Stor interesse for forskning

Helseplattformen vil medføre store endringer i helsetjenesten i Midt-Norge. Derfor er forskningsprosjekter i tilknytning til programmet velkomment, sier adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge.

Det vi skal gjøre med Helseplattformen er en komplisert og omfattende endring, en del av et hamskifte i helsetjenesten, sa Stig Slørdahl (bildet) da han åpnet søkekonferansen i Helseplattformens lokaler 11.mai.

KOnferanse stig åpner.jpg

Tilgangen til kunnskap, kompetanse og utviklingskraft i kunnskapsmiljøene er med på å redusere risiko i dette arbeidet, mener Slørdahl.

Over 100 påmeldte fulgte presentasjon av 27 ideer og prosjektforslag i form av korte foredrag og ytterligere  19 i form av postere gjennom konferansedagen. Tiltaket var et samarbeid mellom NTNU Helse, Helse Midt-Norge, Trondheim kommune og Helseplattformen.

Konferanse mingling.jpg

Flere av forslagene var knyttet til tema som allerede er identifisert som spesielt utfordrende i arbeidet med Helseplattformen, som brukerinvolvering, pasientkommunikasjon, pasientforløp, samhandling og informasjonssikkerhet.

Du kan lese mer om Helseplattformen her.