Regjeringens digitaliseringsutvalg inviterte Helseplattformen

Helseplattformen var tema i regjeringens digitaliseringsutvalg 1.februar.

Programdirektør Torbjørg Vanvik i Helseplattformen (bildet) var invitert for å holde et 15 minutters innlegg om Helseplattformen, og ti minutter var satt av til spørsmål og svar i etterkant.

Torbjørg Vanvik

Møtet ved Statsministerens kontor hadde to andre tema; først holdt Wenche Dehli Pedersen, helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune,  et innlegg om utfordringer og muligheter ved innføring av velferdsteknologi. Dehli Pedersen er observatør i Helseplattformens programstyre på vegne av kommunesektoren. Deretter innledet Christine Bergland i Direktoratet for e-helse om Helsedataprogrammet og arbeidet med å utvikle en helseanalyseplattform.

Statsrådene var godt forberedt, og statsministeren hadde flere gode og relevante spørsmål om programmet. I formuleringene HOD hadde valgt til forberedelsespapirene sto det blant annet at Helseplattformen "brøyter vei for nye samarbeidsformer mellom stat og kommune".

Torbjørg Vanvik pekte blant annet på muligheten for behandling nærmere pasienten i framtida og viktigheten av desentralisering av spesialisthelsetjenesten. Fastlegeperspektivet, og behovet for en insitamentsordning slik at opsjonshavere blir motivert til å utløse opsjon, var også tema. I tillegg redegjorde Vanvik for  Helseplattformens håndtering av informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring i den nye journalløsningen som skal anskaffes for Midt-Norge.

Etter spørsmålsrunden forlot innlederne møtet, og statsråder og statssekretærer fortsatte sin diskusjon.

Digitaliseringsutvalget ble opprettet i april 2017. Utvalget ledes av statsministeren, og øvrige medlemmer er de statsrådene som har særlig viktige digitale satsinger. Berørte statsråder kalles inn ved behov.

I møtet deltok statsministeren selv, helse- og omsorgsminister Bent Høie, den nye eldre- og folkehelseministeren  Åse Michaelsen, finansminister Siv Jensen, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statsråd for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø. I tillegg deltok bl.a. de aktuelle statssekretærene fra samme departement.