Søker prosjektleder for innføring

I forbindelse med det videre arbeidet i Helseplattformen, søkes det nå blant annet etter en Prosjektleder for innføring. Fire andre stillinger er også lyst ut.

 

Mens anskaffelsen i Helseplattformen fortsatt er i dialogfasen, er forberedelsene til neste fase av programmet, nemlig innføring, allerede godt i gang.

I den forbindelse er det behov for å få på plass flere sentrale roller. Helseplattformen søker derfor etter personell til følgende stillinger:

Ansatte i helseforetakene, Helse Midt-Norge og Trondheim kommune kan søke på de interne utlysningene. På stillingen som prosjektleder for innføringsprosjektet, programcontroller og leder for programskontor kan også eksterne søke.​