Skal koordinere innføring av Helseplattformen

Hvert helseforetak i Helse Midt-Norge og Trondheim kommune har nå ansatt en prosjektleder for å forberede innføring av Helseplattformen.  Hilmar Hagen,  Anne Lise Sagen Major og Trond Jacobsen skal lede arbeidet ved sykehusene og Ola Skorstad har oppgaven i Trondheim kommune.


illustrasjonsfoto
Hilmar Hagen, Helse Nord-Trøndelag, Anne Lise Sagen Major, Helse Møre og Romsdal, Ola Skorstad, Trondheim kommune og Trond Jacobsen, St. Olavs hospital er prosjektledere for innføring av Helseplattformen i sine organisasjoner.

Innføring av Helseplattformen blir omfattende prosjekter i hvert helseforetak og hver kommune. Ansatte skal få nytt arbeidsverktøy, og løsningen vil også føre med seg nye måter å arbeide på for svært mange. Pasienten settes i sentrum og har én journal i alle sine møter med helsetjenesten, uavhengig av organisatorisk enhet.

De fire prosjektlederne skal lede arbeidet med å bygge opp et mottaksprosjekt i sin organisasjon for å innføre den nye journalløsningen og nye måter å arbeide på.

Foreløpig deltar de i et koordineringsarbeid på tvers av organisasjonene for å kartlegge behov og samarbeide om planer for innføring.

Litt mer om hver enkelt:

Hilmar Hagen (Helse Nord-Trøndelag) er utdannet spesialsykepleier i anestesi og har lang ledererfaring i Helse Nord-Trøndelag, de siste årene som avdelingsleder for akuttmedisin og klinikkleder for Kirurgisk klinikk.

Anne Lise Sagen Major (Helse Møre og Romsdal) kommer fra stillingen som avdelingsleder for kliniske farmasøyter i Ålesund og har tidligere vært forsknings- og utviklingssjef ved Sykehusapotekene i Midt-Norge. Hun er utdannet farmasøyt og har en PhD fra ETH Zurich i Sveits hvor hun også jobbet flere år i legemiddelindustrien.

Trond Jacobsen (St.Olavs hospital) er spesialist i både medisinsk mikrobiologi og indremedisin (med grenspesialitet infeksjonssykdommer). Han kommer fra hovedledelsen ved St. Olavs hospital, der han tidligere var klinikksjef ved Laboratoriemedisinsk klinikk.

Ola Skorstad (Trondheim kommune) er seniorrådgiver for helse og velferd i Rådmannens fagstab i Trondheim kommune. Han har lang erfaring fra organisasjonsutvikling og prosessledelse.