Nyheter

Helse Midt-Norges nyhetsarkiv inneholder oversikt over nyheter og publikasjoner.

Abonner på nyhetsbrev

Helse Midt-Norge sender jevnlig ut nyhetsbrev på epost som du kan abonnere på:

​Helse Midt-Norge på sosiale medier

Nyhetsarkiv

Helse Midt-Norge RHF har levert nyheter siden opprettelsen i 2002. Her er vårt historiske nyhetsarkiv:

Nyheter fra 2017 (18 MB)

Nyheter fra 2016 (17 MB)

Nyheter fra perioden 2015 - 2012 (44 MB)

Nyheter fra perioden 2011-2007 (38 MB)

Nyheter fra perioden 2006-2002 (22 MB) (året 2005 mangler av tekniske årsaker)

Arkiv for nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge

2017 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 05 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 05 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 05 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 01 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 01 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 01 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 50 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 50 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 50 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 49 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 49 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 49 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 48 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 48 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 48 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 47 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 47 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 47 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 46 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 46 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 46 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 45 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 45 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 45 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 44 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 44 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 44 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 43 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 43 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 43 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 42 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 42 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 42 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 39 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 39 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 39 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 38 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 38 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 38 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 33 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 33 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 33 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 31 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 31 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 31 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 28 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 28 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 28 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 24 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 24 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 24 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 21 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 21 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 21 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 19 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 19 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 19 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 17 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 17 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 17 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 16 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 16 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 16 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 15 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 15 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 15 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 14 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 14 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 14 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 13 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 13 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 13 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge-2.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge-2.pdf2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge-2.pdf
2016 Uke 10 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 10 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 10 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 08 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 08 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 08 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 06 Nyhetsbrev Helse Midt-Norge-2.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 06 Nyhetsbrev Helse Midt-Norge-2.pdf2016 Uke 06 Nyhetsbrev Helse Midt-Norge-2.pdf
2016 Uke 06 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 06 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 06 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf

Arkiv for nyhetsbrev om e-helse

2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf
2015 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2015 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf2015 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf
2015 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2015 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf2015 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf


Arkiv for nyhetsbrev Helseplattformen

2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdf2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdf
2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdf2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdf


Kronikker og innlegg

Du finner et arkiv med kronikker og innlegg fra ledelsen i Helse Midt-Norge på Facebook:

Kronikker og debattinnlegg (Notater på Facebook)

Magasinet HELSE

Magasinet HELSE gis ut av Helse Midt-Norge RHF.

Magasinet lages ved behov, gjerne knyttet til aktuelle helse-tema.

Her er et arkiv med tidligere utgaver som kan leses i pdf-format.

   Les Magasinet HELSE 01-2018      Forsiden av Magasinet Helse nr 1 2016 i miniatyr

 
Mag 2005-2.jpg
Mag 2005-1.jpg
Mag 2004-4.jpg
Mag 2004-3.jpg
Mag 2004-2.jpg
Mag 2004-1.jpg

HelseAvisa

HelseAvisa gis ut av Helse Midt-Norge RHF.

Avisa har vært distribuert som bilag til regionens dagsaviser to ganger.

Avisa er et samarbeidsprosjekt med helseforetakene i Midt-Norge.

Her finner du et arkiv der du kan lese tidligere aviser i pdf-format.

Helse Sunnmøre:

2009
HELSEavisa 2009 Helse Sunnmøre.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Sunnmøre.jpg

Helse Nordmøre og Romsdal

2009
HELSEavisa 2009 Helse Nordmøre og Romsdal.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Nordmøre og Romsdal.jpg

St. Olavs Hospital

2009
HELSEavisa 2009 St Olavs Hospital.jpg
2004
HELSEavisa 2004 St Olavs Hospital.jpg

Helse Nord-Trøndelag:

2009
HELSEavisa 2009 Helse Nord-Trøndelag.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Nord-Trøndelag.jpg

Helse-Nytt (Nyhetsbrev for perioden 2001-2010)

Helse Midt-Norge RHF utga tidligere nyhetsbrevet Helse-Nytt. Målgrupper for nyhetsbrevet var primært egne ansatte, brukerorganisasjonene, helseforetaksstyrene og primærhelsetjenesten.

HELSEnytt 2001-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2001-01.pdfHELSEnytt 2001-01.pdf
HELSEnytt 2001-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2001-02.pdfHELSEnytt 2001-02.pdf
HELSEnytt 2002-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-03.pdfHELSEnytt 2002-03.pdf
HELSEnytt 2002-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-04.pdfHELSEnytt 2002-04.pdf
HELSEnytt 2002-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-05.pdfHELSEnytt 2002-05.pdf
HELSEnytt 2002-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-06.pdfHELSEnytt 2002-06.pdf
HELSEnytt 2002-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-07.pdfHELSEnytt 2002-07.pdf
HELSEnytt 2002-08.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-08.pdfHELSEnytt 2002-08.pdf
HELSEnytt 2002-09.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-09.pdfHELSEnytt 2002-09.pdf
HELSEnytt 2002-10.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-10.pdfHELSEnytt 2002-10.pdf
HELSEnytt 2002-11.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-11.pdfHELSEnytt 2002-11.pdf
HELSEnytt 2002-12.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-12.pdfHELSEnytt 2002-12.pdf
HELSEnytt 2002-13.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-13.pdfHELSEnytt 2002-13.pdf
HELSEnytt 2003-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-01.pdfHELSEnytt 2003-01.pdf
HELSEnytt 2003-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-02.pdfHELSEnytt 2003-02.pdf
HELSEnytt 2003-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-03.pdfHELSEnytt 2003-03.pdf
HELSEnytt 2003-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-04.pdfHELSEnytt 2003-04.pdf
HELSEnytt 2003-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-05.pdfHELSEnytt 2003-05.pdf
HELSEnytt 2003-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-06.pdfHELSEnytt 2003-06.pdf
HELSEnytt 2003-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-07.pdfHELSEnytt 2003-07.pdf
HELSEnytt 2004-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-01.pdfHELSEnytt 2004-01.pdf
HELSEnytt 2004-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-02.pdfHELSEnytt 2004-02.pdf
HELSEnytt 2004-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-03.pdfHELSEnytt 2004-03.pdf
HELSEnytt 2004-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-04.pdfHELSEnytt 2004-04.pdf
Helsenytt 2004-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/Helsenytt 2004-05.pdfHelsenytt 2004-05.pdf
HELSEnytt 2004-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-06.pdfHELSEnytt 2004-06.pdf
HELSEnytt 2004-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-07.pdfHELSEnytt 2004-07.pdf
HELSEnytt 2004-08.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-08.pdfHELSEnytt 2004-08.pdf
HELSEnytt 2005-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-01.pdfHELSEnytt 2005-01.pdf
HELSEnytt 2005-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-02.pdfHELSEnytt 2005-02.pdf
HELSEnytt 2005-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-03.pdfHELSEnytt 2005-03.pdf
HELSEnytt 2006-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2006-01.pdfHELSEnytt 2006-01.pdf
HELSEnytt 2006-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2006-02.pdfHELSEnytt 2006-02.pdf
HELSEnytt 2011-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2011-01.pdfHELSEnytt 2011-01.pdfAnsvarlig utgiver

Helse Midt-Norge RHF ved vår kommunikasjonsdirektør er ansvarlig utgiver for våre magasiner, aviser, innhold på hjemmesider og sosiale kanaler.

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsstrategi

PressekontaktMagasinet HELSE 2018-01.pdf

 • 18.12.2018
  Ja til salg av Lundavang

  Helse- og omsorgsdepartementet har i foretaksmøte 18. desember godkjent salg av Molde sykehus og tilknyttede eiendommer.

 • 18.12.2018
  Ja til ny leukemibehandling

  Tre av åtte metoder fikk ja i desembermøtet til Beslutningsforum for nye metoder.

 • 13.12.2018
  Historisk satsing på samiske helsetjenester

  De fire helseregionene, ledet av Helse Nord RHF, er i gang med jobben som skal sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

 • 13.12.2018
  Regional utviklingsplan vedtatt

  Digitalisering, standardisering og å utnytte de muligheter som samarbeid og regionale fellestjenester kan skape. Det er hovedgrepene i den regionale utviklingsplanen, som nå er vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF.

 • 13.12.2018
  Samiske spesialisthelsetjenester

  I tett samarbeid med Sametinget er Helse Nord RHF og de andre helseregionene i gang med jobben som skal sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

 • 07.12.2018
  Sakspapirer styremøte i desember

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 13. desember er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 06.12.2018
  Vil justere sykehusenes opptaksområder

  Flere kommunesammenslåinger i Midt-Norge skjer på tvers av dagens grenser mellom helseforetakene. Det gjør det nødvendig å vurdere foretaksinndelingen.

 • 04.12.2018
  - Midt-Norge i front på ultralyd og kunstig intelligens

  Komplekse algoritmer som skal løse kreftgåter, medisinsk avstandsoppfølging og bruken av kunstig intelligens i helsesektoren.

 • 28.11.2018
  Helseplattformen tema for InnoMeds møteplass

  Innovasjonsmuligheter i tilknytning til Helseplattformen er tema når Sintef InnoMed arrangerer «møteplass» torsdag 29. november. InnoMeds møteplasser er skapt for å stimulere til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren. 

 • 26.11.2018
  - Tilskuddet halverer kostnadene på våre arrangement

  1. desember er siste frist for å søke tilskudd til brukerorganisasjoner i 2019. MS-forbundet Midts medlemmer nyter godt av ordningen.

 • 23.11.2018
  De vanskelige, men nødvendige beslutningene

  Som leder i Beslutningsforum for nye metoder innrømmer Stig Slørdahl at han stadig tviler. Men én ting er han helt sikker på: Det viktigste er en likeverdig helsetjeneste.

 • 22.11.2018
  Syv prosjekter får store forskningsbevilgninger

  Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har tildelt forskningsmidler på til sammen 135 millioner kroner til syv store prosjekter. To av prosjektene koordineres fra St. Olavs hospital i Trondheim.

 • 21.11.2018
  Flere kvinner bør ta celleprøve fra livmorhalsen

  Livmorhalskreft rammer kvinner i alle aldre, 20 prosent er under 35 år. En enkel celleprøve hvert tredje år reduserer risikoen betydelig – og kan redde liv.

 • 20.11.2018
  Innfører nytt medikament til plakkpsoriasis

  Beslutningsforum for nye metoder innfører iksekizumab (Taltz) til behandling av plakkpsoriasis. Til sammen besluttet Beslutningsforum seks ulike legemidler til sju ulike indikasjoner på møtet 19. november.

 • 15.11.2018
  Endelig konkurransegrunnlag for Helseplattformen

  Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok endelig konkurransegrunnlag for Helseplattformen i dagens styremøte. En ny milepæl er dermed passert for anskaffelsen av journalløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

 • 15.11.2018
  - Viktig at vi også får presentert noen motforestillinger

  Interessant, nyttig og viktig, sier deltakerne om temaene på Regional brukerkonferanse som ble arrangert på Stjørdal denne uka.

 • 15.11.2018
  Inntektsfordeling 2019 vedtatt

  Inntektsrammen for Helse Midt-Norge i 2019 er nå fordelt. Basert på forslaget til Statsbudsjett, er det snakk om 20,5 milliarder kroner. I beløpet inngår basisfinansiering og aktivitetsbaserte inntekter til helseforetakene.

 • 15.11.2018
  Antikorrupsjonsprogram vedtatt

  Styret i Helse Midt-Norge har i dag vedtatt et antikorrupsjonsprogram. Programmet skal gjelde for hele foretaksgruppen, og målet er å forebygge korrupsjon og misligheter og sikre at felles retningslinjer etterleves. 

 • 14.11.2018
  Opptatt av økt dekningsgrad i kvalitetsregistrene

  Helseminister Bent Høie viste stort engasjement for de medisinske kvalitetsregistrene da han åpnet presentasjonen av nye resultater tirsdag.

 • 13.11.2018
  Fikk Forskningsprisen 2017 for sitt arbeid for barn med psykiske vansker

  - Det er ingen som vil se sine barn lide, sa Marit Sæbø Indredavik da hun mottok Forskningsprisen 2017 på Regional brukerkonferanse tirsdag.

 • 13.11.2018
  Kvalitet og relevans i praksisstudier - utlysning av midler

  Driver du et prosjekt som har til mål å bedre praksisstudier i helse- og sosialfagsutdanning? Da kan du søke inntil en million i støtte hos oss. Frist er 3. januar 2019

 • 12.11.2018
  Den vanskelige samtalen

  - Samtalen med pårørende om organdonasjon kan ikke løses ved hjelp av et spørreskjema, sier Sven Haakon Urving, donoransvarlig lege ved Nordlandssykehuset.

 • 12.11.2018
  Se programmet for Regional brukerkonferanse 2018

  Denne uka arrangeres Regional brukerkonferanse 2018 på Stjørdal. Barne- og ungdomspsykiatri og standardisering er blant temaene i år.

 • 12.11.2018
  Rekordhøyt antall pasienter som venter på nyretransplantasjon

  Norge er blant de fremste i Europa når det gjelder nyretransplantasjoner. Til tross for dette er antall pasienter på venteliste rekordhøyt.

 • 09.11.2018
  De regionale forskningsmidlene er blitt fordelt

  Helse Midt-Norge RHF lyser hvert år ut regionale midler til forskning gjennom Samarbeidsorganet. Les resultatet av årets tildeling her.

 • 09.11.2018
  Sakspapirer styremøte i november

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 15. november er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 08.11.2018
  Organdonasjon: Informasjon og opplæring er viktig

  I løpet av de første ni månedene i år er det registrert en markant nedgang i antall realiserte donorer. - Vi undrer oss over hvorfor, det har ikke skjedd noe som kan forklare nedgangen.

 • 07.11.2018
  Nytt helseatlas for dagkirurgi - fortsatt stor variasjon

  Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har lansert et oppdatert helseatlas om dagkirurgi tre år etter at det første kom. De geografiske forskjellene er fortsatt store, tross fokuset i årene etter.

 • 05.11.2018
  Hvis spørsmålet ikke hadde blitt stilt - ville det ikke blitt noe av

  For fem år siden mistet Anne Stine Eger Mollestad sin mann Niels i en sykkelulykke. Å si ja til organdonasjon føltes meningsfullt for henne.

 • 02.11.2018
  Hva gjør du hvis du står overfor en potensiell donor?

  Den nye transplantasjonsloven fra 2016 pålegger deg som helsepersonell å ta opp spørsmålet om donasjon når døden er konstatert, eller når det er svært sannsynlig at døden vil inntreffe.

 • 02.11.2018
  - Forbereder oss på å møte den digitale fremtiden

  Standardiserte pakkeforløp gir bedre pasientsikkerhet og likeverdig behandling av høy kvalitet, sier Kristian Onarheim. Ikke minst forbereder det oss på digitaliseringen av helsesektoren.

 • 02.11.2018
  - Vil bety bedre behandling til flere

  Helse Nord-Trøndelag er en pioner innen pakkeforløp i psykiatrien. Standardisering gir trygghet til fagfolkene og myndiggjør pasientene i mye større grad, mener Kathinka Meirik.

 • 02.11.2018
  - Viktig å ta vare på gullkundene

  Standardisering kan bidra til at vi tar bedre vare på storforbrukerne av helsetjenester i Norge, mener Snorre Ness.

 • 02.11.2018
  Finansieringsmodellen ligger fast

  Det foreligger ingen planer for endring av inntektsfordelingen mellom helseforetakene i Helse Midt-Norge. Oppspill rundt dette i diverse medieoppslag har ingen rot i virkeligheten.

 • 02.11.2018
  - Hever kvaliteten på kreftomsorgen

  Standardiserte pasientforløp er en garanti for at pasientene i Møre og Romsdal får lik behandling på linje med dem som bor i Oslo eller Trondheim, sier Jorun Bøyum.

 • 02.11.2018
  - Fint med en felles verktøykasse

  Vibeke Veie-Rosvoll ser frem til å få pakkeforløp innen psykisk helse og rus, så lenge det også er rom for å gå bort fra standarden.

 • 01.11.2018
  Konferanse for akutt- og mottaksmedisin i Stavanger

  Vil du være med på å etablere det beste spesialiseringsløpet for ny LIS-utdannelse? Nasjonal konferanse for akutt- og mottaksmedisin arrangeres i februar.

 • 01.11.2018
  Ekspertpanelet er etablert

  Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten skal gi alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering. Ekspertpanelet er nå lansert, og åpner for å ta imot henvendelser.

 • 31.10.2018
  - Gjør det vanvittige litt mindre vanvittig

  For de fleste er det en trøst at organene fra deres avdøde mor eller far, sønn eller datter får leve videre i et annet menneske, sier donorlege Johan-Arnt Hegvik.

 • 30.10.2018
  Organdonasjon: - Vi må tore å spørje

  I dag markerte helseminister Bent Høie starten på den nasjonale organdonasjonskampanjen som er retta mot tilsette i helseføretaka. Så langt i år er det gjennomført færre organdonasjoner enn på same tid i fjor.

 • 30.10.2018
  Store forventninger

  «Vi skal endre helsetjenesten» er blitt et gjennomgangstema når det gjelder Helseplattformen for Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. Hva mener han med det?

 • 29.10.2018
  Endret pasientreisetilbud for Åfjord, Rissa og Røros

  Fra 1. januar 2019 blir det endringer i pasientreisetilbudet på strekningene Åfjord – Rissa – Trondheim og Røros – Trondheim. Gjeldende avtaler om helsesekspressbuss blir ikke videreført. Bakgrunnen er vurdering av behov.

 • 24.10.2018
  Lager framtidas sykehus

  Kulturbygging og involvering er to av de viktigste stikkordene for å lykkes når fagmiljøene ved sykehusene i Molde og Kristiansund nå skal bli til ett.

 • 24.10.2018
  Langt fra noen «plasterbu»

  Etter en tøff omkamp om sykehusplasseringen ser nordmørskommunene nå framover.  Ambisjonen: Å få på plass et distriktsmedisinsk senter som skal bli et nasjonalt utstillingsvindu. 

 • 23.10.2018
  Spinraza til barn

  Beslutningsforum for nye metoder tok opp beslutningen fra februar i år, på sitt møte 22. oktober, for å tydeliggjøre vurderinger og begrunnelser for hvorfor nusinersen (Spinraza) ikke innføres som standardbehandling til alle pasienter med s...

 • 22.10.2018
  Ja til fire nye metoder

  Bedre metoder for kjønnsbestemmelse av foster og sedering av barn sto på agendaen til Beslutningsforum for nye metoder i dag. Fem legemidler til ulike indikasjoner ble også besluttet, i tillegg til nusinersen (Spinraza).

 • 22.10.2018
  Unikt samarbeid gjør Helseplattformen mulig

  Et unikt samarbeid mellom kommuner og sykehus i Midt-Norge gjør Helseplattformen mulig.

 • 19.10.2018
  Hva snakker vi om når døden kommer tett på livet?

  En prest, en humanist og en muslimsk kulturkonsulent. Som ansatte i preste- og samtaletjenesten ved St. Olav hospital er sorg og død en naturlig del av jobben, men selv mener de at de først og fremst jobber tett på livet.

 • 18.10.2018
  - Pakkeforløp er positivt for pasientene

  De kommende pakkeforløpene for psykisk helse og rus er godt nytt for pasientene, mener Veronika Kjesbu i Regionalt brukerutvalg. De tre første pakkeforløpene lanseres i Ålesund, Steinkjer og Trondheim i slutten av oktober.

 • 18.10.2018
  Bygger nytt sikkerhetsbygg

  Konseptrapport for nybygg for sikkerhetspsykiatrien ved St. Olavs hospital er godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF. Planen er at bygget skal tas i bruk i 2022 da enheten skal ha flyttet fra Brøset til Østmarka på Lade.

Nyhetsutlisting

Ja til fire nye metoderhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/ja-til-fire-nye-metoderJa til fire nye metoderBedre metoder for kjønnsbestemmelse av foster og sedering av barn sto på agendaen til Beslutningsforum for nye metoder i dag. Fem legemidler til ulike indikasjoner ble også besluttet, i tillegg til nusinersen (Spinraza). 22.10.2018 16:36:24
Unikt samarbeid gjør Helseplattformen mulighttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/visjonen-om-n-felles-journal-blir-virkelighet-i-midt-norgeUnikt samarbeid gjør Helseplattformen muligEt unikt samarbeid mellom kommuner og sykehus i Midt-Norge gjør Helseplattformen mulig.21.10.2018 22:00:00
Hva snakker vi om når døden kommer tett på livet?https://helse-midt.no/nyheter/2018/hva-snakker-vi-om-nar-doden-kommer-tett-pa-livetHva snakker vi om når døden kommer tett på livet?En prest, en humanist og en muslimsk kulturkonsulent. Som ansatte i preste- og samtaletjenesten ved St. Olav hospital er sorg og død en naturlig del av jobben, men selv mener de at de først og fremst jobber tett på livet. 18.10.2018 22:00:00
- Pakkeforløp er positivt for pasientenehttps://helse-midt.no/nyheter/2018/-pakkeforlop-er-positivt-for-pasientene- Pakkeforløp er positivt for pasienteneDe kommende pakkeforløpene for psykisk helse og rus er godt nytt for pasientene, mener Veronika Kjesbu i Regionalt brukerutvalg. De tre første pakkeforløpene lanseres i Ålesund, Steinkjer og Trondheim i slutten av oktober.18.10.2018 13:45:09
Bygger nytt sikkerhetsbygghttps://helse-midt.no/nyheter/2018/bygger-nytt-sikkerhetsbyggBygger nytt sikkerhetsbyggKonseptrapport for nybygg for sikkerhetspsykiatrien ved St. Olavs hospital er godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF. Planen er at bygget skal tas i bruk i 2022 da enheten skal ha flyttet fra Brøset til Østmarka på Lade.18.10.2018 10:36:49
Skal stå sammenhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/skal-sta-sammenSkal stå sammen–Det høres lenge ut til 30. november 2019, men tiden kommer til å gå fort! 17.10.2018 22:00:00
Virtuell skattejakt kan gi demens-svarhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/virtuell-skattejakt-kan-gi-demens-svarVirtuell skattejakt kan gi demens-svarI Nord-Trøndelag skal eldre ut på virtuell skattejakt for å finne ut hvordan en normal 70-årig hjerne navigerer. Målet er å finne en ny brikke som passer i det store Alzheimer-puslespillet.17.10.2018 08:05:52
Se programmet på Regional brukerkonferanse 2018https://helse-midt.no/nyheter/2018/se-programmet-pa-regional-brukerkonferanse-2018Se programmet på Regional brukerkonferanse 2018Barne- og ungdomspsykiatri og standardisering er blant temaene på Regionalt brukerutvalgs konferanse på Stjørdal i november. Påmeldingsfristen er utvidet til 31. oktober.16.10.2018 13:42:07
Skal finne flaskehalser og tidstyverhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/skal-finne-flaskehalser-og-tidstyverSkal finne flaskehalser og tidstyverUnødvendig telefonkø, dobbeltføring og systemer som ikke snakker sammen. Det er noe av det de ansatte håper forsvinner når det nye journalsystemet Helseplattformen kommer på plass. 16.10.2018 11:48:41
Bedre innsikt – bedre helsehttps://helse-midt.no/nyheter/2018/bedre-innsikt-bedre-helseBedre innsikt – bedre helseOverlegen, fastlegen og sykepleierne er skjønt enige: Helseplattformen blir et etterlengtet evolusjonært sprang – både for ansatte og for pasientene. 15.10.2018 11:55:02
De unge snakker ikke om det aller vondestehttps://helse-midt.no/nyheter/2018/de-unge-snakker-ikke-om-det-aller-vondesteDe unge snakker ikke om det aller vondeste4 av 5 ungdommer snakker ikke om årsaken til at de har det vondt i møtet med psykisk helsevern. Det vil Christina (20) og Silje (20) gjøre noe med – sammen med hundrevis av andre «PsykiskhelseProffer».15.10.2018 11:35:15
Sakspapirer styremøte i oktoberhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/sakspapirer-styremote-i-oktoberSakspapirer styremøte i oktoberSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 18. oktober er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 15.10.2018 09:14:43
Les Magasinet Helsehttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/les-magasinet-helseLes Magasinet HelseMye innhold om Helseplattformen i Magasinet Helse, som utgis av Helse Midt-Norge. Her kan du lese den digitale versjonen.11.10.2018 10:28:55
Kvernmo om utviklingsplaner: - Kan ikke bare fortsette å springe raskerehttps://helse-midt.no/nyheter/2018/kvernmo-om-utviklingsplaner-kan-ikke-bare-fortsette-a-springe-raskereKvernmo om utviklingsplaner: - Kan ikke bare fortsette å springe raskereVi føder stadig færre barn og lever mye lenger. Så hvordan skal vi unngå at halvparten av oss snart må jobbe i helsesektoren for å kunne passe på den andre halvparten som er syke?11.10.2018 09:00:00
Få nyheter fra Helseplattformenhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/fa-nyheter-fra-helseplattformenFå nyheter fra HelseplattformenHelseplattformen går etter hvert over i en ny fase, der muligheten for å dele informasjon øker. Følg utviklingen i prosjektet ved å melde deg på vårt nyhetsbrev. 10.10.2018 12:20:43
Magasinet HELSE tilgjengelig på webhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/magasinet-helse-tilgjengelig-pa-webMagasinet HELSE tilgjengelig på webDet har skjedd, og det vil skje enda større endringer i helsetjenesten de kommende årene. Magasinet HELSE gjenspeiler de store prosjektene Helse Midt-Norge står oppe i.10.10.2018 10:13:54
Hovedtema på Hemit-konferansenhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/hovedtema-pa-hemit-konferansenHovedtema på Hemit-konferansenHelseplattformen settes i fokus på Hemit-konferansen 2019, som arrangeres torsdag 19. september på Scandic Lerkendal.09.10.2018 08:28:23
Tre selskaper vil levere tilgangsstyringhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/tre-selskaper-vil-levere-tilgangsstyringTre selskaper vil levere tilgangsstyringTre leverandører vil delta i konkurransen om å levere komponent for tilgangsstyring til Helseplattformen. – Det er flott at vi får tilbud fra tre gode leverandører, det sikrer oss tilgang til de beste løsningene og den beste leveransen, sie...08.10.2018 12:41:40
Finansiering av Helseplattformenhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/finansiering-av-helseplattformenFinansiering av HelseplattformenForslag til Statsbudsjett 2019 legger grunnlaget for finansiering av Helseplattformen i Midt-Norge. 575 mill. er satt av til lån og tilskudd for felles journalløsning for spesialisthelsetjeneste, kommuner og fastleger.08.10.2018 10:23:36
Tilskuddsordning for å innføre Helseplattformenhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/enklere-for-fastleger-og-kommuner-a-ta-i-bruk-helseplattformenTilskuddsordning for å innføre HelseplattformenTilskuddsordningen som Regjeringen legger opp til i forslaget til statsbudsjett vil gjøre det enklere for kommuner og fastleger i Midt-Norge å ta i bruk Helseplattformen, sier kommunaldirektør Helge Garåsen i Trondheim kommune. 07.10.2018 22:00:00
Statsråden inviterte til orientering i Danmarkhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/statsraden-inviterte-til-orientering-i-danmarkStatsråden inviterte til orientering i DanmarkLedelsen for Helseplattformen var invitert med da helseminister Bent Høie fikk en orientering om danske Sundhedsplatformen i København i slutten av september. Helseplattformens programdirektør Torbjørg Vanvik har tidligere uttalt at program...05.10.2018 14:09:24
Utlysning av tilskudd til brukerorganisasjoner 2019https://helse-midt.no/nyheter/2018/utlysning-av-tilskudd-til-brukerorganisasjoner-2019Utlysning av tilskudd til brukerorganisasjoner 2019Brukerorganisasjonene driver et viktig arbeid som Helse Midt-Norge ønsker å støtte. Søknadsfrist for midler til 2019 er 1. desember.02.10.2018 13:19:05
Enhetspriser for helsepersonell med tjenstlig behovhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/enhetspriser-for-helsepersonell-med-tjenstlig-behovEnhetspriser for helsepersonell med tjenstlig behovRapporten om håndtering av enhetspriser for legemidler og videre arbeid med prinsipper for rutine for prisinformasjon, har vært ute til høring og er ferdig behandlet av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene (RHF).  26.09.2018 13:18:42
Samarbeidsavtale prehospitale tjenesterhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/samarbeidsavtale-prehospitale-tjenesterSamarbeidsavtale prehospitale tjenesterI dag signerte de fire regionale helseforetakene en samarbeidsavtale med Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp for å legge til rette for innsats i prehospital helseberedskap. Avtalen er en oppfordring til alle helseforetak om å inngå egne sa...25.09.2018 10:14:44
Betinget ja til behandling av alvorlig astmahttps://helse-midt.no/nyheter/2018/betinget-ja-til-behandling-av-alvorlig-astmaBetinget ja til behandling av alvorlig astmaÅtte ulike metoder ble besluttet i dagens møte i Beslutningsforum for Nye metoder. Metode for eosinofil astma fikk betinget ja og sju andre metoder fikk nei. 24.09.2018 12:18:39
Krever tiltak for å øke antall donorerhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/krever-tiltak-for-a-oke-antall-donorerKrever tiltak for å øke antall donorerHelseminister Bent Høie ønsker økt oppmerksomhet om organdonasjon både i befolkningen og blant helsepersonell. Samtidig gjør han det lettere for befolkningen å si ja til å bli organdonor. 21.09.2018 13:12:58
Sparket i gang kommunesamarbeidethttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/sparket-i-gang-kommunesamarbeidetSparket i gang kommunesamarbeidetMed 150 representanter fra kommuner over hele Midt-Norge, ble mandagens kick off på Scandic Lerkendal første steg på forberedelsene før Helseplattformen for 84 midtnorske kommuner. 18.09.2018 11:46:19
Samarbeid mellom Norge og Danmarkhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/samarbeid-mellom-norge-og-danmarkSamarbeid mellom Norge og DanmarkNorge og Danmark inngår avtale om felles forhandlinger om legemiddelpriser. Det svært høye prisnivået på nye, dyre legemidler er bakgrunnen for at helseminister Bent Høie og den danske helseministeren Ellen Trane Nørby har signert en intens...18.09.2018 10:27:23
Vil gi pasientene intravenøs antibiotikabehandling hjemmehttps://helse-midt.no/nyheter/2018/vil-gi-pasientene-intravenos-antibiotikabehandling-hjemmeVil gi pasientene intravenøs antibiotikabehandling hjemmeAt pasienter som har behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling får administrert denne hjemme, vil blant annet bidra til økt livskvalitet, sier Ann Iren Kjønnøy.18.09.2018 06:10:01
Nasjonal helseøvelse 2018 i Midt-Norgehttps://helse-midt.no/nyheter/2018/nasjonal-helseovelse-2018-i-midt-norgeNasjonal helseøvelse 2018 i Midt-NorgeNasjonal helseøvelse 2018 skjer samtidig med den store NATO-øvelsen i Norge i høst. Ekstra ambulansehelikoptre og tett samarbeid mellom Forsvaret og 113-sentralene skal sørge for at pasienter blir tatt like godt hånd om som vanlig under NATO-øvelsen.  17.09.2018 13:24:21
Konferanse: Brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestenehttps://helse-midt.no/nyheter/2018/konferanse-brukermedvirkning-i-helse-og-velferdstjenesteneKonferanse: Brukermedvirkning i helse- og velferdstjenesteneBarne- og ungdomspsykiatri er blant temaene når Regional brukerutvalg arrangerer sin årlige konferanse på Stjørdal.14.09.2018 10:16:33
Møtte fylkesmennene i Midt-Norgehttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/motte-fylkesmennene-i-midt-norgeMøtte fylkesmennene i Midt-NorgeRepresentanter fra Helseplattformen møtte nylig Fylkesmannen i Trøndelag og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Målet var å sikre fylkesmennene god innsikt i programmet, slik at disse kan støtte opp i arbeidet med å sikre deltagelse fra kommune...13.09.2018 11:47:04
Noe svakere utvikling på viktige kvalitetsområderhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/noe-svakere-utvikling-pa-viktige-kvalitetsomraderNoe svakere utvikling på viktige kvalitetsområderStadig flere kreftpasienter behandles i pakkeforløp, men forløpstiden øker.  Norge er i verdenstoppen for hjerte-lungeredning startet av mennesker som er på skadestedet før ambulansen kommer. Dette er noen av funnene som vises av nye tall p...13.09.2018 09:30:32
- Bedre behandling og mer forutsigbarhethttps://helse-midt.no/nyheter/2018/-bedre-behandling-og-mer-forutsigbarhet- Bedre behandling og mer forutsigbarhetOnsdag ble de tre første pakkeforløpene for psykisk helse og rus lansert. - Vi trenger trygghet og forutsigbarhet når sykdom rammer, sier Bent Høie.12.09.2018 13:30:23
Innomed: Innovasjonskonferansen 2018https://helse-midt.no/nyheter/2018/innomed-innovasjonskonferansen-2018Innomed: Innovasjonskonferansen 201815. november ønsker Innomed velkommen til Innovasjonskonferansen 2018 - Helse og omsorg. Hovedtema for konferansen er "Tjenesteinnovasjon gjennom offentlig og privat samarbeid" og går av stabelen på Scandic Hell Hotell Værnes i Stjørdal. 10.09.2018 12:57:22
Sakspapirer til styremøte i septemberhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/sakspapirer-til-styremote-i-septemberSakspapirer til styremøte i septemberSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 13. september er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 07.09.2018 13:38:01
Ny app styrer medisinen til kreftpasienterhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/ny-app-styrer-medisinen-til-kreftpasienterNy app styrer medisinen til kreftpasienterNina Kongshaugs app Hild skal sørge for at kreftpasienter får riktig dose medisin til rett tid – og registrere og rapportere eventuelle potensielt alvorlige bivirkninger.31.08.2018 12:38:06
Psykiatriløftet er åpnethttps://helse-midt.no/nyheter/2018/psykiatriloftet-er-apnetPsykiatriløftet er åpnetEtter en byggeperiode på ett år og fem måneder er den første og mest synlige delen av Psykiatriløftet åpnet. Helse- og omsorgsminister Bent Høie som sto for den offisielle åpningen. 31.08.2018 11:07:02
- Vil heve kvaliteten på Biobank1s tjenestetilbudhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/-vil-heve-kvaliteten-pa-biobank1s-tjenestetilbud- Vil heve kvaliteten på Biobank1s tjenestetilbudHelse Midt-Norge har inngått avtale om gjensidig informasjonshåndtering med kanadiske BC Cancer.30.08.2018 06:46:26
Tirsdag er det offisiell åpning av Psykiatriløftet på Levangerhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/tirsdag-er-det-offisiell-apning-av-psykiatriloftet-pa-levangerTirsdag er det offisiell åpning av Psykiatriløftet på LevangerHelse- og omsorgsminister Bent Høie står for snorklippingen. Se direkteoverføringen av åpningen av det topp moderne psykiatriske sykehuset her.28.08.2018 08:40:41
Sju ja og sju nei fra Beslutningsforumhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/sju-ja-og-sju-nei-fra-beslutningsforumSju ja og sju nei fra BeslutningsforumMange ulike metoder var oppe til beslutning i dagens møte i Beslutningsforum for nye metoder.27.08.2018 13:20:26
Vil sørge for at pasientene får nok og riktig mathttps://helse-midt.no/nyheter/2018/vil-sorge-for-at-pasientene-far-nok-og-riktig-matVil sørge for at pasientene får nok og riktig matHvis norske pasienter får i seg riktig næring vil det gi kortere liggetid, raskere rehabilitering og økt livskvalitet, ifølge innovasjonsprosjektet «Mat er vitalt».23.08.2018 11:25:49
Vil levere tilgangsstyring til Helseplattformenhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/vil-levere-tilgangsstyring-til-helseplattformenVil levere tilgangsstyring til HelseplattformenSeks leverandørselskap vil delta i konkurransen om å levere komponent for tilgangsstyring til Helseplattformen (IAM).20.08.2018 22:00:00
Anbefaler felles løsning for kommunerhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/anbefaler-felles-losning-for-kommunerAnbefaler felles løsning for kommunerDirektoratet for e-helse anbefaler at kommuner utenfor Midt-Norge får en felles journal- og samhandlingsløsning. Målet er at denne også inkluderer fastleger og private avtalepartnere. 14.08.2018 22:00:00
Varsler gjennomgang av unntaksordninghttps://helse-midt.no/nyheter/2018/varsler-gjennomgang-av-unntaksordningVarsler gjennomgang av unntaksordningFagdirektørene i de fire helseregionene varsler at de vil ha en gjennomgang av unntaksordningen knyttet til nye legemidler som er under vurdering i Nye metoder.10.08.2018 10:26:29
- Det nye tilbudet er ikke godt nok kjenthttps://helse-midt.no/nyheter/2018/-det-nye-tilbudet-er-ikke-godt-nok-kjent- Det nye tilbudet er ikke godt nok kjentBetania Malvik har høy tilbakeføringsprosent til jobb etter endt behandling. Men de tror mange legekontor ikke kjenner de nye avtalene for arbeidsrettet rehabilitering.03.08.2018 07:34:52
André (43) kjørte 70 mil for å få trent opp kneethttps://helse-midt.no/nyheter/2018/andr-43-kjorte-70-mil-for-a-fa-trent-opp-kneetAndré (43) kjørte 70 mil for å få trent opp kneet- Jeg får ekstremt god hjelp her, sier André Hansen om rehabiliteringstilbudet på Meråker Kurbad.02.08.2018 09:09:00
Utlysning av innovasjonsmidler for 2018https://helse-midt.no/nyheter/2018/utlysning-av-innovasjonsmidler-for-2018Utlysning av innovasjonsmidler for 2018Det er nå mulig å søke midler til innovasjon fra Helse Midt-Norge. Øvre grense for tildeling er 750 000 kroner, med et krav om 25 prosent egeninnsats.29.06.2018 10:07:15
Kunngjør anskaffelse av identitets- og tilgangsstyring https://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/kunngjor-anskaffelse-av-identitets-og-tilgangsstyring-Kunngjør anskaffelse av identitets- og tilgangsstyring Helseplattformen skal sikre identitets- og tilgangsstyring for den nye pasientjournalen med en egen anskaffelse. Konkurransen om å levere sikkerhetsplattformen (Identity and Access Management) er nå kunngjort.28.06.2018 14:01:14
Regional utviklingsplan på høringhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/regional-utviklingsplan-pa-horingRegional utviklingsplan på høringRegional utviklingsplan for Helse Midt-Norge er nå lagt ut til høring. Høringsfrist er satt til 15. oktober 2018. 27.06.2018 13:05:55


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.