Se til Midt-Norge

Legeforeningen vil gå raskere og mer målrettet mot felles IT-løsninger som sikrer at opplysninger kan finnes når vi trenger dem.

Legeforeningens logo
 

Marit HermansenMarit Hermansen  er president i Legeforeningen og fremsnakker arbeidet som gjøres i Helse Midt-Norge i en artikkel som stod på trykk i Tidsskrift for Norsk Legeforening.

"I Helse Midt-Norge er det startet en prosess der man ønsker å anskaffe et ferdig system som kan tilbys til bruk for både til sykehus, fastleger og pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Helse Midt-Norge ser ut til å følge en strategi andre har hatt suksess med. En slik begrenset utprøvning av et felles system, vertikalt integrert, mener vi kan bli en norsk suksesshistorie også. Legeforeningen er utålmodig – vi vil gå raskere frem og med et klart mål i sikte – én felles løsning på tvers av forvaltningsgrensene."

Les hele artikkelen her

Artikkelen stod på trykk Nr. 7 – 19. april 2016 

Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:673