Tre selskaper vil levere tilgangsstyring

Tre leverandører vil delta i konkurransen om å levere komponent for tilgangsstyring til Helseplattformen. – Det er flott at vi får tilbud fra tre gode leverandører, det sikrer oss tilgang til de beste løsningene og den beste leveransen, sier Geir Ove Rapp, prosjektleder for ny IAM-løsning.

At tre ulike leverandører gir tilbud om å levere ny løsning, ble klart mandag morgen da fristen gikk ut.

Mandag 8. oktober 2018 var det klart for åpning av tilbudene for ny IAM-løsning.

Mandag 8. oktober 2018 var det klart for åpning av tilbudene for ny IAM-løsning. Fra venstre Geir Ove Rapp, Roger Skoglund, Bent Gjøstøl og Jasmin Spago.

IAM (Identity and Access Management) skal håndtere identitets- og tilgangsstyring til pasientjournal og tilgrensede systemer og tjenester.

For anskaffelsen av ny pasientjournal, er en god og sikker IAM-løsning avgjørende for blant annet personvern og informasjonssikkerhet. Anskaffelsen av ny løsning for tilgangsstyring gjennomføres som en konkurransepreget dialog. Dette i likhet med hovedanskaffelsen i Helseplattformen.

De tre leverandørene som har gitt tilbud er (i alfabetisk rekkefølge):
  • Capgemini Norge AS
  • DXC Technology Norge AS
  • International Business Machines AS (IBM)
I tillegg til Helseplattformen vil IAM-anskaffelsen omfatte fire kundeopsjoner, der IAM-løsningens løsningsområder også kan anskaffes for behov og formål utenfor Helseplattformen. 

Kundeforholdet inkluderer dermed Helseplattformen, Helse Midt-Norge RHF og tilhørende helseforetak, Helse Nord RHF og tilhørende helseforetak, samt Trondheim kommune og øvrige kommuner i Midt-Norge (Trøndelag og Møre og Romsdal).

Prosjektleder for ny IAM-løsning Geir Ove Rapp.

Prosjektleder for ny IAM-løsning Geir Ove Rapp.