Nyheter

Helse Midt-Norges nyhetsarkiv inneholder oversikt over nyheter og publikasjoner.

Abonner på nyhetsbrev

Helse Midt-Norge sender jevnlig ut nyhetsbrev på epost som du kan abonnere på:

​Helse Midt-Norge på sosiale medier

Nyhetsarkiv

Helse Midt-Norge RHF har levert nyheter siden opprettelsen i 2002. Her er vårt historiske nyhetsarkiv:

Nyheter fra 2017 (18 MB)

Nyheter fra 2016 (17 MB)

Nyheter fra perioden 2015 - 2012 (44 MB)

Nyheter fra perioden 2011-2007 (38 MB)

Nyheter fra perioden 2006-2002 (22 MB) (året 2005 mangler av tekniske årsaker)

Arkiv for nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge

2017 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 05 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 05 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 05 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 01 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 01 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 01 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 50 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 50 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 50 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 49 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 49 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 49 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 48 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 48 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 48 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 47 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 47 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 47 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 46 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 46 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 46 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 45 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 45 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 45 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 44 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 44 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 44 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 43 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 43 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 43 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 42 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 42 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 42 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 39 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 39 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 39 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 38 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 38 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 38 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 33 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 33 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 33 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 31 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 31 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 31 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 28 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 28 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 28 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 24 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 24 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 24 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 21 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 21 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 21 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 19 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 19 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 19 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 17 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 17 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 17 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 16 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 16 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 16 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 15 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 15 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 15 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 14 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 14 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 14 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 13 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 13 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 13 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge-2.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge-2.pdf2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge-2.pdf
2016 Uke 10 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 10 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 10 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 08 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 08 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 08 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 06 Nyhetsbrev Helse Midt-Norge-2.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 06 Nyhetsbrev Helse Midt-Norge-2.pdf2016 Uke 06 Nyhetsbrev Helse Midt-Norge-2.pdf
2016 Uke 06 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 06 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 06 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf

Arkiv for nyhetsbrev om e-helse

2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf
2015 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2015 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf2015 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf
2015 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2015 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf2015 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf


Arkiv for nyhetsbrev Helseplattformen

2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdf2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdf
2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdf2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdf


Kronikker og innlegg

Du finner et arkiv med kronikker og innlegg fra ledelsen i Helse Midt-Norge på Facebook:

Kronikker og debattinnlegg (Notater på Facebook)

Magasinet HELSE

Magasinet HELSE gis ut av Helse Midt-Norge RHF.

Magasinet lages ved behov, gjerne knyttet til aktuelle helse-tema.

Her er et arkiv med tidligere utgaver som kan leses i pdf-format.

   Les Magasinet HELSE 01-2018      Forsiden av Magasinet Helse nr 1 2016 i miniatyr

 
Mag 2005-2.jpg
Mag 2005-1.jpg
Mag 2004-4.jpg
Mag 2004-3.jpg
Mag 2004-2.jpg
Mag 2004-1.jpg

HelseAvisa

HelseAvisa gis ut av Helse Midt-Norge RHF.

Avisa har vært distribuert som bilag til regionens dagsaviser to ganger.

Avisa er et samarbeidsprosjekt med helseforetakene i Midt-Norge.

Her finner du et arkiv der du kan lese tidligere aviser i pdf-format.

Helse Sunnmøre:

2009
HELSEavisa 2009 Helse Sunnmøre.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Sunnmøre.jpg

Helse Nordmøre og Romsdal

2009
HELSEavisa 2009 Helse Nordmøre og Romsdal.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Nordmøre og Romsdal.jpg

St. Olavs Hospital

2009
HELSEavisa 2009 St Olavs Hospital.jpg
2004
HELSEavisa 2004 St Olavs Hospital.jpg

Helse Nord-Trøndelag:

2009
HELSEavisa 2009 Helse Nord-Trøndelag.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Nord-Trøndelag.jpg

Helse-Nytt (Nyhetsbrev for perioden 2001-2010)

Helse Midt-Norge RHF utga tidligere nyhetsbrevet Helse-Nytt. Målgrupper for nyhetsbrevet var primært egne ansatte, brukerorganisasjonene, helseforetaksstyrene og primærhelsetjenesten.

HELSEnytt 2001-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2001-01.pdfHELSEnytt 2001-01.pdf
HELSEnytt 2001-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2001-02.pdfHELSEnytt 2001-02.pdf
HELSEnytt 2002-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-03.pdfHELSEnytt 2002-03.pdf
HELSEnytt 2002-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-04.pdfHELSEnytt 2002-04.pdf
HELSEnytt 2002-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-05.pdfHELSEnytt 2002-05.pdf
HELSEnytt 2002-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-06.pdfHELSEnytt 2002-06.pdf
HELSEnytt 2002-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-07.pdfHELSEnytt 2002-07.pdf
HELSEnytt 2002-08.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-08.pdfHELSEnytt 2002-08.pdf
HELSEnytt 2002-09.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-09.pdfHELSEnytt 2002-09.pdf
HELSEnytt 2002-10.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-10.pdfHELSEnytt 2002-10.pdf
HELSEnytt 2002-11.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-11.pdfHELSEnytt 2002-11.pdf
HELSEnytt 2002-12.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-12.pdfHELSEnytt 2002-12.pdf
HELSEnytt 2002-13.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-13.pdfHELSEnytt 2002-13.pdf
HELSEnytt 2003-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-01.pdfHELSEnytt 2003-01.pdf
HELSEnytt 2003-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-02.pdfHELSEnytt 2003-02.pdf
HELSEnytt 2003-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-03.pdfHELSEnytt 2003-03.pdf
HELSEnytt 2003-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-04.pdfHELSEnytt 2003-04.pdf
HELSEnytt 2003-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-05.pdfHELSEnytt 2003-05.pdf
HELSEnytt 2003-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-06.pdfHELSEnytt 2003-06.pdf
HELSEnytt 2003-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-07.pdfHELSEnytt 2003-07.pdf
HELSEnytt 2004-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-01.pdfHELSEnytt 2004-01.pdf
HELSEnytt 2004-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-02.pdfHELSEnytt 2004-02.pdf
HELSEnytt 2004-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-03.pdfHELSEnytt 2004-03.pdf
HELSEnytt 2004-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-04.pdfHELSEnytt 2004-04.pdf
Helsenytt 2004-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/Helsenytt 2004-05.pdfHelsenytt 2004-05.pdf
HELSEnytt 2004-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-06.pdfHELSEnytt 2004-06.pdf
HELSEnytt 2004-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-07.pdfHELSEnytt 2004-07.pdf
HELSEnytt 2004-08.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-08.pdfHELSEnytt 2004-08.pdf
HELSEnytt 2005-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-01.pdfHELSEnytt 2005-01.pdf
HELSEnytt 2005-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-02.pdfHELSEnytt 2005-02.pdf
HELSEnytt 2005-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-03.pdfHELSEnytt 2005-03.pdf
HELSEnytt 2006-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2006-01.pdfHELSEnytt 2006-01.pdf
HELSEnytt 2006-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2006-02.pdfHELSEnytt 2006-02.pdf
HELSEnytt 2011-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2011-01.pdfHELSEnytt 2011-01.pdfAnsvarlig utgiver

Helse Midt-Norge RHF ved vår kommunikasjonsdirektør er ansvarlig utgiver for våre magasiner, aviser, innhold på hjemmesider og sosiale kanaler.

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsstrategi

PressekontaktMagasinet HELSE 2018-01.pdf

 • 14.02.2019
  St. Olav starter produksjon av radiofarmaka

  Med egenproduksjon av radiofarmaka, kan St. Olav tilby flere pasienter undersøkelser og tilføre ny kunnskap via forskning innen kreftdiagnostikk, demens og andre lidelser.

 • 14.02.2019
  Se hvem som fikk praksismidler for 2019

  Helse Midt-Norge RHF har fordelt nesten 5 millioner kroner til prosjekter med mål om å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier.

 • 12.02.2019
  Felles foretaksmøte avholdt

  Mandag 11. februar ble det avholdt et felles foretaksmøte for alle helseforetakene i Helse Midt-Norge i det regionale helseforetakets kontorlokaler på Stjørdal.

 • 08.02.2019
  Vedtok tildeling av kontrakt om Helseplattformen

  Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å tildele kontrakt om anskaffelse av ny pasientjournal til Epic Systems Corporation. Vedtaket ble fattet etter en grundig gjennomgang av anskaffelsen i styremøtet fredag.

 • 08.02.2019
  Helseplattformen blir aksjeselskap

  Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok fredag å opprette aksjeselskapet Helseplattformen AS. Selskapet eies ved oppstarten av Helse Midt-Norge, men det legges til rette for at flere eiere kan bli aktuelt.

 • 08.02.2019
  Varsler økt regional samordning

  Helse Midt-Norge vil utvikle felles funksjoner for vareforsyning, laboratorietjenester, patologi og bildediagnostikk. Medisinsk-teknisk utstyr skal også samordnes bedre.

 • 08.02.2019
  Dekker reiseutgifter for barn som pårørende

  Når foreldre eller søsken mottar helsehjelp kan barn få dekket utgifter til reise for å få nødvendig informasjon eller oppfølging av helsepersonell.

 • 06.02.2019
  Pasientens rettigheter i hørselsomsorgen

  For å sikre god hørselsomsorg for pasientene i regionen stiller lovverket og Helse Midt-Norge RHF krav til bruken av avtalespesialister og audiografer. Helse Midt-Norge RHF har et sørge for ansvar og ønsker en praksis i hørselsomsorgen som...

 • 06.02.2019
  Fedmehenvisninger skal vurderes ved offentlig fedmepoliklinikk

  At fastlegene henviser fedmepasienter til private aktører fremfor offentlig fedmepoliklinikk, forsinker vurderingene av henvisningene. 

 • 01.02.2019
  Anskaffelsen inn i siste runde

  Helseplattformen er et vesentlig virkemiddel for å gi en sømløs, helhetlig helsetjeneste. Programmet er tema i HMN-styret fredag.

 • 01.02.2019
  Sakspapirer styremøte 8. februar

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 8. februar er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 31.01.2019
  Effektivisering kreves for å sikre bærekraft

  I perioden 2019-2030 har Helse Midt-Norge investeringsplaner for nær 20 milliarder kroner.

 • 29.01.2019
  Arrangerer konferanse om kunstig intelligens i helsetjenesten

  Nasjonalt senter for e-helseforskning og Helse Nord RHF inviterer ledere og klinikere i norsk helsetjeneste til konferansen Kunstig intelligens i helsetjenesten.

 • 28.01.2019
  Tre legemidler til eosinofil astma

  Beslutningsforum for nye metoder innfører tre preparater til behandling av pasienter med alvorlig eosinofil astma. Alle tre preparatene er med tilbudt pris kostnadseffektive. Ni metoder ble besluttet i Beslutningsforum sitt første møte i år.

 • 25.01.2019
  Arrangerte seminar om samisk helse på Stjørdal

  Hva er samisk helse? Det var tema for seminaret som ble arrangert på Stjørdal torsdag og fredag denne uka.

 • 24.01.2019
  Du kan lansere kandidat til miljøprisen 2019

  Helseføretakas nasjonale miljø- og klimakonferanse blir arrangert i Bergen 20. og 21. mars, og då skal miljøprisen delast ut. Kven fortener helseføretakas miljøpris?

 • 22.01.2019
  RHF-ene får finansieringsansvar for legemidler mot sjeldne sykdommer

  Fra 1. februar 2019 overtok de regionale helseforetakene (RHF-ene) finansieringsansvaret for legemidler mot sjeldne sykdommer. Pasienter med gyldig blåresept fra før overføringstidspunktet, kan benytte denne i reseptens gyldighetsperiode.

 • 21.01.2019
  «Rusta for livet» – Ruskonferansen 2019

  For sjette gang i historien arrangeres den store nasjonale Ruskonferansen 24. og 25. april i Trondheim.

 • 16.01.2019
  Journaler og begrepsoversikt

  Det finnes mange begreper rundt journaler i helsevesenet. Direktoratet for e-helse har laget en oppklarende oversikt.

 • 15.01.2019
  Oppdraget for 2019

  Tirsdag var det foretaksmøte for de regionale helseforetakene og overlevering av oppdragsdokument og styringsmål for 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 • 15.01.2019
  Tilbyr spisskompetanse på spiseforstyrrelser hos barn og unge

  Et nytt responsteam tilbyr nå rask bistand til behandlere og behandlingsteam i saker med alvorlige spiseforstyrrelser hos barn og unge.

 • 14.01.2019
  25 innovasjonsprosjekter fikk til sammen 16 millioner kroner

  Over 16 millioner kroner er delt ut til prosjekter som skal komme helsen vår til gode.

 • 14.01.2019
  Les mer om prosjektene som fikk innovasjonsmidler

  Innovasjonsprosjekter er et viktig bidrag for stadig å forbedre helsetjenesten. Her kan du lese mer om prosjektene som fikk støtte i 2018.

 • 09.01.2019
  Felles journalløsninger kort forklart

  Systemlandskapet i helse- og omsorgssektoren er i dag fragmentert. Se Hallvard Lærum, fagansvarlig klinisk IKT, forklare hvorfor vi bør tenke felles løsninger når vi har felles utfordringer.

 • 09.01.2019
  Nytt helseatlas: Store forskjeller innenfor gynekologien

  Onsdag 9.januar publiseres det åttende nasjonale helseatlaset på nettsiden helseatlas.no. Det nye atlaset omhandler gynekologi.

 • 09.01.2019
  Enhetspriser for helsepersonell med tjenstlig behov

  Rapporten om håndtering av enhetspriser for legemidler og videre arbeid med prinsipper for rutine for prisinformasjon, har vært ute til høring og er ferdig behandlet av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene (RHF). 

 • 07.01.2019
  Endring i e-resept gir tryggere legemiddelbehandling

  Nå har helsepersonell som behandler deg enklere tilgang til å se reseptene dine. Leger kan rydde i legemiddellisten, og sørge for at du bare får de riktige medisinene

 • 20.12.2018
  Anskaffelsen nærmer seg målstreken

  2018 har vært et begivenhetsrikt år for Helseplattformen. Nå er det endelige tilbudet fra gjenværende leverandør inne, og etter planen skrives kontrakt i løpet av de første månedene av 2019.

 • 20.12.2018
  Endelig tilbud mottatt

  Helseplattformen har mottatt endelig tilbud fra leverandøren Epic.

 • 18.12.2018
  Ja til salg av Lundavang

  Helse- og omsorgsdepartementet har i foretaksmøte 18. desember godkjent salg av Molde sykehus og tilknyttede eiendommer.

 • 18.12.2018
  Ja til ny leukemibehandling

  Tre av åtte metoder fikk ja i desembermøtet til Beslutningsforum for nye metoder.

 • 13.12.2018
  Historisk satsing på samiske helsetjenester

  De fire helseregionene, ledet av Helse Nord RHF, er i gang med jobben som skal sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

 • 13.12.2018
  Regional utviklingsplan vedtatt

  Digitalisering, standardisering og å utnytte de muligheter som samarbeid og regionale fellestjenester kan skape. Det er hovedgrepene i den regionale utviklingsplanen, som nå er vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF.

 • 13.12.2018
  Samiske spesialisthelsetjenester

  I tett samarbeid med Sametinget er Helse Nord RHF og de andre helseregionene i gang med jobben som skal sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

 • 07.12.2018
  Sakspapirer styremøte i desember

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 13. desember er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

 • 06.12.2018
  Vil justere sykehusenes opptaksområder

  Flere kommunesammenslåinger i Midt-Norge skjer på tvers av dagens grenser mellom helseforetakene. Det gjør det nødvendig å vurdere foretaksinndelingen.

 • 04.12.2018
  - Midt-Norge i front på ultralyd og kunstig intelligens

  Komplekse algoritmer som skal løse kreftgåter, medisinsk avstandsoppfølging og bruken av kunstig intelligens i helsesektoren.

 • 28.11.2018
  Helseplattformen tema for InnoMeds møteplass

  Innovasjonsmuligheter i tilknytning til Helseplattformen er tema når Sintef InnoMed arrangerer «møteplass» torsdag 29. november. InnoMeds møteplasser er skapt for å stimulere til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren. 

 • 26.11.2018
  - Tilskuddet halverer kostnadene på våre arrangement

  1. desember er siste frist for å søke tilskudd til brukerorganisasjoner i 2019. MS-forbundet Midts medlemmer nyter godt av ordningen.

 • 23.11.2018
  De vanskelige, men nødvendige beslutningene

  Som leder i Beslutningsforum for nye metoder innrømmer Stig Slørdahl at han stadig tviler. Men én ting er han helt sikker på: Det viktigste er en likeverdig helsetjeneste.

 • 22.11.2018
  Syv prosjekter får store forskningsbevilgninger

  Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har tildelt forskningsmidler på til sammen 135 millioner kroner til syv store prosjekter. To av prosjektene koordineres fra St. Olavs hospital i Trondheim.

 • 21.11.2018
  Flere kvinner bør ta celleprøve fra livmorhalsen

  Livmorhalskreft rammer kvinner i alle aldre, 20 prosent er under 35 år. En enkel celleprøve hvert tredje år reduserer risikoen betydelig – og kan redde liv.

 • 20.11.2018
  Innfører nytt medikament til plakkpsoriasis

  Beslutningsforum for nye metoder innfører iksekizumab (Taltz) til behandling av plakkpsoriasis. Til sammen besluttet Beslutningsforum seks ulike legemidler til sju ulike indikasjoner på møtet 19. november.

 • 15.11.2018
  Endelig konkurransegrunnlag for Helseplattformen

  Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok endelig konkurransegrunnlag for Helseplattformen i dagens styremøte. En ny milepæl er dermed passert for anskaffelsen av journalløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

 • 15.11.2018
  - Viktig at vi også får presentert noen motforestillinger

  Interessant, nyttig og viktig, sier deltakerne om temaene på Regional brukerkonferanse som ble arrangert på Stjørdal denne uka.

 • 15.11.2018
  Inntektsfordeling 2019 vedtatt

  Inntektsrammen for Helse Midt-Norge i 2019 er nå fordelt. Basert på forslaget til Statsbudsjett, er det snakk om 20,5 milliarder kroner. I beløpet inngår basisfinansiering og aktivitetsbaserte inntekter til helseforetakene.

 • 15.11.2018
  Antikorrupsjonsprogram vedtatt

  Styret i Helse Midt-Norge har i dag vedtatt et antikorrupsjonsprogram. Programmet skal gjelde for hele foretaksgruppen, og målet er å forebygge korrupsjon og misligheter og sikre at felles retningslinjer etterleves. 

 • 14.11.2018
  Opptatt av økt dekningsgrad i kvalitetsregistrene

  Helseminister Bent Høie viste stort engasjement for de medisinske kvalitetsregistrene da han åpnet presentasjonen av nye resultater tirsdag.

 • 13.11.2018
  Fikk Forskningsprisen 2017 for sitt arbeid for barn med psykiske vansker

  - Det er ingen som vil se sine barn lide, sa Marit Sæbø Indredavik da hun mottok Forskningsprisen 2017 på Regional brukerkonferanse tirsdag.

 • 13.11.2018
  Kvalitet og relevans i praksisstudier - utlysning av midler

  Driver du et prosjekt som har til mål å bedre praksisstudier i helse- og sosialfagsutdanning? Da kan du søke inntil en million i støtte hos oss. Frist er 3. januar 2019

Nyhetsutlisting

Inntektsfordeling 2019 vedtatthttps://helse-midt.no/nyheter/2018/inntektsfordeling-2019-vedtattInntektsfordeling 2019 vedtattInntektsrammen for Helse Midt-Norge i 2019 er nå fordelt. Basert på forslaget til Statsbudsjett, er det snakk om 20,5 milliarder kroner. I beløpet inngår basisfinansiering og aktivitetsbaserte inntekter til helseforetakene. 15.11.2018 12:33:00
Antikorrupsjonsprogram vedtatt https://helse-midt.no/nyheter/2018/antikorrupsjonsprogram-vedtatt-Antikorrupsjonsprogram vedtatt Styret i Helse Midt-Norge har i dag vedtatt et antikorrupsjonsprogram. Programmet skal gjelde for hele foretaksgruppen, og målet er å forebygge korrupsjon og misligheter og sikre at felles retningslinjer etterleves.  15.11.2018 11:55:21
Opptatt av økt dekningsgrad i kvalitetsregistrenehttps://helse-midt.no/nyheter/2018/opptatt-av-okt-dekningsgrad-i-kvalitetsregistreneOpptatt av økt dekningsgrad i kvalitetsregistreneHelseminister Bent Høie viste stort engasjement for de medisinske kvalitetsregistrene da han åpnet presentasjonen av nye resultater tirsdag. 14.11.2018 17:12:35
Fikk Forskningsprisen 2017 for sitt arbeid for barn med psykiske vanskerhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/fikk-forskningsprisen-2017-for-sitt-arbeid-for-barn-med-psykiske-vanskerFikk Forskningsprisen 2017 for sitt arbeid for barn med psykiske vansker- Det er ingen som vil se sine barn lide, sa Marit Sæbø Indredavik da hun mottok Forskningsprisen 2017 på Regional brukerkonferanse tirsdag.13.11.2018 13:22:36
Kvalitet og relevans i praksisstudier - utlysning av midlerhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/kvalitet-og-relevans-i-praksisstudier-utlysning-av-midlerKvalitet og relevans i praksisstudier - utlysning av midlerDriver du et prosjekt som har til mål å bedre praksisstudier i helse- og sosialfagsutdanning? Da kan du søke inntil en million i støtte hos oss. Frist er 3. januar 2019 13.11.2018 09:00:07
Den vanskelige samtalenhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/den-vanskelige-samtalenDen vanskelige samtalen- Samtalen med pårørende om organdonasjon kan ikke løses ved hjelp av et spørreskjema, sier Sven Haakon Urving, donoransvarlig lege ved Nordlandssykehuset.12.11.2018 10:49:38
Se programmet for Regional brukerkonferanse 2018https://helse-midt.no/nyheter/2018/se-programmet-for-regional-brukerkonferanse-2018Se programmet for Regional brukerkonferanse 2018Denne uka arrangeres Regional brukerkonferanse 2018 på Stjørdal. Barne- og ungdomspsykiatri og standardisering er blant temaene i år.12.11.2018 10:29:15
Rekordhøyt antall pasienter som venter på nyretransplantasjonhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/rekordhoyt-antall-pasienter-som-venter-pa-nyretransplantasjonRekordhøyt antall pasienter som venter på nyretransplantasjonNorge er blant de fremste i Europa når det gjelder nyretransplantasjoner. Til tross for dette er antall pasienter på venteliste rekordhøyt. 12.11.2018 08:32:15
De regionale forskningsmidlene er blitt fordelthttps://helse-midt.no/nyheter/2018/de-regionale-forskningsmidlene-er-blitt-fordeltDe regionale forskningsmidlene er blitt fordeltHelse Midt-Norge RHF lyser hvert år ut regionale midler til forskning gjennom Samarbeidsorganet. Les resultatet av årets tildeling her.09.11.2018 11:12:50
Sakspapirer styremøte i novemberhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/sakspapirer-styremote-i-novemberSakspapirer styremøte i novemberSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 15. november er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 09.11.2018 07:59:46
Organdonasjon: Informasjon og opplæring er viktighttps://helse-midt.no/nyheter/2018/organdonasjon-informasjon-og-opplering-er-viktigOrgandonasjon: Informasjon og opplæring er viktigI løpet av de første ni månedene i år er det registrert en markant nedgang i antall realiserte donorer. - Vi undrer oss over hvorfor, det har ikke skjedd noe som kan forklare nedgangen.08.11.2018 08:53:34
Nytt helseatlas for dagkirurgi - fortsatt stor variasjonhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/nytt-helseatlas-for-dagkirurgi-fortsatt-stor-variasjonNytt helseatlas for dagkirurgi - fortsatt stor variasjonSenter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har lansert et oppdatert helseatlas om dagkirurgi tre år etter at det første kom. De geografiske forskjellene er fortsatt store, tross fokuset i årene etter. 07.11.2018 08:24:03
Hvis spørsmålet ikke hadde blitt stilt - ville det ikke blitt noe avhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/hvis-sporsmalet-ikke-hadde-blitt-stilt-ville-det-ikke-blitt-noe-avHvis spørsmålet ikke hadde blitt stilt - ville det ikke blitt noe avFor fem år siden mistet Anne Stine Eger Mollestad sin mann Niels i en sykkelulykke. Å si ja til organdonasjon føltes meningsfullt for henne.05.11.2018 11:19:14
Hva gjør du hvis du står overfor en potensiell donor?https://helse-midt.no/nyheter/2018/hva-gjor-du-hvis-du-star-overfor-en-potensiell-donorHva gjør du hvis du står overfor en potensiell donor?Den nye transplantasjonsloven fra 2016 pålegger deg som helsepersonell å ta opp spørsmålet om donasjon når døden er konstatert, eller når det er svært sannsynlig at døden vil inntreffe.02.11.2018 11:33:40
- Forbereder oss på å møte den digitale fremtidenhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/-forbereder-oss-pa-a-mote-den-digitale-fremtiden- Forbereder oss på å møte den digitale fremtidenStandardiserte pakkeforløp gir bedre pasientsikkerhet og likeverdig behandling av høy kvalitet, sier Kristian Onarheim. Ikke minst forbereder det oss på digitaliseringen av helsesektoren.02.11.2018 10:30:14
- Vil bety bedre behandling til flerehttps://helse-midt.no/nyheter/2018/-vil-bety-bedre-behandling-til-flere- Vil bety bedre behandling til flereHelse Nord-Trøndelag er en pioner innen pakkeforløp i psykiatrien. Standardisering gir trygghet til fagfolkene og myndiggjør pasientene i mye større grad, mener Kathinka Meirik.02.11.2018 09:51:59
- Viktig å ta vare på gullkundenehttps://helse-midt.no/nyheter/2018/-viktig-a-ta-vare-pa-gullkundene- Viktig å ta vare på gullkundeneStandardisering kan bidra til at vi tar bedre vare på storforbrukerne av helsetjenester i Norge, mener Snorre Ness.02.11.2018 09:47:39
Finansieringsmodellen ligger fasthttps://helse-midt.no/nyheter/2018/finansieringsmodellen-ligger-fastFinansieringsmodellen ligger fastDet foreligger ingen planer for endring av inntektsfordelingen mellom helseforetakene i Helse Midt-Norge. Oppspill rundt dette i diverse medieoppslag har ingen rot i virkeligheten.02.11.2018 09:42:54
- Hever kvaliteten på kreftomsorgenhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/-hever-kvaliteten-pa-kreftomsorgen- Hever kvaliteten på kreftomsorgenStandardiserte pasientforløp er en garanti for at pasientene i Møre og Romsdal får lik behandling på linje med dem som bor i Oslo eller Trondheim, sier Jorun Bøyum.02.11.2018 09:42:09
- Fint med en felles verktøykassehttps://helse-midt.no/nyheter/2018/-fint-med-en-felles-verktoykasse- Fint med en felles verktøykasseVibeke Veie-Rosvoll ser frem til å få pakkeforløp innen psykisk helse og rus, så lenge det også er rom for å gå bort fra standarden.02.11.2018 09:38:11
Konferanse for akutt- og mottaksmedisin i Stavangerhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/konferanse-for-akutt-og-mottaksmedisin-i-stavangerKonferanse for akutt- og mottaksmedisin i StavangerVil du være med på å etablere det beste spesialiseringsløpet for ny LIS-utdannelse? Nasjonal konferanse for akutt- og mottaksmedisin arrangeres i februar.01.11.2018 13:07:28
Ekspertpanelet er etablerthttps://helse-midt.no/nyheter/2018/ekspertpanelet-er-etablertEkspertpanelet er etablertEkspertpanelet for spesialisthelsetjenesten skal gi alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering. Ekspertpanelet er nå lansert, og åpner for å ta imot henvendelser. 01.11.2018 12:19:17
- Gjør det vanvittige litt mindre vanvittighttps://helse-midt.no/nyheter/2018/-gjor-det-vanvittige-litt-mindre-vanvittig- Gjør det vanvittige litt mindre vanvittigFor de fleste er det en trøst at organene fra deres avdøde mor eller far, sønn eller datter får leve videre i et annet menneske, sier donorlege Johan-Arnt Hegvik.31.10.2018 08:41:46
Organdonasjon: - Vi må tore å spørjehttps://helse-midt.no/nyheter/2018/organdonasjon-vi-ma-tore-a-sporjeOrgandonasjon: - Vi må tore å spørjeI dag markerte helseminister Bent Høie starten på den nasjonale organdonasjonskampanjen som er retta mot tilsette i helseføretaka. Så langt i år er det gjennomført færre organdonasjoner enn på same tid i fjor.30.10.2018 18:40:06
Store forventningerhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/store-forventningerStore forventninger«Vi skal endre helsetjenesten» er blitt et gjennomgangstema når det gjelder Helseplattformen for Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. Hva mener han med det? 30.10.2018 09:29:07
Endret pasientreisetilbud for Åfjord, Rissa og Røroshttps://helse-midt.no/nyheter/2018/endret-pasientreisetilbud-for-afjord-rissa-og-rorosEndret pasientreisetilbud for Åfjord, Rissa og RørosFra 1. januar 2019 blir det endringer i pasientreisetilbudet på strekningene Åfjord – Rissa – Trondheim og Røros – Trondheim. Gjeldende avtaler om helsesekspressbuss blir ikke videreført. Bakgrunnen er vurdering av behov.29.10.2018 14:10:57
Lager framtidas sykehushttps://helse-midt.no/nyheter/2018/lager-framtidas-sykehusLager framtidas sykehusKulturbygging og involvering er to av de viktigste stikkordene for å lykkes når fagmiljøene ved sykehusene i Molde og Kristiansund nå skal bli til ett. 24.10.2018 09:48:36
Langt fra noen «plasterbu»https://helse-midt.no/nyheter/2018/langt-fra-noen-plasterbuLangt fra noen «plasterbu»Etter en tøff omkamp om sykehusplasseringen ser nordmørskommunene nå framover.  Ambisjonen: Å få på plass et distriktsmedisinsk senter som skal bli et nasjonalt utstillingsvindu.  24.10.2018 08:14:15
Spinraza til barnhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/spinraza-til-barnSpinraza til barnBeslutningsforum for nye metoder tok opp beslutningen fra februar i år, på sitt møte 22. oktober, for å tydeliggjøre vurderinger og begrunnelser for hvorfor nusinersen (Spinraza) ikke innføres som standardbehandling til alle pasienter med s...23.10.2018 07:20:31
Ja til fire nye metoderhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/ja-til-fire-nye-metoderJa til fire nye metoderBedre metoder for kjønnsbestemmelse av foster og sedering av barn sto på agendaen til Beslutningsforum for nye metoder i dag. Fem legemidler til ulike indikasjoner ble også besluttet, i tillegg til nusinersen (Spinraza). 22.10.2018 16:36:24
Unikt samarbeid gjør Helseplattformen mulighttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/visjonen-om-n-felles-journal-blir-virkelighet-i-midt-norgeUnikt samarbeid gjør Helseplattformen muligEt unikt samarbeid mellom kommuner og sykehus i Midt-Norge gjør Helseplattformen mulig.21.10.2018 22:00:00
Hva snakker vi om når døden kommer tett på livet?https://helse-midt.no/nyheter/2018/hva-snakker-vi-om-nar-doden-kommer-tett-pa-livetHva snakker vi om når døden kommer tett på livet?En prest, en humanist og en muslimsk kulturkonsulent. Som ansatte i preste- og samtaletjenesten ved St. Olav hospital er sorg og død en naturlig del av jobben, men selv mener de at de først og fremst jobber tett på livet. 18.10.2018 22:00:00
- Pakkeforløp er positivt for pasientenehttps://helse-midt.no/nyheter/2018/-pakkeforlop-er-positivt-for-pasientene- Pakkeforløp er positivt for pasienteneDe kommende pakkeforløpene for psykisk helse og rus er godt nytt for pasientene, mener Veronika Kjesbu i Regionalt brukerutvalg. De tre første pakkeforløpene lanseres i Ålesund, Steinkjer og Trondheim i slutten av oktober.18.10.2018 13:45:09
Bygger nytt sikkerhetsbygghttps://helse-midt.no/nyheter/2018/bygger-nytt-sikkerhetsbyggBygger nytt sikkerhetsbyggKonseptrapport for nybygg for sikkerhetspsykiatrien ved St. Olavs hospital er godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF. Planen er at bygget skal tas i bruk i 2022 da enheten skal ha flyttet fra Brøset til Østmarka på Lade.18.10.2018 10:36:49
Skal stå sammenhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/skal-sta-sammenSkal stå sammen–Det høres lenge ut til 30. november 2019, men tiden kommer til å gå fort! 17.10.2018 22:00:00
Virtuell skattejakt kan gi demens-svarhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/virtuell-skattejakt-kan-gi-demens-svarVirtuell skattejakt kan gi demens-svarI Nord-Trøndelag skal eldre ut på virtuell skattejakt for å finne ut hvordan en normal 70-årig hjerne navigerer. Målet er å finne en ny brikke som passer i det store Alzheimer-puslespillet.17.10.2018 08:05:52
Se programmet på Regional brukerkonferanse 2018https://helse-midt.no/nyheter/2018/se-programmet-pa-regional-brukerkonferanse-2018Se programmet på Regional brukerkonferanse 2018Barne- og ungdomspsykiatri og standardisering er blant temaene på Regionalt brukerutvalgs konferanse på Stjørdal i november. Påmeldingsfristen er utvidet til 31. oktober.16.10.2018 13:42:07
Skal finne flaskehalser og tidstyverhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/skal-finne-flaskehalser-og-tidstyverSkal finne flaskehalser og tidstyverUnødvendig telefonkø, dobbeltføring og systemer som ikke snakker sammen. Det er noe av det de ansatte håper forsvinner når det nye journalsystemet Helseplattformen kommer på plass. 16.10.2018 11:48:41
Bedre innsikt – bedre helsehttps://helse-midt.no/nyheter/2018/bedre-innsikt-bedre-helseBedre innsikt – bedre helseOverlegen, fastlegen og sykepleierne er skjønt enige: Helseplattformen blir et etterlengtet evolusjonært sprang – både for ansatte og for pasientene. 15.10.2018 11:55:02
De unge snakker ikke om det aller vondestehttps://helse-midt.no/nyheter/2018/de-unge-snakker-ikke-om-det-aller-vondesteDe unge snakker ikke om det aller vondeste4 av 5 ungdommer snakker ikke om årsaken til at de har det vondt i møtet med psykisk helsevern. Det vil Christina (20) og Silje (20) gjøre noe med – sammen med hundrevis av andre «PsykiskhelseProffer».15.10.2018 11:35:15
Sakspapirer styremøte i oktoberhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/sakspapirer-styremote-i-oktoberSakspapirer styremøte i oktoberSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 18. oktober er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 15.10.2018 09:14:43
Les Magasinet Helsehttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/les-magasinet-helseLes Magasinet HelseMye innhold om Helseplattformen i Magasinet Helse, som utgis av Helse Midt-Norge. Her kan du lese den digitale versjonen.11.10.2018 10:28:55
Kvernmo om utviklingsplaner: - Kan ikke bare fortsette å springe raskerehttps://helse-midt.no/nyheter/2018/kvernmo-om-utviklingsplaner-kan-ikke-bare-fortsette-a-springe-raskereKvernmo om utviklingsplaner: - Kan ikke bare fortsette å springe raskereVi føder stadig færre barn og lever mye lenger. Så hvordan skal vi unngå at halvparten av oss snart må jobbe i helsesektoren for å kunne passe på den andre halvparten som er syke?11.10.2018 09:00:00
Få nyheter fra Helseplattformenhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/fa-nyheter-fra-helseplattformenFå nyheter fra HelseplattformenHelseplattformen går etter hvert over i en ny fase, der muligheten for å dele informasjon øker. Følg utviklingen i prosjektet ved å melde deg på vårt nyhetsbrev. 10.10.2018 12:20:43
Magasinet HELSE tilgjengelig på webhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/magasinet-helse-tilgjengelig-pa-webMagasinet HELSE tilgjengelig på webDet har skjedd, og det vil skje enda større endringer i helsetjenesten de kommende årene. Magasinet HELSE gjenspeiler de store prosjektene Helse Midt-Norge står oppe i.10.10.2018 10:13:54
Hovedtema på Hemit-konferansenhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/hovedtema-pa-hemit-konferansenHovedtema på Hemit-konferansenHelseplattformen settes i fokus på Hemit-konferansen 2019, som arrangeres torsdag 19. september på Scandic Lerkendal.09.10.2018 08:28:23
Tre selskaper vil levere tilgangsstyringhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/tre-selskaper-vil-levere-tilgangsstyringTre selskaper vil levere tilgangsstyringTre leverandører vil delta i konkurransen om å levere komponent for tilgangsstyring til Helseplattformen. – Det er flott at vi får tilbud fra tre gode leverandører, det sikrer oss tilgang til de beste løsningene og den beste leveransen, sie...08.10.2018 12:41:40
Finansiering av Helseplattformenhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/finansiering-av-helseplattformenFinansiering av HelseplattformenForslag til Statsbudsjett 2019 legger grunnlaget for finansiering av Helseplattformen i Midt-Norge. 575 mill. er satt av til lån og tilskudd for felles journalløsning for spesialisthelsetjeneste, kommuner og fastleger.08.10.2018 10:23:36
Tilskuddsordning for å innføre Helseplattformenhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/enklere-for-fastleger-og-kommuner-a-ta-i-bruk-helseplattformenTilskuddsordning for å innføre HelseplattformenTilskuddsordningen som Regjeringen legger opp til i forslaget til statsbudsjett vil gjøre det enklere for kommuner og fastleger i Midt-Norge å ta i bruk Helseplattformen, sier kommunaldirektør Helge Garåsen i Trondheim kommune. 07.10.2018 22:00:00
Statsråden inviterte til orientering i Danmarkhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/statsraden-inviterte-til-orientering-i-danmarkStatsråden inviterte til orientering i DanmarkLedelsen for Helseplattformen var invitert med da helseminister Bent Høie fikk en orientering om danske Sundhedsplatformen i København i slutten av september. Helseplattformens programdirektør Torbjørg Vanvik har tidligere uttalt at program...05.10.2018 14:09:24


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.