Nyheter

Helse Midt-Norges nyhetsarkiv inneholder oversikt over nyheter og publikasjoner.

Abonner på nyhetsbrev

Helse Midt-Norge sender jevnlig ut nyhetsbrev på epost som du kan abonnere på:

​Helse Midt-Norge på sosiale medier

Nyheter

Ønsker du å tilby pasient- og pårørendeopplæring digitalt?https://helse-midt.no/nyheter/2022/onsker-du-a-tilby-pasient-og-parorendeopplering-digitaltØnsker du å tilby pasient- og pårørendeopplæring digitalt?Ny veileder skal gjøre det lettere for dem som vil tilby digital opplæring av pasienter og pårørende.28.01.2022 13:07:05
Sakspapirer til styremøte 3. februar 2022https://helse-midt.no/nyheter/2022/sakspapirer-til-styremote-3-februar-2022Sakspapirer til styremøte 3. februar 2022Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 3. februar er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.28.01.2022 10:58:55
Signerer avtale om legeutdanning i Møre og Romsdalhttps://helse-midt.no/nyheter/2022/signerer-avtale-om-legeutdanning-i-more-og-romsdalSignerer avtale om legeutdanning i Møre og RomsdalFredag 21. januar inngår NTNU ein avtale med Helse Møre og Romsdal HF om å etablere eit desentralisert studieløp for utdanning av legar i fylket.20.01.2022 11:57:27
Ber interesseorganisasjonar seia si meining om Ekspertpanelethttps://helse-midt.no/nyheter/2022/ber-interesseorganisasjonar-seia-si-meining-om-ekspertpaneletBer interesseorganisasjonar seia si meining om EkspertpaneletEtter evaluering av Ekspertpanelet ber dei fire regionale helseføretaka om innspel frå relevante interesseorganisasjonar.12.01.2022 13:28:51
Dette er oppdraget for 2022https://helse-midt.no/nyheter/2022/dette-er-oppdraget-for-2022Dette er oppdraget for 2022Se hovedmålene i Helse Midt-Norge RHFs oppdragsdokument for 2022.11.01.2022 15:13:17
Grønn beredskap i Helse Midt-Norge RHFhttps://helse-midt.no/gronn-beredskap-i-helse-midt-norge-rhfGrønn beredskap i Helse Midt-Norge RHFHelse Midt-Norge RHF endrer beredskapsstatus til grønt nivå fra og med tirsdag 11. januar. Selv om antall innlagte pasienter på sykehus ikke øker så gjør smitteutvikling, testkapasitet, vaksinering, sykefravær blant ansatte og forsyningssit...11.01.2022 11:04:20
Nytt styre i Helse Midt-Norge RHFhttps://helse-midt.no/nyheter/2022/nytt-styre-i-helse-midt-norge-rhfNytt styre i Helse Midt-Norge RHFForetaksmøtet for Helse Midt-Norge RHF har oppnevnt Odd Inge Mjøen som styreleder fram til januar 2024. Liv Stette fortsetter som nestleder.07.01.2022 13:06:28
Nye avtaler innenfor Tverrfaglig spesialisert rusbehandling for pasienter i Midt-Norgehttps://helse-midt.no/nyheter/2022/nye-avtaler-innenfor-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-for-pasienter-i-midt-norgeNye avtaler innenfor Tverrfaglig spesialisert rusbehandling for pasienter i Midt-NorgeBlå Kors Lade Behandlingssenter SA i Trondheim og Tyrilistiftelsen i Trondheim og Molde er valgt som leverandører av Tverrfaglig spesialisert rusbehandling.07.01.2022 08:56:28
4 mill. til bedre kvalitet og pasientsikkerhet i 2022https://helse-midt.no/nyheter/2021/4-mill-til-bedre-kvalitet-og-pasientsikkerhet-i-20224 mill. til bedre kvalitet og pasientsikkerhet i 2022Helse Midt-Norge RHF tildeler 4 mill. kr. til kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsprosjekter i regionen i 202222.12.2021 13:10:49
Endret styring og oppfølging av IKThttps://helse-midt.no/nyheter/2021/endret-styring-og-oppfolging-av-iktEndret styring og oppfølging av IKTHelse Midt-Norge gjør endringer i foretaksgruppens styring og oppfølging av IKT-området.22.12.2021 09:04:49
30 innovasjonsprosjekter får til sammen nærmere 19 mill. krhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/30-innovasjonsprosjekter-far-til-sammen-nermere-19-mill-kr30 innovasjonsprosjekter får til sammen nærmere 19 mill. krVi deler ut nesten 19 millioner kroner til innovasjonsprosjekter som skal komme helsen vår til gode.20.12.2021 13:28:06
Skal undersøke erfaringen med helsetjenestenehttps://helse-midt.no/nyheter/2021/skal-undersoke-erfaringen-med-helsetjenesteneSkal undersøke erfaringen med helsetjenestene20.000 innbyggere i Trøndelag og Møre og Romsdal får i løpet av desember invitasjon til å delta i Innbyggerundersøkelsen. 17.12.2021 12:20:27
Regional Forskningskonferanse 2022https://helse-midt.no/nyheter/2021/regional-forskningskonferanse-2022Regional Forskningskonferanse 2022Mer og bedre forskning er et mål i Helse Midt-Norge RHF. Hvordan skal vi få til det? 17.12.2021 08:11:32
Sakspapirer til styremøte 16. desemberhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/sakspapirer-til-styremote-16-desemberSakspapirer til styremøte 16. desemberSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 16. desember er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 10.12.2021 10:26:07
Gul beredskap i Helse Midt-Norgehttps://helse-midt.no/nyheter/2021/gul-beredskap-i-helse-midt-norgeGul beredskap i Helse Midt-NorgeHelse Midt-Norge RHF er satt i gul beredskap og vil ha tett oppfølging av helseforetakene i regionen som følge av økt smitte i befolkningen og antall pasienter innlagt på sykehus. For å mobilisere personell til helsetjenesten tas det nå ini...09.12.2021 10:45:07
Når ikke målene for responstid for ambulansehttps://helse-midt.no/nyheter/2021/nar-ikke-malene-for-responstid-for-ambulanseNår ikke målene for responstid for ambulanseIngen av helseregionene når målene om at ambulansen skal være framme på hendelsesstedet innen 12 minutter i tettbygde strøk og innen 25 minutter i grisgrendte strøk.02.12.2021 12:07:32
To helseforetak i Trøndelaghttps://helse-midt.no/nyheter/2021/to-helseforetak-i-trondelagTo helseforetak i TrøndelagTrøndelag vil fortsatt ha to helseforetak. 25.11.2021 15:00:10
Utbygging av Ålesund sjukehushttps://helse-midt.no/nyheter/2021/utbygging-av-alesund-sjukehusUtbygging av Ålesund sjukehusStyret for Helse Midt-Norge RHF har sluttet seg til konseptvalget Helse Møre og Romsdal har lagt til grunn for den planlagte utvidelsen og ombyggingen av Ålesund sjukehus.25.11.2021 14:49:41
Vedtok regional rammeplan for helsepedagogikkhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/vedtok-regional-rammeplan-for-helsepedagogikkVedtok regional rammeplan for helsepedagogikkDen regionale rammeplanen skal nå innarbeides i klinisk praksis i helseforetakene i regionen.25.11.2021 11:42:23
Se hvordan InnoMed hjalp Helse Nord-Trøndelag HF med prosessveiledninghttps://helse-midt.no/nyheter/2021/se-hvordan-innomed-hjalp-helse-nord-trondelag-hf-med-prosessveiledningSe hvordan InnoMed hjalp Helse Nord-Trøndelag HF med prosessveiledningSe nedenfor hvordan InnoMed har hjulpet Helse Nord-Trøndelag HF i et prosjekt om medisinsk avstandsoppfølging.25.11.2021 11:02:16
Tildeling av 129 millioner til klinisk behandlingsforskninghttps://helse-midt.no/nyheter/2021/tildeling-av-129-millioner-til-klinisk-behandlingsforskningTildeling av 129 millioner til klinisk behandlingsforskningSyv kliniske behandlingsstudier med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 129,4 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). 23.11.2021 09:24:42
Sakspapirer til styremøte 25. novemberhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/sakspapirer-til-styremote-25-novemberSakspapirer til styremøte 25. novemberSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 24. november er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 18.11.2021 17:28:31
Grønn beredskaphttps://helse-midt.no/nyheter/2021/gronn-beredskapGrønn beredskapHelse Midt-Norge RHF innfører Grønn beredskap fra mandag 15. november. Begrunnelsen er behov for tettere oppfølging, samhandling og rapportering fra helseforetakene når smittetallene øker i regionen.15.11.2021 08:46:45
Oppfriskningsvaksinering av helsepersonell i spesialisthelsetjenestenhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/oppfriskningsvaksinering-av-helsepersonell-i-spesialisthelsetjenestenOppfriskningsvaksinering av helsepersonell i spesialisthelsetjenestenHelse Midt-Norge har fått tilgang på 6850 doser med koronavaksine. Disse er tiltenkt som en tredje dose til helsepersonell i spesialisthelsetjenesten i regionen.12.11.2021 12:17:11
Disse er blitt tildelt CAG i 2022https://helse-midt.no/nyheter/2021/disse-er-blitt-tildelt-cag-i-2022Disse er blitt tildelt CAG i 2022Årets tildeling av Clinical Academic Groups i Midt-Norge går til forskning på prostatakreft og sjeldne sykdommer.05.11.2021 18:10:12
Tildeling av regionale forskingsmiddel for 2022https://helse-midt.no/nyheter/2021/tildeling-av-regionale-forskingsmiddel-for-2022Tildeling av regionale forskingsmiddel for 2022Samarbeidsorganet vedtok 61 tildelingar med ei kostnadsramme i overkant av 58 mill. kr.04.11.2021 12:33:48
Forbedringspris fra Helse Midt-Norge RHFhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/forbedringsprisen-2021Forbedringspris fra Helse Midt-Norge RHFHar du gjennomført et vellykket forbedringsprosjekt i 2020-2021 eller kjenner du noen som har det? Frem til 30. november 2021 kan du nominere kandidater til Forbedringsprisen fra Helse Midt-Norge RHF!  31.10.2021 23:00:00
Sakspapirer til styremøte 28. oktoberhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/sakspapirer-til-styremote-28-oktoberSakspapirer til styremøte 28. oktoberSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 28. oktober er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 22.10.2021 09:21:20
Helse Midt-Norge RHF er med når det skal skapes et innovasjonsdistrikt i verdensklassehttps://helse-midt.no/nyheter/2021/helse-midt-norge-rhf-er-med-nar-det-skal-skapes-et-innovasjonsdistrikt-i-verdensklasseHelse Midt-Norge RHF er med når det skal skapes et innovasjonsdistrikt i verdensklasseTrondheim Tech Port har mål om skape et innovasjonsdistrikt i verdensklasse. En rekke nasjonale og internasjonale aktører med, i tillegg til Helse Midt-Norge. 11.10.2021 09:11:21
Brukerorganisasjoner: utlysing av midler for 2022https://helse-midt.no/nyheter/2021/brukerorganisasjoner-utlysing-av-midler-for-2022Brukerorganisasjoner: utlysing av midler for 2022Jobber organisasjonen din for å skape helsefremmende aktivitet? Nå lyser vi ut midler som dere kan søke på innen 1. desember 01.10.2021 06:00:00
Regional brukerkonferanse 2021https://helse-midt.no/nyheter/2021/regional-brukerkonferanse-2021Regional brukerkonferanse 2021Regionalt brukerutvalg arrangerer sin årlige konferanse om brukermedvirkning i helse- og velferdstjenesten.28.09.2021 09:40:17
Sakspapirer til styremøte 30. septemberhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/sakspapirer-til-styremote-30-septemberSakspapirer til styremøte 30. septemberSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 30. september er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 24.09.2021 05:45:45
Utlysning av midler for å styrke kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudierhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/utlysning-av-midler-for-a-styrke-kvalitet-relevans-og-kapasitet-i-praksisstudierUtlysning av midler for å styrke kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudierVi lyser ut inntil 10 millioner kroner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier. Søknadsfrist er 1. desember 2021.21.09.2021 12:03:03
Søk pasientsikkerhetsmidler fra Helse Midt-Norge RHFhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/sok-pasientsikkerhetsmidler-fra-helse-midt-norge-rhfSøk pasientsikkerhetsmidler fra Helse Midt-Norge RHFEr du ansatt i helseforetak* i Midt-Norge og ønsker å videreutvikle helsetjenesten?19.09.2021 10:53:25
God kvalitet i helsetjenesten – men fortsatt mye å jobbe medhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/god-kvalitet-i-helsetjenesten-men-fortsatt-mye-a-jobbe-medGod kvalitet i helsetjenesten – men fortsatt mye å jobbe medHelse Midt-Norge gjør det jevnt over bra på alle indikatorene på tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og har lavest ventetid på somatikk.17.09.2021 11:19:49
Nå er det mulig å søke om innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge RHF for 2022https://helse-midt.no/nyheter/2021/na-er-det-mulig-a-soke-om-innovasjonsmidler-fra-helse-midt-norge-rhf-for-2022Nå er det mulig å søke om innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge RHF for 202226 innovasjonsprosjekter fikk tildelt til sammen nesten 19 millioner kroner i innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge RHF i 2021.17.09.2021 10:40:32
La fram rapport om innføring av persontilpasset medisinhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/la-fram-rapport-om-innforing-av-persontilpasset-medisinLa fram rapport om innføring av persontilpasset medisinTorsdag fikk styret i Helse Midt-Norge RHF presentert rapporten om tilrettelegging for innføring av persontilpasset medisin i helsetjenesten.02.09.2021 11:16:04
Sakspapirer til styremøte 2. septemberhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/sakspapirer-til-styremote-2-septemberSakspapirer til styremøte 2. septemberSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 2. september er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 27.08.2021 07:09:49
Hemit etableres som eget helseforetakhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/hemit-etableres-som-eget-helseforetakHemit etableres som eget helseforetakHelse Midt-Norge IT (Hemit) etableres som eget helseforetak. Det besluttet styret i Helse Midt Norge RHF på sitt styremøte i dag. Helseforetaket opprettes 1. januar 2022 på bakgrunn av at det er behov for en tydeliggjøring og styrking av st...17.06.2021 11:47:12
Forbereder Senter for psykisk helsehttps://helse-midt.no/nyheter/2021/forbereder-senter-for-psykisk-helseForbereder Senter for psykisk helseStyret for Helse Midt-Norge RHF har gitt sin tilslutning til planene for Senter for psykisk helse i Trondheim.17.06.2021 11:43:11
Samhandlingen skal styrkeshttps://helse-midt.no/nyheter/2021/samhandlingen-skal-styrkesSamhandlingen skal styrkesHelse Midt-Norge kommer til å legge fram styresak med forslag til styrking av samhandlingen mellom helseforetakene i Trøndelag i september.15.06.2021 12:36:33
Foreslår etablering av Hemit som helseforetakhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/foreslar-etablering-av-hemit-som-helseforetakForeslår etablering av Hemit som helseforetakStyret for Helse Midt Norge RHF skal torsdag 17.juni ta stilling til om Hemit skal opprettes som et helseforetak fra 1. januar 2022. Begrunnelsen er behovet for en tydeliggjøring og styrking av styringsmodellen for IKT i foretaksgruppen. 14.06.2021 06:00:00
Driftsorganisasjon for Helseplattformenhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/driftsorganisasjon-for-helseplattformenDriftsorganisasjon for HelseplattformenHelseplattformen AS vil få en grunnbemanning på 200 årsverk og driftskostnadene forventes å være innenfor langtidsbudsjett. Det framgår av styresaken som behandles i Helse Midt-Norge RHF torsdag 17. juni.11.06.2021 08:01:31
Sakspapirer til styremøte 17. junihttps://helse-midt.no/nyheter/2021/sakspapirer-til-styremote-17-juniSakspapirer til styremøte 17. juniSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 17. juni er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 11.06.2021 07:36:06
- Hver dag blir ekstra viktighttps://helse-midt.no/nyheter/2021/-hver-dag-blir-ekstra-viktig- Hver dag blir ekstra viktigEt liv skal leves, om det blir langt eller kort. Med et sykt barn, blir hver dag ekstra viktig. 10.06.2021 12:55:50
Vil forbedre behandlingen av hjerneslagpasienterhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/vil-forbedre-behandlingen-av-hjerneslagpasienterVil forbedre behandlingen av hjerneslagpasienterKognitiv svikt etter hjerneslag blir ofte oversett av helsevesenet, noe som rammer pasientene. Det vil forskerne bak Nor-COAST studien gjøre noe med.03.06.2021 07:10:00
Mer presis behandling mot kronisk tarmbetennelsehttps://helse-midt.no/nyheter/2021/mer-presis-behandling-mot-kronisk-tarmbetennelseMer presis behandling mot kronisk tarmbetennelseEt nytt banebrytende forskningsprosjekt skal utvikle presisjonsmedisin mot kronisk tarmbetennelse. Målet er å komme raskere i gang med bedre behandling og systematisk oppfølging av pasientene.02.06.2021 07:47:31
Over en milliard til forskning og innovasjon til pasientenes bestehttps://helse-midt.no/nyheter/2021/over-en-milliard-til-forskning-og-innovasjon-til-pasientenes-besteOver en milliard til forskning og innovasjon til pasientenes besteI annerledesåret 2020 ble det forsket og gjort innovasjon for mer enn en milliard kroner i helseforetak landet over. Som tidligere år, går mest penger til kreftforskning.01.06.2021 15:29:11
Fabrikk for koronatesterhttps://helse-midt.no/nyheter/2021/fabrikk-for-koronatesterFabrikk for koronatesterDa korona-smitten kom til Norge og sykehusene begynte å gå tom for testutstyr, fant NTNU-forskere på rekordtid en helt ny metode for å teste folk for korona.01.06.2021 15:16:33
Flere vaksinedoser til helsepersonell i Midt-Norgehttps://helse-midt.no/nyheter/2021/flere-vaksinedoser-til-helsepersonell-i-midt-norgeFlere vaksinedoser til helsepersonell i Midt-NorgeHelse Midt-Norge får til sammen 6800 vaksinedoser til bruk på helsepersonell i uke 22 og 23.24.05.2021 15:43:10

Nyhetsarkiv

Helse Midt-Norge RHF har levert nyheter siden opprettelsen i 2002. Her er vårt historiske nyhetsarkiv:

Nyheter fra 2020​ (90 MB)

Nyheter fra 2019 (36 MB)

Nyheter fra 2018 (88 MB)

Nyheter fra 2017 (18 MB)

Nyheter fra 2016 (17 MB)

Nyheter fra perioden 2015 - 2012 (44 MB)

Nyheter fra perioden 2011-2007 (38 MB)

Nyheter fra perioden 2006-2002 (22 MB) (året 2005 mangler av tekniske årsaker)

Arkiv for kronikker

2022.23.03 Fremtiden kan formes med bred faglig kompetanse PDF.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2022.23.03 Fremtiden kan formes med bred faglig kompetanse PDF.pdf2022.23.03 Fremtiden kan formes med bred faglig kompetanse PDF.pdfpdf738437
2022.08.31 Var det bedre før.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2022.08.31 Var det bedre før.pdf2022.08.31 Var det bedre før.pdfpdf740279
2021.19.10 Klima- og miljøtiltak er også viktig på sjukehusa.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2021.19.10 Klima- og miljøtiltak er også viktig på sjukehusa.pdf2021.19.10 Klima- og miljøtiltak er også viktig på sjukehusa.pdfpdf241180
2021.01.21 Lokalsykehusene - viktig for helsetjenesten og befolkningen.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2021.01.21 Lokalsykehusene - viktig for helsetjenesten og befolkningen.pdf2021.01.21 Lokalsykehusene - viktig for helsetjenesten og befolkningen.pdfHvert enkelt sykehus i Midt-Norge er opptatt av pasientenes erfaringer for å bedre spesialisthelsetjenesten. pdf757578
2021 18.11 En felles helsetjeneste pdf.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2021 18.11 En felles helsetjeneste pdf.pdf2021 18.11 En felles helsetjeneste pdf.pdfpdf192759
2021 09.09 Ha et godt valg.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2021 09.09 Ha et godt valg.pdf2021 09.09 Ha et godt valg.pdfpdf849883
2021 04.15 Sterke fagmiljøer i regionene er alltid viktig.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2021 04.15 Sterke fagmiljøer i regionene er alltid viktig.pdf2021 04.15 Sterke fagmiljøer i regionene er alltid viktig.pdfpdf867307
2020.10.08 Lykke, selvfølelse – og livskvalitet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2020.10.08 Lykke, selvfølelse – og livskvalitet.pdf2020.10.08 Lykke, selvfølelse – og livskvalitet.pdfMange har erfart at gode teaterstykker, bok-opplevelser eller konserter, men også fotballkamper, gir en selvopplevd god følelse som vi tror er helsefremmende. Kanskje bygger vi en kulturhelse som bidrar til at vi lettere møter hverdagens utfordringer?pdf764889
2020.10.01 Noen tanker om prioritering.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2020.10.01 Noen tanker om prioritering.pdf2020.10.01 Noen tanker om prioritering.pdfSom overleger og klinikere møter dere prioriteringer hele tiden: hvordan skal avdelingens ressurser og økonomi håndteres for å gi best mulig og forsvarlig pasientbehandling ut fra tildelte ressurser.pdf738532
2020.06.29 Arbeidet med ny modell for inntektsfordeling.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2020.06.29 Arbeidet med ny modell for inntektsfordeling.pdf2020.06.29 Arbeidet med ny modell for inntektsfordeling.pdfEn arbeidsgruppe i Helse Midt-Norge arbeider nå med oppgave å oppdatere vår modell for hvordan vil skal fordele inntekter gjennom basisramme for våre helseforetak.pdf738068
2020.02.28 En bærekraftig fremtid - med norsk innsats.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2020.02.28 En bærekraftig fremtid - med norsk innsats.pdf2020.02.28 En bærekraftig fremtid - med norsk innsats.pdfNorges innsats for å bygge helsekompetanse i fattige land kan bli langt større hvis vi utnytter alle gode kompetansemiljøer ved sykehus og i utdanningssektoren. pdf661823
2020.02.03 Mot en grønn og bærekraftig spesialisthelsetjeneste.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2020.02.03 Mot en grønn og bærekraftig spesialisthelsetjeneste.pdf2020.02.03 Mot en grønn og bærekraftig spesialisthelsetjeneste.pdfI flere år har spesialisthelsetjenesten arbeidet godt med å redusere virksomhetenes belastning på klima og miljø, og for å redusere vårt forbruk av ressurser.pdf757298
2019.11.07 Tillitsbasert ledelse.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2019.11.07 Tillitsbasert ledelse.pdf2019.11.07 Tillitsbasert ledelse.pdfI Danmark og Sverige har debatten om «new public management» ført til en nyorientering og større vektlegging av tillitsbasert ledelse i offentlig sektor. Bør Norge slå følge?pdf731388
2019.10.14 Mens vi venter på NHSP.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2019.10.14 Mens vi venter på NHSP.pdf2019.10.14 Mens vi venter på NHSP.pdfSnart legger Regjeringen fram Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) for 2020-2023. Dette for å peke retning på utviklingen av helsetjenesten i Norge.pdf739950
2019.08.30 En todelt helsetjeneste.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2019.08.30 En todelt helsetjeneste.pdf2019.08.30 En todelt helsetjeneste.pdfAldri før har vi hatt en bedre helsetjeneste på internasjonalt toppnivå og den bidrar til at vi både lever lengre og med bedre livskvalitet.pdf727097
2019.08.05 Ukjent, unødvendig og dreper millioner.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2019.08.05 Ukjent, unødvendig og dreper millioner.pdf2019.08.05 Ukjent, unødvendig og dreper millioner.pdfSepsis – best kjent som «blodforgiftning» – er den vanligste dødsårsaken i verden. Ved hjelp av kunstig intelligens kan vi i Norge redde tusenvis av liv vært hvert år.pdf748995
2019.04.04 Rask tilgang til virkningsfulle kreftmidler.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2019.04.04 Rask tilgang til virkningsfulle kreftmidler.pdf2019.04.04 Rask tilgang til virkningsfulle kreftmidler.pdfDe regionale helseforetakene og legemiddelindustrien har en felles målsetting: Norske pasienter skal få rask tilgang til virkningsfulle legemidler til en kostnadseffektiv pris. pdf806418
2019.04.04 En innovativ helsetjeneste.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2019.04.04 En innovativ helsetjeneste.pdf2019.04.04 En innovativ helsetjeneste.pdfNorge er et attraktivt land for både å utvikle og prøve ut nye teknologiske løsninger. pdf733452
2019 01.24 Samhandling 2.0.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/kronikker/Documents/2019 01.24 Samhandling 2.0.pdf2019 01.24 Samhandling 2.0.pdfHovedutfordringen vår fremover blir å skape en bærekraftig helsetjeneste hvor vi kan gi befolkningen og pasientene våre en best mulig helsetjeneste innenfor de rammene som samfunnet har bestemt. pdf747662

Arkiv for nyhetsbrev om e-helse


Arkiv for nyhetsbrev Helseplattformen

Magasinet HELSE

Magasinet HELSE gis ut av Helse Midt-Norge RHF.

Magasinet lages ved behov, gjerne knyttet til aktuelle helse-tema.

Her er et arkiv med tidligere utgaver som kan leses i pdf-format.

Les Magasinet HELSE 01-2019
 
Les Magasinet HELSE 01-2018
 
Forsiden av Magasinet Helse nr 1 2016 i miniatyr  
 
 
Mag 2013-2.jpg 
Mag 2013-1.jpg 
Mag 2012-2.jpg 
Mag 2012-1.jpg 
Mag 2011-1.jpg 
Mag 2010-2.jpg 
 
Mag 2010-1.jpg 
Mag 2009-2.jpg 
Mag 2009-1.jpg 
Mag 2008-4.jpg 
Mag 2008-3.jpg 
Mag 2008-2.jpg 
 
Mag 2008-1.jpg 
Mag 2007-4.jpg 
Mag 2007-3.jpg 
Mag 2007-2.jpg 
Mag 2007-1.jpg 
Mag 2006-4.jpg 
 
Mag 2006-3.jpg 
Mag 2006-2.jpg 
Mag 2006-1.jpg 
Mag 2005-5.jpg 
Mag 2005-4.jpg 
Mag 2005-3.jpg 
 
Mag 2005-2.jpg 
Mag 2005-1.jpg 
Mag 2004-4.jpg 
Mag 2004-3.jpg 
Mag 2004-2.jpg 
Mag 2004-1.jpg 
 
Mag 2003-6.jpg 
Mag 2003-5.jpg 
Mag 2003-4.jpg 
Mag 2003-3.jpg 
Mag 2003-2.jpg 
Mag 2003-1.jpg 
 
Mag 2002-3.jpg 
Mag 2002-2.jpg 
Mag 2002-1.jpg 
 

HelseAvisa

HelseAvisa gis ut av Helse Midt-Norge RHF.

Avisa har vært distribuert som bilag til regionens dagsaviser to ganger.

Avisa er et samarbeidsprosjekt med helseforetakene i Midt-Norge.

Her finner du et arkiv der du kan lese tidligere aviser i pdf-format.

Helse Sunnmøre:

2009
HELSEavisa 2009 Helse Sunnmøre.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Sunnmøre.jpg

Helse Nordmøre og Romsdal

2009
HELSEavisa 2009 Helse Nordmøre og Romsdal.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Nordmøre og Romsdal.jpg

St. Olavs Hospital

2009
HELSEavisa 2009 St Olavs Hospital.jpg
2004
HELSEavisa 2004 St Olavs Hospital.jpg

Helse Nord-Trøndelag:

2009
HELSEavisa 2009 Helse Nord-Trøndelag.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Nord-Trøndelag.jpg

Helse-Nytt (Nyhetsbrev for perioden 2001-2010)

Helse Midt-Norge RHF utga tidligere nyhetsbrevet Helse-Nytt. Målgrupper for nyhetsbrevet var primært egne ansatte, brukerorganisasjonene, helseforetaksstyrene og primærhelsetjenesten.

HELSEnytt 2002-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-05.pdfHELSEnytt 2002-05.pdfpdf31221
HELSEnytt 2002-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-04.pdfHELSEnytt 2002-04.pdfpdf14041
HELSEnytt 2001-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2001-01.pdfHELSEnytt 2001-01.pdfpdf37744
HELSEnytt 2002-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-03.pdfHELSEnytt 2002-03.pdfpdf36184
HELSEnytt 2002-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-06.pdfHELSEnytt 2002-06.pdfpdf34664
HELSEnytt 2001-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2001-02.pdfHELSEnytt 2001-02.pdfpdf31750
HELSEnytt 2002-09.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-09.pdfHELSEnytt 2002-09.pdfpdf41491
HELSEnytt 2002-12.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-12.pdfHELSEnytt 2002-12.pdfpdf68176
HELSEnytt 2003-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-03.pdfHELSEnytt 2003-03.pdfpdf3406140
HELSEnytt 2002-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-07.pdfHELSEnytt 2002-07.pdfpdf29768
HELSEnytt 2002-08.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-08.pdfHELSEnytt 2002-08.pdfpdf28020
HELSEnytt 2002-11.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-11.pdfHELSEnytt 2002-11.pdfpdf68051
HELSEnytt 2003-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-02.pdfHELSEnytt 2003-02.pdfpdf1214791
HELSEnytt 2002-10.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-10.pdfHELSEnytt 2002-10.pdfpdf107482
HELSEnytt 2003-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-01.pdfHELSEnytt 2003-01.pdfpdf2154844
HELSEnytt 2003-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-05.pdfHELSEnytt 2003-05.pdfpdf417461
HELSEnytt 2002-13.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-13.pdfHELSEnytt 2002-13.pdfpdf66729
HELSEnytt 2003-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-04.pdfHELSEnytt 2003-04.pdfpdf809869
HELSEnytt 2004-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-07.pdfHELSEnytt 2004-07.pdfpdf326303
HELSEnytt 2005-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-02.pdfHELSEnytt 2005-02.pdfpdf294310
HELSEnytt 2004-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-02.pdfHELSEnytt 2004-02.pdfpdf232098
HELSEnytt 2004-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-03.pdfHELSEnytt 2004-03.pdfpdf218228
HELSEnytt 2006-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2006-02.pdfHELSEnytt 2006-02.pdfpdf186580
HELSEnytt 2003-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-07.pdfHELSEnytt 2003-07.pdfpdf6684344
HELSEnytt 2004-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-01.pdfHELSEnytt 2004-01.pdfpdf331983
HELSEnytt 2004-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-06.pdfHELSEnytt 2004-06.pdfpdf302955
HELSEnytt 2005-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-01.pdfHELSEnytt 2005-01.pdfpdf238159
HELSEnytt 2006-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2006-01.pdfHELSEnytt 2006-01.pdfpdf275021
Helsenytt 2004-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/Helsenytt 2004-05.pdfHelsenytt 2004-05.pdfpdf281538
HELSEnytt 2003-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-06.pdfHELSEnytt 2003-06.pdfpdf1988083
HELSEnytt 2004-08.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-08.pdfHELSEnytt 2004-08.pdfpdf372797
HELSEnytt 2005-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-03.pdfHELSEnytt 2005-03.pdfpdf335674
HELSEnytt 2004-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-04.pdfHELSEnytt 2004-04.pdfpdf425137
HELSEnytt 2011-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2011-01.pdfHELSEnytt 2011-01.pdfpdf4074348


Ansvarlig utgiver

Helse Midt-Norge RHF ved vår kommunikasjonsdirektør er ansvarlig utgiver for våre magasiner, aviser, innhold på hjemmesider og sosiale kanaler.

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsstrategi

PressekontaktMagasinet HELSE 2018-01.pdf


Fant du det du lette etter?