Interaktiv henvisning og rekvirering

Helse Midt-Norge har siden 2014 arbeidet med en løsning for å la primærhelsetjenesten rekvirere prøver elektronisk – Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR). IHR er i dag i drift ved sju legekontor i Midt-Norge.

Leverandøren av IHR utvikler for tiden en webløsning som skal erstatte dagens løsning. Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge bidrar i dette arbeidet med kravspesifisering og test. 

Forbedret løsning for primærhelsetjenesten

Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) er et elektronisk verktøy som brukes av fastlegene for rekvirering av laboratoriemedisin og henvisning til røntgenundersøkelser, og er integrert mot både legekontorenes journalsystemer og helseforetakenes fagsystemer. Det betyr at bestillinger i IHR gjøres via legekontorenes journalsystem, noe som både forenkler bestillingen, oppfølging og kvalitetssikring av rekvisisjoner.

Samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Siden IHR er en elektronisk meldingsutveksling blir antallet oppfølginger vedrørende manuelle, og ofte doble papirbaserte prosesser, redusert. Informasjon kan gjenbrukes, historikk er tilgjengelig og man har alltid oppdatert analyse- og undersøkelses-repertoar.

Ila legesenter i Trondheim er ett av legekontorene i HMN som har tatt i bruk IHR.
 – Det er ofte en prøvelse å sette seg inn i noe nytt, men vi har fått god opplæring og hjelp av både Hemit og St. Olavs hospital, sier fastlege Roger Kahn. - Etter å ha testet systemet i to uker er min erfaring at dette er et effektivt og smart system som gjør hverdag vår enklere. Noen barnesykdommer er det - men de håper jeg kan lukes ut i nær framtid, avslutter Kahn.

Fastlege Roger Kahn ved Ila Legesenter
Fastlege Roger Kahn ved Ila Legesenter


Eva Svarva forteller at prosjektgruppen venter på leveransen av ny versjon av løsningen. Levering av Web IHR er planlagt før sommeren 2017 og det forventes oppstart pilot etter sommerferien.