Statsråden inviterte til orientering i Danmark

Fikk gjennomgang av Sundhedsplatformen

Ledelsen for Helseplattformen var invitert med da helseminister Bent Høie fikk en orientering om danske Sundhedsplatformen i København i slutten av september. Helseplattformens programdirektør Torbjørg Vanvik har tidligere uttalt at programmet følger det danske prosjektet tett.

Torbjørg Vanvik

Torbjørg Vanvik er programdirektør for Helseplattformen.

Helseplattformen står etter konkurransen igjen med amerikanske Epic som leverandør, den samme som står bak Sundhedsplatformen. Bakgrunnen for orienteringen i København var rapporten fra dansk riksrevisjon etter innføring av løsningen, som ble offentliggjort i juni. Rapporten påpekte svakheter ved det danske innføringsprosjektet som statsråden vil forsikre seg om at man unngår ved lignende prosjekter i Norge.

 

Helseministeren følger Helseplattformen tett fordi Midt-Norge gjennom dette programmet er utprøvingsregion for det nasjonale målbildet om «Én innbygger – én journal». Hele helsetjenesten i regionen skal knyttes sammen med én felles journalløsning, som følger pasienten og skal redusere dobbeltarbeidet som skyldes dokumentasjon i mange ulike systemer.

Programdirektør for Helseplattformen Torbjørg Vanvik satte stor pris på å bli invitert med på gjennomgangen med det danske Sundhedsministeriet og ledelsen for helsetjenesten i Hovedstadsregionen. Hun presiserer samtidig at Helseplattformen har hatt tett dialog med det danske prosjektet helt siden 2014 innenfor de rammer som er akseptable i anskaffelsesfasen, og har som del av sin strategi å hente erfaringer fra andre, lignende prosjekt.

Noe av lærdommen Vanvik har med seg fra Danmark er at det er en del viktige forskjeller mellom Helseplattformens anskaffelse og den danske. I Danmark har man blant annet blitt kritisert for å gjennomføre flere store endringer på én gang. For eksempel ble dikteringsløsningen fjernet samtidig som en rekke støttepersonell ble tatt bort, fordi man forventet at helsepersonell skulle håndtere all dokumentasjon selv direkte i løsningen. Først nå er danskene iferd med å innføre talegjenkjenning, som Helse Midt-Norge innførte for mange år siden.  

Med Helseplattformen planlegges ikke for å ta ut gevinster i form av nedbemanning, og heller ikke andre store endringer samtidig med at man innfører løsningen, understreker Vanvik.

- Innføringen vil være krevende nok i seg selv, og suksessen av henger av hvor godt organisasjonene greier å forberede seg, sier Torbjørg Vanvik.

Hun presiserer også at det er en nyere og betydelig oppdatert løsning som vil bli innført i Midt-Norge fra 2021, enn den danskene rullet ut i 2016.

Vanvik siterer også sine danske kolleger på at Epic-løsningen oppfattes som godt egnet for å utnytte samhandlingen mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, noe de ikke planlegger for i Danmark.

Fagtidsskriftet Dagens Medisin fulgte den norske delegasjonen, og deres artikkel kan du lese her.

Du kan lese mer om rapporten fra den danske Rigsrevisionen her.