Fagledernettverk

Fagledernettverkene er en viktig arena som skal gi grunnlag for samordning mellom spesialisthelsetjensten, kommuner og fastleger.

De ble etablert i 2012 forå bidra til å utvikle felles standardiserte pasientforløp i helseregionen.

Fagledernettverkene er delt inn etter ulike diagnoser/medisinske fagområder og er satt sammen av fagpersoner med lederfunksjon i helseforetekene i Midt-Norge. Nettverkene krysser grensene for de tradisjonelle fagspesialiseringene og de skal også understøttes av regionale ressursgrupper med særskilt kompetanse.

Mandat fagledernettverk Helse Midt-Norge RHF (2019)

Felles arbeidsområde (SharePoint) for fagledernettverk og andre nettverk for faglig utvikling i regionen
​(kun tilgjengelig for ansatte i foretaksgruppen)Fant du det du lette etter?