Supplier Information (updated) / oppdatert informasjon til leverandører

Relevant links and announcements.

Her legger vi ut lenker til relevant informasjon.

Norsk (Norwegian):

Helse- og omsorgsdepartementet har utpekt Helseplattformen som et første steg på veien mot realisering av det nasjonale målbildet "Én innbygger - én journal" (EIEJ). Direktoratet for e-helse har ansvaret for det nasjonale arbeidet med anskaffelsen i tett samarbeid med programmet i Trondheim.

Det pågår nå et arbeid for å justere programmets styringsstruktur slik at nasjonale interesser er sikret innsyn og medvirkning i organiseringen. Arbeidet med å forberede en midt-norsk anskaffelse i regi av Helseplattformen pågår som tidligere i tråd med de intensjoner som tidligere er signalisert.

Prekvalifiserings-dokumentene ble offentliggjort 29. august og er tilgjengelige via mercell.com.

En samarbeidsavtale med Trondheim kommune ble signert 27. september. Trondheim er landets tredje mest folkerike kommune (187.000 innbyggere). Partene samarbeider nå om å utvikle programorganisasjonen slik at Trondheim og de øvrige 84 kommunene som har signert avtale er sikret representasjon i programmet.

Relevante lenker og kunngjøringer:

Prekvalifiseringsdokumentene er kunngjort hos Mercell og i TED/Doffin:

Samarbeidsavtale med Trondheim Kommune:

Innlegg på Hemit-konferansen 22.september 2016 ved representanter for Helse Midt-Norge, Helseplattformen, Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for e-helse kan sees her:

English:

The Norwegian Ministry of Health and Care Services has appointed the Central Norway Regional Health Authority's programme Helseplattformen as a first step towards the realization of national targets set in "Én innbygger - én journal" (EIEJ - "One citizen - one health record").

The Norwegian Directorate of eHealth is responsible for the national activities in close cooperation with the programme.

Meanwhile, Helseplattformen will continue to prepare the procurement in line with its intentions and signals previously communicated.

The pre-qualification documents were publicly announced on Aug. 27th 2016 and can be found on the links below.

On September 27th a mutual agreement was signed between the municipality of Trondheim and the Central Norway Regional Health Authority. Trondheim is the third largest municipality in Norway with a population of 187,000. The parties are now working out a new structure of representation for Trondheim and the other 84 municipalities in the programme.

Relevant links and announcements:

The prequalification documents can be found here (Mercell):

and here (Doffin/TED):

The agreement with the Trondheim municipality here:

A number of speakers at the HEMIT conference in Trondheim 22.sept.2016 mentioned the procurement - representatives from the Ministry of Health and Care Services, the Central Norway Regional Health Authority, the Directorate of eHealth and the programme itself.

Recordings and presentations from the conference can be downloaded here.