Nyheter

Skrudd opp avpubHelse Midt-Norges nyhetsarkiv inneholder oversikt over nyheter og publikasjoner.

Abonner på nyhetsbrev

Helse Midt-Norge sender jevnlig ut nyhetsbrev på epost som du kan abonnere på:

​Helse Midt-Norge på sosiale medier

Nyheter

Metodevurdering legges ut til høringhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/metodevurdering-legges-ut-til-horingMetodevurdering legges ut til høringBeslutningsforum for nye metoder sender metodevurderingen om "Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon" ut til åpen høring. I tillegg sies det ja til kombinasjonslegemidler til behandling av nyrekreft. 28.01.2020 09:50:51
Ny felles topplederutdanning for spesialist- og kommunehelsetjenestenhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/ny-felles-topplederutdanning-for-spesialist-og-kommunehelsetjenestenNy felles topplederutdanning for spesialist- og kommunehelsetjenestenDe regionale helseforetakene og KS har signert avtale med BI om å utvikle og gjennomføre et nytt felles topplederprogram for ledere i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester.27.01.2020 10:30:07
Prosjektmandat for utredning av sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital - høringhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/prosjektmandat-for-utredning-av-sammenslaing-av-helse-nord-trondelag-og-st-olavs-hospital-horingProsjektmandat for utredning av sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital - høringHelse Midt-Norge RHF ber om innspill til prosjektmandatet til utredningen om hvorvidt to helseforetak skal bli til ett i Trøndelag. - Viktig at vi får en åpen og god prosess, sier Stig Slørdahl. Frist for tilbakemeldinger er 25. februar 24.01.2020 09:54:53
Sakspapirer til styremøte 24. januarhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/sakspapirer-til-styremote-24-januarSakspapirer til styremøte 24. januarSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF fredag 24. januar kl. 14.00 er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 20.01.2020 15:24:33
Arrangerer samhandlingskonferanse på Stjørdalhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/arrangerer-samhandlingskonferanse-pa-stjordalArrangerer samhandlingskonferanse på StjørdalHensikten med Regional samhandlingskonferanse 2020 er å bygge et felles grunnlag for videreutvikling av samhandlingen mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene.18.01.2020 01:27:44
Oppdraget for 2020https://helse-midt.no/nyheter/2020/oppdraget-for-2020Oppdraget for 2020Helse Midt-Norge RHF har fått sitt oppdragsdokument for 2020. Hovedmålene er å redusere unødvendig venting og variasjon, å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt bedre kvalitet og pasientsikkerhet.15.01.2020 09:25:23
Nytt regionalt styrehttps://helse-midt.no/nyheter/2020/nytt-regionalt-styreNytt regionalt styreForetaksmøtet for Helse Midt-Norge RHF har oppnevnt Tina Steinsvik Sund som styreleder og Liv Stette som nestleder fram til januar 2022. Rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde er nytt styremedlem. 14.01.2020 13:03:40
Lanserer nytt tilbud for unge funksjonshemmedehttps://helse-midt.no/nyheter/2020/lanserer-nytt-tilbud-for-unge-funksjonshemmedeLanserer nytt tilbud for unge funksjonshemmedeMeråker Kurbad jobber med å utvikle et døgnintensivt habiliteringstilbud til barn, ungdom og unge voksne med funksjonshemming.12.01.2020 21:10:21
26 innovasjonsprosjekter fikk til sammen over 18 millioner kronerhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/26-innovasjonsprosjekter-fikk-til-sammen-over-18-millioner-kroner26 innovasjonsprosjekter fikk til sammen over 18 millioner kronerOver 18 millioner kroner er delt ut til prosjekter som skal komme helsen vår til gode. 12.01.2020 20:56:29
Les mer om prosjektene som fikk innovasjonsmidler i 2019https://helse-midt.no/nyheter/2020/les-mer-om-prosjektene-som-fikk-innovasjonsmidler-i-2019Les mer om prosjektene som fikk innovasjonsmidler i 2019Innovasjonsprosjekter er et viktig bidrag for stadig å forbedre helsetjenesten. Her kan du lese mer om prosjektene som fikk støtte.11.01.2020 21:35:02
Sakspapirer til styremøtet 9. januarhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/sakspapirer-til-styremotet-9-januarSakspapirer til styremøtet 9. januarSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 9. januar kl. 09.00 er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 08.01.2020 12:39:10
Tor Åm ansatt som adm. direktørhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/tor-am-ansatt-som-adm-direktorTor Åm ansatt som adm. direktørStyret i Helse Nord-Trøndelag har ansatt Tor Åm som ny adm. direktør i helseforetaket.03.01.2020 21:12:27
Involverende prosess før mandat vedtashttps://helse-midt.no/nyheter/2019/involverende-prosess-for-mandat-vedtasInvolverende prosess før mandat vedtasHelse Midt-Norge RHF ønsker et solid fundament og mandat på plass før vi starter utredningsarbeidet for en eventuell sammenslåing av St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF til ett helseforetak for Trøndelag.19.12.2019 11:39:05
Beslutningsforum: ja til to nye metoderhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/beslutningsforum-ja-til-to-nye-metoderBeslutningsforum: ja til to nye metoderKreft i benmarg og skjoldbruskkjertel: Nye legemidler godkjent 16. desember. Legemiddel for MS hos barn utsatt16.12.2019 11:42:36
Enklere, raskere og sikrere tilgang til helsedatahttps://helse-midt.no/nyheter/2019/enklere-raskere-og-sikrere-tilgang-til-helsedataEnklere, raskere og sikrere tilgang til helsedatahelsedata.no lanserer et felles søknadsskjema der forskere kan be om data fra 47 datakilder. Enklere hverdag for alle som bruker helsedata i forskning 13.12.2019 12:16:03
Sakspapirer til styremøtet 19. desember på netthttps://helse-midt.no/nyheter/2019/sakspapirer-til-styremotet-19-desember-pa-nettSakspapirer til styremøtet 19. desember på nettSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 19. desember kl. 08.30 er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 12.12.2019 13:46:08
Fører ekspertene sammen for en bedre helsetjenestehttps://helse-midt.no/nyheter/2019/forer-ekspertene-sammen-for-en-bedre-helsetjenesteFører ekspertene sammen for en bedre helsetjenesteTo sammensatte grupper med klinikere og forskere fra helseforetak, universiteter og høgskoler i Midt-Norge skal nå jobbe på tvers av sektorene med konkrete mål for å bedre helsetjenestene innen sine fagfelt.03.12.2019 05:50:09
Nytt Regionalt brukerutvalg oppnevnthttps://helse-midt.no/nyheter/2019/nytt-regionalt-brukerutvalg-oppnevntNytt Regionalt brukerutvalg oppnevntStyret i Helse Midt-Norge RHF utnevnte nytt Regionalt brukerutvalg i møtet 28. november. Leder Snorre Ness fortsetter i en periode til. 28.11.2019 14:00:19
21,5 milliarder kroner fordelthttps://helse-midt.no/nyheter/2019/215-milliarder-kroner-fordelt21,5 milliarder kroner fordeltStyret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt fordeling av inntekter til helseforetakene i Midt-Norge for 2020. Rammen er på 21,5 milliarder kroner, basert på Regjeringens forslag til Statsbudsjett. 28.11.2019 13:51:13
Vil utrede Helse Trøndelaghttps://helse-midt.no/nyheter/2019/vil-utrede-helse-trondelagVil utrede Helse TrøndelagHelse Midt-Norge RHF vil utrede fordeler og ulemper ved en mulig sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs hospital HF. Bakgrunnen er regionreformen og etableringen av Trøndelag fylkeskommune.26.11.2019 16:10:00
Uønsket variasjonhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/uonsket-variasjonUønsket variasjonHvilke spesialisthelsetjenester pasienter får avhenger i mange tilfeller av pasientenes bosted. Ulike vurderinger av like tilstander og ulik behandlingskapasitet bidrar til dette, framgår det av en undersøkelse som Riksrevisjonen har foretatt.26.11.2019 13:13:54
Sakspapirer til styremøte 28. novemberhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/sakspapirer-til-styremote-28-novemberSakspapirer til styremøte 28. novemberSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 28. november kl. 10.00 er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 22.11.2019 07:56:11
Tilskuddsordning på 715 millioner for Helseplattformenhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/tilskuddsordning-pa-715-millioner-for-helseplattformenTilskuddsordning på 715 millioner for HelseplattformenRegjeringen foreslår i nysalderingen av budsjettet for 2019 at det settes av 715 millioner kroner for å legge til rette for deltakelse fra kommunene og fastleger i Midt-Norge i Helseplattformen.21.11.2019 23:00:00
Markering av Midt-Norges første Clinical Academic Groupshttps://helse-midt.no/nyheter/2019/markering-av-midt-norges-forste-clinical-academic-groupsMarkering av Midt-Norges første Clinical Academic GroupsMandag 2. desember inviterer vi til en markering av tildelingen av Midt-Norges første Clinical Academic Groups.21.11.2019 02:26:40
Ja til seks nye metoderhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/ja-til-seks-nye-metoderJa til seks nye metoderBeslutningsforum for nye metoder har sagt ja til seks nye metoder inkludert behandling for multippel sklerose (MS), lungekreft, hemofili A og alvorlig astma. Totalt ble ni metoder besluttet i møtet den 18. november. 18.11.2019 12:31:11
Nyttig dypdykk i to veldig viktige temaerhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/nyttig-dypdykk-i-to-veldig-viktige-temaerNyttig dypdykk i to veldig viktige temaerRegional brukerkonferanse 2019 fordypet seg i Helseplattformen og i brukermedvirkning i forskning. Stort engasjement fra deltakere fra hele regionen 12.11.2019 17:23:11
Bronse i SAP Quality Awardshttps://helse-midt.no/nyheter/2019/bronse-i-sap-quality-awardsBronse i SAP Quality AwardsProsjektet S4/Hana i Helse Midt-Norge tok 3.-plass i en stor kåring for SAP-prosjekter i Norden og de baltiske landene.  08.11.2019 10:05:04
Forskningsmidler for 2020 tildelthttps://helse-midt.no/nyheter/2019/forskningsmidler-for-2020-tildeltForskningsmidler for 2020 tildeltRegionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon har fordelt de regionale forskningsmidlene for 2020 08.11.2019 08:10:23
De to første Clinical Academic Groups i Midt-Norge er tildelthttps://helse-midt.no/nyheter/2019/de-to-forste-clinical-academic-groups-i-midt-norge-er-tildeltDe to første Clinical Academic Groups i Midt-Norge er tildelt6. november ble de første Clinical Academic Groups (CAG) tildelt i Midt-Norge. Begge gruppene er svært sterke vitenskapelig, og godt forankret i klinisk virksomhet07.11.2019 09:56:38
Se hvilke helseprosjekt som fikk støtte fra NTNU Discoveryhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/se-hvilke-helseprosjekt-som-fikk-stotte-fra-ntnu-discoverySe hvilke helseprosjekt som fikk støtte fra NTNU DiscoverySeks prosjekt fikk til sammen 4,7 millioner kroner i støtte fra NTNU Discovery i høstens tildeling. En «smart» vevskutter var blant dem som fikk penger.04.11.2019 03:32:11
Ny administrerande direktør i Helse Møre og Romsdalhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/ny-administrerande-direktor-i-helse-more-og-romsdalNy administrerande direktør i Helse Møre og RomsdalSjukehusdirektør Øyvind Bakke (41) i Aleris blir ny toppsjef i Helse Møre og Romsdal.30.10.2019 09:48:51
Nytt behandlingstilbud til pasienter med muskel- og skjelettsmerterhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/nytt-behandlingstilbud-til-pasienter-med-muskel-og-skjelettsmerterNytt behandlingstilbud til pasienter med muskel- og skjelettsmerterUnicare Rehabilitering AS, med LHL-klinikken Trondheim som underleverandør, er valgt som ny leverandør av spesialisert rehabilitering for pasienter med muskel- og skjelettsmerter.28.10.2019 11:13:34
Helseplattformen lanserer egne nettsiderhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/helseplattformen-lanserer-egne-nettsiderHelseplattformen lanserer egne nettsiderHelseplattformen AS lanserte i dag egne nettsider. De nye sidene vil samle all informasjon om selskapet, prosjektet og produktet Helseplattformen 28.10.2019 10:29:38
Velkommen til Regional brukerkonferanse 2019https://helse-midt.no/nyheter/2019/velkommen-til-regional-brukerkonferanse-2019Velkommen til Regional brukerkonferanse 2019Helseplattformen og helseforskning er de to største temaene når Regionalt brukerforum inviterer til årets Brukerkonferanse på Scandic Hell Hotel 11. november 24.10.2019 13:08:32
Skal du være brukerrepresentant? Ta nettkurs!https://helse-midt.no/nyheter/2019/skal-du-vere-brukerrepresentant-ta-nettkursSkal du være brukerrepresentant? Ta nettkurs!Er du fersk brukerrepresentant eller lurer på om du skal bli? Du kan nå ta et nettbasert kurs som forteller deg hvordan brukerrepresentasjon fungerer, og hvilken rolle du vil ha i spesialisthelsetjenesten 23.10.2019 11:34:52
149 millioner kroner til klinisk behandlingsforskninghttps://helse-midt.no/nyheter/2019/149-millioner-kroner-til-klinisk-behandlingsforskning149 millioner kroner til klinisk behandlingsforskningNi prosjekter med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 149 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). 23.10.2019 08:26:33
Innfører genprofiltest for brystkrefthttps://helse-midt.no/nyheter/2019/innforer-genprofiltest-for-brystkreftInnfører genprofiltest for brystkreftEn genprofiltest for å forhindre unødvendig behandling av brystkreft er besluttet innført av Beslutningsforum for nye metoder. Legemidler til behandling av brystkreft, Wilsons sykdom, myelogen leukemi, systemisk mastocytose og lungekreft fikk også ja. 21.10.2019 10:16:12
Sakspapirer til styremøte 24. oktoberhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/sakspapirer-til-styremote-24-oktoberSakspapirer til styremøte 24. oktoberSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 24. oktober kl. 10.00 er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 18.10.2019 08:03:36
Fekk forskingsprisen frå brukarutvalethttps://helse-midt.no/nyheter/2019/fekk-forskingsprisen-fra-brukarutvaletFekk forskingsprisen frå brukarutvaletOverlege Rune Aakvik Pedersen ved Aure rehabiliteringssenter i Helse Møre og Romsdal fekk Helse Midt-Norge sin forskingspris under den nylege forskingskonferansen i Kristiansund. 08.10.2019 12:51:42
Utlysning av tilskudd til brukerorganisasjoner for 2020https://helse-midt.no/nyheter/2019/utlysning-av-tilskudd-til-brukerorganisasjoner-for-2020Utlysning av tilskudd til brukerorganisasjoner for 2020Nå kan du søke om midler til helsefremmende arbeid. Søknadsfrist er 1. desember01.10.2019 14:19:09
Invitasjon til leverandørkonferanse i forbindelse med anskaffelse av kirurgiske og medisinske spesialisthelsetjenesterhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/invitasjon-til-leverandorkonferanse-i-forbindelse-med-anskaffelse-av-kirurgiske-og-medisinske-spesialisthelsetjenesterInvitasjon til leverandørkonferanse i forbindelse med anskaffelse av kirurgiske og medisinske spesialisthelsetjenesterHelse Midt-Norge RHF inviterer til en leverandørkonferanse for ovennevnte anskaffelse den 7. oktober 2019 fra kl. 11.00 – 15.00, ved Helse Midt-Norge RHF sitt hovedkontor i Wessels veg 75, Stjørdal, møterom Sør i 3 etasje. 27.09.2019 10:37:25
Ni nye metoder innføreshttps://helse-midt.no/nyheter/2019/ni-nye-metoder-innforesNi nye metoder innføresNi nye metoder innføresBeslutningsforum for nye metoder har sagt ja til legemidler til behandling av føflekkreft, opioidavhengighet, brystkreft, ulcerøs kolitt, binyrebarksvikt, hypofosfatemi, plakkpsoriasis, leukemi og eosinofil øsofagitt. 23.09.2019 18:32:53
Sakspapirer til styremøte 25. septemberhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/sakspapirer-til-styremote-25-septemberSakspapirer til styremøte 25. septemberSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF onsdag 25. september kl. 10.00 er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 19.09.2019 07:34:32
Ønsker brukerpanel for oppsett av Helseplattformenhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/onsker-brukerpanel-for-oppsett-av-helseplattformenØnsker brukerpanel for oppsett av HelseplattformenBrukermedvirkning blir sentralt i arbeidet med Helseplattformen. Onsdag møttes brukerrepresentanter fra hele regionen for å finne ut hvordan det kan løses. 12.09.2019 16:17:20
Pakkeforløp for kreft tar for lang tidhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/pakkeforlop-for-kreft-tar-for-lang-tidPakkeforløp for kreft tar for lang tidMålsettingen om at 70 prosent av kreftpasientene skal tilbys et pakkeforløp blir oppnådd i første tertial 2019. Men behandlingsforløpene tar ofte for lang tid.12.09.2019 10:50:34
Utlysning av midler for kvalitet og relevans i praksisstudierhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/utlysning-av-midler-for-kvalitet-og-relevans-i-praksisstudierUtlysning av midler for kvalitet og relevans i praksisstudierVi lyser ut inntil 5 millioner kroner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier. Søknadsfrist er mandag 2. desember 2019 klokken 15.00.11.09.2019 10:58:55
Sykehus-nettverk får 53 millioner kroner fra Forskningsrådethttps://helse-midt.no/nyheter/2019/sykehus-nettverk-far-53-millioner-kroner-fra-forskningsradetSykehus-nettverk får 53 millioner kroner fra Forskningsrådet- En anerkjennelse av arbeidet som har vært gjort og betydeningen av klinisk forskning, sier Siv Mørkved ved Helse Midt-Norge.11.09.2019 08:55:07
Lyser ut midler til forskning innen antibiotikaresistenshttps://helse-midt.no/nyheter/2019/lyser-ut-midler-til-forskning-innen-antibiotikaresistensLyser ut midler til forskning innen antibiotikaresistensNorsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) lyser ut midler til forskning. Søknadsfrist er 1. oktober 2019.10.09.2019 08:00:27
Arrangerer temakonferanse om barn som pårørendehttps://helse-midt.no/nyheter/2019/arrangerer-temakonferanse-om-barn-som-parorendeArrangerer temakonferanse om barn som pårørendeBarn som vokser opp med foreldre som er alvorlig syke og skadde, psykisk syke eller rusavhengige kan selv være i faresonen for å utvikle sykdom.06.09.2019 13:13:09
Utlysning av midler til nasjonale forskningsnettverkhttps://helse-midt.no/nyheter/2019/utlysning-av-midler-til-nasjonale-forskningsnettverkUtlysning av midler til nasjonale forskningsnettverkNasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) lyser i 2019 ut midler til etablering og drift av nasjonale forskningsnettverk.06.09.2019 12:31:42

Nyhetsarkiv

Helse Midt-Norge RHF har levert nyheter siden opprettelsen i 2002. Her er vårt historiske nyhetsarkiv:

Nyheter fra 2018 (88 MB)

Nyheter fra 2017 (18 MB)

Nyheter fra 2016 (17 MB)

Nyheter fra perioden 2015 - 2012 (44 MB)

Nyheter fra perioden 2011-2007 (38 MB)

Nyheter fra perioden 2006-2002 (22 MB) (året 2005 mangler av tekniske årsaker)

Arkiv for nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge

Arkiv for nyhetsbrev om e-helse


Arkiv for nyhetsbrev Helseplattformen


Kronikker og innlegg

Du finner et arkiv med kronikker og innlegg fra ledelsen i Helse Midt-Norge på Facebook:

Kronikker og debattinnlegg (Notater på Facebook)

Magasinet HELSE

Magasinet HELSE gis ut av Helse Midt-Norge RHF.

Magasinet lages ved behov, gjerne knyttet til aktuelle helse-tema.

Her er et arkiv med tidligere utgaver som kan leses i pdf-format.

Mag 2013-2.jpg
Mag 2013-1.jpg
Mag 2012-2.jpg
Mag 2012-1.jpg
Mag 2011-1.jpg
Mag 2010-2.jpg
Mag 2010-1.jpg
Mag 2009-2.jpg
Mag 2009-1.jpg
Mag 2008-4.jpg
Mag 2008-3.jpg
Mag 2008-2.jpg
Mag 2005-2.jpg
Mag 2005-1.jpg
Mag 2004-4.jpg
Mag 2004-3.jpg
Mag 2004-2.jpg
Mag 2004-1.jpg
Mag 2003-6.jpg
Mag 2003-5.jpg
Mag 2003-4.jpg
Mag 2003-3.jpg
Mag 2003-2.jpg
Mag 2003-1.jpg
Mag 2002-3.jpg
Mag 2002-2.jpg
Mag 2002-1.jpg

HelseAvisa

HelseAvisa gis ut av Helse Midt-Norge RHF.

Avisa har vært distribuert som bilag til regionens dagsaviser to ganger.

Avisa er et samarbeidsprosjekt med helseforetakene i Midt-Norge.

Her finner du et arkiv der du kan lese tidligere aviser i pdf-format.

Helse Sunnmøre:

2009
HELSEavisa 2009 Helse Sunnmøre.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Sunnmøre.jpg

Helse Nordmøre og Romsdal

2009
HELSEavisa 2009 Helse Nordmøre og Romsdal.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Nordmøre og Romsdal.jpg

St. Olavs Hospital

2009
HELSEavisa 2009 St Olavs Hospital.jpg
2004
HELSEavisa 2004 St Olavs Hospital.jpg

Helse Nord-Trøndelag:

2009
HELSEavisa 2009 Helse Nord-Trøndelag.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Nord-Trøndelag.jpg

Helse-Nytt (Nyhetsbrev for perioden 2001-2010)

Helse Midt-Norge RHF utga tidligere nyhetsbrevet Helse-Nytt. Målgrupper for nyhetsbrevet var primært egne ansatte, brukerorganisasjonene, helseforetaksstyrene og primærhelsetjenesten.

HELSEnytt 2001-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2001-01.pdfHELSEnytt 2001-01.pdfpdf37744
HELSEnytt 2001-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2001-02.pdfHELSEnytt 2001-02.pdfpdf31750
HELSEnytt 2002-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-03.pdfHELSEnytt 2002-03.pdfpdf36184
HELSEnytt 2002-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-04.pdfHELSEnytt 2002-04.pdfpdf14041
HELSEnytt 2002-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-05.pdfHELSEnytt 2002-05.pdfpdf31221
HELSEnytt 2002-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-06.pdfHELSEnytt 2002-06.pdfpdf34664
HELSEnytt 2002-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-07.pdfHELSEnytt 2002-07.pdfpdf29768
HELSEnytt 2002-08.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-08.pdfHELSEnytt 2002-08.pdfpdf28020
HELSEnytt 2002-09.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-09.pdfHELSEnytt 2002-09.pdfpdf41491
HELSEnytt 2002-10.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-10.pdfHELSEnytt 2002-10.pdfpdf107482
HELSEnytt 2002-11.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-11.pdfHELSEnytt 2002-11.pdfpdf68051
HELSEnytt 2002-12.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-12.pdfHELSEnytt 2002-12.pdfpdf68176
HELSEnytt 2002-13.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-13.pdfHELSEnytt 2002-13.pdfpdf66729
HELSEnytt 2003-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-01.pdfHELSEnytt 2003-01.pdfpdf2154844
HELSEnytt 2003-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-02.pdfHELSEnytt 2003-02.pdfpdf1214791
HELSEnytt 2003-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-03.pdfHELSEnytt 2003-03.pdfpdf3406140
HELSEnytt 2003-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-04.pdfHELSEnytt 2003-04.pdfpdf809869
HELSEnytt 2003-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-05.pdfHELSEnytt 2003-05.pdfpdf417461
HELSEnytt 2003-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-06.pdfHELSEnytt 2003-06.pdfpdf1988083
HELSEnytt 2003-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-07.pdfHELSEnytt 2003-07.pdfpdf6684344
HELSEnytt 2004-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-01.pdfHELSEnytt 2004-01.pdfpdf331983
HELSEnytt 2004-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-02.pdfHELSEnytt 2004-02.pdfpdf232098
HELSEnytt 2004-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-03.pdfHELSEnytt 2004-03.pdfpdf218228
HELSEnytt 2004-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-04.pdfHELSEnytt 2004-04.pdfpdf425137
Helsenytt 2004-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/Helsenytt 2004-05.pdfHelsenytt 2004-05.pdfpdf281538
HELSEnytt 2004-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-06.pdfHELSEnytt 2004-06.pdfpdf302955
HELSEnytt 2004-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-07.pdfHELSEnytt 2004-07.pdfpdf326303
HELSEnytt 2004-08.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-08.pdfHELSEnytt 2004-08.pdfpdf372797
HELSEnytt 2005-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-01.pdfHELSEnytt 2005-01.pdfpdf238159
HELSEnytt 2005-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-02.pdfHELSEnytt 2005-02.pdfpdf294310
HELSEnytt 2005-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-03.pdfHELSEnytt 2005-03.pdfpdf335674
HELSEnytt 2006-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2006-01.pdfHELSEnytt 2006-01.pdfpdf275021
HELSEnytt 2006-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2006-02.pdfHELSEnytt 2006-02.pdfpdf186580
HELSEnytt 2011-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2011-01.pdfHELSEnytt 2011-01.pdfpdf4074348Ansvarlig utgiver

Helse Midt-Norge RHF ved vår kommunikasjonsdirektør er ansvarlig utgiver for våre magasiner, aviser, innhold på hjemmesider og sosiale kanaler.

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsstrategi

PressekontaktMagasinet HELSE 2018-01.pdf


Nyhetsutlisting


Fant du det du lette etter?