Sparket i gang kommunesamarbeidet

Med 150 representanter fra kommuner over hele Midt-Norge, ble mandagens kick off på Scandic Lerkendal første steg på forberedelsene før Helseplattformen for 84 midtnorske kommuner.

Vi har allerede i løpet av denne dagen fått flere gode tilbakemeldinger, men vi har også fått mange spørsmål. Det er fint å se at representantene har en sunn skepsis, det gjør det fint å diskutere med åpent sinn, sier Tor Erling Evjen, som er delprosjektleder for opsjonskommunene i Trondheim kommune.

Tor Erling Evjen er delprosjektleder for opsjonskommunene i Trondheim kommune.

Tor Erling Evjen er delprosjektleder for opsjonskommunene i Trondheim kommune. Han ledet kick off -konferansen for midtnorske kommuner på Scandic Lerkendal.

Begrepene LAG og RAG er allerede i flittig bruk. De 150 deltagerne var alle en del av LAG, det vil si lokale arbeidsgrupper, til sammen tolv grupper. Hver av disse arbeidsgruppene har igjen en representant hver inn i den regionale arbeidsgruppen (RAG). 

- Vi har valgt å ikke overselge Helseplattformen. Vi har vært tydelige på at dette vil kreve hardt arbeid og kommunene må selv kjenne besøkelsestiden, sier Evjen, som forteller at de vil ha møtevirksomhet fremover med kommunene i den nordlige delen av Trøndelag, i den sørlige delen av Trøndelag og i Møre og Romsdal.

I løpet av konferansedagen fikk deltagerne innblikk i arbeidet Helseplattformen gjør i anskaffelsen og hvorfor dette gjøres og ikke minst hvordan veien nå blir videre for opsjonskommunene. Kommuneoverlege Tove Røsstad ga et innblikk i hvordan arbeidet best kan gjøres fremover og Line Kristoffersen gikk gjennom arbeidet Trondheim kommune har gjort for å kartlegge detaljene i pasientforløpene.