet mellom det regionale helseforetaket og avtalespesialister. I tillegg er det utarbeidet egen regional handlingsplan for avtalespesialister i Midt-Norge.

Oversikt over avtalespesialister i Midt-Norge

Du kan også laste ned denne oversikten som et regneark.


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.