Nyheter

Helse Midt-Norges nyhetsarkiv inneholder oversikt over nyheter og publikasjoner.

Abonner på nyhetsbrev

Helse Midt-Norge sender jevnlig ut nyhetsbrev på epost som du kan abonnere på:

​Helse Midt-Norge på sosiale medier

Nyhetsarkiv

Helse Midt-Norge RHF har levert nyheter siden opprettelsen i 2002. Her er vårt historiske nyhetsarkiv:

Nyheter fra 2018 (88 MB)

Nyheter fra 2017 (18 MB)

Nyheter fra 2016 (17 MB)

Nyheter fra perioden 2015 - 2012 (44 MB)

Nyheter fra perioden 2011-2007 (38 MB)

Nyheter fra perioden 2006-2002 (22 MB) (året 2005 mangler av tekniske årsaker)

Arkiv for nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge

2017 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 05 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 05 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 05 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 01 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 01 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 01 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 50 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 50 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 50 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 49 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 49 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 49 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 48 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 48 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 48 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 47 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 47 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 47 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 46 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 46 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 46 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 45 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 45 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 45 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 44 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 44 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 44 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 43 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 43 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 43 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 42 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 42 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 42 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 39 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 39 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 39 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 38 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 38 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 38 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 33 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 33 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 33 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 31 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 31 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 31 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 28 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 28 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 28 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 24 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 24 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 24 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 21 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 21 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 21 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 19 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 19 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 19 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 17 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 17 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 17 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 16 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 16 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 16 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 15 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 15 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 15 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 14 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 14 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 14 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 13 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 13 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 13 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge-2.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge-2.pdf2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge-2.pdf
2016 Uke 10 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 10 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 10 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 08 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 08 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 08 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 06 Nyhetsbrev Helse Midt-Norge-2.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 06 Nyhetsbrev Helse Midt-Norge-2.pdf2016 Uke 06 Nyhetsbrev Helse Midt-Norge-2.pdf
2016 Uke 06 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 06 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 06 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf

Arkiv for nyhetsbrev om e-helse

2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf
2015 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2015 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf2015 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf
2015 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2015 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf2015 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf


Arkiv for nyhetsbrev Helseplattformen

2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdf2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdf
2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdf2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdf


Kronikker og innlegg

Du finner et arkiv med kronikker og innlegg fra ledelsen i Helse Midt-Norge på Facebook:

Kronikker og debattinnlegg (Notater på Facebook)

Magasinet HELSE

Magasinet HELSE gis ut av Helse Midt-Norge RHF.

Magasinet lages ved behov, gjerne knyttet til aktuelle helse-tema.

Her er et arkiv med tidligere utgaver som kan leses i pdf-format.

Mag 2008-1.jpg
Mag 2007-4.jpg
Mag 2007-3.jpg
Mag 2007-2.jpg
Mag 2007-1.jpg
Mag 2006-4.jpg
Mag 2005-2.jpg
Mag 2005-1.jpg
Mag 2004-4.jpg
Mag 2004-3.jpg
Mag 2004-2.jpg
Mag 2004-1.jpg

HelseAvisa

HelseAvisa gis ut av Helse Midt-Norge RHF.

Avisa har vært distribuert som bilag til regionens dagsaviser to ganger.

Avisa er et samarbeidsprosjekt med helseforetakene i Midt-Norge.

Her finner du et arkiv der du kan lese tidligere aviser i pdf-format.

Helse Sunnmøre:

2009
HELSEavisa 2009 Helse Sunnmøre.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Sunnmøre.jpg

Helse Nordmøre og Romsdal

2009
HELSEavisa 2009 Helse Nordmøre og Romsdal.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Nordmøre og Romsdal.jpg

St. Olavs Hospital

2009
HELSEavisa 2009 St Olavs Hospital.jpg
2004
HELSEavisa 2004 St Olavs Hospital.jpg

Helse Nord-Trøndelag:

2009
HELSEavisa 2009 Helse Nord-Trøndelag.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Nord-Trøndelag.jpg

Helse-Nytt (Nyhetsbrev for perioden 2001-2010)

Helse Midt-Norge RHF utga tidligere nyhetsbrevet Helse-Nytt. Målgrupper for nyhetsbrevet var primært egne ansatte, brukerorganisasjonene, helseforetaksstyrene og primærhelsetjenesten.

HELSEnytt 2001-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2001-01.pdfHELSEnytt 2001-01.pdf
HELSEnytt 2001-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2001-02.pdfHELSEnytt 2001-02.pdf
HELSEnytt 2002-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-03.pdfHELSEnytt 2002-03.pdf
HELSEnytt 2002-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-04.pdfHELSEnytt 2002-04.pdf
HELSEnytt 2002-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-05.pdfHELSEnytt 2002-05.pdf
HELSEnytt 2002-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-06.pdfHELSEnytt 2002-06.pdf
HELSEnytt 2002-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-07.pdfHELSEnytt 2002-07.pdf
HELSEnytt 2002-08.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-08.pdfHELSEnytt 2002-08.pdf
HELSEnytt 2002-09.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-09.pdfHELSEnytt 2002-09.pdf
HELSEnytt 2002-10.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-10.pdfHELSEnytt 2002-10.pdf
HELSEnytt 2002-11.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-11.pdfHELSEnytt 2002-11.pdf
HELSEnytt 2002-12.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-12.pdfHELSEnytt 2002-12.pdf
HELSEnytt 2002-13.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-13.pdfHELSEnytt 2002-13.pdf
HELSEnytt 2003-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-01.pdfHELSEnytt 2003-01.pdf
HELSEnytt 2003-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-02.pdfHELSEnytt 2003-02.pdf
HELSEnytt 2003-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-03.pdfHELSEnytt 2003-03.pdf
HELSEnytt 2003-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-04.pdfHELSEnytt 2003-04.pdf
HELSEnytt 2003-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-05.pdfHELSEnytt 2003-05.pdf
HELSEnytt 2003-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-06.pdfHELSEnytt 2003-06.pdf
HELSEnytt 2003-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-07.pdfHELSEnytt 2003-07.pdf
HELSEnytt 2004-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-01.pdfHELSEnytt 2004-01.pdf
HELSEnytt 2004-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-02.pdfHELSEnytt 2004-02.pdf
HELSEnytt 2004-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-03.pdfHELSEnytt 2004-03.pdf
HELSEnytt 2004-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-04.pdfHELSEnytt 2004-04.pdf
Helsenytt 2004-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/Helsenytt 2004-05.pdfHelsenytt 2004-05.pdf
HELSEnytt 2004-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-06.pdfHELSEnytt 2004-06.pdf
HELSEnytt 2004-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-07.pdfHELSEnytt 2004-07.pdf
HELSEnytt 2004-08.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-08.pdfHELSEnytt 2004-08.pdf
HELSEnytt 2005-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-01.pdfHELSEnytt 2005-01.pdf
HELSEnytt 2005-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-02.pdfHELSEnytt 2005-02.pdf
HELSEnytt 2005-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-03.pdfHELSEnytt 2005-03.pdf
HELSEnytt 2006-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2006-01.pdfHELSEnytt 2006-01.pdf
HELSEnytt 2006-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2006-02.pdfHELSEnytt 2006-02.pdf
HELSEnytt 2011-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2011-01.pdfHELSEnytt 2011-01.pdfAnsvarlig utgiver

Helse Midt-Norge RHF ved vår kommunikasjonsdirektør er ansvarlig utgiver for våre magasiner, aviser, innhold på hjemmesider og sosiale kanaler.

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsstrategi

PressekontaktMagasinet HELSE 2018-01.pdf

 • 23.08.2019
  Fastlegene med på laget

  Fastlegeressursene i prosjektet er nå på plass.To fastlegekontor, åtte fastleger og to helsesekretærer skal være med å utforme løsningen i Helseplattformen.

 • 21.08.2019
  Nå er det mulig å søke om innovasjonsmidler for 2019

  Helse Midt-Norge delte ut over 16 millioner kroner i innovasjonsmidler i 2018. Nå er det igjen mulig å søke midler.

 • 16.08.2019
  Til politisk behandling

  29. august skal Helseplattformen opp som egen sak i bystyret hos Trondheim kommune. Rådmannen anbefaler at kommunen går inn som medeier i Helseplattformen AS.

 • 12.08.2019
  - Nå må våre flinke fagmiljøer gå sammen

  - CAG handler om å få de beste fagmiljøene til å samarbeide om å løse en definert helseutfordring i regionen, sier Stig A. Slørdahl og Björn Gustafsson.

 • 15.07.2019
  Informasjon om insulinpumper

  Det har blitt oppdaget en mangel i programvaren for noen insulinpumper som brukes ved behandling av diabetes.

 • 12.07.2019
  Evaluering av tilboda i sommar

  Fredag 12. juli gjekk fristen ut for å levere tilbod om å bygge akuttsjukehuset på Hjelset. Prosjektet vil no bruke sommaren til å evaluere dei innkomne tilboda.

 • 04.07.2019
  Akuttmedisinske miljøer gir innspill om samarbeid med kommuner

  Nytt konsept for samarbeid om akuttmedisinske tjenester  mellom sykehus og kommuner testes ut i Røros. Erfaringene så langt blir innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan, som skal behandles i Stortinget våren 2020. 

 • 04.07.2019
  Nå får de sanntidsinformasjon om ambulansen

  Ambulansetjenesten i Midt- Norge har installert nettbrett i sykekupeen og fører nå elektronisk ambulansejournal. Systemet gir sanntidsinformasjon inn til sykehusets akuttmottak, hvor pasienten skal leveres. Dette gjelder for hele Helse Midt-Norge.

 • 04.07.2019
  Felles retningslinje for nedkjølte pasienter

  Helse Midt-Norge innfører en felles regional faglig retningslinje for tilfeller av aksidentell hypotermi, eller behandling av nedkjølte pasienter.

 • 03.07.2019
  Når en i familien blir syk, berører det hele familien

  Hensikten med «barn som pårørende-dagen» er å synliggjøre sykehusets arbeid med barn som er pårørende, og å vise at dette er en del av helsehjelpen.

 • 26.06.2019
  - Et viktig supplement til klinisk arbeid

  Tre nye podkaster skal hjelpe LIS-legene i Norge å nå læringsmålene i felles kompetansemål (FKM). LIS-legene gir de første episodene gode skussmål.

 • 21.06.2019
  Sakspapirer til styremøte

  Sakspapirer til styremøtet i Helseplattformen AS 26. juni, er nå tilgjengelige i styreadminstrasjonen.

 • 21.06.2019
  Ny styringsstruktur med økt fokus på digitalisering og standardisering

  Styringsgruppe eHelse er endret til styringsgruppe Digitalisering og standardisering. Mandatet, som er gitt av administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, gir styringsgruppen ansvaret for digitaliserings- og standardiseringsarbeidet i...

 • 21.06.2019
  Rus og BUP tar i bruk samme system som voksenpsykiatri og somatikk

  Rus og BUP har tatt i bruk samme plattform for dokumentasjon og pasientadministrasjon som somatikk og voksenpsykiatri. Dette er i tråd med Helse Midt-Norge sin strategi om standardisering. 

 • 19.06.2019
  Innovasjonskonferanse i Trondheim

  Innovasjon, verdiskaping, tjenesteutvikling, samskaping og digitalisering er tema for InnoMed-konferansen 2019.

 • 18.06.2019
  Strammere økonomistyring

  Det er nødvendig med en strammere styring av økonomien de kommende årene, varsler økonomidirektør Anne-Marie Barane i Helse Midt-Norge RHF.

 • 18.06.2019
  Justerer opptaksområder for sykehusene

  Kommunereform og sammenslåinger fører til at Helse Midt-Norge justerer opptaksområder for lokalsykehus. Endringene som også omfatter virksomhetsoverdragelse av ambulansestasjoner blir gjort gjeldende fra nyttår 2020.

 • 18.06.2019
  Ja til brystkreftmedisin

  Pertuzumab (perjeta) fikk ja til neoadjuvant og adjuvant behandling av brystkreft, avgrenset til pasienter med lymfeknutepositiv brystkreft, i møtet til Beslutningsforum for nye metoder den 17. juni. Totalt ble sju metoder besluttet i dette møtet.

 • 14.06.2019
  – Målet er å lære hvordan folk jobber

  Gjennom uke 23 var flere Epic-ansatte i Trondheim for å lære ytterligere om det midtnorske helsevesenet. Det skal gi best mulig grunnlag for utviklingen og oppsettet av det nye journalsystemet i Midt-Norge.

 • 13.06.2019
  Pasientens journal

  Innføring av Helseplattformen var en av mine motivasjoner for å si ja til direktørstillingen ved St. Olavs hospital, skriver Grethe Aasved, administrerende direktør ved St. Olavs hospital.

 • 13.06.2019
  Viktig kvalitetsløft

  Helseplattformen er etter min vurdering det største kvalitetsprosjektet som gjennomføres i Helse Midt-Norge noen gang, skriver Torbjørn Aas, administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag.

 • 13.06.2019
  Det gode samhandlingsverktøyet

  Helsetjenesten er overmoden for å få et nytt verktøy, skriver Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd, Trondheim kommune.

 • 13.06.2019
  Vil gje betre pasientbehandling

  Med ein ny og felles pasientjournal vil befolkninga i Midt-Norge få betre og tryggare helsetenester enn dei har i dag, skriver Torstein Hole, fagdirektør i Helse Møre og Romsdal.

 • 12.06.2019
  Deler ut nesten ni millioner kroner til midtnorske brukerorganisasjoner

  For Lise Løkkeberg og CP-foreningen Trøndelag betyr pengene at de kan arrangere sommerleir på Oppdal for sine medlemmer.

 • 12.06.2019
  Sakspapirer til styremøte 18. juni

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 18. juni er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 07.06.2019
  Få hjelp til sikker innsamling og lagring av forskningsdata

  Er du forsker i Helse Midt-Norge eller ved NTNU og lurer på hvilke løsninger du trygt kan bruke til innsamling og lagring av dine helseforskningsdata? Helseforskningsportalen gir deg svaret.

 • 04.06.2019
  Sikkerhetsavtale signert med IBM

  3. juni ble kontrakten om identitets- og tilgangsstyring signert for Helseplattformen. Det setter et foreløpig punktum for ett års arbeid med denne anskaffelsen.

 • 31.05.2019
  Sykehusstreiken kan løses

  Det er sterkt beklagelig at LO og YS nå velger å streike for en pensjonsordning som går ut over det Stortinget har besluttet skal gjelde for staten, privat sektor og for sykepleierne.

 • 31.05.2019
  Midt-Norge i front for utvikling av ambulansetjenesten i Norge

  Ambulansetjenesten i Midt-Norge er den første i landet til å rulle ut elektronisk ambulansejournal til samtlige stasjoner. Les årsrapporten fra den midtnorske ambulansetjenesten her.

 • 29.05.2019
  Streik ved St. Olavs hospital fra onsdag 29. mai 2019

  Til sammen 86 personer fra LO og YS ved St. Olavs hospital er tatt ut i streik fra arbeidstidens begynnelse onsdag 29. mai 2019.

 • 27.05.2019
  Hepatitt C skal utryddes som folkehelseproblem

  Alle som er smittet med hepatitt C tilbys nå gratis behandling. Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale faglige råd, som skal hjelpe kommunene og helseforetakene i dette arbeidet.

 • 27.05.2019
  Legemiddel til Peyronies sykdom innføres

  Legemiddelet clostridium histolyticum (xiapex) til behandling av voksne menn med Peyronies sykdom fikk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder den 27. mai. Totalt ble to nye metoder besluttet i dette møtet.

 • 27.05.2019
  En praktisk visjonær

  Hun har loset første fase av Helseplattformen trygt i havn, men da kontrakten ble signert og feiret 20. mars var direktør Torbjørg Vanvik forlengst igang med å planlegge innføringsprosjektet.

 • 26.05.2019
  Utleverer diabetesutstyr

  Alle pasienter med diabetes i Midt-Norge skal nå få utlevert nødvendig utstyr i henhold til nasjonal avtale. Den nasjonale avtalen trådte i kraft den 1. mai, og diabetespasienter fikk da tilgang nye typer insulinpumper og et mer moderne mål...

 • 24.05.2019
  Kontrakt tildelt for tilgangsstyring

  Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å tildele kontrakt på løsning for identitets- og tilgangsstyring (IAM) for Helseplattformen til International Business Machines AS (IBM).

 • 24.05.2019
  Får endelig en plass ved bordet

  Hun har selv jobbet som fastlege i 25 år og vet hvor skoen trykker. Nå håper kommuneoverlegen i Trondheim at en kombinasjon av forelskelse og fristelse skal lokke fastlegene til Helseplattformen. Og en bedre arbeidshverdag.

 • 23.05.2019
  Stor gevinst for fastlegene

  Han er kanskje ikke helt som andre fastleger. Men at Helseplattformen vil gjøre hverdagen lettere for alle hans kolleger, det er Bjarne Storset (67) overbevist om.

 • 22.05.2019
  – Vil du at noe skal endres, må du også bidra selv

  Først var han skeptisk, så ble han nysgjerrig. Så bestemte overlege Kurt Krogh seg for å bli med og lage det arbeidsverktøyet han selv lenge har etterlyst.

 • 22.05.2019
  Endrer måten forskere undersøker søvn på

  En bitteliten sensor som følger søvnen din gjennom natten, uten at du legger merker til det. Xethru-radaren vil senke terskelen for kliniske søvnundersøkelser.

 • 22.05.2019
  Hever standarden på fremtidens kreftomsorg

  Å kombinere ordinær kreftbehandling med lindrende behandling, gir pasienter og pårørende bedre livskvalitet. Orkdalsmodellen kan sette en ny nasjonal og internasjonal standard for kreftomsorg.

 • 21.05.2019
  Bidrar til bedre prostatakreft-diagnostikk

  Med en ny og bedre måte å avbilde prostata på, fagfolk med kompetanse i verdensklasse og MR-guidet vevsprøvetaking, gjør forskere i Trondheim det tryggere å være prostatakreft-pasient.

 • 21.05.2019
  Økt brukermedvirkning i helseforskning

  Brukerne har fått en langt sterkere medvirkning i forskningen i spesialisthelsetjenesten viser Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten i 2018.

 • 21.05.2019
  Bytter ut den gamle «bensinbilen» med splitter ny Tesla

  Laboratoriene er hjertet i sykehusene. Når de snart får nytt laboratoriedatasystem, vil hjertet jobbe enda mer effektivt – og bane vei for innføringen av Helseplattformen.

 • 21.05.2019
  - Gjør oss rustet for fremtidens utfordringer

  Forventningene til nytt laboratoriedatasystem er skyhøye. HMN LAB vil gi et fremtidsrettet og fleksibelt system, i stand til å snakke på tvers av regionen, mener noen av dem som har bidratt inn i prosjektet.

 • 20.05.2019
  Alle spiller sammen for Iqras helse

  Når Iqra (7) legger seg i senga si hjemme på Fossegrenda har hun alltid en sykepleier hos seg hele natten. Det krever et tett og velsmurt samarbeid mellom kommunen, sykehuset og hjemmet.

 • 16.05.2019
  Sakspapirer til styremøte 23. mai

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 23. mai er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 16.05.2019
  Lagspill og banehalvdeler

  Det er seks år siden et samlet Storting sluttet opp om Helseplattformen. Stortingsmeldingen ga utgangspunkt for et arbeid som har pågått i Helse Midt-Norge siden.

 • 16.05.2019
  Bedre helsetjeneste – pasientenes helsetjenester

  Helseplattformen er ikke noe mål i seg selv. Helseplattformen er et program eller et virkemiddel for kontinuerlig endring og forbedring av helsetjenester for pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge.

 • 16.05.2019
  Enkel oversikt over timeavtaler på helsenorge.no

  Digitale innbyggertjenester (DIS) -prosjektet innfører oversikt over timeavtaler på helsenorge.no for sykehusene i Midt-Norge. Visning av timer er allerede innført for mange avdelinger i helseforetakene i Midt-Norge. Funksjon for å endre time er på vei.

 • 15.05.2019
  Ny utgave av Magasinet HELSE - om Helseplattformen. Les det på web nå

  Helseplattformen er et lagspill mellom kommuner, fastleger og sykehus. Hele den nye utgaven av Magasinet HELSE handler om nettopp dette. Bla i den digitale utgaven nedenfor.

Nyhetsutlisting

Sakspapirer til styremøte 23. maihttps://helse-midt.no/nyheter/2019/sakspapirer-til-styremote-23-maiSakspapirer til styremøte 23. maiSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 23. mai er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 16.05.2019 17:36:19
Lagspill og banehalvdelerhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/lagspill-og-banehalvdelerLagspill og banehalvdelerDet er seks år siden et samlet Storting sluttet opp om Helseplattformen. Stortingsmeldingen ga utgangspunkt for et arbeid som har pågått i Helse Midt-Norge siden.16.05.2019 10:52:26
Bedre helsetjeneste – pasientenes helsetjenesterhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/bedre-helsetjeneste-pasientenes-helsetjenesterBedre helsetjeneste – pasientenes helsetjenesterHelseplattformen er ikke noe mål i seg selv. Helseplattformen er et program eller et virkemiddel for kontinuerlig endring og forbedring av helsetjenester for pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge.16.05.2019 09:28:01
Enkel oversikt over timeavtaler på helsenorge.nohttps://helse-midt.no/nyheter/2019/enkel-oversikt-over-timeavtaler-pa-helsenorgenoEnkel oversikt over timeavtaler på helsenorge.noDigitale innbyggertjenester (DIS) -prosjektet innfører oversikt over timeavtaler på helsenorge.no for sykehusene i Midt-Norge. Visning av timer er allerede innført for mange avdelinger i helseforetakene i Midt-Norge. Funksjon for å endre time er på vei. 15.05.2019 22:00:00
Ny utgave av Magasinet HELSE - om Helseplattformen. Les det på web nåhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/ny-utgave-av-magasinet-helse-om-helseplattformen-les-det-pa-web-naNy utgave av Magasinet HELSE - om Helseplattformen. Les det på web nåHelseplattformen er et lagspill mellom kommuner, fastleger og sykehus. Hele den nye utgaven av Magasinet HELSE handler om nettopp dette. Bla i den digitale utgaven nedenfor.15.05.2019 13:42:19
Samler krefter på tvers av miljøer for å løse utfordringer i helsetjenestenhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/samler-krefter-pa-tvers-av-miljoer-for-a-lose-utfordringer-i-helsetjenestenSamler krefter på tvers av miljøer for å løse utfordringer i helsetjenestenMed Clinical Academic Groups (CAG) skal ny forskningsbasert kunnskap raskere kunne overføres til klinisk praksis – og dermed enda raskere ha effekt for pasienter og befolkning. De første tildelingene utlyses i juni.15.05.2019 09:52:25
Foreslår en styrt avvikling av Nasjonal IKT HFhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/foreslar-en-styrt-avvikling-av-nasjonal-ikt-hfForeslår en styrt avvikling av Nasjonal IKT HFDe regionale helseforetakene anbefaler å avvikle Nasjonal IKT HF, og foreslår å styrke andre samarbeidsformer for utvikling av IKT-området i spesialisthelsetjenesten.14.05.2019 21:21:09
Åpner for samarbeid med Yale og Londonhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/apner-for-samarbeid-med-yale-og-londonÅpner for samarbeid med Yale og LondonHva er fellesnevneren for Yale Medicine i USA, London University College Hospital og St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim? Når Helseplattformen kommer hit, bruker alle samme journalløsning fra Epic. Dette åpner for samarbei...14.05.2019 10:30:21
Nye styremedlemmer oppnevnthttps://helse-midt.no/nyheter/2019/nye-styremedlemmer-oppnevntNye styremedlemmer oppnevntForetaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF har mandag 13. mai oppnevnt to nye styremedlemmer for Helse Møre og Romsdal HF. Ny nestleder blir Lodve Solholm og nytt styremedlem blir Gerd Marit Langøy.13.05.2019 16:53:40
Variasjon i kvalitet i helsetjenestenhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/variasjon-i-kvalitet-i-helsetjenestenVariasjon i kvalitet i helsetjenestenVentetiden har blitt noe lenger det siste året, men i all hovedsak får pasienter den helsehjelpen de behøver til avtalt tid. Det er en del variasjon i kvalitet mellom helseforetak og regioner. Bruk av tvang øker noe i psykisk helsevern. Inn...09.05.2019 09:40:38
Endringer i Helseplattformens styrehttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/endringer-i-helseplattformens-styreEndringer i Helseplattformens styreAnne-Marie Barane er ny styreleder i Helseplattformen AS etter at Nils Kvernmo har bedt seg løst fra vervet.08.05.2019 06:14:52
Flere med på laget til felles nettløsning for spesialisthelsetjenestenhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/flere-med-pa-laget-til-felles-nettlosning-for-spesialisthelsetjenestenFlere med på laget til felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten6. mai lanserte Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus sine nye nettsider. Dermed er to nye private ideelle sykehus med driftsavtale, en del av felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten. 07.05.2019 08:44:03
Rapport om framtidens tariffavtalehttps://helse-midt.no/nyheter/2019/rapport-om-framtidens-tariffavtaleRapport om framtidens tariffavtaleHøsten 2017 inviterte de fire regionale helseforetakene Legeforeningen til å delta i et felles prosjekt for å gjennomgå viktige tema for fremtidens tariffavtale. Les rapporten her.03.05.2019 07:50:00
Tilpasser helseforetaksgrensene til nytt kommunekarthttps://helse-midt.no/nyheter/2019/tilpasser-helseforetaksgrensene-til-nytt-kommunekartTilpasser helseforetaksgrensene til nytt kommunekartNår kommuner i Midt-Norge slås sammen må helsetjenesten tilpasse seg. Helse Midt-Norge RHF legger i dag ut forslag til endringer i opptaksområdene til helseforetakene på høring. Innbyggerne får nytt lokalsykehus, men tjenestene blir i utgan...03.05.2019 07:26:10
Lyser ut regionale forskningsmidler til prosjekter i 2020https://helse-midt.no/nyheter/2019/lyser-ut-regionale-forskningsmidler-til-prosjekter-i-2020Lyser ut regionale forskningsmidler til prosjekter i 2020Samarbeidsorganet lyser ut regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter for oppstart i 2020. Søknadsfrist er 13. juni.30.04.2019 07:38:37
Epic får innsikt i kommunal saksbehandlinghttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/epic-far-innsikt-i-kommunal-saksbehandlingEpic får innsikt i kommunal saksbehandlingFem utviklere fra Epic har vært på studiebesøk i Trondheim for å lære mer om den kommunale delen av helsetjenesten.30.04.2019 07:24:55
Ja til lungekreftmedisinhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/ja-til-lungekreftmedisinJa til lungekreftmedisinPembrolizumab fikk ja i Beslutningsforum. Dessuten innføres kateterbasert lukning av foramen ovale for de som har gjennomgått kryptogent hjerneslag. 30.04.2019 06:57:32
Markerer sarkoidose-dagen over hele landethttps://helse-midt.no/nyheter/2019/markerer-sarkoidose-dagen-over-hele-landetMarkerer sarkoidose-dagen over hele landetApril er den internasjonale sarkoidose-måneden, og 30. april markeres sarkoidose-dagen på fem sykehus i Norge, blant dem på Ålesund sykehus.24.04.2019 07:53:48
Sakspapirer til styremøte 25. aprilhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/sakspapirer-til-styremote-25-aprilSakspapirer til styremøte 25. aprilSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 25. april er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.12.04.2019 07:50:15
Ber seg fritatt for styrevervhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/ber-seg-fritatt-for-styrevervBer seg fritatt for styrevervNestleder May-Helen Molvær Grimstad i styret for Helse Møre og Romsdal HF har bedt om å bli fritatt fra sitt verv. Begrunnelsen er at hun ser det som utfordrende å kombinere styrevervet med sitt arbeid som rådmann i Sykkylven kommune.08.04.2019 07:49:50
- Involver studentene tidligere i prosjektenehttps://helse-midt.no/nyheter/2019/-involver-studentene-tidligere-i-prosjektene- Involver studentene tidligere i prosjekteneSpør studentene hva som er problematisk med dagens praksis, oppfordret medisinstudent Johanne Eikeland Skage på Erfaringskonferansen onsdag.04.04.2019 10:10:36
Varierende tilbud til mor og barn i barselstidenhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/varierende-tilbud-til-mor-og-barn-i-barselstidenVarierende tilbud til mor og barn i barselstidenHelseatlas for fødselshjelp viser at kvinner i Norge får tett og god oppfølgning gjennomsvangerskap og fødsel, men at tilbudet i barselstiden varierer avhengig av hvor du bor.  03.04.2019 10:22:01
Følg Erfaringskonferansen direkte her!https://helse-midt.no/nyheter/2019/folg-erfaringskonferansen-direkte-herFølg Erfaringskonferansen direkte her!Vi streamer Erfaringskonferansen – følg alt som skjer via våre nettsider.03.04.2019 07:37:51
Vi streamer Erfaringskonferansen onsdaghttps://helse-midt.no/nyheter/2019/vi-streamer-erfaringskonferansen-onsdagVi streamer Erfaringskonferansen onsdagFølg konferansen direkte på våre nettsider.02.04.2019 09:59:34
HNT utvider tilbudet til ruspasienterhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/hnt-utvider-tilbudet-til-ruspasienterHNT utvider tilbudet til ruspasienterHelse Nord-Trøndelag utvider tilbudet til ruspasienter. Mandag ble Avdeling for rus og avhengighet med 16 døngsenger åpnet ved Sykehuset Levanger.02.04.2019 09:36:30
Signerte kontrakten om ny pasientjournalhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/signerte-kontrakten-om-ny-pasientjournalSignerte kontrakten om ny pasientjournalHelseplattformen og Epic Systems Corporation inngikk onsdag kontrakt om levering av en felles løsning for pasientjournal til hele helsetjenesten i Midt-Norge. En mangeårig prosess er dermed over og en ny fase begynner. 20.03.2019 15:33:37
Utgir rapport om samfunnsansvar i spesialisthelsetjenestenhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/utgir-rapport-om-samfunnsansvar-i-spesialisthelsetjenestenUtgir rapport om samfunnsansvar i spesialisthelsetjenestenFor første gang utgis «Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018». Klima og miljø, menneske- og arbeidstakerrettigheter, og antikorrupsjon er tema i rapporten.20.03.2019 13:18:19
Innfører entablettformulering til HIV-infeksjonhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/innforer-entablettformulering-til-hiv-infeksjonInnfører entablettformulering til HIV-infeksjonTre legemidler ble besluttet på Beslutningsforum for nye metoder sitt møte den 18. mars. Entablettformulering for HIV-infeksjon ble besluttet innført, mens legemidler til benmargskreft og smertebehandling ikke innføres. 19.03.2019 09:45:27
Utstyr til væskevarmeren «enFlow» trekkes tilbake fra markedethttps://helse-midt.no/nyheter/2019/utstyr-til-veskevarmeren-enflow-trekkes-tilbake-fra-markedetUtstyr til væskevarmeren «enFlow» trekkes tilbake fra markedetLeverandøren av blod- og væskevarmaren «enFlow» uttaler at de trekker tilbake engangskassetter som blir brukt i apparatet fra markedet.15.03.2019 13:39:33
Ny utstyrsavtale for diabetespasienter på plasshttps://helse-midt.no/nyheter/2019/ny-utstyrsavtale-for-diabetespasienter-pa-plassNy utstyrsavtale for diabetespasienter på plassDe fire regionale helseforetakene har signert fem av seks deltilbud om innkjøp av insulinpumper, glukosemonitorering (CGM) og forbruksmateriell for diabetespasienter.15.03.2019 13:22:35
Et kvalitetsløft for hele helsetjenesten https://helse-midt.no/nyheter/2019/et-kvalitetsloft-for-hele-helsetjenesten-Et kvalitetsløft for hele helsetjenesten Helse Midt-Norge RHF signerer neste uke avtale med Epic om ny felles elektronisk pasientjournal for helsetjenesten i Midt-Norge. Rammen er på 2,9 milliarder kroner for anskaffelse og innføring av journalløsningen for spesialisthelsetjenesten.14.03.2019 13:01:34
Ingen markante forskjeller i overlevelse etter sykehusinnleggelsehttps://helse-midt.no/nyheter/2019/ingen-markante-forskjeller-i-overlevelse-etter-sykehusinnleggelseIngen markante forskjeller i overlevelse etter sykehusinnleggelseHvor du bor i landet har lite å si for om man overlever å bli lagt inn på sykehus. Det viser de nasjonale kvalitetsindikatorene som ble publisert denne uka.08.03.2019 14:25:50
Sakspapirer styremøte 14. marshttps://helse-midt.no/nyheter/2019/sakspapirer-styremote-14-marsSakspapirer styremøte 14. marsSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 14. mars er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 08.03.2019 08:35:43
Aksjeselskap opprettethttps://helse-midt.no/nyheter/2019/aksjeselskap-opprettetAksjeselskap opprettetFredag 1. mars ble Helseplattformen AS etablert og styret hadde sitt første møte. Torbjørg Vanvik ble engasjert som administrerende direktør for selskapet.04.03.2019 08:42:36
Alle foretak har søkt om godkjenning som utdanningsvirksomhet for LIShttps://helse-midt.no/nyheter/2019/alle-foretak-har-sokt-om-godkjenning-som-utdanningsvirksomhet-for-lisAlle foretak har søkt om godkjenning som utdanningsvirksomhet for LISAlle helseforetakene har jobbet intenst med å innføre ny LIS-utdanning de siste to årene. Torsdag denne uken ble det sendt inn over hundre søknader om å bli godkjent utdanningsvirksomhet for alle våre aktuelle spesialiteter. 01.03.2019 12:09:35
Lanserer videoserie om rusmiddeltestinghttps://helse-midt.no/nyheter/2019/lanserer-videoserie-om-rusmiddeltestingLanserer videoserie om rusmiddeltestingVideoserien «Rusmiddeltesting – kort forklart» tar for seg generelle prinsipper for rusmiddeltesting – og spesifikke forhold ved testing for alkohol og cannabis.28.02.2019 11:50:58
Innfører legemiddel til Stills sykdom og sJIAhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/innforer-legemiddel-til-stills-sykdom-og-sjiaInnfører legemiddel til Stills sykdom og sJIABeslutningsforum for nye metoder innfører legemiddel til behandling av Stills sykdom og systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) og legemiddel til forebygging av cytomegalovirussykdom hos pasienter som skal gjennomgå stamcelletransplantasjon.25.02.2019 14:39:17
St. Olav starter produksjon av radiofarmakahttps://helse-midt.no/nyheter/2019/st-olav-starter-produksjon-av-radiofarmakaSt. Olav starter produksjon av radiofarmakaMed egenproduksjon av radiofarmaka, kan St. Olav tilby flere pasienter undersøkelser og tilføre ny kunnskap via forskning innen kreftdiagnostikk, demens og andre lidelser.14.02.2019 13:44:51
Se hvem som fikk praksismidler for 2019https://helse-midt.no/nyheter/2019/se-hvem-som-fikk-praksismidler-for-2019Se hvem som fikk praksismidler for 2019Helse Midt-Norge RHF har fordelt nesten 5 millioner kroner til prosjekter med mål om å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier.14.02.2019 08:08:46
Felles foretaksmøte avholdthttps://helse-midt.no/nyheter/2019/felles-foretaksmote-avholdtFelles foretaksmøte avholdtMandag 11. februar ble det avholdt et felles foretaksmøte for alle helseforetakene i Helse Midt-Norge i det regionale helseforetakets kontorlokaler på Stjørdal. 12.02.2019 09:26:55
Vedtok tildeling av kontrakt om Helseplattformenhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/vedtok-tildeling-av-kontrakt-om-helseplattformenVedtok tildeling av kontrakt om HelseplattformenStyret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å tildele kontrakt om anskaffelse av ny pasientjournal til Epic Systems Corporation. Vedtaket ble fattet etter en grundig gjennomgang av anskaffelsen i styremøtet fredag.08.02.2019 14:31:18
Helseplattformen blir aksjeselskaphttps://helse-midt.no/nyheter/2019/helseplattformen-blir-aksjeselskapHelseplattformen blir aksjeselskapStyret i Helse Midt-Norge RHF vedtok fredag å opprette aksjeselskapet Helseplattformen AS. Selskapet eies ved oppstarten av Helse Midt-Norge, men det legges til rette for at flere eiere kan bli aktuelt.08.02.2019 14:30:58
Varsler økt regional samordninghttps://helse-midt.no/nyheter/2019/varsler-okt-regional-samordningVarsler økt regional samordningHelse Midt-Norge vil utvikle felles funksjoner for vareforsyning, laboratorietjenester, patologi og bildediagnostikk. Medisinsk-teknisk utstyr skal også samordnes bedre.08.02.2019 12:50:31
Dekker reiseutgifter for barn som pårørendehttps://helse-midt.no/nyheter/2019/dekker-reiseutgifter-for-barn-som-parorendeDekker reiseutgifter for barn som pårørendeNår foreldre eller søsken mottar helsehjelp kan barn få dekket utgifter til reise for å få nødvendig informasjon eller oppfølging av helsepersonell.08.02.2019 10:29:45
Pasientens rettigheter i hørselsomsorgenhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/pasientens-rettigheter-i-horselsomsorgenPasientens rettigheter i hørselsomsorgenFor å sikre god hørselsomsorg for pasientene i regionen stiller lovverket og Helse Midt-Norge RHF krav til bruken av avtalespesialister og audiografer. Helse Midt-Norge RHF har et sørge for ansvar og ønsker en praksis i hørselsomsorgen som...06.02.2019 16:09:09
Fedmehenvisninger skal vurderes ved offentlig fedmepoliklinikkhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/fedmehenvisninger-skal-vurderes-ved-offentlig-fedmepoliklinikkFedmehenvisninger skal vurderes ved offentlig fedmepoliklinikkAt fastlegene henviser fedmepasienter til private aktører fremfor offentlig fedmepoliklinikk, forsinker vurderingene av henvisningene.  06.02.2019 11:43:43
Anskaffelsen inn i siste rundehttps://helse-midt.no/nyheter/2019/anskaffelsen-inn-i-siste-rundeAnskaffelsen inn i siste rundeHelseplattformen er et vesentlig virkemiddel for å gi en sømløs, helhetlig helsetjeneste. Programmet er tema i HMN-styret fredag.01.02.2019 13:35:27
Sakspapirer styremøte 8. februarhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/sakspapirer-styremote-8-februarSakspapirer styremøte 8. februarSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 8. februar er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 01.02.2019 10:25:42
Effektivisering kreves for å sikre bærekrafthttps://helse-midt.no/nyheter/2019/effektivisering-kreves-for-a-sikre-berekraftEffektivisering kreves for å sikre bærekraftI perioden 2019-2030 har Helse Midt-Norge investeringsplaner for nær 20 milliarder kroner.30.01.2019 23:00:00
Arrangerer konferanse om kunstig intelligens i helsetjenestenhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/arrangerer-konferanse-om-kunstig-intelligens-i-helsetjenestenArrangerer konferanse om kunstig intelligens i helsetjenestenNasjonalt senter for e-helseforskning og Helse Nord RHF inviterer ledere og klinikere i norsk helsetjeneste til konferansen Kunstig intelligens i helsetjenesten.29.01.2019 13:39:45


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.