Vil levere tilgangsstyring til Helseplattformen

Seks leverandører søker prekvalifisering

Seks leverandørselskap vil delta i konkurransen om å levere komponent for tilgangsstyring til Helseplattformen – IAM-løsningen. Det ble klart da fristen for å søke om prekvalifisering gikk ut fredag.

Programdirektør Torbjørg Vanvik følger med mens kollegene Roger Skoglund, Bent Gjøstøl, Jasmin Spago og Øyvind Høyland åpner søk

Programdirektør Torbjørg Vanvik følger med mens kollegene Roger Skoglund, Bent Gjøstøl, Jasmin Spago og Øyvind Høyland åpner søknadene ved fristens utløp.

Prekvalifisering er «nåløyet» leverandører må gjennom for å få delta i konkurransen, og det er ikke sikkert alle seks kommer videre herfra.  IAM står for «Identity and Access management» og er en teknisk løsning som håndterer identitets- og tilgangsstyring for tilgang til pasientjournal og tilgrensende systemer og tjenester.

Konkurransepreget dialog

En god og sikker løsning for dette er avgjørende for å tilfredsstille kravene til blant annet personvern og informasjonssikkerhet, som Helseplattformen legger stor vekt på.

På samme måte som hovedanskaffelsen, journalløsningen for hele helsetjenesten i Midt-Norge, gjennomføres IAM-anskaffelsen ved konkurransepreget dialog med de leverandørene som prekvalifiseres.

De seks leverandørene som har søkt prekvalifisering er (i alfabetisk rekkefølge):

  • Atea AS
  • Capgemini Norge AS
  • DXC Technology
  • EVRY Norge AS
  • International Business Machines AS (IBM)
  • KPMG AS

Alle leverandører har med seg en eller flere underleverandører. Hvilke underleverandører som er med i konkurransen er foreløpig konkurransesensitivt og derfor ikke offentlig.

Fornøyd

Prosjektleder for applikasjon og teknologi i Helseplattformen, Øyvind Høyland, sier programmet er meget fornøyd med den store interessen for å delta i konkurransen.

Helseplattformen skal innføre et nytt elektronisk pasientjournalsystem som for første gang skal omfatte hele helsetjenesten i Midt-Norge. I tillegg til helseforetakene har Trondheim kommune, de øvrige kommunene i regionen, fastleger og andre private aktører opsjonsmulighet til å ta i bruk Helseplattformen.

Anskaffelsesprosjektet for Helseplattformen har intensjon om å signere endelig kontrakt med Epic Systems, som etter langvarig konkurranse står igjen som eneste leverandør, i første kvartal 2019.

Les mer om Helseplattformen her.

Flere kunder

I tillegg til Helseplattformen vil IAM-anskaffelsen omfatte fire kundeopsjoner, der IAM-løsningens løsningsområder også kan anskaffes for behov og formål utenfor Helseplattformen. Kunden inkluderer dermed Helseplattformen, Helse Midt-Norge RHF og tilhørende helseforetak, Helse Nord RHF og tilhørende helseforetak, samt Trondheim kommune og øvrige kommuner i Midt-Norge (Trøndelag og Møre og Romsdal).