Så flott, kjære!

Så flott, kjære! La meg fortelle deg om Helseplattformen.

Gravide får god oppfølging i helsevesenet. Men i likhet med andre brukere opplever de tungvinte løsninger i spennet mellom kommunehelsetjeneste, fastlege og sykehus. Med Helseplattformen skal de kunne oppleve en sømløs helsetjeneste.

«Vi skal endre helsetjenesten». Ordene kommer fra Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge, og peker mot de utviklingsstegene som vil komme i helsevesenet i årene fremover. Der innbyggeren i dag er vant med sømløse tjenester på andre samfunnsområder, henger helsevesenet etter.

Helseplattformen blir ett av de viktigste verktøyene for å endre dette.

Helseplattformen skal anskaffe og innføre nytt journalsystem for hele helsetjenesten i Midt-Norge. For alle sykehus, for alle kommuner, for alle fastleger og for alle avtalespesialister. 40 000 ansatte får nytt arbeidsverktøy, 720 000 innbyggere får ny journal og en helt annen hverdag i møtet med helsepersonell. 

Alle helseopplysninger samles i en felles journal. Det gir enklere tilgang for aktuelt helsepersonell.

Hvorfor? Hvordan?

  1. Helsetjenesten bruker i dag ulike systemer som i liten grad snakker med hverandre. Dette gjør arbeidsflyten mellom sykehus, kommuner, fastleger tungvint og lite smidig.
  2. Pasienter og brukere opplever helsetjenesten som lite sømløs og mange havner i situasjoner der de må gjenta samme informasjon flere ganger. Dette fordi sykehusansatte ikke får automatisk tilgang til fastlegens informasjon om pasienten. Eller fordi kommunehelsetjenesten ikke automatisk ser hvilken behandling en pasient har fått på sykehus. 
  3. Helsepersonell bruker mye tid på leting etter informasjon. Et helhetlig system vil bidra til å minske dobbeltarbeidet og sikre bedre kvalitet og høyere pasientsikkerhet.

Hva betyr Helseplattformen for pasient og bruker?

I Helseplattformens vedtatte effektmål legges det stor vekt på pasientens rolle i det nye systemet. Ett av disse målene er at innbyggerne i Midt-Norge skal få enklere tilgang til egen journal og at de skal ha større mulighet til å påvirke eget behandlingsforløp.


Hva betyr Helseplattformen for kommunene?

Trondheim kommune eier Helseplattformen sammen med Helse Midt-Norge RHF. I tillegg er de andre kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal, og Bindal i Nordland, med i arbeidet gjennom opsjonsavtaler. Alle kommuner og fastleger i Midt-Norge kan koble seg på den løsningen som velges.

Les mer

Hva betyr Helseplattformen for sykehusene?

​Alle helseforetak i Midt-Norge er representert med medarbeidere i programmet. Dette gjelder Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal, St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge IT (Hemit) og Sykehusapotekene i Midt-Norge.  

Les mer

Hva betyr Helseplattformen for fastleger og avtalespesialister?

For å få fullt utbytte av løsningen som anskaffes, er det viktig for Helseplattformen at fastleger og avtalespesialister inkluderes. 

Les mer
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.