Nyheter

Skrudd opp avpubHelse Midt-Norges nyhetsarkiv inneholder oversikt over nyheter og publikasjoner.

Abonner på nyhetsbrev

Helse Midt-Norge sender jevnlig ut nyhetsbrev på epost som du kan abonnere på:

​Helse Midt-Norge på sosiale medier

Nyheter

Flere respiratorer på vei til sykehusenehttps://helse-midt.no/nyheter/2020/flere-respiratorer-pa-vei-til-sykehuseneFlere respiratorer på vei til sykehuseneDet er nylig gjennomført en kartlegging av antall respiratorer i norske sykehus. Flere respiratorer er under levering og ytterligere respiratorer er bestilt i forbindelse med covid-19-epidemien. 26.03.2020 17:00:19
Sakspapirer til styremøte 2. aprilhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/sakspapirer-til-styremote-2-aprilSakspapirer til styremøte 2. aprilSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 2. april er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 26.03.2020 12:31:40
Søknadsfristen til KLINBEFORSK er utsatthttps://helse-midt.no/nyheter/2020/soknadsfristen-til-klinbeforsk-er-utsattSøknadsfristen til KLINBEFORSK er utsattPå grunn av utbruddet av koronavirus er fristen for å søke midler fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) utsatt.25.03.2020 12:47:01
Leveransen av smittevernutstyr er i ganghttps://helse-midt.no/nyheter/2020/leveransen-av-smittevernutstyr-er-i-gangLeveransen av smittevernutstyr er i gangDe fire regionale helseforetakene har et felleseid selskap, Sykehusinnkjøp, som står for innkjøp for hele spesialisthelsetjenesten. Kommunene har ikke en slik felles aktør og står for innkjøp selv.24.03.2020 16:55:42
Nye avtaler om arbeidstidhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/nye-avtaler-om-arbeidstidNye avtaler om arbeidstidDet er inngått nye avtaler om arbeidstid under koronapandemien med arbeidstakerorganisasjonene i sykehusene våre.24.03.2020 07:21:01
Anmodninger om støtte fra Forsvarethttps://helse-midt.no/nyheter/2020/anmodninger-om-stotte-fra-forsvaretAnmodninger om støtte fra ForsvaretHelse Nord RHF fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å motta, koordinere og framføre støtteanmodninger fra spesialisthelsetjenestene til Forsvaret. 23.03.2020 08:08:25
Meld fra ved mistanke om koronavirushttps://helse-midt.no/nyheter/2020/meld-fra-ved-mistanke-om-koronavirusMeld fra ved mistanke om koronavirusHar du symptomer som kan skyldes koronavirus? Nå kan du melde fra til Folkehelseinstituttet (FHI). Har du spørsmål om koronaviruset kan du ringe informasjonstelefonen eller bruke chatbooten til FHI.  22.03.2020 10:57:26
Sykehusene dobler intensivkapasitetenhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/sykehusene-dobler-intensivkapasitetenSykehusene dobler intensivkapasitetenAlle sykehusene i Midt-Norge forbereder seg på å øke antallet intensivplasser. 20.03.2020 19:16:34
Undersøkelse satt på venthttps://helse-midt.no/nyheter/2020/undersokelse-satt-pa-ventUndersøkelse satt på ventOppfølging av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring som ble gjennomført i helseforetakene i februar i år er satt på vent på grunn av den koronapandemien.20.03.2020 17:02:25
Nasjonal dugnad på leveranse av smittevernutstyrhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/nasjonal-dugnad-pa-leveranse-av-smittevernutstyrNasjonal dugnad på leveranse av smittevernutstyrHelsedirektoratet oppfordrer til nasjonal dugnad for å skaffe tilveie nok smittevernutstyr til helsevesenet, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Mange har allerede bidratt, men behovet for mer utstyr øker.19.03.2020 23:00:00
Over 1000 personer har meldt seg som helsepersonell i Midt-Norgehttps://helse-midt.no/nyheter/2020/over-1000-personer-har-meldt-seg-som-helsepersonell-i-midt-norgeOver 1000 personer har meldt seg som helsepersonell i Midt-Norge- Det viser at dugnadsånden i den norske befolkningen står sterkt, sier Stig A. Slørdahl, adm. dir. i Helse Midt- Norge.18.03.2020 18:57:35
Innovasjonsmidler 2019 - forlenget fristhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/innovasjonsmidler-2019-forlenget-fristInnovasjonsmidler 2019 - forlenget fristInnovasjonsprosjekter som har fått midler kan forskyve oppstartstidspunkt fram til 15. juni 2020. Dette skyldes koronaviruspandemien 17.03.2020 23:00:00
Mange kan bidra med smittevernsutstyrhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/mange-kan-bidra-med-smittevernsutstyrMange kan bidra med smittevernsutstyrHelse Midt-Norge RHF har i løpet av helga fått om lag 40 henvendelser fra bedrifter i regionen som kan bidra med smittevernsutstyr. – Vi er svært takknemlige for denne viljen til dugnad, sier Tor Harald Haukås som er kommunikasjonsdirektør...16.03.2020 19:07:43
Helsetjenesten trenger ekstra personellhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/helsetjenesten-trenger-ekstra-personellHelsetjenesten trenger ekstra personellHelsetjenesten i Midt-Norge vil trenge helsepersonell og en rekke andre yrkesgrupper som kan stille seg og sin kompetanse til disposisjon i tida framover. Helseforetakene i regionen ber nå folk melde seg 16.03.2020 15:33:36
Digitalt dialogmøte med Sykehusinnkjøphttps://helse-midt.no/nyheter/2020/digitalt-dialogmote-med-sykehusinnkjopDigitalt dialogmøte med SykehusinnkjøpSykehus og kommuner har et stort behov for utstyr i den krevende og ekstraordinære situasjonen man nå står ovenfor, og dugnaden alle er bedt om å bidra til. 14.03.2020 11:54:52
Felles e-postadresse for leverandørhenvendelser rundt covid-19https://helse-midt.no/nyheter/2020/felles-e-postadresse-for-leverandorhenvendelser-rundt-covid-19Felles e-postadresse for leverandørhenvendelser rundt covid-19Alle leverandører bes benytte følgende adresse til Sykehusinnkjøp HF. 14.03.2020 11:41:50
Må ta forbehold om saksbehandlingstidhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/ma-ta-forbehold-om-saksbehandlingstidMå ta forbehold om saksbehandlingstidØkt arbeidspress for ansatte i helsetjenesten som følge av koronautbruddet gjør at Helse Midt-Norge RHF må ta forbehold om tidsfrister for saksbehandling av henvendelser og innsynsbegjæringer.14.03.2020 10:26:49
Vil be næringslivet i regionen bidra med utstyrhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/vil-be-neringslivet-i-regionen-bidra-med-utstyrVil be næringslivet i regionen bidra med utstyrSom en del av forberedelsene for å håndtere koronautbruddet trenger sykehusene i regionen mer smittevernutstyr. Helse Midt-Norge RHF vil be næringslivet i regionen om å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget, på samme måte som andre helser...13.03.2020 14:01:59
Gul beredskaphttps://helse-midt.no/nyheter/2020/gul-beredskapGul beredskapHelse Midt-Norge RHF har trappet opp til gul beredskap på grunn av et generelt økende antall korona-smittede i befolkningen.12.03.2020 16:30:29
Koronavirus: nye vedtak fra Helsedirektoratethttps://helse-midt.no/nyheter/2020/koronavirus-nye-vedtak-fra-helsedirektoratetKoronavirus: nye vedtak fra HelsedirektoratetHelsedirektoratet har i dag vedtatt følgende - som gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020. 12.03.2020 14:26:34
Vedtok mandat for Trøndelag-utredninghttps://helse-midt.no/nyheter/2020/vedtok-mandat-for-trondelag-utredningVedtok mandat for Trøndelag-utredningStyret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt mandat for utredning av en eventuell sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag HF og St Olavs hospital HF. Arbeidet skal etter planen være sluttført høsten 2020 og endelig konklusjon skal komme i 2021...12.03.2020 12:55:53
Hjemsendte studenter skal møte på jobb på sykehusethttps://helse-midt.no/nyheter/2020/hjemsendte-studenter-skal-mote-pa-jobb-pa-sykehusetHjemsendte studenter skal møte på jobb på sykehusetStudenter skal fortsatt møte på jobb dersom de har et ansettelsesforhold på sykehuset eller i kommunehelsetjenesten, selv om all praksis avsluttes etter at NTNU har avlyst alt av fysisk, timeplanfestet undervisning og praksis. 11.03.2020 23:00:00
Avlyser større møterhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/avlyser-storre-moterAvlyser større møterHelse Midt-Norge RHF avlyser større møter og planlagte konferanser som er tenkt gjennomført i nærmeste framtid. Begrunnelsen er å redusere smitterisiko knyttet til koronavirus (Covid 19) 10.03.2020 13:49:15
Lyser ut 30 millioner kroner til forskning på koronavirus-utbruddhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/lyser-ut-30-millioner-kroner-til-forskning-pa-koronavirus-utbruddLyser ut 30 millioner kroner til forskning på koronavirus-utbruddI en hasteutlysning lyser Forskningsrådet og de regionale helseforetakene ut inntil 30 millioner kroner til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet. 10.03.2020 09:08:00
Fraråder deltakelse på større samlingerhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/frarader-deltakelse-pa-storre-samlingerFraråder deltakelse på større samlingerHelse Midt-Norge fraråder inntil videre ansatte i foretaksgruppen å delta på større samlinger (kongresser, kurs o.l.), og ber våre underliggende foretak avstå fra å holde tilsvarende.07.03.2020 23:00:00
De fleste nye metoder innføreshttps://helse-midt.no/nyheter/2020/de-fleste-nye-metoder-innforesDe fleste nye metoder innføresTotalt ble 82 unike metoder besluttet i Beslutningsforum for nye metoder i 2019. Av disse ble hele 64 metoder innført. - Tallene viser at vi innfører langt flere metoder enn det mange tror, sier Stig A. Slørdahl som er leder i Beslutningsfo...05.03.2020 16:04:08
Sakspapirer til styremøte 12. marshttps://helse-midt.no/nyheter/2020/sakspapirer-til-styremote-12-marsSakspapirer til styremøte 12. marsSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 12. mars er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 05.03.2020 15:39:41
Ja til legemiddel mot atopisk dermatitthttps://helse-midt.no/nyheter/2020/ja-til-legemiddel-mot-atopisk-dermatittJa til legemiddel mot atopisk dermatittBeslutningsforum innfører legemiddel mot atopisk dermatitt, også kalt atopisk eksem, for både voksne og barn. Det ble besluttet på møtet i Beslutningsforum for nye metoder den 24. februar. Totalt ble fem nye metoder besluttet i dette møtet. 24.02.2020 11:42:59
Innspill til utforming av kommende evaluering av Nye metoder?https://helse-midt.no/nyheter/2020/innspill-til-utforming-av-kommende-evaluering-av-nye-metoderInnspill til utforming av kommende evaluering av Nye metoder?Etter at Stortinget ba om en evaluering for å videreutvikle og forbedre Nye metoder, skal det nå gjennomføres et forberedende arbeid. Alle har anledning til å komme med innspill innen fristen den 15. mars 2020. 17.02.2020 12:46:31
Bærekraft og likeverdige tjenesterhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/berekraft-og-likeverdige-tjenesterBærekraft og likeverdige tjenesterBærekraftig, ansvarlig og likeverdig var tre viktige stikkord da helseforetakene fikk sine oppdrag for 2020 14.02.2020 14:38:29
Nye styrer i helseforetakenehttps://helse-midt.no/nyheter/2020/nye-styrer-i-helseforetakeneNye styrer i helseforetakeneBare mindre fornyelser da foretaksmøtene utnevnte styrer som skal sitte i perioden 2020 til 2022 14.02.2020 12:30:09
Disse fikk praksismidler for 2020https://helse-midt.no/nyheter/2020/disse-fikk-praksismidler-for-2020Disse fikk praksismidler for 2020Helse Midt-Norge RHF har fordelt om lag 4 millioner kroner til prosjekter med mål om å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier.10.02.2020 23:10:13
Høring - metodevurdering om organdonasjonhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/horing-metodevurdering-om-organdonasjonHøring - metodevurdering om organdonasjonFullstendig metodevurdering om "Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes" er lagt ut til åpen høring. Høringsfrist er 15. april 2020. 05.02.2020 12:57:10
Sakspapirer til styremøte 6. februarhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/sakspapirer-til-styremote-6-februarSakspapirer til styremøte 6. februarSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 6. februar er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 31.01.2020 09:43:56
Smittevernet mobiliserthttps://helse-midt.no/nyheter/2020/smittevernet-mobilisertSmittevernet mobilisertNorske helsemyndigheter følger tett utbruddet av nytt coronavirus i Kina. Helseforetakene i Midt-Norge har mobilisert sin smittevernberedskap, men til nå - ved utgangen av januar, er det ikke registrert smitte i Norge.31.01.2020 05:00:00
Lærer å bli helseforskere på Protokollskolenhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/lerer-a-bli-helseforskere-pa-protokollskolenLærer å bli helseforskere på ProtokollskolenSom deltakere på Protokollskolen lærer helsepersonell hvordan en planlegger og gjennomfører et forskningsprosjekt. Det skal stake veien for nye doktorgrader, og publisering av vitenskapelige artikler.30.01.2020 23:13:42
Styrket beredskap i ny grossistavtale for legemidlerhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/styrket-beredskap-i-ny-grossistavtale-for-legemidlerStyrket beredskap i ny grossistavtale for legemidlerDe fire regionale helseforetakene i Norge og Forsvaret har nå inngått ny grossistavtale for legemidler. Kontrakten er tildelt Alliance Healthcare Norge AS.30.01.2020 22:55:33
Metodevurdering legges ut til høringhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/metodevurdering-legges-ut-til-horingMetodevurdering legges ut til høringBeslutningsforum for nye metoder sender metodevurderingen om "Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon" ut til åpen høring. I tillegg sies det ja til kombinasjonslegemidler til behandling av nyrekreft. 28.01.2020 09:50:51
Ny felles topplederutdanning for spesialist- og kommunehelsetjenestenhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/ny-felles-topplederutdanning-for-spesialist-og-kommunehelsetjenestenNy felles topplederutdanning for spesialist- og kommunehelsetjenestenDe regionale helseforetakene og KS har signert avtale med BI om å utvikle og gjennomføre et nytt felles topplederprogram for ledere i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester.27.01.2020 10:30:07
Prosjektmandat for utredning av sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital - høringhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/prosjektmandat-for-utredning-av-sammenslaing-av-helse-nord-trondelag-og-st-olavs-hospital-horingProsjektmandat for utredning av sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital - høringHelse Midt-Norge RHF ber om innspill til prosjektmandatet til utredningen om hvorvidt to helseforetak skal bli til ett i Trøndelag. - Viktig at vi får en åpen og god prosess, sier Stig Slørdahl. Frist for tilbakemeldinger er 25. februar 24.01.2020 09:54:53
Sakspapirer til styremøte 24. januarhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/sakspapirer-til-styremote-24-januarSakspapirer til styremøte 24. januarSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF fredag 24. januar kl. 14.00 er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 20.01.2020 15:24:33
Arrangerer samhandlingskonferanse på Stjørdalhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/arrangerer-samhandlingskonferanse-pa-stjordalArrangerer samhandlingskonferanse på StjørdalHensikten med Regional samhandlingskonferanse 2020 er å bygge et felles grunnlag for videreutvikling av samhandlingen mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene.18.01.2020 01:27:44
Oppdraget for 2020https://helse-midt.no/nyheter/2020/oppdraget-for-2020Oppdraget for 2020Helse Midt-Norge RHF har fått sitt oppdragsdokument for 2020. Hovedmålene er å redusere unødvendig venting og variasjon, å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt bedre kvalitet og pasientsikkerhet.15.01.2020 09:25:23
Nytt regionalt styrehttps://helse-midt.no/nyheter/2020/nytt-regionalt-styreNytt regionalt styreForetaksmøtet for Helse Midt-Norge RHF har oppnevnt Tina Steinsvik Sund som styreleder og Liv Stette som nestleder fram til januar 2022. Rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde er nytt styremedlem. 14.01.2020 13:03:40
Lanserer nytt tilbud for unge funksjonshemmedehttps://helse-midt.no/nyheter/2020/lanserer-nytt-tilbud-for-unge-funksjonshemmedeLanserer nytt tilbud for unge funksjonshemmedeMeråker Kurbad jobber med å utvikle et døgnintensivt habiliteringstilbud til barn, ungdom og unge voksne med funksjonshemming.12.01.2020 21:10:21
26 innovasjonsprosjekter fikk til sammen over 18 millioner kronerhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/26-innovasjonsprosjekter-fikk-til-sammen-over-18-millioner-kroner26 innovasjonsprosjekter fikk til sammen over 18 millioner kronerOver 18 millioner kroner er delt ut til prosjekter som skal komme helsen vår til gode. 12.01.2020 20:56:29
Les mer om prosjektene som fikk innovasjonsmidler i 2019https://helse-midt.no/nyheter/2020/les-mer-om-prosjektene-som-fikk-innovasjonsmidler-i-2019Les mer om prosjektene som fikk innovasjonsmidler i 2019Innovasjonsprosjekter er et viktig bidrag for stadig å forbedre helsetjenesten. Her kan du lese mer om prosjektene som fikk støtte.11.01.2020 21:35:02
Sakspapirer til styremøtet 9. januarhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/sakspapirer-til-styremotet-9-januarSakspapirer til styremøtet 9. januarSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 9. januar kl. 09.00 er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 08.01.2020 12:39:10
Tor Åm ansatt som adm. direktørhttps://helse-midt.no/nyheter/2020/tor-am-ansatt-som-adm-direktorTor Åm ansatt som adm. direktørStyret i Helse Nord-Trøndelag har ansatt Tor Åm som ny adm. direktør i helseforetaket.03.01.2020 21:12:27
Involverende prosess før mandat vedtashttps://helse-midt.no/nyheter/2019/involverende-prosess-for-mandat-vedtasInvolverende prosess før mandat vedtasHelse Midt-Norge RHF ønsker et solid fundament og mandat på plass før vi starter utredningsarbeidet for en eventuell sammenslåing av St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF til ett helseforetak for Trøndelag.19.12.2019 11:39:05

Nyhetsarkiv

Helse Midt-Norge RHF har levert nyheter siden opprettelsen i 2002. Her er vårt historiske nyhetsarkiv:

Nyheter fra 2018 (88 MB)

Nyheter fra 2017 (18 MB)

Nyheter fra 2016 (17 MB)

Nyheter fra perioden 2015 - 2012 (44 MB)

Nyheter fra perioden 2011-2007 (38 MB)

Nyheter fra perioden 2006-2002 (22 MB) (året 2005 mangler av tekniske årsaker)

Arkiv for nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge

Arkiv for nyhetsbrev om e-helse


Arkiv for nyhetsbrev Helseplattformen


Kronikker og innlegg

Du finner et arkiv med kronikker og innlegg fra ledelsen i Helse Midt-Norge på Facebook:

Kronikker og debattinnlegg (Notater på Facebook)

Magasinet HELSE

Magasinet HELSE gis ut av Helse Midt-Norge RHF.

Magasinet lages ved behov, gjerne knyttet til aktuelle helse-tema.

Her er et arkiv med tidligere utgaver som kan leses i pdf-format.

Mag 2013-2.jpg
Mag 2013-1.jpg
Mag 2012-2.jpg
Mag 2012-1.jpg
Mag 2011-1.jpg
Mag 2010-2.jpg
Mag 2010-1.jpg
Mag 2009-2.jpg
Mag 2009-1.jpg
Mag 2008-4.jpg
Mag 2008-3.jpg
Mag 2008-2.jpg
Mag 2005-2.jpg
Mag 2005-1.jpg
Mag 2004-4.jpg
Mag 2004-3.jpg
Mag 2004-2.jpg
Mag 2004-1.jpg
Mag 2003-6.jpg
Mag 2003-5.jpg
Mag 2003-4.jpg
Mag 2003-3.jpg
Mag 2003-2.jpg
Mag 2003-1.jpg
Mag 2002-3.jpg
Mag 2002-2.jpg
Mag 2002-1.jpg

HelseAvisa

HelseAvisa gis ut av Helse Midt-Norge RHF.

Avisa har vært distribuert som bilag til regionens dagsaviser to ganger.

Avisa er et samarbeidsprosjekt med helseforetakene i Midt-Norge.

Her finner du et arkiv der du kan lese tidligere aviser i pdf-format.

Helse Sunnmøre:

2009
HELSEavisa 2009 Helse Sunnmøre.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Sunnmøre.jpg

Helse Nordmøre og Romsdal

2009
HELSEavisa 2009 Helse Nordmøre og Romsdal.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Nordmøre og Romsdal.jpg

St. Olavs Hospital

2009
HELSEavisa 2009 St Olavs Hospital.jpg
2004
HELSEavisa 2004 St Olavs Hospital.jpg

Helse Nord-Trøndelag:

2009
HELSEavisa 2009 Helse Nord-Trøndelag.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Nord-Trøndelag.jpg

Helse-Nytt (Nyhetsbrev for perioden 2001-2010)

Helse Midt-Norge RHF utga tidligere nyhetsbrevet Helse-Nytt. Målgrupper for nyhetsbrevet var primært egne ansatte, brukerorganisasjonene, helseforetaksstyrene og primærhelsetjenesten.

HELSEnytt 2001-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2001-01.pdfHELSEnytt 2001-01.pdfpdf37744
HELSEnytt 2001-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2001-02.pdfHELSEnytt 2001-02.pdfpdf31750
HELSEnytt 2002-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-03.pdfHELSEnytt 2002-03.pdfpdf36184
HELSEnytt 2002-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-04.pdfHELSEnytt 2002-04.pdfpdf14041
HELSEnytt 2002-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-05.pdfHELSEnytt 2002-05.pdfpdf31221
HELSEnytt 2002-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-06.pdfHELSEnytt 2002-06.pdfpdf34664
HELSEnytt 2002-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-07.pdfHELSEnytt 2002-07.pdfpdf29768
HELSEnytt 2002-08.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-08.pdfHELSEnytt 2002-08.pdfpdf28020
HELSEnytt 2002-09.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-09.pdfHELSEnytt 2002-09.pdfpdf41491
HELSEnytt 2002-10.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-10.pdfHELSEnytt 2002-10.pdfpdf107482
HELSEnytt 2002-11.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-11.pdfHELSEnytt 2002-11.pdfpdf68051
HELSEnytt 2002-12.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-12.pdfHELSEnytt 2002-12.pdfpdf68176
HELSEnytt 2002-13.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-13.pdfHELSEnytt 2002-13.pdfpdf66729
HELSEnytt 2003-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-01.pdfHELSEnytt 2003-01.pdfpdf2154844
HELSEnytt 2003-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-02.pdfHELSEnytt 2003-02.pdfpdf1214791
HELSEnytt 2003-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-03.pdfHELSEnytt 2003-03.pdfpdf3406140
HELSEnytt 2003-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-04.pdfHELSEnytt 2003-04.pdfpdf809869
HELSEnytt 2003-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-05.pdfHELSEnytt 2003-05.pdfpdf417461
HELSEnytt 2003-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-06.pdfHELSEnytt 2003-06.pdfpdf1988083
HELSEnytt 2003-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-07.pdfHELSEnytt 2003-07.pdfpdf6684344
HELSEnytt 2004-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-01.pdfHELSEnytt 2004-01.pdfpdf331983
HELSEnytt 2004-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-02.pdfHELSEnytt 2004-02.pdfpdf232098
HELSEnytt 2004-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-03.pdfHELSEnytt 2004-03.pdfpdf218228
HELSEnytt 2004-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-04.pdfHELSEnytt 2004-04.pdfpdf425137
Helsenytt 2004-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/Helsenytt 2004-05.pdfHelsenytt 2004-05.pdfpdf281538
HELSEnytt 2004-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-06.pdfHELSEnytt 2004-06.pdfpdf302955
HELSEnytt 2004-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-07.pdfHELSEnytt 2004-07.pdfpdf326303
HELSEnytt 2004-08.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-08.pdfHELSEnytt 2004-08.pdfpdf372797
HELSEnytt 2005-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-01.pdfHELSEnytt 2005-01.pdfpdf238159
HELSEnytt 2005-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-02.pdfHELSEnytt 2005-02.pdfpdf294310
HELSEnytt 2005-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-03.pdfHELSEnytt 2005-03.pdfpdf335674
HELSEnytt 2006-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2006-01.pdfHELSEnytt 2006-01.pdfpdf275021
HELSEnytt 2006-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2006-02.pdfHELSEnytt 2006-02.pdfpdf186580
HELSEnytt 2011-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2011-01.pdfHELSEnytt 2011-01.pdfpdf4074348Ansvarlig utgiver

Helse Midt-Norge RHF ved vår kommunikasjonsdirektør er ansvarlig utgiver for våre magasiner, aviser, innhold på hjemmesider og sosiale kanaler.

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsstrategi

PressekontaktMagasinet HELSE 2018-01.pdf


Nyhetsutlisting


Fant du det du lette etter?