Satser stort på system for pasientjournal

Helse Midt-Norge vil i løpet av få år ha på plass et moderne system for pasientjournal. Målet er en løsning som omfatter både sykehusene og kommunehelsetjenesten i større grad bygges rundt pasienten.

​ jan.jpgJan Morten Grimstad Dale er en av flere fra kommunehelsetjenesten som jobber i Helseplattformen. Hjemkommunen Fræna hadde i april et intervjue med Jan Morten om hans rolle knyttet til arbeidet med den nye pasientjournalen.

"Vi har som målsetting at den teknologiske løsningen som velges skal bidra til bedre samhandling, høyere kvalitet i pasientbehandlingen og færre skader", sier Jan Morten Grimstad dale som er en av gruppekoordinatorene for satsingen.

Utdrag hentet fra Kommuneavis for Fræna Nr.1 -2016 april

Les hele artikkelen her