Tidslinje innføring

Tidslinjen under viser den planlagte innføringen av Helseplattformen i sykehus, i kommuner, hos fastleger og hos avtalespesialister i Midt-Norge.

 1. Forberedelsesfase april-august 2019

  I denne fasen skal innførinsgprosjektet planlegges i detalj. Her skal prosjektteamene og beslutningsstrukturene bygges, Epic skal lære mer om norsk helsetjeneste og kartleggingen av eksisterende systemer ferdigstilles. Videre forberedes flytting av data, det mobiliseres fageksperter fra driftsorganisasjonene og deltagere i prosjektet rekrutteres. Dessuten fortsetter den viktige oversettingsjobben, utviklingen av særnorsk funksjonalitet starter og prosjektledelsen får opplæring.

  Forberedelsesfase
 2. Spesifiseringsfase august 2019-januar 2020

  Her forgår opplæringen og sertifiseringen av prosjektteamene. Oppsettet av løsningen besluttes i samspill mellom fageksperter og prosjekt og de overordnede prinspippene besluttes. Brukermedvirkning i arbeidet medpasientportal blir sentralt og det startes innledende design av arbeidsflyt. Omfanget av integrasjoner besluttes og teknisk plattform klargjøres for installasjon.

  Spesifiseringsfase
 3. Utviklingsfase januar 2020-august 2020

  Her foregår standardisering av det helsefaglige innholdet. Design av arbeidsflyt, planlegging av testfase og opplæringsaktiviteter, superbrukere av systemet identifiseres. Videre samarbeid med nasjonale myndigheter om pasientportal, kodeverk, terminologi og legemidler.

  Utviklingsfase
 4. Test- og godkjenningsfase januar 2021-sommer 2021

  Her gjennomføres test av arbeidsflyt, integrasjoner og konverterte data. Avsluttende testing og godkjenning, dessuten planlegging og forberedelse av produsksjonssetting. Det legges detaljerte planer for sluttbrukeropplæring og opplæringsmateriell ferdigstilles.

  Test- og godkjenningsfase
 5. Opplæringsfase august 2021-november 2021

  Dette er perioden der sluttbrukeropplæring starter. Det kjøres dessuten generalprøver for teknisk oppsett og arbeidsprosesser.

  Opplæringsfase
 6. Produksjonssetting fra høst 2021

  Her starter utrullling av det nye systemet. Først ute er St. Olavs hospital, Trondheim kommune samt to fastlegekontor i Trondheim i 2021. Deretter følger Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal, med omliggende kommuner og fastleger, i 2022. Det gjøres fortløpende feilrettinger. Systemet optimaliseres og stabiliseres.

  Opplæringsfase
 7. Èn journal for hele helsetjenesten i Midt-Norge fra 2021

  Innbyggerne i Midt-Norge får en ny pasientportal og opplever en mer helhetlig helsetjeneste.

  En journal for hele helsetjenesten i Midt-Norge.
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.